חיפוש :
לתשומת לבכם, בעקבות משבר הקורונה, הוגדלו דמי האבטלה למובטל שטרם מלאו לו 28 ויש לו ילד, והוא יקבל דמי אבטלה כמו מובטל שמלאו לו 28. דמי האבטלה המוגדלים ישולמו מ-1.8.20 עד 30.6.21, כלומר, מדמי האבטלה של חודש אוגוסט שמשולמים בספטמבר וכך הלאה.
ביטוח לאומי דואג שמי שעבודתו הופסקה בעקבות משבר הקורונה ונמצא זכאי לדמי אבטלה, יוכל להמשיך לקבל דמי האבטלה. להלן עדכונים שהתקבלו בנושא דמי אבטלה בחודש יולי 2020:
את יכולה להיות זכאית לדמי אבטלה לאחר הלידה בהתאם לתנאי הזכאות לדמי אבטלה. חשוב לדעת, אחד מתנאי הזכאות לדמי אבטלה הוא התייצבות בשירות התעסוקה . כמו כן, לא תוכלי לקבל דמי אבטלה עבור התקופה שבה שולמו לך דמי לידה מביטוח לאומי.
לפי סעיף 11(א) לחוק פיצוי פיטורים (הרעה מוחשית בתנאי עבודה ו/או נסיבות אחרות שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו) כהצדקה להפסקת עבודה מרצונו של המבוטח (ולפיכך, לא תהיה תקופת המתנה).
שכירים שפוטרו או התפטרו (וכן מי שיצאו ביוזמת המעסיק לחל"ת) עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, בהתאם לתנאי הזכאות ב-125 הימים הראשונים סכום דמי האבטלה המירבי ליום הוא 396.24 ש"ח, ולאחר מכן - 264.16 ש"ח (נכון ל-2018)
האם עובדת שהתפטרה בתום חופשת הלידה זכאית לדמי אבטלה? בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע שכן והדגיש כי "מדובר בהתפטרות מוצדקת המעוגנת בחוק עבודת נשים".
שיעור דמי האבטלה מחושב באחוזים מהשכר היומי הממוצע של המובטל, ולאחר השוואתו לסכום היומי הבסיסי לחישוב קצבאות - 347 ש"ח (החל ב- 01.01.2018), בהתאם למפורט בטבלה בהמשך. השכר היומי הממוצע יחושב לפי סך כל ההכנסה (החייבת בתשלום דמי ביטוח) ב- 6 החודשים האחרונים שקדמו לחודש שבו נרשמת לראשונה בשירות התעסוקה, מחולק ב-150.
רבים האנשים שרוצים לקבל הסבר ברור לגבי קבלת דמי אבטלה. דמי אבטלה הם סכום כסף אותו מקבלים שכירים (וכעת גם עצמאיים שסגרו את העסק שברשותכם) מהמוסד לביטוח לאומי בתקופה מוגדרת לאחד שפוטרו או התפטרו ממקום עבודתם. אבל מי זכאי לקבל דמי אבטלה?
טואול הקמת אתרי אינטרנט