חיפוש :
הזכאות מותנית בצבירת ותק של 3 חודשי עבודה לפחות במקום העבודה עובדים המועסקים רק בחלק מימי השבוע, זכאים לשכר רק עבור הימים שבהם היו אמורים לעבוד ונעדרו מהעבודה בשל האבל
לא משנה אם אתם יושבים שבעה ומה הדת שלכם, אתם זכאים לשבעה ימי חופשה בתשלום על שבעה ימים קלנדריים (כולל שבת) מקסימום בגין פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה - אב, אם, אח, אחות, ילד, בן זוג - כולל ידוע בציבור.
מפעם לפעם, בנסיבות מצערות, מתעוררת מחלוקת בין העובד למעבידו בנוגע לזכאותו לקבל שכר ושאר תנאים סוציאליים בגין היעדרותו עקב אבל במשפחתו.
עובדים בני כל הדתות זכאים לתשלום שכרם אם נעדרו מעבודתם בשל ימי אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה הזכאות ניתנת עבור 7 ימים קלנדריים לכל היותר הזכאות מותנית בצבירת ותק של 3 חודשי עבודה לפחות במקום העבודה, למעט מקרים מסוימים שבהם הזכאות אינה תלויה בוותק
על מעביד לשלם לעובד שעבד לפחות 3 חודשים, שכר עבור ימים בהם נעדר מעבודתו עקב ה"שבעה", אך לא חלה על המעביד כל חובה לשלם לעובד בנוסף שכר בגין יום היעדרותו עקב האזכרה שנערכה לאמו, מעבר לימי ה"שבעה".
מפעם לפעם, בנסיבות מצערות, מתעוררת מחלוקת בין העובד למעבידו בנוגע לזכאותו לקבל שכר ושאר תנאים סוציאליים בגין היעדרותו עקב אבל במשפחתו. מדובר על סיטואציה הגורמת לאי נעימות לעובד ואף למעביד אשר אינו יודע כיצד עליו לנהוג.
טואול הקמת אתרי אינטרנט