חיפוש :
פיטורי עובד מבוגר ייחשבו כנקיים מאפליית גיל, רק אם הגיל לא רק שלא שימש כגורם מניע או מאיץ לפיטורים - אלא שהוא אף שימש, באופן פוזיטיבי, כגורם בולם פיטורים
ברוב מקומות העבודה מקבלים המנהלים הבכירים שי לחג בשווי אלפי שקלים, בעוד עובדיהם נאלצים להסתפק בסכום נמוך בהרבה. זאת למרות שבית הדין לעבודה פסק ש"שי לחגים הינו שווה לכל העובדים בכירים וזוטרים"
סוכן מכירות ב"ישרקו" טען שהפסקת העסקתו בגיל 65 הייתה נגועה באפליה מחמת גיל ובוצעה ללא שימוע. שתי ערכאות שיפוטיות הסכימו איתו
התפיסה העולה ומשתקפת מהתנהלותו של המעסיק עומדת בבסיס גישת החברה כלפי בעלי מוגבלות אותה ביקש המחוקק לשרש, תפיסה המפגינה אדישות וחוסר ענין כלפי בעלי המוגבלות וחוסר אכפתיות בנוגע לתוצאות פעולתה כמעסיקה. המחשבה כי עובדת המצויה בחופשת מחלה כתוצאה מנכות שנגרמה לה מהעבודה אינה זכאית לקידום, היא מחשבה מקוממת" – כך ציין לאחרונה בית הדין לעבודה בתל אביב, בפסק דין בו חויב המעסיק לשלם לעובדת סך של כ-50,000 שקל כפיצוי בגין אפלייתה על רקע מוגבלותה.
מאז נקבע גיל פרישת חובה עלתה במידה ניכרת תוחלת החיים, כמו גם איכות החיים ורמת התפקוד של נשים וגברים מעל גיל 67", נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק. ביטול חובת הפרישה מתבקש, כך לפי כותבי ההצעה, מתוחלת החיים המתארכת, כמו גם משיקולים כלכליים שונים (הקצבאות מכבידות על קופת המדינה, היציאה לפרישה הופכת אנשים לעניים) לצד מחקרים הקובעים כי ביטול גיל פרישה בחו"ל לא פגע בצעירים אלא רק סייע למבוגרים. עוד מציינים הח"כים כי חובת הפרישה מעודד גילנות - אפליה על רקע גיל.
טואול הקמת אתרי אינטרנט