חיפוש :
בית הדין לעבודה פסק שהמעסיק נהג שלא כדין כאשר סירב לשלם למנהלת השיווק דמי הודעה מוקדמת בשל סירובה לעבוד באריזת חבילות
בעת חילופי מעסיקים, חלה חובה על המעסיק הראשון שהתחלף, לתת לעובדים הודעה מוקדמת על כוונתו לפטרם ולהעביר את המפעל לידי אחרים, גם אם העובדים ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה
מעסיק המעוניין לפטר עובד ממקום העבודה, צריך למסור לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים (לפני פיטורים) המאפשר להתכונן לסיום יחסי עבודה. אי מסירה עלולה לגרום לפיצוי העובד.
עובד במשכורת חודשית 6 חודשי העבודה הראשונים יום לכל חודש מעל 2.5 יום , בסיום שנה חודש הודעה מוקדמת עובד שעתי חייב לתת 1יום לכל חודש או 14 יום בגין שנה
בעקבות משבר הקורונה הוצאו מאות אלפי עובדים בישראל לחופשה ללא תשלום באופן חד צדדי על ידי המעסיקים במקרים רבים החל"ת הפכה לפיטורים
בית הדין לעבודה בתל אביב פסק בשבוע שעבר שהמעסיק פעל שלא כדין כאשר שלל מהעובדת המפוטרת דמי הודעה מוקדמת בשל סירובה לבצע תפקיד אחר עד לסיום העסקתה.
עובד חודשי - שצבר שנת עבודה (12 חודשים), או יותר - תקופת הודעה מוקדמת של חודש ימים. עובד שלא צבר שנת עבודה מלאה - תקופת הודעה מוקדמת של יום עבור כל אחד מששת חודשי העבודה הראשונים ויומיים וחצי עבור כל חודש עבודה נוסף, עד לשלושה שבועות לכל היותר. עובד שעתי - במהלך שנת העבודה הראשונה - תקופת הודעה מוקדמת של יום עבור כל חודש עבודה. במהלך שנת העבודה השנייה – תקופת הודעה מוקדמת של 14 ימים, בתוספת יום, עבור כל שני חודשי עבודה נוספים שמעבר לשנתיים. במהלך שנת העבודה השלישית - תקופת הודעה מוקדמת של 21 ימים, בתוספת יום, עבור כל שני חודשי עבודה, שבמהלך שנת העבודה השלישית. לאחר שנת העבודה השלישית - תקופת הודעה מוקדמת של חודש ימים.
פסק דין קובע כי במקרה בו ויתר המעביד על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, אין לבצע חפיפה בין ימי ההודעה המוקדמת לימי החופשה
כשם שמעביד חייב לתת הודעה מוקדמת לעובד בעת פיטורים, כדי לתת לעובד אפשרות לחפש עבודה אחרת, כשהוא עדיין עובד ומקבל משכורת, כך חייב גם עובד המחליט להתפטר, לתת למעביד אפשרות לחפש לו מחליף ולהתארגן לקראת העבודה בלעדיו, לפני שהוא עוזב את העבודה. שיעור ההודעה המוקדמת שיש לתת בפיטורים ובהתפטרות נקבע בהתאם לסעיפים 3 ו-4 לחוק הודעה מוקדמת לפי הוותק של העובד, והוא משתנה בין עובד במשכורת לבין עובד בשכר.
עובד במשכורת חודשית בעל ותק של 11 חודשים המעוניין להתפטר: בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים הוא מחויב למתן יום אחד של הודעה מוקדמת, כלומר 6 ימים. בגין כל אחד מ-5 החודשים האחרונים (חודשים 11-7) הוא מחויב למתן 2.5 ימים של הודעה מוקדמת, כלומר 12.5 ימים - ‏ 2.5 X‏ 5. סך כל ימי ההודעה המוקדמת יהיה 18.5 ימים - ‏ 6 +‏ 12.5. המשמעות היא שהעובד מחויב להודיע בכתב על התפטרותו 18.5 ימים קלנדריים מראש.
למידע על הודעה מוקדמת שחייב מעסיק למסור לעובד כאשר הוא מעוניין לפטר אותו, ראו הודעה מוקדמת לפיטורים. למידע על הודעה מוקדמת שחייב עובד למסור למעסיקו כאשר בהוא מעוניין להתפטר, ראו הודעה מוקדמת להתפטרות. פסקי דין
במקרים בהם מעסיקים בוחרים לפטר עובד באופן מיידי ולשלם לו תמורת/חלף הודעה מוקדמת, עולה שאלה בעניין זכותו של העובד לזכויות סוציאליות בתקופה זו.
פסק הדין של בית הדין הארצי עוסק ומכריע בשאלה האם מעסיק מחוייב בתשלום דמי הודעה מוקדמת בנסיבות של חילופי מעסיקים במפעל. במקרה שעמד לפני בית הדין, פעילות המעסיקה נמכרה, והבעלות הועברה למעסיק חדש. המעסיקה הראשונה (להלן: "המעסיקה") שלחה לעובדים מכתבי פיטורים שבהם הודיעה להם על הפסקת העסקתם בשירותה לאלתר בשל חילופי המעסיקים. העובדים המשיכו לעבוד במפעל אצל המעסיק החדש. המעסיקה שילמה לעובדים את דמי פיצויי הפיטורים בגין תקופות עבודתם בשירותה. אולם, לא שילמה להם תמורת הודעה מוקדמת.
טואול הקמת אתרי אינטרנט