חיפוש :
על רקע התיקון שהתקבל לאחרונה בחוק עבודת נשים, לפניכם מדריך המסכם את זכויותיהם של האבות המאושרים: חופשות, פיטורים והפסקות הנקה
כיום החוק מתיר רק לאֵם להאריך את חופשת הלידה | "הגיע הזמן לאפשר לכל זוג הורים לחלוק לפי רצונם את אחריות הטיפול בילדים"
מעסיק שדרש מהעובדת לעבוד בזמן חופשת הלידה שלה, איים עליה שאם לא תעבוד בחופשת הלידה יילקחו ממנה הרכב והטלפון הנייד ואם לא די בכך, שלל ממנה מתן מכתב המלצה וכל חטאה של העובדת היה שסירבה לעבוד במהלך חופשת הלידה.
את יכולה להיות זכאית לדמי אבטלה לאחר הלידה בהתאם לתנאי הזכאות לדמי אבטלה. חשוב לדעת, אחד מתנאי הזכאות לדמי אבטלה הוא התייצבות בשירות התעסוקה . כמו כן, לא תוכלי לקבל דמי אבטלה עבור התקופה שבה שולמו לך דמי לידה מביטוח לאומי.
קיבלתם תשלום דמי לידה , בבקשה תמסרו למעסיק ותאום המס וגם קבלת נקודות זיכוי מתחילת השנה (גם אם ילדת בסוף השנה ) , נקודות זיכוי גם עבור האבא הטרי.
פסק בית הדין. "עמדתה השלילית של המנהלת נבעה, בין היתר, מבחירתה של העובדת להתחיל טיפולי פוריות ולהרות בשנה הראשונה לעבודתה".
כלל חריג נוסף הוא התפטרות לאחר לידה. בחוק פיצויי הפיטורים קיים סעיף לפיו, עובדת שהתפטרה מעבודתה במהלך תשעה חודשים מיום שילדה, במטרה לטפל בתינוק, זכאית לקבל פיצויי פיטורים.
בית הדין לעבודה הבהיר במסגרת פסק דין שפורסם בשבוע שעבר, שמעסיק שמגייס לשורותיו עובדת בהיריון – מחויב להעסיק אותה עד תום התקופה המוגנת הקבועה בחוק עבודת נשים, כלומר עד 60 יום לאחר הלידה.
סעיף 9(ה) לחוק קובע כי מעסיק לא יפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, למשך כל תקופת הטיפולים ועד 150 ימים מתום הטיפולים, בסייגים הבאים:
חוק עבודת נשים קובע הגבלות וכללים שונים לגבי העסקת נשים בהריון בהתאם לכך, כל עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה צריכה להודיע למעסיק על ההריון
העובדת טענה שלאחר שגילתה למעסיקה על דבר הריונה, היא מיהרה לפטר אותה בחוסר תום לב וממניעים פסולים, בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות.
מעסיק שנודע לו בדיעבד כי טרם נותקו יחסי עובד-מעביד נכנסה העובדת שפוטרה להיריון, נדרש לפנות לממונה על חוק עבודת נשים לה הואצלה סמכותו של השר, בבקשה לתת היתר לפיטורי העובדת. עד למתן החלטה בבקשה, ומשהפיטורים בטלים, על העובדת לשוב לעבודתה
עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, בחודשי ההיריון, אם רופא אישר בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההיריון מחייב זאת.
חופשת הלידה היא עשרים ושישה שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.
מזל טוב, נולד לכם תינוק במשפחה. עד לפני כמה שנים היה נהוג שרק אם התינוק יוצאת לחופשת לידה. אלא שבעשור האחרון כבר ניתן לראות יותר ויותר אבות שהינם שותפים מלאים לגידול הילדים.
אסור להעסיק נשים בהריון מהחודש החמישי ואילך בשעות נוספות או בימי המנוחה השבועית עובדת בהריון לא תועסק בעבודת לילה החל מהחודש החמישי להריונה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה
ימים ספורים לאחר שהודיעה שהיא בהיריון, נאסר על העובדת לבצע שעות נוספות. בית הדין פסק שמדובר בהפרה של החוק
תשובה: חד משמעית לא. מבקשת העבודה איננה מחויבת לספר על היותה בהריון או על רצונה להיכנס להריון. תשובה: אם האישה מרגישה שלא קיבלו אותה לעבודה כי היא בהריון, היא יכולה להגיש תביעה כנגד המעביד על אפליה. על המעביד מוטל נטל ההוכחה כי ההריון הוא איננו סיבת חוסר ההעסקה.
אסור להעסיק נשים בהריון מהחודש החמישי ואילך בשעות נוספות או בימי המנוחה השבועית עובדת בהריון לא תועסק בעבודת לילה החל מהחודש החמישי להריונה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה אסור להעסיק בעבודות שהוגדרו כמסוכנות עובדת שהודיעה למעסיק על היותה בהריון עובדת שזכויות אלה נשללו ממנה, זכאית להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה למידע נוסף ראו סעיף 10 לחוק עבודת נשים
זאת לאחר שבית הדין הארצי כבר הבהיר בעבר שמטרת ההגנה שמעניק החוק לעובדת למשך 60 יום לאחר שובה מחופשת לידה, היא "לתת לה הזדמנות ממשית לחזור ולהשתלב בעבודה ולהוכיח את יכולותיה גם לאחר ההיעדרות הממושכת מהעבודה".
מענק לידה הוא סכום חד פעמי הניתן על ידי המוסד לביטוח לאומי כדי לכסות את ההוצאות הראשונות של היולדת עבור הלידה. המענק ניתן פעם אחת עבור כל לידה של אישה יולדת. אישה שיולדת לראשונה (ילד ראשון) זכאית לסכום גבוה יותר ועבור לידות הבאות הסכום קטן יותר. כמו כן, אישה שילדה מס' ילדים בלידה אחת, זכאית לקבל סכום מוגדל – ללא תלות האם מדובר על לידה ראשונה או לא.
בשנת המס שבה נולד הילד יינתנו 1.5 נקודות זיכוי. ב-5 השנים הבאות, כלומר מהשנה שבה תמלא לילד שנה אחת ועד השנה שבה ימלאו לילד 5 שנים (כולל), יינתנו 2.5 נקודות זיכוי בכל שנה.
מה אורך חופשת הלידה שמגיעה לי? מה זו חופשה ללא תשלום אחרי חופשת לידה? האם אוכל לצאת לחופשת לידה לפני הלידה? בעבור כמה שבועות אקבל דמי לידה? מה סכום דמי הלידה שאקבל? חופשת לידה לגבר - יש דבר כזה? ואם יש לי תאומים? האם חופשת מחלה כלולה בתוך חופשת הלידה? האם הזכאות לחופשת הלידה נשמרת גם אם הוולד מת? האם מגיע לי מענק לידה? מהי קצבת ילדים? מהי קצבת לידה?
עובדות שעבדו לפחות שנה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאיות לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) של 26 שבועות (שרק חלק ממנה הוא בתשלום) עובדות שעבדו פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק זכאיות לחופשת לידה של 15 שבועות (שחלקה או כולה בתשלום, בהתאם לתנאי הזכאות של דמי לידה)
עובדות בהריון: החל מהחודש החמישי להריון, עובדת שהודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה, לא תועסק בעבודת לילה. למידע נוסף, ראו הגבלת עבודה בהריון. עובדות לאחר חופשת לידה: עובדת שחזרה מחופשת לידה לא תועסק בעבודת לילה במשך 4 חודשים מתום החופשה. למידע נוסף, ראו הגבלת שעות עבודה לאחר חופשת לידה.
בית הדין לעבודה בתל אביב חייב לאחרונה מעסיקה בפיצוי בסך כ-63,000 שקל, לאחר שבן זוגהּ החל להלך אימים על העובדת ולנסות לגרום לה להתפטר רגע לפני שובה מחופשת לידה, מחשש שבקרוב תיכנס להיריון נוסף.
נשים עובדות שנמצאות בהליך של טיפולי פוריות אינן זכאיות לשעות טיפולים ובדיקה ללא ניכוי משכרן, אלא רק על חשבון ימי המחלה שלהן, כך שגם ימי המחלה שלהן נפגעים"
קריאות גנאי, איסור לשתות קפה וצמצום היקף המשרה גרמו לעובדת להתפטר. בית הדין לעבודה קבע שמדובר בהתפטרות בדין פיטורים
בית הדין לעבודה בתל אביב פסק בשבוע שעבר פיצוי בגובה כ-68,000 שקל לעובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות, במסגרת שימוע שלא הולם את כללי הפסיקה. זאת על אף שבניגוד לטענת העובדת – הוכח שהמעסיק כלל לא ידע שהיא בטיפולי פוריות כאשר הוחלט לפטר אותה, והעובדת אף לא הביאה לידיעתו שמדובר במהלך אסור על פי חוק על אף שהיתה אמוּנה על תחום דיני עבודה בחברה.
נשים לעיתים מוצאות את עצמן מועמדות לתפקיד חדש או לקידום בשלבי הריון מוקדמים ותוהות כיצד לנהוג. אם יספרו – אולי לא יקבלו אותן, ואם לא יספרו – הן עלולות ליצור רושם לא אמין ויזקפו זאת לרעתן. איך לצאת מהתסבוכת?
עובדת או עובד העוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה בתקופת ההיעדרות בשל הטיפולים ובמשך 150 יום לאחר מכן אסור למעסיקים לפטר את העובדים או לפגוע בשכרם, אלא בהיתר מיוחד
עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ גופית (הן במסגרת אשפוז והן במסגרת של טיפול אמבולטורי) ועובד רשאי להיעדר מעבודתו בתקופה שבה הוא עובר טיפולי פוריות, בכפוף לכל התנאים הבאים: 1. הרופא המטפל בעובדת או בעובד אישר בכתב שהטיפול מחייב את ההיעדרות מהעבודה. 2. העובד או העובדת הודיעו על כך מראש למעסיק. 3. תקופת ההיעדרות לא עולה על מכסת ימים מסוימת. מכסת הימים משתנה בין עובדת לעובד:
פסק הדין נוגע לעובדת שפוטרה מעבודתה בשל מכירת העסק. בעת הפיטורים העובדת היתה בתקופה של טיפולי פוריות. מדובר בעובדת שלא נעדרה מעבודתה מחמת הטיפולים. רק לאחר כתשעה חודשים ממועד הפיטורים, כאשר העובדת הגישה תביעה כנגד המעסיק, הגיש המעסיק בקשה לממונה לקבלת היתר לפיטורים. הממונה התירה את הפיטורים אבל לא ממועד הפיטורים, אלא רק מהמועד שבו העובדת מצאה מקום עבודה חדש, כלומר כ-7.5 חודשים לאחר מועד הפיטורים.
הורים חברי קהילת הלהט"ב זכאים כמו כל עובד אחר לחופשת לידה, דמי לידה, שעת הנקה ואפילו זקיפת ימי מחלה עבור מחלת ילד. עם זאת, ישנם לא מעט חידודים אותם כדאי להכיר: חופשת אבהות יכולה להינתן לזוג לסביות או להומו שעשה ילד עם אישה, וזאת מכיוון שהזכאות ניתנת לרגל הלידה של בת הזוג".
תמיד עבדתי ורבים יעידו שאני טובה במקצוע שלי. עם זאת עשרות ראיונות עבודה שהסתיימו בתחושה טובה לא זיכו אותי בעבודה - אפילו לא זמנית - ברגע שסיפרתי שאני בהריון. אם תשאלו אותי שוויון הזדמנויות מתחיל באפשרות שלנו למצוא עבודה גם בהריון. עד אז - כדאי לכל הנשים שמחפשות עבודה בהריון - פשוט לשקר
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 183), התשע"ז-2016 של חברות הכנסת טלי פלסקוב ותמר זנדברג. מוצע לקבוע מסלול לחישוב דמי לידה לעובדת שכירה לפי חצי השנה שקדמה ללידה. זאת, נוסף על מסלול החישוב הקיים כיום לפי רבע השנה שקדמה ללידה. דמי הלידה יחושבו לפי הסכום הגבוה מביניהם.
מה שאת מתארת מתאים יותר ללקיחת ימי מחלה, אבל אם נבדקת (למשל, הלכת למוניטור או סתם לבדיקה אצל הרופא שלך כשלא הרגשת טוב) והבאת אישור, זה בהחלט יכול להיחשב כחלק מאותן 40 שעות".
במדינת ישראל יש זוגות רבים המעוניינים להקים משפחה, אך אינם מצליחים להביא ילד לעולם, ולכן פונים לדרך האימוץ. כשהילד מגיע אליהם, המשפחה זקוקה בהחלט לפסק זמן מהחיים האמיתיים, והשאלה היא כיצד החוק מתייחס לסיטואציה זו? מסתבר שהחוק בהחלט מאפשר להורה המאמץ לקחת "חופשת אימוץ", הדומה מאוד לחופשת הלידה שאנו מכירים, כזו שתאפשר לנורית להעמיק את ההיכרות עם טניה, ולאקלמה בישראל ובביתה.
האם עובדת שהתפטרה בתום חופשת הלידה זכאית לדמי אבטלה? בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע שכן והדגיש כי "מדובר בהתפטרות מוצדקת המעוגנת בחוק עבודת נשים".
במליאת הכנסת אושר פה אחד החוק של ח"כ תמר זנדברג שיעניק גם לאבות חופשת לידה בת שישה ימים שהמעסיק יחויב לכבד. החוק ייכנס לתוקף באופן מיידי: "אבות יקבלו סוף סוף את הזכות המובנת מאליה"
מדריך להגשת החזרי מס בעצמך....
מי שנזקקת לטיפולי פוריות לצורך כניסה להיריון, נמצאת במצב לא פשוט: מצד אחד, הצורך לשמור על מקום העבודה. מנגד, המוח והלב מוטרדים מהניסיון להרות והטיפולים שדורשים זמן ואנרגיות. המעסיק מצידו גם הוא מצוי בקונפליקט כי בסופו של יום, הוא עדיין מנהל עסק. מה אומר החוק?
ביה"ד האזורי לעבודה פסק כי תקופה שבה עובדת נמצאת בשמירת הריון, תיחשב במלואה לצורך חישוב תשלום פיצויי הפיטורים שתקבל. לפי ההחלטה, הוראה זו תואמת את מטרת החוק, שנועד להגן על פגיעה בזכויותיהן ובהכנסותיהן של נשים מחמת הריונן
לעתים רופא הנשים ממלא עבור נשים בהריון אישור לשמירת הריון המיועד אל המוסד לביטוח לאומי. הן מפסיקות לעבוד ומגישות למוסד תביעה לשמירת הריון. מספר חודשים לאחר מכן הן מופתעות לגלות כי תביעתן נדחתה ע"י המוסד לביטוח לאומי. מה עושים, לאן פונים ואולי משתלם יותר לקחת ימי מחלה?
עובדת שנאלצת להיעדר מעבודתה בשל שמירת הריון למשך 30 יום לפחות, זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי עובדת שנעדרה פחות מ-30 יום זכאית לתשלום דמי מחלה מהמעסיק בתקופה זו בתנאי שצברה מספיק ימי מחלה
כולנו יודעים שאסור לפטר עובדת שיצאה לחופשת לידה - גם לא 60 יום לאחר חזרתה. ולמרות זאת, מעסיקים רבים הגיעו לפתרון קסם ל"בעיה". הם משדרים לעובדת עסקים כרגיל, ובתום 60 יום בדיוק מפטרים אותה. בשבוע שעבר ביה"ד לעבודה עלה על הטריק. מדריך ליולדת הטרייה
באופן עקרוני הדבר תלוי ברצונו הטוב של המעביד, מאחר שאין חובה לתת רכב צמוד לעובדת שיצאה לחופשת לידה, אפילו אם הוא חלק מתנאי החוזה שלה. רק כאשר בחוזה יש סעיף לפיו הרכב הצמוד יינתן לעובדת גם בחופשת לידה, המעסיק יהיה חייב לעמוד בכך. חברות גדולות כגון בזק ובנק הפועלים, למשל, לוקחות את הרכב הצמוד לעובדות שיש להן כזה כאשר הן יוצאות לחופשת לידה.
מה אומר החוק באשר לנשים היוצאות לחופשת לידה/שמירת הריון או גברים הלוקחים חופשת לידה? כיצד נשמר להם הרצף הביטוחי? האם יש להם הגנה השומרת על הפנסיה בזמן זה? ומהן חובות המעסיק?
תמיד עבדתי ורבים יעידו שאני טובה במקצוע שלי. עם זאת עשרות ראיונות עבודה שהסתיימו בתחושה טובה לא זיכו אותי בעבודה - אפילו לא זמנית - ברגע שסיפרתי שאני בהריון. אם תשאלו אותי שוויון הזדמנויות מתחיל באפשרות שלנו למצוא עבודה גם בהריון. עד אז - כדאי לכל הנשים שמחפשות עבודה בהריון - פשוט לשקר
לגבי חופשת לידה- עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה, לא יוכל המעסיק לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום שהודיעה על רצונה. סעיף 6(ב')(3) לחוק. ב. לגבי חל"ת שאחרי חל"ד- עובדת בחל"ת שהתייצבה לעבודה לפני תום תקופת חופשתה, או הביעה רצונה לחזור לעבודה כאמור, לא יוכל המעביד לדחות את החזרתה לעבודה יותר מארבעה שבועות מיום שהתייצבה או הביעה רצונה לחזור. סעיף 7(ד')(3) לחוק.
תיקון שבוצע לאחרונה בחוק האוסר את פיטורי עובדת הנמצאת בטיפולי פוריות מאפשר לה ליהנות מההגנה הזו גם אם לא נעדרה מהעבודה בשל הטיפולים ולא הודיעה עליהם למעסיק. אז מה מותר ומה אסור לאחר התיקון בחוק? מדריך
לעובדת ולבן זוגה העובד זכויות, לפי חוק, בקשר לטיפולי הפריה, להיריון וללידה. החוק מעניק חלק מזכויות אלה גם לאם הנושאת ולהורה המיועד במקרה של פונדקאות, להורה מאמץ ולהורה במשפחת אמנה.
תקופת ההריון והלידה היא אמנם (לרוב) מקסימה ומרגשת, אך מצריכה שינוי דרסטי באורח החיים של כל המעורבים. ברור כי האישה ההרה, ולעיתים גם בעלה, זקוקים לחופשה מהעבודה לפני ואחרי הלידה, מה שמכונה כמובן "חופשת לידה" (המינוח הרשמי כיום הוא "תקופת לידה והורות", אך אנחנו נדבוק עם חופשת לידה כדי לא ליצור בלבול). המציאות מראה שלא כולם מכירים את התקנות, החוקים והזכויות המאפיינים בישראל את התקופה הזו, ולכן עלולים לסבול מכך שהם לא יקבלו את מה שאמור להגיע להם על פי חוק.
בית הדין הארצי לעבודה חייב מעסיק לשלם לעובדת שהיתה בחופשת לידה את שווי השי לחג ששילם המעסיק לשאר העובדים
בשל ההיריון נמנעה העובדת מטיסות ארוכות, שהיוו חלק בלתי נפרד מתפקידה | בית הדין לעבודה: "לעובדת תרומה נכבדה בסיום העסקתה, התרשמנו שהעובדת מאסה בטיסות לסין"
סגנית מנהל סניף קריית אונו של בית הקפה "קקאו" הוחלפה על ידי עובדת אחרת זמן קצר לאחר שהודיעה על הריונה. המנהל ניסה להסביר כי לא פיטר אותה אלא הציע לה תפקיד אחר, אך בית הדין לעבודה קבע לאחרונה כי מדובר בפיטורים (לא חוקיים) לכל דבר ועניין.
בעקבות הצעת החוק הקובעת כי אבות יוכלו לצאת לשמונה ימי חופשת לידה, עינת שגיא אלפסה, אמא ל-4 ילדים, לא מתרגשת מהבשורה ומציעה שבמקומה יאפשרו לגברים לצאת מוקדם הביתה מהעבודה, לפחות בשנה הראשונה לאחר הלידה, כדי לעזור לבנות זוגם
פסיקה עדכנית: לעובדת בשכר שהיתה בחל"ד וחל"ת במהלך השנה שקדמה לפיטורים, יש לחשב פיצויי פיטורים לפי 12 החודשים האחרונים שעבדה בפועל
מחשבון זה נועד לחישוב משוער של דמי הלידה ליום לעובדים שכירים או עצמאיים, שעונים על תנאי הזכאות לדמי לידה והם אחד מאלה:
כיצד ניתן לצאת לחופשת לידה עוד לפני התאריך המיועד, איך מחשבים את דמי הלידה, אילו הגנות יש לעובדות בתקופת הריון וטיפולי פוריות ומה ניתן לעשות במידה שהמעסיק פוגע בזכויות? שאלות ותשובות לרגל מחאת הפייסבוק בקריאה להאריך את חופשת הלידה בתשלום
פסק הדין, שניתן מפי כב' השופטת דלית גילה, עוסק בשאלת זכאותה לפיצויי פיטורים וזכויות נוספות של עובדת שלא חזרה לעבודה לאחר חופשת הלידה. מבחינה עובדתית, העובדת היתה תקופה ארוכה בשמירת הריון, ולכן אחת הסוגיות המרכזיות שעלו בפסק הדין היא השאלה אילו זכויות נצברו לה בתקופה זו, ובשאלה זו נעסוק במאמר זה.
מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 183), התשע"ז-2016 של חברות הכנסת טלי פלסקוב ותמר זנדברג. מוצע לקבוע מסלול לחישוב דמי לידה לעובדת שכירה לפי חצי השנה שקדמה ללידה. זאת, נוסף על מסלול החישוב הקיים כיום לפי רבע השנה שקדמה ללידה. דמי הלידה יחושבו לפי הסכום הגבוה מביניהם.
כיצד ניתן לצאת לחופשת לידה עוד לפני התאריך המיועד, איך מחשבים את דמי הלידה, אילו הגנות יש לעובדות בתקופת הריון וטיפולי פוריות ומה ניתן לעשות במידה שהמעסיק פוגע בזכויות? שאלות ותשובות לרגל מחאת הפייסבוק בקריאה להאריך את חופשת הלידה בתשלום
באילו נסיבות נשים שזה עתה ילדו יכולות להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים, האם ניתן לקבל דמי אבטלה, ומתי האבא יכול להתפטר לצורך טיפול בילד? מנהלת המחלקה המשפטית של שדולת הנשים בישראל משיבה על כל השאלות
על פי המצב היום, אם העובדת במשרה מלאה זכאית לשעת הורות לכל יום עבודה בארבעת החודשים הראשונים לאחר ששבה לעבודתה. שעת ההורות הינה יומית ומאפשרת לעובדת לקחת שעה הפסקה במהלך יום העבודה או לצאת שעה לפני סיום עבודתה כדי לטפל בילד ולקבל על כך שכר.
מחשבון זה נועד לחישוב משוער של דמי הלידה ליום לעובדים שכירים או עצמאיים, שעונים על תנאי הזכאות לדמי לידה והם אחד מאלה: יולדת עובדת שכירה או עובדת עצמאית. אישה או גבר המחליפים את בת זוגם, הזכאית לדמי לידה מלאים. אב או אם שקיבלו ילד עד גיל 10 לצורך אומנה, אימצו ילד עד גיל 10 או שעברו הליך פונדקאות. לתשומת לבך, הזכאות לדמי לידה וסכום דמי ...
בעלי סוכנות הביטוח "יותר" שלח לעובדת, שהייתה בחופשת מחלה, מכתב פיטורים בדואר רשום. בית הדין נזף בו על התנהלותו וחייב אותו לשלם לה
טואול הקמת אתרי אינטרנט