חיפוש :
פסק דין תקדימי של בית הדין הארצי לעבודה קבע שעובדים יומיים ושעתיים יקבלו במצטבר גם שכר של 150% וגם דמי חגים בהיקף 100%. פסק הדין מתייחס ליותר מ-700 אלף איש שעד כה קיבלו 250% רק במקרים חריגים שבהם הוכיחו שחייבו אותם לעבוד בחגים
כמה צריך המעסיק לשלם על עבודה בחג, האם מותר להכריח עובד לצאת לחופשה ומה גובה התשלום עבור ימי החגים? לקראת חגי תשרי ריכזנו את זכויות העובדים. מדריך
על פי הוראות החוק, יש לשלם לעובדים בעבור עבודתם בחג לפחות 150% משכרם (תוספת של 50% על שכרם). אם חל על העובד ועל המעסיק הסכם קיבוצי/צו הרחבה/חוזה אישי, המעניקים שיעור גמול גבוה יותר מהמחויב על פי חוק, יחויב המעסיק בשיעור הגמול הגבוה, כאמור.
שבועות הוא יום חג, משלמים בגינו תשלום דמי חגים, לא עובדים ונמצאים בחופשה. כלומר, המעסיק נדרש לשלם את השכר הרגיל של העובד עבור היום בגובה השכר הרגיל שלו, אילו היה מגיע לעבודה ועובד. הזכאות לתשלום חלה לא רק במקרה של משרה מלאה, אלא גם משרה חלקית או משרה של עבודה בחלק מימי השבוע.
עובדי מכירות המועסקים בשבת זכאים לתשלום מוגדל בשיעור של 150% לא רק על שכר הבסיס, כפי שניתן עד היום, אלא גם בגין העמלות שרשמו לזכותם - כך עולה מפסיקה
מדוע לעובדים שעתיים פחות מומלץ לעשות "גשר" בין החגים
עבור 2 ימי חג סוכות, המעסיק חייב לשלם תשלום שכר שנקרא דמי חגים.
נפסק כי כאשר שי לחג משולם לכלל העובדים, לא ניתן לשלול את השי דווקא מעובד ספציפי
חלוקת שי לחג אינה הכרח מצד המעסיק ולא קיים חוק בדיני העבודה המגדיר חובת מעסיק מסוג זה
ערב יום כיפור הוא יום עבודה מקוצר. צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים קובעים כי ערב יום הכיפורים יהיה יום עבודה בן 6 שעות, אך ישלמו בו שכר מלא. מקובל כי יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת יום הכיפורים.
עובד שעתי או יומי שהועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג (בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל) ובנוסף זכאי לדמי חגים בשיעור 100% משכרו (אם מלכתחילה היה זכאי לדמי חגים). סך כל התגמול שהעובד זכאי לו יהיה בשיעור 250% משכרו הרגיל בגין שעות עבודתו בחג (150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ובנוסף 100% נוספים כדמי חגים).
התיקון לחוק מרחיב את האיסורים החלים כיום על המעסיקים ביחס להעסקת עובדים דתיים, גם על עובדים שאינם דתיים
יום כיפור 2019 .............. זכויות עובדים, עבודה, חופשה, תשלום שכר ועוד
בית הדין לעבודה קיבל בקשתו של עובד שלא קיבל שי לחג להגיש תביעה ייצוגית כנגד חברת השמירה
לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי בערב חג יום העבודה לא יעלה על 7 שעות (בתשלום של 8 שעות). הסדר זה חל על מקומות עבודה בהם מונהג שבוע עבודה של שישה ימים.
שעות הצבעה הן 7:00 עד 22:00 ולפיכך מקובל שיום השבתון הם בשעות הללו.
אם האירוע נעשה בשעות העבודה – זמן הרמת הכוסית נחשב זמן עבודה של העובד.
פסק דין זוהי תביעה לתשלום מתנת חג ופיצוי בגין עוגמת נפש
ראש השנה הוא יום חג מיוחד בישראל זה הזמן גם לדעת מהם זכויות העובדים במהלך החג, והכל בכתבה זו.
יום שבתון הוא יום מיוחד שבו רוב האוכלוסיה או קבוצה גדולה של אוכלוסיה לא עובדת, וזאת בגלל אירוע מסויים שחל ביום זה. מקור המילה שבתון הוא מהמילה שבת – מנוחה, חופש, הפסקת עבודה.
צום תשעה באב חל השנה בתאריך י' באב התשע"ט (נדחה), יום ראשון בתאריך 11.08.2019. ערב הצום הוא במוצאי שבת.יש לציין, שמעבר לדיני העבודה בישראל, ט' באב אינו חג, אלא יום אבל על פי היהדות.
יצוין, כי סוגיות אלו לא נדונו בפסיקה, ולכן המעביד הוא שיחליט עפ"י שיקול דעתו, באיזו מהפרשנויות שלעיל הינו בוחר. כמו כן, יש לציין, כי בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה בענפים מסוימים, קיימות הוראות ספציפיות לגבי תשלום של מחלה ביום חג, כתשלום שכר מלא של 100%.
חוק חופשה שנתית אינו מציין את אורך יום העבודה כרלוונטי בשאלת הניכוי מצבירת ימי החופשה. לכן, עובד שיוצא ליום חופשה, גם אם מדובר ביום עבודה קצר עבורו, כיום שישי או כערב חג, הניכוי מהצבירה יהיה ניכוי של יום חופשה אחד מלא.
החל מה- 01.01.2019 עובדים יהיו זכאים לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג מכל סיבה שהיא, ולא רק בשל איסור על-פי מצוות דתם למעסיק אסור להפלות עובד בקבלה לעבודה ולסרב לקבלו לעבודה רק בשל כך שהוא אינו מסכים לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג
מתכננים לעבוד בחופשת הפסח? האם ידעתם שחייבים לשלם לכם גם על תקופת ההתלמדות? בדקתם כמה שעות מותר לכם לעבוד ברציפות? ומה לגבי שכר המינימום? כדי שלא ינצלו אתכם בעבודה, הכנו לכם מדריך עם כל הזכויות והחובות שלכם
המעסיק הוא זה שמסדיר את מועדי החופשות של העובדים, אך עליו לעשות זאת תוך התחשבות בצורכיהם. המעסיק יכול להחליט להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת בחול המועד, שתהיה על חשבון מכסת החופשות של העובד. אם החופשה היא למעלה מ–7 ימים, על המעסיק להודיע על כך לעובד 14...... ימים מראש לפחות.
על מנת שהעובד יהיה זכאי לתשלום עבור ימי חג חייבים להתקיים שלושה תנאים: העובד יהיה מועסק לפחות 3 חודשים במקום העבודה העובד הועסק ביום שלפני החג וביום שאחרי החג והחג לא חל בשבת
עובד שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות (ובכללם ימי מנוחה שבועיים),זכאי להיעדר מעבודתו ביום הבחירות ולקבל את השכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום, מבלי שינוכה לו יום חופש. לפרטים נוספים ראו שבתון ביום הבחירות לכנסת. מוקדים ממשלתיים
מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון בו אין חובה לעבוד, מבלי שינוכה לעובד יום חופש על כך
למי שאינו עובד ביום זה, יכול לקרוא את מדריך יום שבתון בחירות. בקצרה: עבור יום השבתון, העובד זכאי לקבל את השכר הרגיל שלו כאילו הוא עבד באותו יום עבודה רגיל. אם העובד נוהג לעבוד 8 שעות עבודה ביום – אזי הוא יקבל את השכר הזה (ללא צורך להגיע לעבודה).
כאמור לעיל, חג פורים (לרבות תענית אסתר וכן שושן פורים) אינו נחשב יום חופשה / מנוחה ואינו נחשב יום חג לעניין תשלום דמי חגים. מה שאומר כי מדובר על יום עבודה רגיל לכל דבר ועניין. המשמעות היא כי עובד אינו רשאי להיעדר ממקום העבודה בימי החג והוא אינו זכאי לקבל תוספת תשלום עבור עבודה בחג. עם זאת, עובד יכול לצאת לחופשה ביוזמתו או ביוזמת המעסיק.
הבוס מאלץ אתם לצאת לחופשה מרוכזת אבל אין לכם מספיק ימי חופש? תוהים כמה שעות אתם אמורים לעבוד בערב החג? ומדוע לעובדים שעתיים פחות מומלץ לעשות "גשר" בין החגים? שאלות ותשובות
עובד שזכאי ליום השבתון אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות, ולא ינוכה לו על כך יום חופש. מי שזכאי ליום השבתון ועבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר עבור יום זה. שירותי התחבורה והשירותים הציבוריים המפורטים בהודעת שר הפנים מיום 30.08.2018 יפעלו כסדרם ביום השבתון.
עיצומים וקנסות פליליים עד גובה 226,000 שקל למעסיקים וזכאות למשכורת בשיעור 200% לעובדים – זה מה שמצפה לשוק התעסוקה בעוד כשבועיים, ב-30 באוקטובר, יום הבחירות המוניציפליות שלראשונה הוכרז כיום שבתון. עובד שנדרש לעבוד ביום הבחירות יהיה זכאי למשכורת בשיעור 200%, או לחילופין לשכר רגיל נוסף על שעות חופשה. זאת בעקבות פסיקת בית הדין לעבודה ונוהג שהשתרש בין ארגוני המעסיקים וההסתדרות בימי הבחירות לכנסת.
החלטה להעניק שי לחג על בסיס חלוקה שונה לנשים וגברים, נוגדת את החוק והמעביד עשוי להיות מחויב לשלם בשל כך פיצוי בגובה של עד 50 אלף שקל, ללא הוכחת נזק, בשל האפליה. מנגד, קריטריון דוגמת מתן שי אך ורק לעובדים בעלי וותק של מעל לשנתיים - יעמוד במבחן בית הדין ולא ייחשב למפלה.
אולם, תוצאה זו איננה סבירה, זאת לאור המצב המשפטי החדש שנוצר בעקבות צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה ל-42 שעות, אשר הקנה לעובדים בשכר זכות לדמי חג, לאחר שלושה חודשי עבודה. יוצא, כי עובד בשכר (הזכאי לדמי חג), שחלה בחג וממילא היה נעדר מן העבודה בשל החג, ולא רק בשל המחלה, לא יקבל כל שכר, בעוד שעובד בשכר, שנעדר מפאת החג ולא חלה בחג, יהיה זכאי לשכר.
עובדים מקבלים את השכר הרגיל על עבודה ביום החג. עם זאת, מאחר שהשנה נופל ערב החג ביום שבת - עובדים שיועסקו ביום זה יהיו זכאים לגמול בגובה של 150% מהשכר הרגיל וכן למנוחת פיצוי כמספר השעות שבהן עבד העובד בשבת.
במקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה עד 7 שעות. המשמעות היא שכל שעה מעבר לכך היא שעה נוספת. במקומות שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות (צו ההרחבה משנת 2000 קובע, כי המעביד ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור).
אין הוראה בחוק שמתייחסת לשעות עבודה ב"חול המועד" או לתשלום עבורם ולפיכך ימי העבודה בחול המועד הינם ימי עבודה רגילים לכל דבר וענין. כמובן שאם יש הסכם קיבוצי, או הסכם אישי כמו גם והג במקום העבודה – יש לפעול מכוחם ובהתאם להם.
חג הסוכות כולל בתוכו שני מועדים המוכרים כימי חג במועדי ישראל: החג הראשון (סוכות) והחג השני (שמחת תורה). ימי החול שביניהם נקראים חול המועד, ובמקומות עבודה רבים נוהגים לקצר את ימי העבודה בימים אלה ואף להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת. דף זה נועד לסייע לכם בכל הקשור לזכויות עובדים, תוך התמקדות בסוגיות מרכזיות, כמו: שעות העבודה, חופשה ושכר.
בערב יום הכיפורים יעבדו 5-6 שעות ביום, בתשלום של 8 שעות.... בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת יום הכיפורים... עובד שעתי או יומי זכאי לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היה בחופשת חג וזאת לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג (או שנעדר מהעבודה בהסכמת המעסיק). עובד שלא שובץ למשמרת בערב החג או ביום שלאחר החג, יהיה זכאי לתשלום שכר עבור היעדרותו בחג עצמו, שכן היעדרותו מהימים שלפני ואחרי החג נעשו על פי שיבוץ המעסיק למשמרות, ונחשבות כהיעדרויות בהסכמת המעסיק.
עם זאת, קריטריון כמו מתן שי לחג אך ורק לעובדים בעלי ותק מינימלי, ייתכן שלא ייחשב כאפליה. מובן מאליו שהחלטה להעניק שי לחג על בסיס חלוקה שונה לנשים וגברים, למשל, או עובדים צעירים ומבוגרים, נוגדת את החוק והמעסיק עלול להיות מחויב לשלם פיצוי בגובה של עד 50 אלף שקל ללא הוכחת נזק, בשל אפליה אסורה.
הבוס מאלץ אתם לצאת לחופשה מרוכזת אבל אין לכם מספיק ימי חופש? תוהים כמה שעות אתם אמורים לעבוד בערב החג? ומדוע לעובדים שעתיים פחות מומלץ לעשות "גשר" בין החגים?
עובד המועסק על בסיס עמלות זכאי לקבלת תשלום עבור עמלות גם בתקופה בה העובד היה בחופשה שנתית ולא מכר דבר ללקוחות החברה.
חישוב יום חג מחושב לפי ממוצע של פרמיות מכירות 3 חודשים רטרו , ובנוסף לפי אחוז ממוצע של שכר של 3 חודשים לפני
ראש השנה תשע"ט (2018) יחול ביום ב' 10.09.2018 וביום ג' 11.09.2018 דף זה מרכז את זכויות העובדים הקשורות לחג בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק
עובד שעתי או יומי שהועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג (בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל) ובנוסף זכאי לדמי חגים בשיעור 100% משכרו (אם מלכתחילה היה זכאי לדמי חגים ). סך כל התגמול שהעובד זכאי לו יהיה בשיעור 250% משכרו הרגיל בגין שעות עבודתו בחג (150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ובנוסף 100% נוספים כדמי חגים).
האם מותר לקבוע את גובה השי לחג בהתאם ליעדי מכירות או לוותק, מתי מותר לקצץ בסכומו, והאם עובדים שנמצאים בחופשה ללא תשלום זכאים גם הם למתנה? מדריך מיוחד לרגל תקופת החגים
יום חופשה בערב חג ייחשב ליום חופשה מלא, אולם יש מקומות עבודה הנוהגים לנכות ממכסת ימי החופשה השנתית רק חצי יום במידה ומדובר בנוהג הנמשך מספר שנים הוא יכול להפוך למחייב, כמו כן קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה לפיהם עובד אשר מנצל חופשה בערב החג מחויב באופן חלקי בלבד, מספר שעות החיוב יכול להשתנות בהתאם להסכם הרלוונטי.
המחוקק קבע כי בערב החג יעבדו המתכנת מקוצרת. עובדים המועסקים 6 ימים בשבוע עובדים יעבדו 7 שעות בתשלום של 8 שעות , עובדים המועסקים 5 ימים בשבוע: יעבדו 8 ש"ע בתשלום של 9 ש"ע, ככל שעובד הועסק מעבר למשעות הנ"ל יהיה זכאי לתשלום בגין ש"נ.
בחופשה שהמעסיק מתכנן שאורכה 7 ימים או יותר, יש לתת לעובד הודעה של 14 ימים מראש בחופשה שהמעסיק מתכנן של פחות מ-7 ימים אין חובה להודעה מוקדמת לא ניתן להוציא לחופשה עובד שאין לו מספיק ימי חופש צבורים, ולזקוף את ימי החופשה על חשבון ימי החופשה העתידיים שלו, אם העובד אינו מעוניין בכך
עובד חודשי - עובד המקבל את משכורתו על בסיס תקופה של חודש או יותר, זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם היה בחופשה במהלך החגים. עובד שעתי/יומי- עובד שעתי או יומי זכאי לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היה בחופשת חג וזאת לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג (או שנעדר מהעבודה בהסכמת המעסיק). עובד שלא שובץ למשמרת בערב החג או ביום שלאחר החג, יהיה זכאי לתשלום שכר עבור היעדרותו בחג עצמו, שכן היעדרותו מהימים שלפני ואחרי החג נעשו על פי שיבוץ המעסיק למשמרות, ונחשבות כהיעדרויות בהסכמת המעסיק. עובד המועסק רק בחלק מימי השבוע, ויום העסקתו נופל על ראש השנה, ולכן נעדר מהעבודה, זכאי לתשלום שכר עבור יום זה.
תשעה באב נחשב ליום בחירה. המשמעות היא כי עובד רשאי לבחור יום זה כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית, כאשר למעסיק אסור לסרב לחופשה במועד זה. במגזר הציבורי ועל פי הסכמים קיבוציים שונים, עובדים רשאים להיעדר בימי הבחירה בנוסף לימי החופשה השנתית. לשם מימוש זכותו של העובד עליו לפנות אל המעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה ביום זה. על המעסיק לאשר את בקשתו, וזאת בתנאי שהעובד עדיין לא ניצל יותר מיום בחירה אחד מאז תחילת השנה (מינואר). למידע נוסף על ימי בחירה ראו: ימי חופשה לבחירה.
מקובל כי יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג. עבודה בערב חג בשעות שלאחר כניסת החג, תיחשב כעבודה במהלך החג. להרחבה על עבודה בערבי חג ראו זכותון עובדים בחגים. להרחבה על אורך יום עבודה ראו: יום עבודה ושבוע עבודה. מכיוון שבשנת 2018 חל ערב החג בשבת (שהוא יום המנוחה השבועית של עובדים יהודים), אותם עובדים אינם אמורים לעבוד כלל באותו יום.
עבודה בערב החג ככלל, ערב החג הוא יום עבודה מקוצר והוא נע בין 7-5 שעות עבודה, בהתאם להסכמים הקיבוציים, להסכמים עם העובדים או בהתאם לנוהג המקובל במקום העבודה. אם אין נוהג או הסכם, אזי המעסיק ונציגות העובדים רשאים להחליט בהסכמה על אחת משתי האפשרויות: יום עבודה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות או יום עבודה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות. מקובל כי יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג. עבודה בערב חג בשעות שלאחר כניסת החג, תיחשב כעבודה במהלך החג. להרחבה על עבודה בערבי חג ראו זכותון עובדים בחגים. להרחבה על אורך יום עבודה ראו: יום עבודה ושבוע עבודה. מכיוון שבשנת 2018 חל ערב החג בשבת (שהוא יום המנוחה השבועית של עובדים יהודים), אותם עובדים אינם אמורים לעבוד כלל באותו יום. חופשה בערב החג
במקרים מסויימים, הסכם קיבוצי ענפי / הסכם קיבוצי מיוחד / צו הרחבה ענפי / הסכם עבודה אישי או נוהג במקום העבודה קובעים זכאות להיעדרות עובד מהעבודה בתשלום ביום בחירה, ובמקרים אלה בד"כ על העובד לבחור מתוך רשימת ימים ספציפית (כגון: פורים, ט' באב, 1 במאי, ל"ג בעומר וכיוצ"ב).
עובד הנאלץ לעבוד ביום העצמאות (מתחיל בחצות הלילה ומסתיים בחצות) שבו מקום עבודתו כלול ברשימת מקומות העבודה שמפרסם ראש הממשלה שיש להפעילם גם ביום העצמאות,, זכאי העובד לגמול בגין עבודה ביום חג ובנוסף יום חופשה חילופי (200%)
לפי החוק יום העצמאות בישראל נחשב יום שבתון שבו מותר להעסיק עובדים - אך אסור לחייב אותם לעבוד. מי כן יכול לחייב? רק מקומות עבודה הנכללים ברשימה מיוחדת בסמכות ראש הממשלה. אלא שבדיקת ynet עם משרד ראש הממשלה מגלה: "אין כזאת רשימה"
במקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג היה עד 7 שעות. המשמעות היא שכל שעה מעבר לכך היא שעה נוספת. במקומות שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות (צו ההרחבה משנת 2000 קובע, כי המעביד ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור).
על פי הצו, עובד זכאי לתשלום מלא מדי שנה עבור 9 ימי החג הבאים: עבור החגים ראש השנה, סוכות ופסח - העובד זכאי לתשלום עבור יומיים בעד כל חג (סך הכל 6 ימי חג) ואילו עבור המועדים - יום הכיפורים, חג השבועות ויום העצמאות זכאי העובד לתשלום עבור יום אחד בעד כל מועד (סה"כ יחד 3 ימי חג).
עובדים יומיים או שעתיים שהועסקו בחג שלא מתוך בחירה - על-פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, עובד שעתי או יומי שהועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג (בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל) ובנוסף זכאי לדמי חגים בשיעור 100% משכרו (אם מלכתחילה היה זכאי לדמי חגים ). סך כל התגמול שהעובד זכאי לו יהיה בשיעור 250% משכרו הרגיל בגין שעות עבודתו בחג (150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ובנוסף 100% נוספים כדמי חגים). החוק לא קובע כי מנוחת הפיצוי תהיה בתשלום. עם זאת, קיימים ענפים שבהם נקבע כי יינתן תשלום לעובדים גם עבור ימים או שעות של מנוחת הפיצוי.
כמה צריך המעסיק לשלם על עבודה בחג, האם מותר להכריח עובד לצאת לחופשה ומה גובה התשלום עבור ימי החגים? לקראת חגי תשרי ריכזנו את זכויות העובדים. מדריך
האם המעסיק מחויב לתת לעובדים יום חופש בערב החג? מותר לכפות עליי לצאת לחופשה מרוכזת בחול המועד על חשבוני? מה קורה אם הבוס בוחר לא לתת שי השנה? כדי שלא תלכו לאיבוד בתוך ים הזכויות והחובות של השכירים, עשינו לכם סדר בבלאגן
לפני צאתנו לחופש בחג החירות כדאי שניזכר בזכויות העובדים בחג: אלו עובדים זכאים לאלו תוספות בגין עבודה בחג, מה מקבל מי שעובד בערב חג או בחול המועד, מה קורה כשהמעסיק מחייב אתכם לצאת לחופש בתקופת החג? שאלות ותשובות
בית הדין הארצי לעבודה חייב מעסיק לשלם לעובדת שהיתה בחופשת לידה את שווי השי לחג ששילם המעסיק לשאר העובדים
בחופשה שהמעסיק מתכנן שאורכה 7 ימים או יותר, יש לתת לעובד הודעה של 14 ימים מראש בחופשה שהמעסיק מתכנן של פחות מ-7 ימים אין חובה להודעה מוקדמת לא ניתן להוציא לחופשה עובד שאין לו מספיק ימי חופש צבורים, ולזקוף את ימי החופשה על חשבון ימי החופשה העתידיים שלו, אם העובד אינו מעוניין בכך
לכמה שעות עבודה נדרשים העובדים במהלך חול המועד? באילו תנאים ניתן לקבוע חופשה מרוכזת לכלל העובדים? מתי מחויב המעסיק לתת לעובדים שי לחג? ועוד
במקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג היה עד 7 שעות. המשמעות היא שכל שעה מעבר לכך היא שעה נוספת. במקומות שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות (צו ההרחבה משנת 2000 קובע, כי המעביד ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור).
חוק חופשה שנתית אינו קובע במפורש מי מחליט על מועד החופשה השנתית. הפסיקה פירשה כי המעסיק הוא הקובע והמסדיר את מועד יציאתם של עובדיו לחופשה שנתית, בתיאום עם העובדים. נקבע, כי כשם שהמעביד מסדיר את ימי העבודה ואת שעות העבודה והמנוחה של העובדים, בכפוף להוראות החוק, כך הוא גם המסדיר את מועדי החופשות של עובדיו. לא ייתכן שכל עובד יקבע לו את מועדי חופשותיו כפי רצונו, ויהרוס את סדרי העבודה במפעל, ולכן, המעביד הוא 'הנותן' חופשות, ואף קובע את מועדי החופשות, בכפוף למתן הודעה של 14 יום מראש על תחילת החופשה כאשר מדובר בחופשה של שבעה ימים ומעלה. עוד נקבע כי על המעביד להביא בחשבון ככל האפשר גם את רצון העובד בנדון,
סעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 (להלן: "הפקודה") קובע את רשימת מועדי ישראל, אשר הם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות . כמו כן, יום העצמאות נקבע כיום חג בחוק יום העצמאות, תש"ט-1949.
כמה צריך המעסיק לשלם על עבודה בחג, האם מותר להכריח עובד לצאת לחופשה ומה גובה התשלום עבור ימי החגים? לקראת חגי תשרי ריכזנו את זכויות העובדים. מדריך
באיזה מקרים מעסיק מחויב לתת לעובדיו שי לחג, האם מותר לו לתת לעובדים מתנה בשווי שונה או שזו אפלייה, ומדוע העובד נדרש לשלם מס מלא על המתנה - שייגרע משכרו, גם אם המעסיק רכש אותה בסכום מופחת? שאלות ותשובות
חושבים שאתם יודעים איך מחשבים את ימי החופשה המגיעים לכם? יודעים מה מגיע לכם אם חליתם באמצע החופשה? המדריך המלא
עובדים יהודים שאינם עובדים חודשיים זכאים לקבל, בהתאם לתנאי הזכאות, תשלום דמי חגים עבור 9 ימי החג שיפורטו להלן בנוסף, ישנם מועדים הנחשבים לימי בחירה שבהם יכולים עובדים להיעדר מעבודתם על חשבון ימי החופשה שצברו
האם עובדת שיצאה לחופשת לידה זכאית לקבל שי לחג? ומה עם עובד שסיים את עבודתו סמוך לחג – האם המעסיק חייב לתת לו שי? שאלות ותשובות על זכויות עובדים
האם עובד זכאי להעדר בחג הפורים ולקבל דמי חגים? האם בחג הפורים זכאי העובד לעבוד יום מקוצר? האם עובד זכאי לצאת לחופשה, או לנצל יום "בחירה" בחג זה?
מעסיק אינו רשאי להוציא לחופשה ללא תשלום עובד שאין לזכותו ימי חופשה בזכות. אחרת – יהיה העובד זכאי לתשלום מלא עבור הימים שהיה בהם בחופשה כפויה
מה עושים עם חישוב ימי החופשה? אילו קצוות כדאי לסגור כדי למזער את הפגיעה בעסק? ומה כדאי לעשות מיד כשחוזרים לשיגרה ? כל הפרטים
טואול הקמת אתרי אינטרנט