חיפוש :
בעת חילופי מעסיקים, חלה חובה על המעסיק הראשון שהתחלף, לתת לעובדים הודעה מוקדמת על כוונתו לפטרם ולהעביר את המפעל לידי אחרים, גם אם העובדים ממשיכים לעבוד באותו מקום עבודה
במקרה של חילופי מעבידים, כאשר העובדים נשארו לעבוד באותו מקום, עומדות למעסיק השני חובות כלפי עובדי המעביד הראשון, כמפורט להלן: באשר לשכר עבודה או תשלומים לקופת גמל סעיף 30(א) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, קובע כי כאשר עבר מפעל מיד ליד או חולק או מוזג, אחראי גם המעביד החדש לתשלום שכר עבודה ולתשלומים לקופת גמל המגיעים מן המעביד הקודם.
פסק הדין של בית הדין הארצי עוסק ומכריע בשאלה האם מעסיק מחוייב בתשלום דמי הודעה מוקדמת בנסיבות של חילופי מעסיקים במפעל. במקרה שעמד לפני בית הדין, פעילות המעסיקה נמכרה, והבעלות הועברה למעסיק חדש. המעסיקה הראשונה (להלן: "המעסיקה") שלחה לעובדים מכתבי פיטורים שבהם הודיעה להם על הפסקת העסקתם בשירותה לאלתר בשל חילופי המעסיקים. העובדים המשיכו לעבוד במפעל אצל המעסיק החדש. המעסיקה שילמה לעובדים את דמי פיצויי הפיטורים בגין תקופות עבודתם בשירותה. אולם, לא שילמה להם תמורת הודעה מוקדמת.
כאשר חברה נסגרת ורוצים להעביר אותנו חברה אך הבעלים הם אותם בעלים והתנאים לא נפגעים אני חיבת לחתום ולעבור חברה? אם אני לא רוצה, אני זכאית לקבל מכתב פיטורים ופיצויים?
בית הדין לעבודה בתל אביב פסק בשבוע שעבר שהמעסיק האחרון של העובד מחויב בתשלום מלוא פיצויי הפיטורים על כל תקופת העסקתו במקום העבודה, ובכלל זה גם עבור מעסיקים קודמים. העובד המנוח הועסק במשך 36 שנים בחברה משפחתית בתחום עיסוקה במסחר חומרי בניין, אשר היתה עד לשנת 2009 בבעלות אחיו של המנוח אשר נפטר גם הוא. כיום החברה בבעלות אלמנת האח, ובחברה מועסקים עד היום ילדיו של האח, אחים של המנוח ובני משפחותיהם.
טואול הקמת אתרי אינטרנט