חיפוש :
האם מותר למעסיק להעסיק עובד שנמצא בחופשה ללא תשלום (חל"ת) ולא לשלם לו עבור שעות או ימי העבודה בפועל, בהסתמך על כך שהוא נמצא בחל"ת? התשובה היא: בשום אופן לא.
למרות החזרה ההדרגתית של המשק לפעילות, מאות אלפי עובדים בישראל נמצאים עדיין בחופשה ללא תשלום מעבודתם, ללא ודאות מתי יחזרו לעבוד.
רשת המרכולים טענה שנאלצה לצמצם את מחלקת האריזה בגלל "חוק השקיות" אבל תוך כדי בירור התביעה נחשפה הסיבה האמיתית לפיטורים. הפיצויים ישולמו על אפליה ופגמים בשימוע
פדיון ימי מחלה היא זכות חוזית ולא קוגנטית – מה משמעות הדבר? מתי בית הדין לעבודה פוסק פדיון ימי מחלה גם כשלא סוכם על כך מראש?
העובד הועסק במגוון תפקידים במשך כ-45 שנים בארגון המסייע לאנשים עם מוגבלויות להשתלב בשוק העבודה. במועד פרישתו היו לזכותו 1,200 ימי מחלה צבורים.
בית הדין לעבודה קבע שנסיבות המקרה הביאו לכך שהעובדת גם אינה זכאית לפיצויים בשל הפגמים בהליך הפיטורים בנוסף לשלילת פיצויי הפיטורים מהעובדת, נפסק שגם אינה זכאית לתשלום חלף הודעה מוקדמת
לא כל עובד שהוצא לחל"ת יכול, מוכן או רוצה להשאר בחל"ת לאורך זמן. יהיו עובדים שירצו לעבוד במקומות עבודה שעדיין מעסיקים עובדים במקום להסתפק בדמי האבטלה.
פיצוי בגובה כ-134 אלף שקל לעובד שפוטר לאחר חופשת מחלה ממושכת: "מטרתו היחידה היתה להשחיר את העובד"
כאשר החלים ממחלתו, שב העובד לעבודתו, הציג למעבידו אישורי מחלה וביקש מן המעביד לא לחייב את מאגר ימי החופשה, אלא לשלם לו דמי מחלה, בהתאם לקבוע בחוק. מעסיק ישלם תשלום דמי מחלה !!!
המנהלת לא הגיבה להודעה, וכעבור 9 ימים נשלח לעובדת מכתב בדואר רשום בו צוין שאי התייצבות העובדת לעבודה מהווה הפרה בוטה של חוזה העבודה, וכן של הוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, ולכן עומדת לזכות המעסיק הזכות לקזז דמי הודעה מוקדמת.
זימון לשימוע בתקופת ימי המחלה הנו בניגוד לחוק דמי מחלה
כאשר אחד מימי המחלה חל בימי חופשה (כמו שישי- שבת ברוב מקומות העבודה בארץ). לפי החוק, במקרה זה יום החופשה נחשב כיום מחלה למניין ימי המחלה. לדוגמא: אם עובד קיבל ביום חמישי ארבעה ימי מחלה, לפי החוק ביום ראשון עליו לקבל שכר מלא היות ויום זה נחשב יום רביעי למניין ימי המחלה.
האם אתם זכאים לקבל תשלום מלא כבר מהיום הראשון להיעדרותכם מהעבודה? כמה ימי מחלה מגיעים לכם לטיפול בילדים ומה קורה כאשר אתם צריכים לטפל בהורים שלכם? ריכזנו את כל הזכויות שמגיעות לעובדים בעת מחלה, שלהם או של בני משפחתם
האם החוק מתיר למעסיק לנקוב בתקופת העסקה מינמלית בגין מימון הכשרה מקצועית לעובד? כן. מעסיק שנושא בעלויות הכשרה מקצועית רשאי להכניס לחוזה העבודה סעיף שקובע כי על העובד להתחייב לתקופת העסקה מינמלית וכי היה וזה לא עמד בהתחייבותו, ניתן יהיה לקזז ממשכורתו סכום מוסכם מראש.
בית הדין לעבודה בתל אביב פסק לאחרונה פיצויים בגובה כ-380,000 שקל לעובד מבוגר שפוטר לאחר שעדכן את מנהל החברה כי הוא צפוי לעבור ניתוח שייאלץ אותו להיעדר לפרק זמן ממושך מהעבודה.
נפסק לעובד סך 180,000 שקל עבור בונוסים להם זכאי על פי הסכם העבודה, מכוח התחייבות בעל פה וכן עבור תקופה בה נעדר מהעבודה בשל מחלה
1. שעות היעדרות ללא ניכוי משכר העובד (שעות היעדרות על חשבון המעסיק) על פי סעיף 1ב(א2) לחוק, הורה של ילד עם מוגבלות (העומד בתנאי הזכאות: ותק בעבודה והגשת אישור רופא כאמור בנספח 1) (להלן: העובד) זכאי להיעדר מן העבודה לצורך "סיוע אישי", על חשבון המעסיק, ולקבל תשלום כאילו עבד בעת ההיעדרות. העובד במשרה מלאה זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה
לאחר תום ניצול ימי המחלה הצבורים של התובע, אך בעודו בחופשת המחלה, זומן התובע לישיבת שימוע לפני הפסקת עבודתו. מכתב ההזמנה לשימוע נכתב יום אחד לאחר שהנתבעת קיבלה את תביעתו של התובע למוסד לביטוח לאומי בדבר מחלתו. לאחר השימוע פוטר התובע מעבודתו לאלתר ביום 10.05.12, כשהוא עדיין בחופשת מחלה, ולמעשה לא שב לעבודתו.
לזכות לדמי מחלה בגין מחלתו של העובד שני מקורות עיקריים, וההבדל ביניהם ניכר: חוק דמי מחלה, והסכמי העבודה לסוגיהם. חוק דמי מחלה מעניק לעובד זכות ליום וחצי מחלה בתשלום בגין כל חודש עבודה, עד למקסימום של 90 ימי מחלה. גובה דמי המחלה: בעד יום המחלה הראשון לא משולמים דמי מחלה, בעד יום המחלה השני והשלישי משולמים (החל מאפריל 2011) דמי מחלה בגובה 50% מהשכר הרגיל, ובעד יום המחלה הרביעי ואילך דמי המחלה הם בגובה השכר הרגיל. אלה הן זכויות המחלה הנחותות ביותר הנהוגות.
אולם, תוצאה זו איננה סבירה, זאת לאור המצב המשפטי החדש שנוצר בעקבות צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה ל-42 שעות, אשר הקנה לעובדים בשכר זכות לדמי חג, לאחר שלושה חודשי עבודה. יוצא, כי עובד בשכר (הזכאי לדמי חג), שחלה בחג וממילא היה נעדר מן העבודה בשל החג, ולא רק בשל המחלה, לא יקבל כל שכר, בעוד שעובד בשכר, שנעדר מפאת החג ולא חלה בחג, יהיה זכאי לשכר.
ביה"ד לעבודה בחיפה קיבל את תביעתה של מנהלת סניף בחברת ייבוא ומכירת רהיטים, שפוטרה ב-2014. השופט יגאל גלם: "ברקע פיטורי התובעת עמדו שיקולים זרים ופסולים".
אם תמו ימי ההכרה, וטרם קיימת הכרעה בנוגע למצב נכות זמנית או קבועה, יכול העובד להשתמש בימי המחלה שצבר במהלך תקופת ההעסקה. אם ניצל גם את אלה וגם את אלה, יוכל להיעדר מן העובדה ללא תשלום, בהסכמת המעסיק.
יומיים אחרי שיצאתי לחופשה שנתית בת שבועיים, חליתי. אחרי מחלה שנמשכה 6 ימים, חזרתי לעבודה. כשהבאתי תעודת מחלה, אמרו לי שזה לא רלוונטי, כי הייתי בחופשה. זה נכון?
ראש צוות בחברת בקרת שכר, יום שבת אינו נחשב ליום עבודה אולם הוא נלקח בחשבון במניין ימי המחלה. המשמעות היא שאם העובד סיפר לרופא שהוא חולה מיום שישי - הרי שיום ראשון הוא היום השלישי למחלה, והעובד זכאי עבורו ל־50% מהשכר.
כללי: בתחילת ההעסקה חובה מיד לבטח בביטוח רפואי, זאת כדי לא להיתבע ע"י העובד אם קרתה תאונה במהלך עבודתו. איך מחשבים שכר עבור ימי מחלה? בעבור היום ראשון 0% השני והשלישי 50% וכל יום נוסף עד לתקרה של 90 ימי זכאות צבורים 100%.
עובד זכאי לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו בגין מחלת ילדיו שמתחת לגיל 16 עובד זכאי לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת או מחלה המצריכה טיפול בדיאליזה של ילד עד גיל 18 (ועד 110 ימים במקרים מסוימים), על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה - לפי בחירתו
לפי סעיף 3 לחוק דמי מחלה, אם קבע רופא על-פי ממצאים רפואיים שמחמת מגבלות רפואיות אין העובד מסוגל, בפרק זמן מסויים, לבצע עבודה מסוג פלוני או בתנאים מסויימים, וכתוצאה מכך העובד אינו מסוגל לבצע עבודתו אלא באופן חלקי, והמעביד הציע לו עבודה מתאימה אחרת, מלאה או חלקית, באותו מקום עבודה – לא יהיה העובד זכאי לדמי מחלה, אך שכרו בעבודה שהוצעה לו לא יפחת מהשכר שהיה מקבל אילו המשיך בעבודתו הקודמת. במידה והמעסיק לא הציע עבודה לעובד מתאימה, יהיה העובד זכאי לסכום דמי המחלה.
ביה"ד לעבודה בחיפה קיבל את תביעתה של מנהלת סניף בחברת ייבוא ומכירת רהיטים, שפוטרה ב-2014. השופט יגאל גלם: "ברקע פיטורי התובעת עמדו שיקולים זרים ופסולים".
ברוב המקרים אנחנו לא מנצלים אותם, ובניגוד לימי החופש הם רק הולכים ותופחים. האם יש מה לעשות עם כל הימים הלא מנוצלים הללו? האם אנחנו יכולים לפדות אותם כשאנחנו עוזבים מקום עבודה? ואולי בכלל יש דרך לנצל אותם כימי חופש? לקראת עונת הווירוסים בדקנו כל מה שצריך לדעת
האם עובד שלקה בסרטן מחויב לגלות על מחלתו למעסיק, כמה זמן רשאי העובד להיעדר ממקום העבודה לצורך טיפולים ולאילו הטבות הוא זכאי? בעקבות הקמת הוועדה לפיצוי עובדי הכור בדימונה שחלו בסרטן, לפניכם מדריך שאלות ותשובות
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע לאחרונה שחברת "שלמה רשת מוסכים" תשלם כ-100 אלף שקל לעובד לשעבר, שפוטר בגיל 63 בנסיבות שנויות במחלוקת, זמן קצר לאחר שהודיע כי הוא עומד לעבור ניתוח. השופטת חנה טרכטינגוט ביססה את פסק הדין על "סמיכות הזמנים והבהילות בהוצאת הפיטורים".
החל מ16.8.16 נכנס תיקון מאוד חשוב לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), לפי התיקון ניתן לחבר את ימי היעדרות של שני ההורים עקב מחלת הילד. לדוגמא,...... אם הילד חולה 4 ימים רצופים וביומיים הראשונים האבא נשאר עם הילד וביומיים האחרונים האמא נשארת עם הילד אז היעדרות האמא לא תיחשב כיום ראשון להיעדרותה אלא ....היום השלישי והרביעי להעדרותה עקב מחלת הילד.
סעיף 11 לחוק דמי מחלה קובע, כי עובד הזכאי לתשלום על פי כל חיקוק בעד תקופת אי-כושר לעבודה מטעמי בריאות, לא יהיה זכאי לדמי מחלה על פי חוק דמי מחלה, לגבי התקופה שבעדה הוא זכאי לתשלום כאמור ולגבי כל תקופה שנקבע במפורש באותו חיקוק שאין העובד זכאי לתשלום בעדה עקב המחלה. זאת, למעט תשלום בעד נכות, גימלת תאונות אישיות לפי חוק הביטוח הלאומי, או פיצויים מכוח פקודת הנזיקין [נוסח חדש], שאינם סותרים קבלת דמי מחלה במקביל.
ביום 1.4.2016 יכנס לתוקפו תיקון לחוק דמי מחלה לפיו הורה לילד החולה במחלה קשה, בעל וותק של שנה , יוכל להיעדר עד 90 יום בשנה, על חשבון המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה הצבורים לו.
לידיעתך, הגעת לארכיון של האתר, דף זה כבר לא תקף. ​החל ב- 1.8.2016 הוגדל סכום קצבת ילד נכה, לילדים המקבלים טיפול רפואי קבוע וממושך בבית חולים. סכום הקצבה המוגדל הוא 4,501 ש"ח בחודש (188%) במקום 2,569 ש"ח (100%), ששולם עד כה.
טואול הקמת אתרי אינטרנט