חיפוש :
הביטוח הלאומי יפקיד עד סוף השנה 55 מיליון שקל עבור 170 אלף ימי מילואים שלא שולמו לסטודנטים, מובטלים ועצמאים - כך הודיע שר הרווחה והעבודה חיים כץ. בביטוח הלאומי נהגו עד כה ליידע את משרתי המילואים על ידי מכתב, אך מעתה יועברו תגמולי המילואים באופן אוטומטי, ישירות אל חשבון האזרחים וללא צורך בהגשת טפסים או הגעה לסניפים.

החל משנת הלימודים הקרובה יוענקו שתי נקודות זכות לסטודנטים המשרתים במילואים יותר מ-18 ימים בשנה.

מענק עבודה נדרשת משולם לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי/אזרחי שעבדו במשך 6 חודשים בעבודות שהוגדרו כנדרשות בתנאים מסוימים, מי שעבדו פחות מ-6 חודשים יהיו זכאים למענק חלקי ("מענק עבודה מועדפת") סכום המענק המלא למי שהשלים את תקופת העבודה המזכה במענק הוא 9,577 ש"ח (נכון לשנת 2018)

אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים או בשל קריאתו לשירות מילואים כמו כן אין לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, במהלך שירותו במילואים. עובד ששירת מעל יומיים רצופים, אסור לפטר גם במשך 30 ימים מתום השירות. זאת מלבד במקרים שבהם ניתן למעסיק היתר פיטורים מיוחד

בתום שרות המילואים, אתה מעביר למעסיק אישור על תקופת המילואים והמעסיק מעביר אותו למוסד לביטוח לאומי. הביטוח הלאומי מעביר לחשבון הבנק של המעסיק את תגמול המילואים המגיע לך. אולם בד"כ קיים הפרש בין הסכום שהמעסיק מקבל מהביטוח הלאומי (עבורך) לבין משכורתך בתקופת המילואים. במידה וקיים הפרש לטובתך על המעסיק מוטלת חובה להעבירו לך במשכורתך הקרובה.

עובדים ויצאתם לשירות מילואים? כדאי שתדעו מה מגיע לכם מבחינת תשלומים על פי החוק

טואול הקמת אתרי אינטרנט