חיפוש :
עובד שנדרש לבצע שירות מילואים, זכאי להגנה מפני פיטורים הן בגלל השירות, הקריאה לשירות ובשלה שירות הצפוי בשירות מילואים. בנוסף, איסור הפיטורים חל גם במשך תקופת המילואים ולעיתים גם לאחר התקופה.
אלפי חיילי מילואים גוייסו השבוע בצו 8 כדי להשתתף במבצע ברצועת עזה. לטובתם אנחנו מביאים את כל ההסברים והעצות הנוגעות לזכויות שלהם:
במהלך חודשי יולי-אוגוסט יתגייסו רבבות בני נוער לשירותם בצה"ל. אלו מהם שעבדו פרק זמן של שנה ומעלה לפני מועד גיוסם יכולים לקבל סכום כסף לא צפוי – אף לאחר שכבר התגייסו.
הזכאות מותנית בכך שהעובד/ת מועסק/ת במשרה מלאה, שיש בחזקת העובד/ת ילד שטרם מלאו לו 13 שנה, ותקופת המילואים של בן/בת הזוג היא לפחות 5 ימים רצופים
ככלל, הביטוח הלאומי מעביר את שווי יום המילואים במלואו, בהתאם לשווי יום עבודה רגיל והמעסיק מעביר לעובד, כקבוע בחוק. "כמו כן, מהפרשנות של החוק עולה כי על המעסיק לשאת בתשלום הנוסף עבור יום השבתון, כפי שהיה אמור לשלם לו עבור יום השבתון לולא העובד יצא למילואים".
סכום תגמול המילואים מחושב לפי שכרך היומי כפול מספר ימי השירות, בהתאם למינימום ומקסימום התגמול לתשלום. לעובד עצמאי משולם פיצוי בנוסף לתגמול.
בתקופת היותו במילואים. במהלך 30 ימים מתום שירות המילואים - לגבי עובד ששירת במילואים מעל יומיים רצופים. זאת, מלבד בנסיבות מיוחדות שבהן המעסיק פנה אל ועדת התעסוקה במשרד הביטחון וקיבל היתר לפיטורים, לאחר שהוכיח כי הפיטורים אינם בגין שירות המילואים.
הביטוח הלאומי יפקיד עד סוף השנה 55 מיליון שקל עבור 170 אלף ימי מילואים שלא שולמו לסטודנטים, מובטלים ועצמאים - כך הודיע שר הרווחה והעבודה חיים כץ. בביטוח הלאומי נהגו עד כה ליידע את משרתי המילואים על ידי מכתב, אך מעתה יועברו תגמולי המילואים באופן אוטומטי, ישירות אל חשבון האזרחים וללא צורך בהגשת טפסים או הגעה לסניפים.
החל משנת הלימודים הקרובה יוענקו שתי נקודות זכות לסטודנטים המשרתים במילואים יותר מ-18 ימים בשנה.
מענק עבודה נדרשת משולם לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי/אזרחי שעבדו במשך 6 חודשים בעבודות שהוגדרו כנדרשות בתנאים מסוימים, מי שעבדו פחות מ-6 חודשים יהיו זכאים למענק חלקי ("מענק עבודה מועדפת") סכום המענק המלא למי שהשלים את תקופת העבודה המזכה במענק הוא 9,577 ש"ח (נכון לשנת 2018)
אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים או בשל קריאתו לשירות מילואים כמו כן אין לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, במהלך שירותו במילואים. עובד ששירת מעל יומיים רצופים, אסור לפטר גם במשך 30 ימים מתום השירות. זאת מלבד במקרים שבהם ניתן למעסיק היתר פיטורים מיוחד
בתום שרות המילואים, אתה מעביר למעסיק אישור על תקופת המילואים והמעסיק מעביר אותו למוסד לביטוח לאומי. הביטוח הלאומי מעביר לחשבון הבנק של המעסיק את תגמול המילואים המגיע לך. אולם בד"כ קיים הפרש בין הסכום שהמעסיק מקבל מהביטוח הלאומי (עבורך) לבין משכורתך בתקופת המילואים. במידה וקיים הפרש לטובתך על המעסיק מוטלת חובה להעבירו לך במשכורתך הקרובה.
עובדים ויצאתם לשירות מילואים? כדאי שתדעו מה מגיע לכם מבחינת תשלומים על פי החוק
טואול הקמת אתרי אינטרנט