חיפוש :
ככלל, למעסיק אסור בתכלית האיסור לנכות משכרו של עובד ניכויים שלא הותרו בחוק
מי משלם על דו"ח שניתן לרכב חברה? האם מלצר צריך לשלם על כוסות ששבר? והאם הבוס רשאי לחייב אותי להחזיר לו את ההשלמה לשכר מינימום? ובכן, מתברר שהתשובה די מורכבת וכדאי שכולנו נכיר את הדקויות של חוק. מדריך למעסיקים ולעובדים
שיטת הקנסות הנהוגה עדיין במשק, איננה חוקית בעליל וברוב הגורף של המקרים בהם הנושא נדון בבית דין לעבודה, הפסיקה הינה לטובת העובד.
מי נדרש לשלם דמי השתתפות עצמית במקרה תאונת דרכים עם רכב חברה, העובד או המעביד? לפני שאתם מוצאים עצמכם במצב לא נעים, כדאי שתקראו
מי משלם על דו"ח שניתן לרכב חברה? האם מלצר צריך לשלם על כוסות ששבר? והאם הבוס רשאי לחייב אותי להחזיר לו את ההשלמה לשכר מינימום? ובכן, מתברר שהתשובה די מורכבת וכדאי שכולנו נכיר את הדקויות של חוק.
החברה קיזזה את שווי הטלפון הנייד שאבד בגמר החשבון שנערך לעובדת לאחר התפטרותה, והעובדת טענה שמדובר בקיזוז לא חוקי. חוק הגנת השכר קובע רשימה סגורה של מקרים המאפשרים קיזוז כספים ממשכורתו של עובד: סכום שחובה לנכותו על פי חוק, תרומות שהעובד הסכים כי ינוכו, דמי חבר לארגון עובדים, דמי טיפול ארגוני, קנס שהוטל על עובד על פי הסכם קיבוצי או על פי חוק, תשלומים לקופת גמל, חוב על פי התחייבות בכתב מהעובד למעביד, וכן מקדמות על חשבון שכר העבודה. כלומר, קיזוז הוצאות טלפון נייד אינו אחד מהם.
חברות רבות במשק מחייבות את עובדיהן להשלים מכיסם את החוסרים בקופה בתום יום העבודה. בדיקה שערכנו גילתה כי הדבר אינו חוקי. כמה מהחברות הודיעו בעקבות התחקיר, כי ישנו את המדיניות
מנהל מכירות התקשר בחוזה עם חברת הפקות, ושכרו קוזז בשל מחלוקת עם לקוח. אבל בית הדין קבע שמועסקים אינם חברות ביטוח של בית עסק
שיטת הקנסות הנהוגה עדיין במשק, איננה חוקית בעליל וברוב הגורף של המקרים בהם הנושא נדון בבית דין לעבודה, הפסיקה הינה לטובת העובד.
בפסיקה ארצית נקבע שהכלל הוא, כי הסכום ששולם לעובד כשכר מבטא את הסכום המגיע לו. עם זאת, במקרים מסוימים רשאי המעסיק לערוך חשבון מדויק עם העובד על תשלומי יתר, ועצם תשלום סכום לעובד אינו קביעה מוחלטת של זכאות או בדבר נכונות הסכום. אולם, כאשר אין הסכם מפורש בעניין, ההתחשבנות של המעסיק עם העובד חייבת להתבצע תוך זמן סביר ובתום לב.
התובע עבד אצל הנתבעת כאיש מכירות וכמחסנאי. לתובע היה קו חלוקה (עמ' 7 לפרוטוקול שורות 17-16 לעדות התובע).
טואול הקמת אתרי אינטרנט