חיפוש :
פתחו נגדכם תיקי הוצאה לפועל ואתם לא מצליחים לכסות אפילו את הריביות? כל המשכורת החודשית הולכת לתשלום הלוואות בבנק? הליך פשיטת הרגל עבר רפורמה, ומאפשר למחוק את החובות בפרק זמן של שבוע עד 18 חודשים
אסור לעקל את מלוא השכר של חייב בהוצאה לפועל, וחובה להשאיר בידיו סכום מסויים הקבוע בחוק (אלא אם מדובר בתיק מזונות המגיעים מהחייב) לא ניתן לחייב אדם שמתנהל נגדו הליך פשיטת רגל לשלם את חובותיו מתוך מלוא השכר שלו, וחובה להשאיר בידיו סכום מסויים הקבוע בחוק גובה הסכום שיש להשאיר בידי החייב משתנה בהתאם לגובה השכר ולמצבו המשפחתי
טואול הקמת אתרי אינטרנט