חיפוש :
בית הדין לעבודה פסק שגם אם נערך לעובד "מעין שימוע"', הוא לא התקיים בלב פתוח ונפש חפצה כדרישת הפסיקה | מהן 7 אבני הדרך לקביעת גובה הפיצוי?
המעסיק נענה לבקשת עובדת לקבלת פיצויי פיטורים על אף שהיא זו שהתפטרה. לאחר שהגישה תביעה בטענה שלא נערך לה שימוע – דרש המעסיק את קיזוז הכספים
במהלך חודשי יולי-אוגוסט יתגייסו רבבות בני נוער לשירותם בצה"ל. אלו מהם שעבדו פרק זמן של שנה ומעלה לפני מועד גיוסם יכולים לקבל סכום כסף לא צפוי – אף לאחר שכבר התגייסו.
בין העובדת למעסיק נתגלעה מחלוקת האם יש לראות ברווחי קופת התגמולים כסכום ששולם על חשבון פיצוי פיטורים, או שמא הם שייכים לחברה
בית הדין לעבודה קבע שנסיבות המקרה הביאו לכך שהעובדת גם אינה זכאית לפיצויים בשל הפגמים בהליך הפיטורים בנוסף לשלילת פיצויי הפיטורים מהעובדת, נפסק שגם אינה זכאית לתשלום חלף הודעה מוקדמת
לא כל עובד שהוצא לחל"ת יכול, מוכן או רוצה להשאר בחל"ת לאורך זמן. יהיו עובדים שירצו לעבוד במקומות עבודה שעדיין מעסיקים עובדים במקום להסתפק בדמי האבטלה.
בעקבות פיטוריו בעקבות הפגמים בהליך השימוע – הועמד הפיצוי בגין נזק לא ממוני על סך של 50 אלף שקל.
המעסיק רשאי לשלם את הפיצויים תוך 15 יום מאחד הימים כמו שכתוב בפסקה קודמת. במידה והפיצויים לא שולמו עד היום ה-15 לאחר מועד התשלום, הם נחשבים פיצויי פיטורים מולנים
העירו למעסיק כבר במעמד השימוע / הודעת הפיטורין שאין בידיו מסכת עובדתית קשה שתומכת בעילה מוצדקת. זה כשלעצמו מניא במקרים לא מעטים את המעסיק מלהתעסק איתכם ודוחף אותו לעצור את הצעד שתוכנן.
המעסיק הודיע לעובד כי כל עוד לא תחתום על המסמך ולא תצהיר כי אין עוד תביעות, לא תקבל את הפיצויים וכך היה. המעסיק עיכב את סכום פיצויי הפיטורים עד לחתימתה.
סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע הסדר מיוחד וחריג בענין תשלום פיצויי פיטורים. פיצויי פיטורים הם תשלום שמשולם לפי חוק לעובד שמפוטר על ידי מעסיקו. ככלל, מי שמפוטר - זכאי לפיצויים; ומי שמתפטר- לא (למעט מקרים חריגים הקבועים בחוק בהם גם מי שמתפטר בנסיבות מסוימות זכאי לפיצויי פיטורים).
כאשר אנו עובדים כשכירים אצל מעביד, חלים על יחסי העבודה ביננו לבין המעסיק חוקים וכללים שונים. אחד מהחוקים העיקריים הוא חוק פיצויי פיטורין שמשמעותו היא שכאשר מסתיימים יחסי העבודה בין העובד למעביד, זכאי העובד, בתנאים מסוימים לקבל פיצוי על תקופת עבודתו.
פיצויי הפיטורים לעובד שעתי אשר היקף שעות עבודתו משתנה, יחושבו לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת... העסקתו
באם מדובר ב"תוספת אמיתית", הרי שאז, כאמור, אין לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים, אולם, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק מ"שכר היסוד", הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים.
ישנם עובדים רבים שאינן מרוויחים שכר חודשי ועבורם יש לחשב את הפיצויים בצורה שונה. חשוב לשים לב שגם כאן בסיס החישוב לפיצויי הפיטורים הוא השכר האחרון של העובד. את השכר האחרון יש לכפול בהתאם לסוג השכר / משרה.
חשוב לדעת: אם השכר שלכם נמוך מ-12.2 אלף שקל, ניתן לקבל ממס הכנסה פטור מוגדל לפיצויים בשיעור של 150%, עד לתקרה של השכר הזה ■ איך זה עובד?
לעתים נדרש עובד בעת סיום יחסי העבודה לחתום על הצהרה לפיה קיבל את כל המגיע לו מהמעביד בגין עבודתו, ואין לו, ולא יהיו לו, כל תביעות נוספות בעניין זה (כתב ויתור) התניית קבלת כספים המגיעים לעובד בחתימתו על כתב ויתור היא אסורה
בית הדין לעבודה: "המעסיק צריך היה לקחת בחשבון שמכתב זה לא רק יקל על העובדת לקבל דמי אבטלה, אלא גם מחייב אותו כמעסיק בתשלום פיצויי פיטורים"
האם יש לחשב שעות עבודה נוספות 'גלובאליות' בפיצוי פיטורים? מהי עמדתו של בית הדין לעבודה בסוגיית שעות עבודה נוספות גלובליות וכיצד יש לחשב את פיצויי הפיטורים במקרה שכזה?
עם זאת, בקופת הפיצויים של העובדת הצטבר סכום גבוה יותר – סך 337,038 שקל – בשל הרווחים שנרשמו. החברה טענה שהתשלומים בגין פיצויי פיטורים בביטוח המנהלים בהראל, לרבות הרווחים שנצברו, הם על חשבון פיצויי הפיטורים – ויש להביא אותם בחשבון לשאלת הצורך בהשלמת פיצויי הפיטורים, בשים לב לכך שהכסף והרווחים הם ממקורות המעסיק.
שינוי באופן חישוב פיצויי הפיטורים: דעו את זכויותיכם. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה מחודש יוני האחרון, שינה את האופן בו חושבו הפיצויים, לעובד שעתי, בעשרים השנים האחרונות | כעת, משקלל החישוב גם את אחוז המשרה | איך מחשבים? מה צריך לדעת? כל התשובות - בפנים
בית הדין לעבודה בתל אביב פסק בשבוע שעבר פיצוי בגובה 50,000 שקל לעובד בעקבות פיטוריו, על אף שהם בוטלו והוא המשיך לעבוד בחברה. חשוב לציין שמדובר במקרה מורכב, בו בית הדין הציג רמזים עבים לכך שלמעשה העובד היה זכאי לפיצויים נוספים בגין פיטוריו שלא כדין, אך היה מנוע מלפסוק לו פיצוי זה מאחר שהעובד כלל לא העלה טענה זו בפניו במסגרת כתב התביעה. ייתכן מאוד שזהו שיקול שבית הדין הביא בחשבון, מבלי לומר זאת באופן מפורש, כאשר החליט לפסוק לעובד פיצוי חריג זה.
עובד הזכאי לפיצויי פיטורים והפיצויים לא שולמו לו על-ידי המעסיק בתוך 15 יום מהמועד שבו היו אמורים להיות משולמים זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים. מי שזכאי לקבל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מתוך הביטוח הפנסיוני או מתוך קופת גמל אחרת שאליה שילם המעסיק את הפיצויים במהלך תקופת העבודה, יהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע לו מקופת הגמל רק אם המעסיק לא הודיע לקופת הגמל בכתב, בתוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם.
בית הדין לעבודה בירושלים פסק לאחרונה שגם אילו היתה נכונה טענת העובד לפיה לא נערך לו שימוע לפני פיטורים – הרי שתגובתו להודעת הפיטורים ("סבבה") מעידה על כך שלא נגרם לו נזק, ולכן אינו זכאי לפיצוי.
ועדת הכספים תדון בהצעת חוק שעשויה לאפשר לעובדים לשחרר כספים מקופות הפיצויים והגמל גם במקרה שהמעסיק, שאישורו נדרש לכך, סגר את החברה לפני שנים רבות ■ אם המעסיק לא יוכיח בתוך ארבעה חודשים שהכסף שייך לו - העובד יוכל לקבל אותו בלי להציג אסמכתא
"הצעת חוק זו נועדה להבהיר בצורה ברורה כי עובדי קבלן אינם חפץ שניתן להעבירו ממקום למקום עם סיום ההתקשרות בין חברת הקבלן ובין מזמין השירות"
מהם שלושת השיקולים שהביאו את בית הדין לעבודה לפסוק שהעובדת אכן זכאית להתפטר בדין מפוטרת על פי חוק פיצויי פיטורים?
כיצד מתבצע חישוב פיצויי פיטורים במקרה בו שכר העובד הופחת סמוך לסיום העסקתו? בית הדין הארצי לעבודה פסק בשבוע שעבר שבמקרה כזה – יש לחשב את פיצויי הפיטורים עבור התקופה שקדמה להפחתה בשכר לפי השכר הקובע טרם ההפחתה, ואילו את היתרה יש לחשב לפי השכר האחרון.
מדובר במעביד שהעסיקם ולא שילם להם את פיצויי הפיטורים להם הם זכאים עקב גיוסם לצה"ל, אף שהם הם שהתפטרו ולא ההיפך. חרף האמור, מציינים מומחי דטה פקס, מרכז המידע הישראלי ליחסי עבודה, שכר וחישובים, מעבידים רבים במשק אינם מכירים את לשון החוק , כמו גם העובדים הצעירים שחלק בלתי מבוטל מהם אינו בקיא בנושא.
אישה או גבר אשר הוטרדו מינית במסגרת מקום עבודתם או במהלך שירותם הצבאי, יכולים להגיש תביעה אזרחית נגד המטריד ולדרוש פיצויים גם ללא הוכחת נזק
בית הדין לעבודה בתל אביב קבע לאחרונה שעיריית יבנה תשלם יותר מ-75 אלף שקל לפקח לשעבר, שפוטר מעבודתו בין השאר בטענה לבעיות יחסי אנוש ולכך שנרדם במהלך משמרות. השופטת עידית איצקוביץ קבעה שעל העירייה היה לקבל את אישור ועד העובדים לפני הפיטורים.
הפיצויים הם סכום כספי שמגיע לעובד שפוטר ממקום העבודה. הם אמורים לפצות את העובד על אבדן ההכנסה ומקור ההכנסה. הפיצויים משולמים בהתאם לתקופה בה הועסק העובד. עובד שלא השלים העסקה של שנה, לא יהיה זכאי על פי רוב לפיצויים. עם זאת, החוק מכיר בכך שמעסיקים עשויים לפטר עובדים בכוונה עוד לפני השלימו שנת עבודה, ולכן באם תוכח כוונה כזו של המעביד, ניתן לקבל פיצויים גם לעובד שפוטר לפני שהשלים שנת עבודה.
בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל בשבוע שעבר תביעת עובד שפוטר לאחר קרוב ל-5 שנים בהן הועסק כנהג בחברה, בעקבות התבטאות לא הולמת כלפי הבוס. נפסק שאין לשלול ממנו את פיצויי הפיטורים, אולם בעקבות התנהלותו ניתן לשלול ממנו את תמורת ההודעה המוקדמת. לדברי בית הדין, המעסיק העצים את התקרית בה העובד התבטא בצורה חריפה כלפי הבוס, וניצל אותה לצורך פיטוריו תוך שלילת פיצויי הפיטורים שלו.
תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר. כלומר, סעיף 14 נותן למעשה פתח להסכם בין העובד והמעסיק כי הכספים שנמצאים בקופה ישולמו במקום הכספים אותם נדרש המעסיק להשלים בסיום עבודה. כך שבמקום שהמעסיק ישלם משכורת אחרונה כפול הותק, הוא יעביר לרשות העובד את הכספים שנצברו בקופה.
העובד הועסק כאיש מכירות בחברה שעוסקת בתחום הפרסום והשילוט. כ-10 חודשים לאחר תחילת עבודתו, נדרש העובד לחתום על הצהרה: "הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי למרות ששכרי מורכב משכר יסוד + עמלות (משתנות בהתאם למכירות) לא יחושבו לי כספי העמלות בחישוב דמי הפיצויים במידה ותופסק עבודתי או אפסיק עבודתו ויהיה צורך לשלם לי פיצויים מסיבה מוכרת בחוק".
עיקר פסק הדין שבו נתמקד נוגע בשאלה המשפטית החשובה- למי שייכים הרווחים הנצברים ברכיב הפיצויים בקופת הגמל של העובד, ובהתאם לכך- כיצד יש לחשב את פיצויי הפיטורים לעובד ביחס לכספים הצבורים בקופה, על כל רכיביהם. כפי שעולה מפסק הדין, מענה לשאלה זו תלוי בשאלה האם חל סעיף 14 על ההפרשות שהופרשו.
פסק הדין עוסק בעובד שהועסק כאיש מכירות. העובד לא היה מרוצה מעבודתו וביקש להתפטר. המעסיק הוציא לעובד מכתב פיטורים, ולפיו: "עקב ארגון העסק וארגון מצבת העובדים אנו נאלצים לפטר אותך". במכתב הפיטורים נקבע מועד סיום יחסי העבודה. העובד תבע פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת וזכויות נוספות, כגון פדיון חופשה, דמי הבראה, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, שכר עבודה של חודשיים, ופיצוי בגין עוגמת נפש.
בית הדין לעבודה: "גם אם מחליפתה של העובדת היתה בת 50, מדובר בעובדת הצעירה ממנה בלמעלה מעשור"
פסק דין שניתן החודש בבית הדין הארצי לעבודה קובע כי גם כאשר הפיטורים מוצדקים, יש מקרים שבהם המעסיק נדרש להראות כי עשה מאמצים כנים למציאת חלופות ■ במקרה הנדון קבעו השופטים כי נמצא "טעם לפגם בהליך הפיטורים", ופסקו פיצוי של 100 אלף שקל למפוטר
ההנהלה ביקשה מהעובד להתפטר לאחר שנחשד כי השתמש ברכבי החברה ללא רשות. בית הדין לעבודה קבע שמדובר בפיטורים בכל דבר, והורה לחברה לפצות את העובד, שהוכיח כי השתמש ברכבים בהסכמת מנהלו, ב-107,000 שקל.
הרשת טענה להגנתה כי העובד צבר ארבע עבירות משמעת חמורות: אי סגירת דלתות חירום, מכירת בשר טלה לאחר שהוחזר קפוא על ידי לקוחה, הפקרת רכב החברה ובעיית שתיית אלכוהול ■ השופטת: "לא מצאנו שהחברה הוכיחה נסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים"
סגנית מנהל סניף קריית אונו של בית הקפה "קקאו" הוחלפה על ידי עובדת אחרת זמן קצר לאחר שהודיעה על הריונה. המנהל ניסה להסביר כי לא פיטר אותה אלא הציע לה תפקיד אחר, אך בית הדין לעבודה קבע לאחרונה כי מדובר בפיטורים (לא חוקיים) לכל דבר ועניין.
המעסיקים במוסך בו הועסק העובד התחלפו והמעסיקה החדשה דרשה מהעובד לחתום על חוזה שבו הוא מוותר על כל הטענות כלפיה אך הוא סירב. ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתו וקבע: ניסתה להתנער מתשלום זכויות. האיש החל לעבוד במוסך ביהוד ב-1995. באמצע שנת 2012 מכר בעל המוסך את העסק לחברה בבעלות אדם פרטי.
האיש עבד באולם במשך שנים רבות, אך פוטר לאחר שנפצע בתאונת עבודה. בביה"ד התברר שבחלק מהשנים הוא אף לא קיבל את כל התשלומים המגיעים לו.
ביה"ד לעבודה בחיפה קיבל את תביעתה של מנהלת סניף בחברת ייבוא ומכירת רהיטים, שפוטרה ב-2014. השופט יגאל גלם: "ברקע פיטורי התובעת עמדו שיקולים זרים ופסולים".
שעות נוספות, נסיבות מעורפלות של הפסקת העבודה ואי מתן אפשרות ראויה להגיב – בית הדין העמיד במקומה את רשת "זול בגדול" שפיטרה מנהל סניף
בית הדין לעבודה חייב מעסיק לשלם פיצויים לעובדת שפוטרה בגיל 63 למרות שהסיבה לפיטורים היה צמצומים וביטול התפקיד, שבו כיהנה, מאחר ולא הוכיח כי שקל באופן פוזיטיבי את גילה המבוגר הצלחתה ותרומתה לעבודה כשיקול נגד הפיטורים
מסתבר שגם מעסיקים פרטיים צריכים כיום לערוך לעובד שהם חפצים לפטרו שימוע כדין. איך עושים את זה נכון? כללים למעסיק ולעובד - לקרוא ולהפנים
אחרי 16 שנים נאמנות באולמי "אחוזה", ביקש עובד שדרוג של המשכורת, אבל נענה בכתף קרה. בית הדין חייב את המקום לשלם לו על השנים הללו
בית הדין לעבודה בתל אביב פסק השבוע פיצויים לעובדת בגובה 170,000 שקל, בעקבות פיטוריה לאחר 35 שנות עבודה והחלפתה בסטודנטית צעירה.
מטפלת במעון לאנשים עם מוגבלות שכלית פוטרה ב-2013. באחרונה קיבל בית הדין לעבודה את תביעתה וקבע שפיטוריה נעשו בשל התעקשותה לקבל תוספת שכר ומענק שהגיעו לה.
קבלת פיצויים בהתפטרות - טעויות נפוצות של עובדים ■ עובדים רבים טועים לחשוב שביכולתם לגרום למעסיק לפטר אותם ע"י היעדרות מהעבודה או פגיעה בעבודה ■ בפועל, מהלך כזה יכול לגרום לעובד יותר נזק מתועלת ■ מדריך ומחשבון פיצויים
באילו נסיבות נשים שזה עתה ילדו יכולות להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים, האם ניתן לקבל דמי אבטלה, ומתי האבא יכול להתפטר לצורך טיפול בילד? מנהלת המחלקה המשפטית של שדולת הנשים בישראל משיבה על כל השאלות
בעלי סוכנות הביטוח "יותר" שלח לעובדת, שהייתה בחופשת מחלה, מכתב פיטורים בדואר רשום. בית הדין נזף בו על התנהלותו וחייב אותו לשלם לה
עובד בחברת אביזרי רכב טען שעזב עקב הרעה בתנאים ודרש פיצויי פיטורים. הטענה לא הוכחה, אז למה בית המשפט קבע שהוא יקבל 95 אלף שקל?
המעסיק היה נתון בלחץ רב וביקש מהעובד לעשות מאמץ להגיע לעבודה, אך העובד השיב שאינו יכול לצאת ממיטת חוליו
העסקתו של עובד מטבח בסניף בירושלים הופסקה לאחר שהשליך כוס על אחראית המשמרת. אבל בית הדין קבע: זו לא עילה לשלול את זכויותיו
טואול הקמת אתרי אינטרנט