חיפוש :
בהחלטה חריגה חויב מנכ"ל רשת חנויות אופנה לשלם למנהל משאבי אנוש עבור כל תקופת ההעסקה הקבועה בהסכם, על אף שלא הושלמה בפועל
שיעורי הגמלה הגמלה כוללת את שלושת התשלומים האלה: שכר העבודה המגיע לעובד, ולא שולם על ידי המעסיק פיצויי הפיטורין המגיעים לעובד, שאין להם כיסוי בקופת הגמל. תשלומים לקופות הגמל של העובד, שהמעסיק היה אמור להעביר ולא העביר. לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורין יתוספו הפרשי הצמדה מיום קבלת התביעה עד יום התשלום בפועל על ידי הביטוח הלאומי. התשלום מבוצע בעבור שכר העבודה בתחילה, ורק לאחר מכן ישולמו פיצויי הפיטורין עד לסכום המקסימאלי שנקבע בחוק לתשלום עבור שכר העבודה ופיצויי הפיטורין.
ברות ומפעלים רבים נמצאים בפני תהליכים של צמצומים והבראה אשר ישפיעו באופן ישיר על תנאי העובדה של העובדים. טעות רווחת, הן בקרב עובדים והן בקרב מעסיקים, היא כי המשבר נותן "אישור" למעסיקים לסטות מהנורמות הקבועות בדין ולנהוג באופן שונה ככל שהדברים אמורים בזכויות העובדים.
בית הדין לעבודה בתל אביב חייב לאחרונה בהחלטה יוצאת דופן את הבעלים של חברה המפעילה רשת חנויות אופנה ונקלעה לקשיים, לשאת באופן אישי בחובות החברה כלפי עובד ששימש בה מנהל משאבי אנוש. הכל החל כאשר באוגוסט 2007 נחתם בין הצדדים הסכם שכותרות 'עדכון תנאי העסקה', אשר היווה תוספת להסכם העסקתו של העובד בחברה מדצמבר 2005.
משרד המשפטים השיק שירות חדש המאפשר לבדוק באמצעות האינטרנט תמונת מצב עדכנית של חובות אדם או חברה. כיצד ההליך יכול לסייע לכם?
מה עולה בגורלם של עובדים בחברות שנקלעו לקשיים ופושטות רגל? ומה יכולים לעשות ספקים כשחברות בפירוק חייבות להם כספים? מדריך זכויות של עובדים ועסקים מול חברות במשבר
​חוק הביטוח הלאומי חוק הביטוח הלאומי מסדיר את ביטוח העובדים אשר מעסיקם קיבל צו פירוק. בהתקיים מספר תנאים זכאי העובד לגמלת ביטוח עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורין שלא שולמו לו, עד למקסימום הגמלה הקבועה בחוק – כמפורט להלן. כמו כן זכאי העובד שהביטוח הלאומי יעביר כספים (גמלה) לקופת הגמל שלו, שלא הופקד בהן הסכום הדרוש על ידי המעביד, עד למקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי שהוא פעמיים השכר הבסיסי – 16,740 ₪ (החל מ- 1.1.12).
טואול הקמת אתרי אינטרנט