חיפוש :
בין העובדת למעסיק נתגלעה מחלוקת האם יש לראות ברווחי קופת התגמולים כסכום ששולם על חשבון פיצוי פיטורים, או שמא הם שייכים לחברה
ביטוחי מנהלים היו פעם מוצר מועדף לחיסכון לפנסיה, אלא שהרפורמה בפנסיה לפני מספר שנים טובות הטיבה בעיקר עם קרנות הפנסיה
המאפיין המרכזי של קרן פנסיה הוא המבנה השיתופי שלה. כל העמיתים בקרן פנסיה משלמים לקופה משותפת אשר מבטיחה את זכויותיהם באמצעות תקנון. החשבון האישי של העובד בקרן הפנסיה נועד בעיקר כדי להגדיר את זכויותיו היחסיות של החוסך בקרן מכלל הנכסים של הקרן ולאו דווקא את סכומי הכסף העומדים לרשותו.
עובדת שהועסקה פחות משנה (כ-10 חודשים) במשרד עורכי דין, תבעה את בעלי המשרד ואת המנהל הישיר שגייס אותה, משום שלא בוצעו עבורה הפרשות לקרן פנסיה כפי שדורש צו ההרחבה.
בשנים האחרונות על רקע השינויים הדרמטיים בשוק הפנסיה והגמל, מתקשות החברות המנהלות עם התפעול השוטף. זה התחיל כבר כאשר חלק גדול מהקרנות פנסיה וקופות הגמל הגדולות נמכרו לבתי השקעות ולחברות הביטוח. אז "נעלמו" קרנות וקופות, ולקח זמן רב עד שהמערכת התאפסה.
לגבי עובד שהחל לעבוד במקום העבודה לאחר גיל פרישת חובה, יש לבחון האם העובד מקבל קצבאות מעבר לקצבאות הביטוח הלאומי: במידה והעובד מקבל קצבאות מעבר לקצבאות ביטוח לאומי, המעסיק פטור מלהפריש לו הפרשות לגמל לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה. ואולם, אם העובד אשר החל לעבוד לאחר גיל פרישת חובה לא מקבל קצבאות מעבר לקצבאות הביטוח הלאומי, אזי המעסיק אינו פטור מלהפריש לו לפנסיה.
לאן נעלם הכסף? אתם חוסכים לפנסיה, אבל מסתבר שחלק מההפקדות של המעסיק לא מגיעות לייעודן - הן נעלמות בדרך, ויש גם מצבים שהמעסיק לא העביר כראוי. אז איפה הכסף? לאן נעלם הכסף? ואיך מאתרים אותו? ננסה לענות על השאלות האלו
מתחילת 2017 ניתנו על ידי מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה 1,281 התראות מינהליות והוטלו 247 עיצומים כספיים בסכום כולל של כ-21 מיליון שקל, בגין הפרות חוק הגנת השכר, ומתוכם 340 התראות ו-226 עיצומים כספיים בסכום כולל של יותר מ-19 מיליון שקל בשל אי-העברה של כספים שנוכו משכר עובדים ליעדם (או בשל העברתם ליעד באיחור); כמו כן, הוגשו על ידי הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה 10 כתבי אישום לפי חוק הגנת השכר, וניתנו במהלך תקופה זו 13 גזרי דין.
לראשונה פסק בית הדין לעבודה פיצויים משמעותיים לעובדת שמעסיקה לא הפריש לה כספים לקרן פנסיה בהתאם לצו ההרחבה לפנסיה חובה. מדובר בפסק דין חשוב בדיני עבודה, שכן הצו עצמו לא מגדיר סנקציות נגד המעסיק. עובדת חנות כלבו לשעבר שהפסיקה את עבודתה בעקבות מחלה הגישה תביעה לבית הדין לעבודה בבאר שבע.
"כשם שהמעסיק אינו צריך לוודא מה נעשה עם המשכורת אותה הוא משלם לעובד, כך גם למעסיק אסור להתערב במה שנעשה עם כספי הפנסיה שאותם הוא מעביר לקרן עבור העובד" בית הדין הארצי קבע כי עיקרון חופש הבחירה המלא שניתן לעובד לבחירת סוג המוצר הפנסיוני המועדף עליו הוא עיקרון יסוד בדיני הפנסיה: "ניתן לדמות עניין זה לכך, שכשם שהמעסיק אינו צריך לוודא מה נעשה עם המשכורת אותה הוא משלם לעובד, כך גם למעסיק אסור להתערב במה שנעשה עם כספי הפנסיה שאותם הוא מעביר לקרן עבור העובד, כאשר מבחינתו של המעסיק עניין זה צריך להיות בבחינת "שגר ושכח".
קנס פלילי בגובה כ-900,000 שקל הוטל לאחרונה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה על עמותה שלא הפרישה פנסיה לעובדים. מדובר בעמותה שהפעילה תיכון, ולא העבירה בפועל לקרן הפנסיה את הכספים שניכתה במשך כשנתיים משכרם של שמונה מורים. במסגרת הסדר טיעון, גזר בית הדין על מנהל העמותה קנס בגובה של 40,000 שקל, וכן התחייבות עצמית בסך 226,000 שקל להימנע מביצוע חוזר של העבירה למשך 3 שנים.
רשות שוק ההון אוסרת לתת למעסיק הנחה בפוליסות ביטוח בתמורה לרכישת מוצרי פנסיה מטרת ההוראה החדשה היא לא לאפשר לגלגל את עלות ההנחות וההטבות מהן נהנה המעסיק אל כתפי העובדים
המחוקק מנסה להעביר הילוך באכיפת חוק פנסיה חובה. "עובדים רבים חוששים לתבוע את המעסיק, שכן תביעה כזו תגרור את פיטוריהם המיידים"
ועדת הכספים תדון בהצעת חוק שעשויה לאפשר לעובדים לשחרר כספים מקופות הפיצויים והגמל גם במקרה שהמעסיק, שאישורו נדרש לכך, סגר את החברה לפני שנים רבות ■ אם המעסיק לא יוכיח בתוך ארבעה חודשים שהכסף שייך לו - העובד יוכל לקבל אותו בלי להציג אסמכתא
1.רצף הפקדות (כי לא פעם הפקדות הועברו על ידי מעסיק, אך נשארו בחשבונות מעבר של חב' בטוח ולא הופקד לחשבונך...) 2. תשלום שקוזז בשכר ועבר בדיוק אותו סכום לבטוח 3. תאריך תשלום שהופקד לקרן פנסיה (עד 15 לחודש...) 4. שוב.... זה חשוב... לבדוק מי ניהול שאתה משלם .
ועדת הכספים אישרה היום (ב') לקריאה שנייה ושלישית את תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסים, הקובע מנגנון שמחייב את החברה המנהלת להעביר לעובד כספי פיצויי פיטורים על פי דרישתו לאחר 4 חודשים מתום סיום העסקה. זאת, בתנאי שהמעסיק לא הוכיח בפרק הזמן הזה שהוא זכאי לכספים הללו – מכוח חוזה העבודה, מכוח דיני העבודה או מכוח הסכם קיבוצי.
בית הדין לעבודה: העובדה שלא הופרשו על ידי המעסיק כספים לקרן פנסיה צריכה לשמש לרעתו, ויש להעניק מסלול מיטיב למשפחתו של העובד המנוח
הוחלט להקדים בשנה את פקיעת תוקפם של הסכמים פנסיוניים הגובים דמי ניהול מקסימליים, וכך עובדים רבים צפויים בקרוב לשפר עמדות
בדיקות פקחי משרד הכלכלה מציירות תמונה עגומה בשוק התעסוקה: מעסיקים שמנצלים את חוסר ההבנה של העובדים כדי לא לשלם פנסיה ולעתים אף לגנוב מהעובדים את כספי הפנסיה שלהם. 17 מעסיקים צפויים לעונשי מאסר של עד שנתיים
טואול הקמת אתרי אינטרנט