חיפוש :
בעניין זה פסק בית הדין הארצי לעבודה, שגם עבודה במוצאי שבת תיחשב לעיתים כעבודה בשבת, וזאת במקרים בהם העובד נדרש לעבוד גם בשישי אחה"צ וגם בצאת השבת, כך שלמעשה לא זכה למנוחה רציפה של 36 שעות.
עובד שעבד ביום שישי וסיים את עבודתו לאחר כניסת השבת, זכאי לקבל גמול עבור השעות שעבד לאחר כניסת השבת. דוגמה עובד ביום שישי החל את עבודתו בשעה 10:00 בבוקר וסיים אותה בשעה 18:30. השבת נכנסה בשעה 16:30. עבור השעתיים האחרונות של העבודה (שחלות בתוך השבת) זכאי העובד לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית.
עובדים שעבדו שעות נוספות בימים אלה זכאים לגמול נוסף. הגמול מחושב מתוך השכר הרגיל (שכר הבסיס לפני התוספת עבור העבודה ביום המנוחה), באופן הבא: בשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 25% מהשכר הרגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה 175% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 25% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות). בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 50% מהשכר הרגיל, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 200% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות).
חוק שעות עבודה ומנוחה יתוקן כך שעובדים לא יצטרכו להצהיר יותר כי הם שומרי מצוות כדי שמעסיקים לא יוכלו להעסיק אותם ביום המנוחה, כך אושר היום בוועדת הכספים לקריאה שנייה ושלישית. יוזמי התיקון טענו כי עד עתה חילוניים נאלצו לשקר כדי לא לעבוד בשבת, לעומתם גרסו המתנגדים כי מדובר ברגולציה מיותרת
שרד התמ"ת שם לו למטרה לאכוף, בין השאר, את ההוראה האוסרת להעסיק בני נוער בשבת, אשר על פי החוק החדש, דין המפר אותה הוא קנס של 35,000 ₪. בהתאם לכך, פורסם לאחרונה כי רשת מקדונלד'ס תפסיק את העסקתם של 800 בני נוער בשבתות, על מנת להימנע מקנסות בגין הפרת ההוראה של אי העסקת בני נוער בשבת.
עובדי מכירות המועסקים בשבת זכאים לתשלום מוגדל בשיעור של 150% לא רק על שכר הבסיס, כפי שניתן עד היום, אלא גם בגין העמלות שרשמו לזכותם - כך עולה מפסיקה תקדימית של שופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, דגית ויסמן. במילים אחרות, אם איש מכירות קיבל באמצע השבוע עמלה בגובה 100 שקל בגין מכירת מקרר, אזי בשבתות הוא צריך לקבל עמלה בגובה 150 שקל בגין המכירה.
לא תמיד קל לחזור ולהשתלב בשוק התעסוקה לאחר שעוזבים מקום עבודה. אילו זכויות מגיעות לך כמובטל, ואיך מקבלים דמי אבטלה? אספנו עבורכם שאלות ששאלו גולשים אודות הזכויות שמגיעות להם בתקופת האבטלה
במקרה שעובד עבד בשעות המנוחה השבועית/חג או בחלק מהן: א. ישלם לו המעסיק בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ-1.5 משכרו הרגיל. היה שכרו של העובד, כולו או חלקו, לפי כמות התוצרת, ישלם לו המעסיק בעד כל יחידה שנעשתה בשעות המנוחה השבועית/חג שכר עבודה לא פחות מ-1.5 מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות.
טואול הקמת אתרי אינטרנט