חיפוש :
חוק שעות עבודה ומנוחה עצמו,יש זכות להכליל בבסיס השכר את רכיב המשמרות. מכיוון שכך, הרי שיש לחשב את הגמול עבור השעות הנוספות
חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר עבודת לילה כך: עבודה שלכל הפחות שעתיים ממנה הן בין השעה 22.00 לבין השעה שש בבוקר יום המחרת. גם אם רק שעתיים מתוך כל עבודת הלילה הן בתחום השעות הזה
בית הדין הארצי לעבודה דחה טענת עובד לפיה השימוש במודל תשלום שעות נוספות גלובליות הוא פיקטיבי, אולם פסק שלהסכמתו לאי קיום שימוע אין תוקף משפטי
רבים מהמעסיקים טועים לחשוב שדי בהגדרת שכר כגלובלי, בהגדרת המשרה כ"משרת אמון", או בהגדרת העובד כמנהל על מנת לפטור אותם מתשלום שעות נוספות, וכך הם חושפים עצמם לתביעה משפטית מצד העובד.
בעניין זה פסק בית הדין הארצי לעבודה, שגם עבודה במוצאי שבת תיחשב לעיתים כעבודה בשבת, וזאת במקרים בהם העובד נדרש לעבוד גם בשישי אחה"צ וגם בצאת השבת, כך שלמעשה לא זכה למנוחה רציפה של 36 שעות.
עובד שעבד ביום שישי וסיים את עבודתו לאחר כניסת השבת, זכאי לקבל גמול עבור השעות שעבד לאחר כניסת השבת. דוגמה עובד ביום שישי החל את עבודתו בשעה 10:00 בבוקר וסיים אותה בשעה 18:30. השבת נכנסה בשעה 16:30. עבור השעתיים האחרונות של העבודה (שחלות בתוך השבת) זכאי העובד לגמול עבור העסקה במנוחה השבועית.
בית הדין לעבודה קבע שעות שבת מתחילה כבר עם כניסת השבת ביום שישי.
אסור שסך השעות הנוספות של העובד במהלך כל השבוע יהיה מעל ל-16 שעות, ובכל מקרה אין להעסיק עובד יותר מ-12 שעת ביום (כולל השעות הנוספות)
הוכח שעובדי החברה הועסקו מעל 12 שעות ביום ב-223 אירועים שונים, שכל אחד מהם מהווה עבירה
עבודתו של הנהג כללה נסיעות בכל הארץ במשך כ-12 שעות ביום. המעסיקה טענה בין היתר כי הוא קיבל תשלום שעות נוספות שהתבטא ברכיב "פרמיות"
על פי חוק זה, עובד בעבודת כפיים זכאי להפסקה בת 45 דקות ביום עבודה של 6 שעות ויותר.
העובד הועסק במשך כ-17 שנים, ולא החתים כרטיס עבודה בכניסה לעבודה או ביציאה על אף שלא היתה מניעה לכך
מפעם לפעם, בנסיבות מצערות, מתעוררת מחלוקת בין העובד למעבידו בנוגע לזכאותו לקבל שכר ושאר תנאים סוציאליים בגין היעדרותו עקב אבל במשפחתו.
בתום 14 שנות עבודה תבע נהג משאית בנביעות כ-230,000 שקל בטענה שלא שולמו לו שעות נוספות.
מעסיק רשאי לעשות שימוש במודל תשלום שעות נוספות גלובלי, ואי הקפדה עליהם עשויה לזַכות את העובד בתשלום רטרואקטיבי עבור כל השעות הנוספות בהן עבד.
ככלל, למעסיק אסור בתכלית האיסור לנכות משכרו של עובד ניכויים שלא הותרו בחוק
מעסיק שמטיל על עובד לעבוד שבעה ימים בשבוע, ללא מתן יום מנוחה שבועי, עובר עבירה פלילית. לכל עובד מגיע יום מנוחה שנמשך 36 שעות רצופות וכולל בתוכו את יום המנוחה על פי דתו של העובד. לעובדים יהודים מדובר ביום שבת".
נדחתה טענת המעסיק לפיה סוכם עם העובדת שהשכר הנקוב בתלוש השכר יגלם גם גמול שעות נוספות
שעות שבת משלמים לפי 150% מכניסת השבת. ושעות נוספות בשבתות משלמים 175% עבור השעתיים הראשונות ו200% על כל שעה נוספת
מהי עבודת לילה? עבודת לילה היא עבודה בת שעתיים לפחות בין השעות 22:00 ועד 06:00.
פסק הדין נוגע לעובד שהועסק כאיש מכירות ומחסנאי במשך כחצי שנה. החברה המעסיקה עוסקת בייבוא ושיווק של מוצרי טבק. יחסי העבודה הגיעו לסיומם בשל מחלוקת בין העובד למעסיקה בשאלה מי צריך לשאת בעלות הנזק שנגרם לרכב של המעסיקה כאשר העובד נסע בו.
שעות נוספות: על פי החוק, אסור להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום אחד. עובד יכול לעבוד ארבע שעות נוספות ביום עבודה, אבל לא יותר מ-12 שעות נוספות בשבוע אחד. עובדי מפעל יכולים לעבוד עד 15 שעות נוספות שבועיות. על כל שעה נוספת המעסיק חייב לשלם תשלום נוסף.
המעסיק יכול להעסיק אותה בשבת אך ורק אם יש לו היתר עבודה בשבת. אחרת העבודה בשבת אסורה לחלוטין. אם יש לו היתר כזה, הוא חייב לתת לעובדת שעות מנוחה במהלך השבוע, במקום השעות אותן עבדה בשבת.
בית הדין לעבודה בירושלים פסק בשבוע שעבר פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר בעקבות צמצום היקף שעות נוספות, על אף שהמשיך לעבוד במשרה מלאה.
עובדים זכאים למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות (פרט לחריגים), הכוללת את יום המנוחה על פי דתם עבור 8 השעות הראשונות: תשלום בשיעור 150%, בגין המנוחה השבועית. עבור השעתיים הבאות: 150% בגין המנוחה השבועית + 25% בגין השעות הנוספות, כלומר 175% בסה"כ. עבור השעתיים האחרונות: 150% בגין המנוחה השבועית + 50% בגין השעות הנוספות, כלומר 200% בסה"כ.
שבוע העבודה צפוי להתקצר לעובדים המועסקים בשיעור של משרה מלאה, 43 שעות, אשר יעבדו מעתה 42 שעות. כמו כן יחול גם על עובדים המועסקים למעלה מ-42 שעות, אך פחות מ-43 שעות, באמצעות קיצור השעה החלקית אותה עבדו בשבוע.
עובד שהועסק על ידי אחת החברות הגדולות ביותר במשק תבע את החברה בגין שעות נוספות שלא שולמו לו. בית הדין לעבודה פסק כי החברה תשלם לו 122,026 שקלים עבור שעות נוספות. פרטי המקרה: תפקידו היה להיות אחראי על כלבי השמירה ששמרו על המקום. העובד טען בבית הדין לעבודה, כי במשך כמה שנים הוא היה אחראי על כלבי שמירה.
אסור שסך השעות הנוספות של העובד במהלך כל השבוע יהיה מעל ל-16 שעות, ובכל מקרה אין להעסיק עובד יותר מ-12 שעת ביום (כולל השעות הנוספות) אסור להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ -58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל תביעה של שניים מעובדי מפעל "פאקליין" שפוטרו במסגרת צמצומים. וחייבה את המפעל לשלם להם עוד 262 אלף שקל, מלבד פיצויי הפיטורים שכבר קיבלו, לאחר שקבעה כי הם לא קיבלו את מלוא השכר שהגיע להם.
עובד שלא הגיע לעבודתו עקב מזג האוויר (למשל בשל חסימת כבישים או הפסקת תחבורה ציבורית), ייחשב כמי שנעדר מעבודתו על חשבון החופשה השנתית. ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד, ינוכה יום חופש אחד בגין כל יום היעדרות.
עובד שלכם גנב מכם, גנב מהלקוחות שלכם, ביצע עבירות כנגד עובדים אחרים, או עבר על החוק הפלילי או המשמעתי בכל דרך שהיא? אין לכם אפשרות להשעות אותו בלי לשלם לו משכורת עד סיום החקירה, אלא אם כן אתם מסתמכים על אחד משלושה מקורות משפטיים מוסמכים.
בהסכם העבודה של העובד או בהודעה על תנאי עבודתו יש לציין באופן מפורש ומפורט את שעות עבודתו של העובד. במקרה של עבודה במשמרות יש לנהל תיעוד של לו"ז המשמרות. ב. מומלץ לרשום בהסכם העבודה של העובד או בהודעה על תנאי עבודתו כי החתמת שעון נוכחות לפני ו/או אחרי שעות העבודה המוסכמות, נעשית על דעת העובד בלבד, ואינה מזכה את העובד בתשלום שכר בגין פרק זמן זה. לגבי אופן הוספת הסעיף ונוסחו מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה בדיני עבודה.
בית הדין לעבודה בבאר שבע פסק בשבוע שעבר לעובד כ-90 אלף שקל עבור שעות נוספות, לאחר שהעובד הוכיח שהאיתורן שהוצמד לרכבו לא משקף את כל השעות הנוספות בהן עבד בפועל. העובד הועסק כנהג בחברת הסעות במשך כ-7 שנים, עד מרץ 2017. כעבור 3 חודשים הגיש נגד המעסיק תביעה לפיצוי בגובה כחצי מיליון שקל בטענה להפרת זכויותיו.
בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל לאחרונה תביעה שהגישה מדריכת טיולים בת 78 נגד חברת התיירות "בין הרים", שחויבה לפצות אותה בכ-447 אלף שקל בגין שעות נוספות שלא שולמו לה במהלך ארבע שנות עבודתה. השופטת דגית ויסמן דחתה את עמדת החברה שלפיה על המדריכה חל הסכם קיבוצי שקובע יום עבודה של 12 שעות.
לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בסעיף 2 לעיל באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך. בהתאם לסעיף העונשין בחוק הגנת השכר תיקון 24, מעביד שמוסר לעובדו תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם (הנדרשים כמפורט בחוק), נחשב כמי שעבר עבירה פלילית (כמו גם בעבירות נוספות) ודינו קנס של 13,050 ₪, ובנסיבות מחמירות קנס של 26,100 ₪.
בית הדין לעבודה בבאר שבע פסק לאחרונה שהעובד זכאי לתשלום גם עבור זמן ההתארגנות שקדם לתחילת משמרת. זאת לאחר שהעובד טען שהוא זכאי לתשלום שכר של רבע שעה נוספת ליום, במסגרתה התייצב לעבודה לפני המשמרת לטובת התארגנות ותדריך קצר.
האם יש לחשב שעות עבודה נוספות 'גלובאליות' בפיצוי פיטורים? מהי עמדתו של בית הדין לעבודה בסוגיית שעות עבודה נוספות גלובליות וכיצד יש לחשב את פיצויי הפיטורים במקרה שכזה?
האם שתי משמרות, שהאחת מסתיימת והשנייה מתחילה באותו יום, מזַכות את העובד בגמול שעות נוספות? האם יש לראות את שתי המשמרות כיום עבודה רציף? אלו השאלות בהן נדרש לדון לאחרונה בית הדין לעבודה בתל אביב. בית הדין פסק כי "כאשר העובד סיים את משמרת הבוקר בשעה 13:30 ושב לעבוד במשמרת לילה בשעה 22:00, הוא אינו זכאי לגמול שעות נוספות בעבור משמרת הלילה, ובוודאי שאינו זכאי לגמול שעות נוספות לאחר השעה 24:00 של היום שבו ביצע משמרת בוקר".
לעובד יהודי המנוחה השבועית תכלול את יום השבת. על-פי הפסיקה, הגדרת השבת היא בהתאם למשמעותה במורשת ישראל- מכניסת השבת ביום שישי ועד מוצאי שבת (ראו סעיף "פסקי דין" בהמשך). לעובד שאינו יהודי המנוחה השבועית תכלול את יום שישי, או שבת, או ראשון - לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו. לא ניתן לתת יום מנוחה שבועי שאינו אחד מהימים שישי, שבת או ראשון. אורך המנוחה השבועית הוא 36 שעות אלא אם שר הכלכלה נתן היתר למנוחה קצרה יותר (ראו גם "הרחבות" בהמשך). העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית אסורה, אלא אם ניתן לכך היתר משר העבודה (ראו גם "הרחבות" בהמשך). במקרה שעובד מחוייב לעבוד במנוחה השבועית, הוא זכאי לגמול עבור העסקתו בשיעור של לפחות 150% עבור כל שעת עבודה וכן לשעות מנוחה חלופיות במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שעל פיו הועסק.
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק לאחרונה פיצויים בסך כ-309,000 שקל לעובדת בגין אי תשלום שעות נוספות, על אף שהמעסיק יצר בהסכם ההעסקה הבחנה בין שעות רגילות לבין שכר גלובלי בגין שעות נוספות.
בית הדין לעבודה בתל אביב דחה לאחרונה טענת הגנה של מעסיק לפיה יש לקזז מתביעת העובד את שעות ההפסקה שקיבל, בנימוק לפיו מדובר בהטבה שהמעסיק אינו רשאי לבטל כתגובה לתביעה שמגיש נגדו העובד. מפסק הדין ניתן להקיש על הטבות מסוגים שונים שמעניק המעסיק לעובד במשך תקופת ההעסקה, שהופכות למעשה לחלק מתנאי העבודה ולכן המעסיק אינו יכול לדרוש את ערכן הכספי באופן רטרואקטיבי.
העובדים לא קיבלו תשלום הולם על שעות נוספות וקוזזו משכרם ימים שבהם המעסיקה לא מצאה להם עבודה. טענותיה כי חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליהם ושהם היו עובדים יומיים נדחו לחלוטין
עובד שעתי או יומי שהועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג (בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל) ובנוסף זכאי לדמי חגים בשיעור 100% משכרו (אם מלכתחילה היה זכאי לדמי חגים ). סך כל התגמול שהעובד זכאי לו יהיה בשיעור 250% משכרו הרגיל בגין שעות עבודתו בחג (150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ובנוסף 100% נוספים כדמי חגים).
פי כלל "איסור על תשלום כולל" הקבוע בסעיף 5 לחוק הגנת השכר התשי"ח-1958- המעסיק לא אמור לשלם עבור שעות נוספות למי שעובד במשכורת גלובלית. למרות זאת, קבע בית הדין לעבודה כי בכל זאת ניתן לקבוע תשלום כולל נפרד עבור תוספת שעות נוספות במסגרת המותר על פי חוק שעות עבודה ומנוחה - בהתאם לסיכום מראש על מספר מרבי של שעות נוספות אליהן מתייחסת התוספת. אבל זה נכון רק אם העובד אכן מבצע שעות נוספות בפועל. אם הוא לא עובד שעות נוספות, התוספת לשכר תיחשב כחלק משכר הבסיס שלו.
עובדים שעבדו שעות נוספות בימים אלה זכאים לגמול נוסף. הגמול מחושב מתוך השכר הרגיל (שכר הבסיס לפני התוספת עבור העבודה ביום המנוחה), באופן הבא: בשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 25% מהשכר הרגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה 175% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 25% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות). בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 50% מהשכר הרגיל, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 200% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות).
במקרים רבים בהם מוסכמת עם העובד מסגרת שעות עבודתו (שעת התחלת העבודה ושעת סיומה), מגיע העובד לעבודה לפני השעה המוסכמת ומחתים נוכחות בשעון נוכחות. נשאלת השאלה מה דינו של פרק הזמן שבין שעת החתמת הנוכחות בשעון הנוכחות לבין שעת התחלת עבודתו כפי שסוכמה עם המעסיק? האם זמן זה נחשב כשעות עבודה שיש לשלם בגינן תשלום לעובד? שאלה זו עמדה בפני בית הדין לעבודה במסגרת תביעה שהוגשה ע"י עובד כנגד מעסיקו.
זכאות העובד לשעות נוספות חושבה בהתאם לגובה השכר שקיבל כולל השעות הנוספות, שכן נפסק שיש לראות בו שכר בסיס בלבד. בנוסף חויב המעסיק בפיצוי בגובה 15,000 שקל בשל עריכת שימוע שלא כדין
התובע טען שרק לאחר כ-4.5 שנים החל המעסיק לשלם לו תגמול עבור עבודה בשעות נוספות עד לסיום עבודתו, ואילו המעסיק טען להגנתו שהשינוי היחיד שהחל ממועד זה הוא טכני בלבד ברישום תלושי השכר, באופן בו פוצלו הרישום לרכיב שכר יסוד ורכיב שכר עבודה בשעות נוספות. זאת, כאשר בפועל העובד קיבל את שכר זהה בגין עבודה באותן שעות נוספות גם בתקופה שקדמה לשינוי הטכני הנטען בתלושי השכר.
בית הדין לעבודה בתל אביב פסק לאחרונה פיצוי בגובה כ-220,000 שקל לעובד בעקבות הפרת רבות מזכויותיו, כשהמרכזית בהן היא תשלום עבור שעות נוספות. העובד הועסק במשך כ-3.5 שנים כנהג משאית בחברה העוסקת בהובלת פסולת מאתרי בניה, ושכרו הגלובלי עמד על סך 9,000 שקל נטו בחודש.
המעסיק יצר בהסכם ההעסקה הבחנה בין שעות רגילות לשכר גלובלי עבור שעות נוספות, אולם בית הדין לעבודה לא קיבל זאת וחייב אותו בפיצויים בהיקף עצום
עובד בעבודת כפיים המועסק במהלך יום עבודה של 6 שעות לפחות; עובד בעבודה שאינה עבודת כפיים המועסק מעל 9 שעות ביום, אם הוא מועסק בשבוע עבודה בן 5 ימים; עובד בעבודה שאינה עבודת כפיים המועסק מעל 8 שעות ביום, אם הוא מועסק בשבוע עבודה בן 6 ימים. לפי סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה תופסק העבודה למנוחה וארוחה למשך 3/4 שעה לפחות ובערב חג ל-1/2 שעה לפחות. במסגרת זמן ההפסקה חייבת להיכלל הפסקה רצופה אחת של 1/2 שעה לפחות. ההפסקה לא תעלה על 3 שעות.
השיבושים ברכבת ישראל הלילה ומחר משפיעים גם על מאות עובדים, המסתמכים על התחבורה הציבורית בדרכם לעבודה. מי נושא את האחריות על היעדרויות ואיחורים בגין שיבושי תנועת הרכבת - העובד או המעסיק? שאלות ותשובות
המעסיקים מצאו טריק: מגדירים את העבודה כ"משרת אמון" ונמנעים מתשלום עבור שעות נוספות. כשבתי הדין התחילו לפצות את העובדים, נסתמה הפרצה
כאשר עובד מועסק בשבוע עבודה של 5 ימים, השעות הנוספות יהיו: ברמה היומית: בימי א'-ה' כל שעה מעל 9 שעות (או 8.6, אם כך נוהג המעביד), וביום ו' כל שעה מעל 7 שעות. וברמה השבועית: כל שעה מעל 43 שעות. הכלל הוא שלא ניתן לקזז שעות נוספות בשעות חסר, מאחר וערכם של שעות אלו אינו זהה. ערך שעה נוספת היא 125% עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום, או 150% עבור השעות הנוספות החל מהשעה השלישית והלאה. לעומת זאת, שעת חסר שווה בערכה ל100%. לפיכך, כשעובד מפסיד שעות יש להחסיר לו 100% על כל שעת חסר, אך על שעות נוספות יש ליתן לו את גמול השעות הנוספות המגיע לו.
משמרת לילה היא משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00 7 שעות עבודה במשמרת לילה נחשבות ליום עבודה מלא וכל שעה מעבר להן (כלומר החל מהשעה השמינית) תיחשב לשעה נוספת המזכה בגמול במקום עבודה שעובדים בו במשמרות, אסור להעסיק עובד במשמרות לילה יותר משבוע אחד מתוך שבועיים, מלבד מקרים מסוימים המפורטים בהמשך שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות, אלא בהיתר
עובד אינו רשאי לוותר על גמול השעות הנוספות המגיע לו, גם אם הוא עובד באופן גלובלי עובד שעבד מספר שעות נוספות גבוה מזה שקבוע בהסכם העבודה, זכאי לגמול עבור שעות אלה בנוסף לגמול הגלובלי הקבוע בהסכם ניתן לתבוע את תשלום עבור שעות נוספות מהמעסיק באופן רטרואקטיבי
ביה"ד לעבודה בבאר-שבע השתכנע כי רשת "זול ובגדול" לא שילמה לעובד שעות נוספות במשך מספר שנים, ואף פיטרה אותו תוך יומיים, בנסיבות "מעורפולות" ובלי לתת לו הזדמנות אמיתית להגיב. העובד עבד ברשת כחמש שנים בסניף הרשת באשקלון, מ-2008 עד 2014, תחילה כסגן מנהל סניף ולאחר מכן כמנהלו. במהלך מרבית התקופה, לדבריו, הוא עבד כ-230 שעות בחודש – כ-44 שעות נוספות בחודש.
רישומי נוכחות העובדים נעשו על גבי קובץ אקסל במחשבים שבמשרד, כאשר העובד הוא זה שרשם את שעות עבודתו בקובץ האקסל, והמעסיק יכול היה לערוך שינויים בקובץ. מאחר שמדובר בקובץ שניתן לשנות בקלות, וכל צד טען שהרישומים של הצד שכנגד זויפו לצורך ההליכים המשפטיים, נדרש בית הדין להכרעה בנוגע למהימנות רישומי הנוכחות.
עובדים זכאים למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות (פרט לחריגים), הכוללת את יום המנוחה על פי דתם עובד שחוייב לעבוד במנוחה השבועית, זכאי לגמול עבור העסקתו בשיעור של לפחות 150%
משמרת לילה היא משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00 7 שעות עבודה במשמרת לילה נחשבות ליום עבודה מלא וכל שעה מעבר להן (כלומר החל מהשעה השמינית) תיחשב לשעה נוספת המזכה בגמול שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות, אלא בהיתר
לפי הגדרת החוק, שעות נוספות הן שעות העבודה העודפות על התחום שנקבע ליום עבודה ולשבוע עבודה. דהיינו, את חישוב השעות הנוספות יש לבצע על פי חישוב יומי ושבועי. כאשר עובד מועסק בשבוע עבודה של 5 ימים, השעות הנוספות יהיו: ברמה היומית: בימי א'-ה' כל שעה מעל 9 שעות (או 8.6, אם כך נוהג המעביד), וביום ו' כל שעה מעל 7 שעות. וברמה השבועית: כל שעה מעל 43 שעות.
המעסיק טען שאין להחיל את תיקון חוק הגנת השכר, שדן בשאלת מכסת השעות הנוספות רק במקרה בו הוכח שהתקיימה עבודה במהלך שעות נוספות
לכמה שעות עבודה נדרשים העובדים במהלך חול המועד? באילו תנאים ניתן לקבוע חופשה מרוכזת לכלל העובדים? מתי מחויב המעסיק לתת לעובדים שי לחג? ועוד
מעסיק שניכה הפסקות בנות 10 דקות משכר העובדים חוייב לשלם פיצויים
ביה"ד לעבודה בבאר-שבע השתכנע כי רשת "זול ובגדול" לא שילמה לעובד שעות נוספות במשך מספר שנים, ואף פיטרה אותו תוך יומיים, בנסיבות "מעורפולות" ובלי לתת לו הזדמנות אמיתית להגיב.
לא תמיד קל לחזור ולהשתלב בשוק התעסוקה לאחר שעוזבים מקום עבודה. אילו זכויות מגיעות לך כמובטל, ואיך מקבלים דמי אבטלה? אספנו עבורכם שאלות ששאלו גולשים אודות הזכויות שמגיעות להם בתקופת האבטלה
שר העבודה והרווחה חיים כץ חתם על צו ההרחבה שמחיל על כלל המשק את קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות ■ החל מ-1 באפריל העובדים בישראל יעבדו 50 שעות פחות בשנה, וזאת ללא הפחתה בשכרם
העובד טען כי עבד שעות נוספות אך אין לו דרך להוכיח זאת משום שלא היו רישומי נוכחות. טענת המעסיק כי לא התקין שעון משום שמדובר בחברה משפחתית קטנה לא סייעה לו.
בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל לאחרונה תביעה שהגישה עובדת ניקיון נגד חברת כוח האדם "איי.אס.אס" שהעסיקה אותה במשך קרוב לשני עשורים לפני שפיטרה אותה. השופטת מיכל לויט קבעה שהיא תקבל 415 אלף שקל, רוב הסכום עבור שעות נוספות שלא שולמו לה לאורך השנים.
לאורך תקופה ארוכה שובצו שני עובדים במפעל "פאקליין" במשמרת הלילה. כשפוטרו הם תבעו פיצויים על שעות נוספות, ובית הדין לעבודה הסכים איתם
תשלום שעות נוספות גלובליות הוא כדין, ובלבד שהוא עומד בתנאים שנקבעו ■ כדי שהתמורה הגלובלית לא תיחשב פיקטיבית, על המעסיק לוודא שהיא משקפת בממוצע את המגיע לעובד בגין ביצוע עבודה בשעות נוספות עפ"י חוק
בית הדין לעבודה קבע באחרונה שהסכם השכר הגלובאלי שנחתם עם העובדים נוגד את חוק שעות עבודה ומנוחה. המעסיקה, חברת "אלטל טכנולוגיסטיקה" המספקת שירותים לצה"ל, תשלם לכל אחד מהם כ-100,000 שקל.
טואול הקמת אתרי אינטרנט