חיפוש :
אתם נוסעים לעבודה ברכבכם הפרטי, לעיתים שעות ארוכות ועומדים בפקקים, והוצאות הרכב מרובות, אגרה, ביטוחים ועוד

מדוע לעובדים שעתיים פחות מומלץ לעשות "גשר" בין החגים

האם ניתן לפדות חופשה שנתית בכסף במהלך תקופת העבודה?

עבור 2 ימי חג סוכות, המעסיק חייב לשלם תשלום שכר שנקרא דמי חגים.

בעקבות פיטוריו בעקבות הפגמים בהליך השימוע – הועמד הפיצוי בגין נזק לא ממוני על סך של 50 אלף שקל.

נפסק כי כאשר שי לחג משולם לכלל העובדים, לא ניתן לשלול את השי דווקא מעובד ספציפי

חלוקת שי לחג אינה הכרח מצד המעסיק ולא קיים חוק בדיני העבודה המגדיר חובת מעסיק מסוג זה

משיכה של כספי תגמולים כסכום חד פעמי חייבת במס של 35% ..עם זאת, ישנם מקרים שבהם ניתן למשוך את כספי התגמולים בפטור ממס.

המעסיק רשאי לשלם את הפיצויים תוך 15 יום מאחד הימים כמו שכתוב בפסקה קודמת. במידה והפיצויים לא שולמו עד היום ה-15 לאחר מועד התשלום, הם נחשבים פיצויי פיטורים מולנים

ערב יום כיפור הוא יום עבודה מקוצר. צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים קובעים כי ערב יום הכיפורים יהיה יום עבודה בן 6 שעות, אך ישלמו בו שכר מלא. מקובל כי יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת יום הכיפורים.

עובד שעתי או יומי שהועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג (בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל) ובנוסף זכאי לדמי חגים בשיעור 100% משכרו (אם מלכתחילה היה זכאי לדמי חגים). סך כל התגמול שהעובד זכאי לו יהיה בשיעור 250% משכרו הרגיל בגין שעות עבודתו בחג (150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ובנוסף 100% נוספים כדמי חגים).

התיקון לחוק מרחיב את האיסורים החלים כיום על המעסיקים ביחס להעסקת עובדים דתיים, גם על עובדים שאינם דתיים

ארגון שמחתים את עובדיו על התחייבות, חייב לספק להם עבודה בהיקף ראוי לכל אורך תקופת ההתחייבות, ובתנאים תחרותיים. שהרי אם ההתחייבות תאלץ את העובד להסכים לתנאים נחותים, ההתחייבות עלולה שלא לעמוד במבחן משפטי.

יום כיפור 2019 .............. זכויות עובדים, עבודה, חופשה, תשלום שכר ועוד

הלנת שכר – מתי נחשב כך, איך להגיש תביעה וגובה פיצוי כולל חישוב

בחישוב דמי חופשה לא יכללו רכיבי שכר המהווים תוספת לשכר היסוד שלהם לא נזקק העובד בימי חופשתו, ובלבד שאין הסכם קיבוצי שאושר לענין זה ע"י שר העבודה והרווחה שהוסכם בו אחרת, או שישנו חוזה עבודה/נוהג במקום העבודה שקובע אחרת, ובלבד שהתוספת איננה פיקטיבית.

אתר לאיתור כספים אבודים

בית הדין לעבודה קיבל בקשתו של עובד שלא קיבל שי לחג להגיש תביעה ייצוגית כנגד חברת השמירה

מס הכנסה לא יחזיר לכם ביוזמתו את הכסף העודף.....תעשו לעצמכן.... זה כל כך פשוט

פיטורי עובד מבוגר ייחשבו כנקיים מאפליית גיל, רק אם הגיל לא רק שלא שימש כגורם מניע או מאיץ לפיטורים - אלא שהוא אף שימש, באופן פוזיטיבי, כגורם בולם פיטורים

לאחר שהמעסיק עצמו הודה ש"תמיד הוא קיבל ממני יותר ממה שדווח בתלושים", גורל התביעה כבר היה ברור. הפיצויים נפסקו עבור הפרשי פיצויי פיטורים, זכויות סוציאליות ודיווח שכר כוזב

סעיף 9(ה) לחוק קובע כי מעסיק לא יפטר עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץ גופית או עובד או עובדת העוברים טיפולי פוריות, למשך כל תקופת הטיפולים ועד 150 ימים מתום הטיפולים, בסייגים הבאים:

חוק עבודת נשים קובע הגבלות וכללים שונים לגבי העסקת נשים בהריון בהתאם לכך, כל עובדת הנמצאת בחודש החמישי להריונה צריכה להודיע למעסיק על ההריון

לחוק שעות עבודה ומנוחה קובע, כי בערב חג יום העבודה לא יעלה על 7 שעות (בתשלום של 8 שעות). הסדר זה חל על מקומות עבודה בהם מונהג שבוע עבודה של שישה ימים.

"בחילופי בעלות, העובד זכאי שכל התנאים שהיו לו אצל המעסיק הישן, כולל הוותק, יישמרו לו ללא שינוי אצל המעסיק החדש.

מקומות עבודה רבים בישראל מחייבים עבודה בבגדי עבודה ייעודים המתאימים למשרה. החובה חלה על פי הסכם קיבוצי מסויים, צו הרחבה

שעות הצבעה הן 7:00 עד 22:00 ולפיכך מקובל שיום השבתון הם בשעות הללו.

אם האירוע נעשה בשעות העבודה – זמן הרמת הכוסית נחשב זמן עבודה של העובד.

בית הדין לעבודה קבע שעות שבת מתחילה כבר עם כניסת השבת ביום שישי.

העירו למעסיק כבר במעמד השימוע / הודעת הפיטורין שאין בידיו מסכת עובדתית קשה שתומכת בעילה מוצדקת. זה כשלעצמו מניא במקרים לא מעטים את המעסיק מלהתעסק איתכם ודוחף אותו לעצור את הצעד שתוכנן.

נפצעת במהלך העבודה או בדרך למשרד? אין ספק, מדובר בתאונת עבודה. אבל מה קורה אם בדרך למשרד עצרת כדי לקנות קפה או עברת רגע במכולת ובדיוק אז התרחשה התאונה?

45% מהשכירים מעולם לא ביקשו החזרי מס - ומיליארדי שקלים מחכים

טלפון נייד על חשבון העבודה, ארוחות מסובסדות, חניה ואפילו הגדלת ימי החופשה - בדקנו האם ההטבות האלה בכלל משתלמות, כשמחשבים את עלות המסים שאנחנו משלמים עליהן

רכב חברה זאת זכות שקיימת לעובד כל זמן העסקתו, והיא חובקת בתוכה גם צדדים אחרים שחלקם קשורים לענייני מיסוי.

פסיקה עדכנית: עובד שחתם על השבת עלות קורס אך התפטר לפני תום תקופת ההתחייבות לא חוייב בעלות הקורס כיוון שהתפטר בשל הרעת תנאים

התלמדות, הכשרה מקצועית והמתנה במקום העבודה נחשבים כתקופת עבודה ומחוייבים בתשלום, הן במקרה שהעובד התקבל לעבודה בתום ההתלמדות והן במקרה שהוחלט לא להעסיקו

החל מגיל 60 אין כדאיות כלכלית לדחיית פרישה לפנסיה בקרנות הפנסיה החדשות, וככל שמצבו הבריאותי של המבוטח רע יותר – ההפסד הכספי שלו יהיה משמעותי יותר"


פיצוי בגובה כ-134 אלף שקל לעובד שפוטר לאחר חופשת מחלה ממושכת: "מטרתו היחידה היתה להשחיר את העובד"

פסק דין זוהי תביעה לתשלום מתנת חג ופיצוי בגין עוגמת נפש

ראש השנה הוא יום חג מיוחד בישראל זה הזמן גם לדעת מהם זכויות העובדים במהלך החג, והכל בכתבה זו.

אסור שסך השעות הנוספות של העובד במהלך כל השבוע יהיה מעל ל-16 שעות, ובכל מקרה אין להעסיק עובד יותר מ-12 שעת ביום (כולל השעות הנוספות)

הוכח שעובדי החברה הועסקו מעל 12 שעות ביום ב-223 אירועים שונים, שכל אחד מהם מהווה עבירה

עבודתו של הנהג כללה נסיעות בכל הארץ במשך כ-12 שעות ביום. המעסיקה טענה בין היתר כי הוא קיבל תשלום שעות נוספות שהתבטא ברכיב "פרמיות"

עובד שהתפטר ממקום עבודתו כמה שנים לאחר שהגיע לגיל הפרישה, זכאי לקבל פיצויי פיטורים, למרות שלא פוטר

חשוב לדעת: אם השכר שלכם נמוך מ-12.2 אלף שקל, ניתן לקבל ממס הכנסה פטור מוגדל לפיצויים בשיעור של 150%, עד לתקרה של השכר הזה

מי שיש לו קרוב משפחה (ילד, בן/בת זוג או הורה) שנמצא במוסד בריאות/סיעוד, יכול לקבל זיכוי ממס הכנסה

ביטוחי מנהלים היו פעם מוצר מועדף לחיסכון לפנסיה, אלא שהרפורמה בפנסיה לפני מספר שנים טובות הטיבה בעיקר עם קרנות הפנסיה

מאחר שבית הדין לעבודה אינו מוסמך לפסוק פיצויים לפי חוק הגנת הפרטיות, הדיון נסוב רק על טענת העובדת להפרת חוזה העבודה.

על פי חוק זה, עובד בעבודת כפיים זכאי להפסקה בת 45 דקות ביום עבודה של 6 שעות ויותר.

ביהמ"ש אישר תביעה נגד הפועלים, לאומי והבינלאומי הראשון בטענה שבמקרים רבים הם אפשרו להפקיד שיקים דחויים, בניגוד לפקודת השטרות

העובד הועסק במשך כ-17 שנים, ולא החתים כרטיס עבודה בכניסה לעבודה או ביציאה על אף שלא היתה מניעה לכך

יום שבתון הוא יום מיוחד שבו רוב האוכלוסיה או קבוצה גדולה של אוכלוסיה לא עובדת, וזאת בגלל אירוע מסויים שחל ביום זה. מקור המילה שבתון הוא מהמילה שבת – מנוחה, חופש, הפסקת עבודה.

הודעה על תנאי עבודה, כמו שזה נשמע, מסמך בכתב שהמעסיק נדרש לספק לעובד ובו מפורטים תנאי העסקתו אצל המעסיק, פרטים כלליים, ופרטים בעניין השכר והשעות בעבודה.

נהג משלוחים שפוטר מחברת "מאיר" טען ששבוע העבודה בתקופתו חרג מהקבוע בחוק.

אושר חוק "שעת הנקה" גם לאבות... בני הזוג יוכלו לחלוק ביניהם את הזכות להיעדר ממקום העבודה לטיפול בתינוק לאחר הלידה.

הורים מיועדים זכאים לשעת הורות (שעת הנקה) שמשמעותה: זכאות לעבוד שעה אחת פחות ביום, ללא ניכוי מהשכר, במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה.

בית הדין קיבל את בקשת המדינה ומרכז השלטון המקומי להוציא צו מניעה נגד השביתה

חופשה ללא תשלום היא תקופה שבה ממשיכים להתקיים יחסי עובד-מעביד, אך העובד אינו עובד בתקופה זו, והמעביד אינו משלם שכר בגינה.

המעסיק הודיע לעובד כי כל עוד לא תחתום על המסמך ולא תצהיר כי אין עוד תביעות, לא תקבל את הפיצויים וכך היה. המעסיק עיכב את סכום פיצויי הפיטורים עד לחתימתה.


מפעם לפעם, בנסיבות מצערות, מתעוררת מחלוקת בין העובד למעבידו בנוגע לזכאותו לקבל שכר ושאר תנאים סוציאליים בגין היעדרותו עקב אבל במשפחתו.

חברת "מאגר מחסנים לוגיסטים" סיימה את העסקתו של העובד ולא שילמה לו על שעות נוספות בטענה שהיה עובד בכיר. ביהמ"ש חייב אותה לפצות אותו

בתום 14 שנות עבודה תבע נהג משאית בנביעות כ-230,000 שקל בטענה שלא שולמו לו שעות נוספות.

קרן השתלמות היא תוכנית חיסכון לשש שנים, שבה העובד והמעסיק מפקידים כספים מדי חודש, בהתאם לגובה שכרו של העובד.

מעסיק רשאי לעשות שימוש במודל תשלום שעות נוספות גלובלי, ואי הקפדה עליהם עשויה לזַכות את העובד בתשלום רטרואקטיבי עבור כל השעות הנוספות בהן עבד.

העובדת טענה שלאחר שגילתה למעסיקה על דבר הריונה, היא מיהרה לפטר אותה בחוסר תום לב וממניעים פסולים, בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות.

מעסיק שנודע לו בדיעבד כי טרם נותקו יחסי עובד-מעביד נכנסה העובדת שפוטרה להיריון, נדרש לפנות לממונה על חוק עבודת נשים לה הואצלה סמכותו של השר, בבקשה לתת היתר לפיטורי העובדת. עד למתן החלטה בבקשה, ומשהפיטורים בטלים, על העובדת לשוב לעבודתה

עובדים בני כל הדתות זכאים לתשלום שכרם אם נעדרו מעבודתם בשל ימי אבל על קרוב משפחה מדרגה ראשונה הזכאות ניתנת עבור 7 ימים קלנדריים לכל היותר הזכאות מותנית בצבירת ותק של 3 חודשי עבודה לפחות במקום העבודה, למעט מקרים מסוימים שבהם הזכאות אינה תלויה בוותק

ככלל, למעסיק אסור בתכלית האיסור לנכות משכרו של עובד ניכויים שלא הותרו בחוק

עולם העבודה הוא לא פיקניק עבור בני נוער כמונו. זה נובע מכל מיני סיבות, ביניהן העובדה שיש יותר בני נוער שמחפשים עבודה ממספר העובדים שבפועל צריכים בבתי העסק השונים, או חוסר מודעות של בני נוער לזכויות שמגיעות להם בעבודה.

המאפיין המרכזי של קרן פנסיה הוא המבנה השיתופי שלה. כל העמיתים בקרן פנסיה משלמים לקופה משותפת אשר מבטיחה את זכויותיהם באמצעות תקנון. החשבון האישי של העובד בקרן הפנסיה נועד בעיקר כדי להגדיר את זכויותיו היחסיות של החוסך בקרן מכלל הנכסים של הקרן ולאו דווקא את סכומי הכסף העומדים לרשותו.

מעסיק מחוייב לשלם לעובד שכר עבור משמרת שקוצרה או בוטלה לאחר שהעובד כבר הגיע לעבודה. החוק אינו קובע מפורשות מהו השכר שיש לשלם לעובד שמשמרתו בוטלה או קוצרה בהתראה קצרה.

יום עבודה הוא בן 8 שעות, לא כולל הפסקות. לעובדים קבועים בענף המלונאות (מי שסיימו 24 חודשי עבודה במלון, לא כולל תקופות מחלה): שבוע העבודה הוא בן 5 ימים ו-40 שעות שבועיות....ועוד

סמנכ"לית תפעול בחברת הפקות עזבה זמן קצר אחרי ששבה מחופשת לידה. בביהמ"ש נחשף הסדר לא חוקי והיעלמות מסתורית של הסכם העבודה שלה

כאשר מקבלים חוזה עבודה, חשוב ביותר לבקש לקרוא ולבדוק אותו בעיון. גם אם התפשרתם על השכר ברוטו שאתם מקבלים, הרי שיש בחוזה עוד סעיפים רבים ששווים כסף ונוחות בחיים.

האם עובדת שהתפטרה בתום חופשת הלידה זכאית לדמי אבטלה? בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע שכן והדגיש כי "מדובר בהתפטרות מוצדקת המעוגנת בחוק עבודת נשים".

חופשה שנתית הינה אחת מהזכויות הבסיסיות המוקנות לעובד במסגרת חוקי העבודה ולא ניתן לוותר או להתנות עליה בשום צורה.

מעסיק שמטיל על עובד לעבוד שבעה ימים בשבוע, ללא מתן יום מנוחה שבועי, עובר עבירה פלילית. לכל עובד מגיע יום מנוחה שנמשך 36 שעות רצופות וכולל בתוכו את יום המנוחה על פי דתו של העובד. לעובדים יהודים מדובר ביום שבת".

פסק בית הדין הארצי ...עובדת זכאית לפיצוי בגובה 30 אלף שקל בגין עוגמת הנפש שנגרמה לה כתוצאה מהתנהלות המעסיק.

מתי תביעה ייצוגית מתאימה יותר מאשר תביעה אישית בכל האמור בדיני עבודה ולמה לפעמים מוטב לשקול אחת כזו?

מעסיק שמעוניין להימנע, מטעמי עלות או מסיבות אחרות, מרכישת ביטוח מקיף לרכב בו נוהג עובד שלו - עשוי לגלות שהחיסכון יעלה לו ביוקר ■ ביהמ"ש נוטה לקבוע כי במקרה של תאונה, לא העובד - גם אם התרשל ובגללו נגרמה התאונה - הוא זה שיישלם

תאונת עבודה היא תאונה שקרתה בזמן העבודה ועקב תנאי העבודה. אם תעברו תאונת עבודה , מה בדיוק יהיה עליכם לעשות? אם יגיע לכם פיצוי, כיצד הוא יחושב? ואיך נקבעים אחוזי הנכות? מדריך.

נדחתה טענת המעסיק לפיה סוכם עם העובדת שהשכר הנקוב בתלוש השכר יגלם גם גמול שעות נוספות

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה, בחודשי ההיריון, אם רופא אישר בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההיריון מחייב זאת.

חופשת הלידה היא עשרים ושישה שבועות, מהם שבעה שבועות או פחות מזה, כרצון העובדת, לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי יום הלידה.

בית הדין הארצי לעבודה ביטל לאחרונה את החלטת בית הדין לעבודה בתל אביב [סע"ש 20708-05-14], ופסק שמהות משרד רואי החשבון בו הועסקו העובדים השתנתה בצורה משמעותית בעקבות סכסוך שפרץ בין השותפים, ובנסיבות אלו נחשבת התפטרות העובדים לפיטורים.

בית הדין לעבודה בחיפה קיבל לאחרונה תביעתו של פועל בניין בגין פיצויים פיטורים ושאר זכויות סוציאליות, כולל הפרת זכותו לקבל תלושי שכר תקינים ובזמן.

צום תשעה באב חל השנה בתאריך י' באב התשע"ט (נדחה), יום ראשון בתאריך 11.08.2019. ערב הצום הוא במוצאי שבת.יש לציין, שמעבר לדיני העבודה בישראל, ט' באב אינו חג, אלא יום אבל על פי היהדות.

כדי להתפטר "נכון" אתה צריך לכתוב מכתב המתריעה על הרעה מוחשית בתנאי העבודה - חשוב להשתמש בביטוי הזה ולהודיע שבמידה והבעיה לא תתוקן בתוך זמן מסוים - תאלץ להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי השכר ולדרוש את פיצויי הפיטורים המגיעים לך לפי סעיף 11.א' לחוק פיצויי הפיטורים.

מה נחשב הרעת תנאים....???

כון, זו לא הודעה משמחת, אבל היא עשויה למנוע פיטורים | מי זכאי לשימוע? מהי הזמנה תקינה לשיחה כזו? ומה קורה אם המעסיק מפר את הכללים שקבעו בתי הדין להליך?

החובה לקיים שימוע לפני פיטורים אינה מופיעה בחוק, אלא רק בפסיקה. במהלך השנים יצר בית הדין לעבודה כללים רבים בנוגע לאופן עריכת שימוע כדין

שעות שבת משלמים לפי 150% מכניסת השבת. ושעות נוספות בשבתות משלמים 175% עבור השעתיים הראשונות ו200% על כל שעה נוספת

עובד שפוטר חשד שהמעסיק לשעבר מנסה לחבל בניסיונו למצוא עבודה חדשה. ידידתו התחזתה למנהלת משאבי אנוש, והמעסיק טען בפניה שפיטר את העובד בשל התמכרותו לסמים

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע הסדר מיוחד וחריג בענין תשלום פיצויי פיטורים. פיצויי פיטורים הם תשלום שמשולם לפי חוק לעובד שמפוטר על ידי מעסיקו. ככלל, מי שמפוטר - זכאי לפיצויים; ומי שמתפטר- לא (למעט מקרים חריגים הקבועים בחוק בהם גם מי שמתפטר בנסיבות מסוימות זכאי לפיצויי פיטורים).

צו ההרחבה קובע כי שיעור החזר הוצאות נסיעה עומד על עד 22.60 ₪ לכל יום עבודה של העובד – יום שבו העובד הגיע לעבודה

עבודה זו עבודה והמעסיק מחויב לשלם תמורתה; מעסיקים שבוחרים להעסיק נוער בחופש הגדול, כמו גם בני הנוער עצמם והוריהם, צריכים להכיר את חובותיהם וזכויותיהם של בני הנוער"

מי זכאי לחופשת לידה? כיצד מתבצע התשלום והאם גם גברים זכאים לחופשה כזאת? אם אתם עומדים להפוך להורים בקרוב, כדאי שתבררו את כל מה שחשוב לדעת בנושא. במחשבה שניה, למה שתתאמצו? אנחנו כבר עשינו עבורכם את העבודה

בחוברת שלפנייך תמצאי מידע על זכויותייך:  חלק ראשון: זכותון לסייעות המועסקות בגני ילדים ברשויות המקומיות ו/או על ידי מוסד מוכר שאינו רשמי  חלק שני: זכותון לסייעות המועסקות במוסדות פרטיים

בית הדין הארצי לעבודה ביטל לאחרונה החלטה של בית הדין האזורי בתל אביב [סע"ש 56015-02-14], ופסק שיש להכיר בחוזה העבודה המזכה את העובד בבונוס בסך כחצי מיליון שקל, על אף שחוזה העבודה החדש בו נקבע הבונוס לא נחתם על ידי מנכ"ל החברה.

עבור לא מעט עובדים שנמצאים לפני תפקיד חדש, חלק מניהול המשא ומתן הראשוני מול החברה כולל בתוכו את השיקול של "האם כדאי לנצל את ההטבה של השכרת רכב חברה"? מהנתונים האחרונים שמגיעים משוק הרכב, רוב רובם של העובדים מחליטים כן לנצל את ההטבה הזו. בכתבה להלן נערוך השוואה בין שתי האפשרויות וננסה להבין האם משתלם לנו רכב חברה או מכונית פרטית?

מי משלם על דו"ח שניתן לרכב חברה? האם מלצר צריך לשלם על כוסות ששבר? והאם הבוס רשאי לחייב אותי להחזיר לו את ההשלמה לשכר מינימום? ובכן, מתברר שהתשובה די מורכבת וכדאי שכולנו נכיר את הדקויות של חוק. מדריך למעסיקים ולעובדים

חברות רבות במשק מחייבות את עובדיהן להשלים מכיסם את החוסרים בקופה בתום יום העבודה. בדיקה שערכנו גילתה כי הדבר אינו חוקי.

כאשר החלים ממחלתו, שב העובד לעבודתו, הציג למעבידו אישורי מחלה וביקש מן המעביד לא לחייב את מאגר ימי החופשה, אלא לשלם לו דמי מחלה, בהתאם לקבוע בחוק. מעסיק ישלם תשלום דמי מחלה !!!

מהי עבודת לילה? עבודת לילה היא עבודה בת שעתיים לפחות בין השעות 22:00 ועד 06:00.

בחישוב דמי חופשה לא יכללו רכיבי שכר המהווים תוספת לשכר היסוד שלהם לא נזקק העובד בימי חופשתו, ובלבד שאין הסכם קיבוצי שאושר לענין זה ע"י שר העבודה והרווחה שהוסכם בו אחרת, או שישנו חוזה עבודה/נוהג במקום העבודה שקובע אחרת, ובלבד שהתוספת איננה פיקטיבית.

נשים רבות יוצאות לחופשת לידה, או נמצאות בשמירת הריון, אחרות מאריכות את חופשת הלידה בכמה חודשים. הקושי שלהן ושל מעסיקיהן הוא הזדמנות עבורך, בתנאי שאת מוכנה להיכנס באופן זמני לנעליה של אישה אח

החוק קובע, כי לגבי עובד בשכר, כגון עובד שעתי או יומי: "השכר הרגיל" הוא שכר העבודה היומי הממוצע כפול במספר ימי החופשה. שכר העבודה היומי הממוצע הוא הסכום היוצא מחילוק שכר רבע השנה שקדמה לחופשה למספר תשעים. אם היו ברבע השנה כאמור חדשי עבודה לא מלאה, יחושב השכר היומי הממוצע לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר שבשנים עשר החדשים שקדמו לחופשה, הכל לפי בחירת העובד

חופשה שנתית היא חופשה בתשלום שכל עובד זכאי לקבל במקום העבודה בנוסף לימי היעדרות אחרים, עקב מחלה, חג, יום שבתון וכדומה. הזכאות של העובד לקבל את החופשה השנתית נובעת מתוקף חוק חופשה שנתית וגם לפי צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה ל-5 ימי עבודה.

בית הדין לעבודה בתל אביב אישר לאחרונה להכיר בתביעה נגד המעסיק כתובענה ייצוגית מטעם כל עובדי החברה שהועסקו במשרה חלקית החל מינואר 2015 ועד היום, לרבות עובדים שעזבו את העבודה במהלך התקופה. זאת לאחר שהוכח שהמעסיק פעל בניגוד לחוק חופשה שנתית כאשר הביא בחשבון את אחוז המשרה לצורך חישוב צבירת ימי החופשה של העובדים.

שיטת הקנסות הנהוגה עדיין במשק, איננה חוקית בעליל וברוב הגורף של המקרים בהם הנושא נדון בבית דין לעבודה, הפסיקה הינה לטובת העובד.

כל עובד שכיר שהשלים לפחות שנת עבודה אחת אצל המעסיק (כולל עובדים במשרה חלקית או עובדים שבפועל עבדו רק בחלק מהימים במהלך השנה אך התקיימו יחסי עבודה בינם ובין המעסיק לפוחת שנה אחת). עובד שפוטר או התפטר והעסקתו הסתיימה בפועל לאחר תום שנת עבודה אחת ייחשב כמי שהשלים שנת עבודה מלאה ויהיה זכאי לדמי הבראה, גם אם ההודעה המוקדמת לפיטורים או להתפטרות נמסרה לפני שהשלים העובד שנת עבודה מלאה.

בית הדין התייחס לכך שבשיחה שהוקלטה בין העובד לממונה עליו לא נאמר דבר אחר שיכול לפרש אמירה זו של הממונה ככזו שמשמעותה שהעובד ילך הביתה רק לאותו היום. בנוסף, בשיחה למחרת היום לא נשמע המנהל דורש מהעובד להמשיך ולהתייצב בעבודה.

הזכאות לחופשה נקבעה בחוק חופשה שנתית והיא משתנה בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה: בארבע השנים הראשונות זכאי העובד ל-14 ימי חופשה ועם הזמן היא מתארכת בהדרגה עד ל-28 ימים. מדובר בתקופות "קלנדריות" או "ברוטו", כלומר, עובד שזכאי ל- 14 ימי חופשה על פי חוק ועובד 5 ימי עבודה בשבוע - זכאי למעשה לחופשה של- 10 ימי עבודה

תשלום דמי הבראה הוא חובה על פי דין. כדי לקבל את דמי ההבראה מומלץ קודם כל לפנות בכתב למעביד ולספק לו שהות סבירה לשלמם. רק אם הוא עומד בסירובו, אפשר להגיש תביעה לבית הדין האזורי לעבודה

מגיע לכם לפחות שכר מינימום: שכר המינימום הוא השכר הקבוע בחוק שאסור לשלם פחות ממנו לעובד עבור שעת עבודה. גם אם הסכמתם לעבוד תמורת שכר נמוך יותר

כאשר אנו עובדים כשכירים אצל מעביד, חלים על יחסי העבודה ביננו לבין המעסיק חוקים וכללים שונים. אחד מהחוקים העיקריים הוא חוק פיצויי פיטורין שמשמעותו היא שכאשר מסתיימים יחסי העבודה בין העובד למעביד, זכאי העובד, בתנאים מסוימים לקבל פיצוי על תקופת עבודתו.

עובדת שהועסקה פחות משנה (כ-10 חודשים) במשרד עורכי דין, תבעה את בעלי המשרד ואת המנהל הישיר שגייס אותה, משום שלא בוצעו עבורה הפרשות לקרן פנסיה כפי שדורש צו ההרחבה.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל לאחרונה את תביעתו של עובד לשעבר בחברת "מאגר מחסנים לוגיסטיים", והורה לחברה לשלם לו כ-206 אלף שקל עבור שעות נוספות

נהוג להציג את ימי הצבירה בתלוש השכר במונחים חודשיים. ע"י חלוקת ימי הזכאות השנתיים באופן שווה למספר חודשי העבודה. בהתאם לכך, ב-4 שנות העבודה הראשונות, בהם מי שמועסק 5 ימי עבודה בשבוע, צובר 10 ימי חופשה בשנה, הצבירה החודשית שתופיע בתלוש השכר תהיה 0.83 (10 ימים כשהם מחולקים ל-12 חודשים)

המנהלת לא הגיבה להודעה, וכעבור 9 ימים נשלח לעובדת מכתב בדואר רשום בו צוין שאי התייצבות העובדת לעבודה מהווה הפרה בוטה של חוזה העבודה, וכן של הוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, ולכן עומדת לזכות המעסיק הזכות לקזז דמי הודעה מוקדמת.

משרתה של מזכירת מנהל אגף מהנדס העיר בעיריית גבעתיים אוישה בזמן החופשה. העובדת פנתה לביהמ"ש, שקבע שהיא תקבל 36 אלף שקל

יצוין, כי סוגיות אלו לא נדונו בפסיקה, ולכן המעביד הוא שיחליט עפ"י שיקול דעתו, באיזו מהפרשנויות שלעיל הינו בוחר. כמו כן, יש לציין, כי בהסכמים קיבוציים ובצווי הרחבה בענפים מסוימים, קיימות הוראות ספציפיות לגבי תשלום של מחלה ביום חג, כתשלום שכר מלא של 100%.

ל פי חוק ההתיישנות, תביעות כספיות מתיישנות לאחר שבע שנים, כל עוד הן לא קשורות למקרקעין. ולמרות זאת, יש חוקים שיכולים להאריך או לקצר את מועד ההתיישנות.

"כשרוצים לפטר 3 עובדים מתוך צוות של 10, העובד שזומן לשימוע ישאל 'למה אני ולא הוא?' המעסיק צריך לדעת שהעובד יציג את השאלה הזו והוא חייב להיות מסוגל להשיב עליה

פסק הדין נוגע לעובד שהועסק כאיש מכירות ומחסנאי במשך כחצי שנה. החברה המעסיקה עוסקת בייבוא ושיווק של מוצרי טבק. יחסי העבודה הגיעו לסיומם בשל מחלוקת בין העובד למעסיקה בשאלה מי צריך לשאת בעלות הנזק שנגרם לרכב של המעסיקה כאשר העובד נסע בו.

על מנת להגיע למשרה הממוצעת של העובד לצורך תשלום דמי הבראה יש להביא בחשבון גם שעות בהן קיבל העובד חלף שכר עבודה (כגון חופשה, מחלה או חג). ממוצע זה יחולק בכמות השעות של עובד במשרה מלאה

חוק חופשה שנתית אינו מציין את אורך יום העבודה כרלוונטי בשאלת הניכוי מצבירת ימי החופשה. לכן, עובד שיוצא ליום חופשה, גם אם מדובר ביום עבודה קצר עבורו, כיום שישי או כערב חג, הניכוי מהצבירה יהיה ניכוי של יום חופשה אחד מלא.

תושבי ישראל מבוטחים בביטוח סוציאלי ולכן חייבים לשלם דמי ביטוח למוסד לביטוח לאומי, למעט אוכלוסיה הזכאית לקבלת פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי.

בית הדין לעבודה בתל אביב חייב לאחרונה את חברת הדואר לשלם לעובדת פיצוי מסוג ובגובה חריגים – פיצוי בשל עוגמת נפש, כלומר ללא הוכחת נזק, שעומד על 50,000 שקל – בשל תנאים פיזיים לא הולמים במקום העסקתה.

החל מה- 01.01.2019 עובדים יהיו זכאים לסרב לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג מכל סיבה שהיא, ולא רק בשל איסור על-פי מצוות דתם למעסיק אסור להפלות עובד בקבלה לעבודה ולסרב לקבלו לעבודה רק בשל כך שהוא אינו מסכים לעבוד ביום המנוחה השבועית או בחג

מתכננים לעבוד בחופשת הפסח? האם ידעתם שחייבים לשלם לכם גם על תקופת ההתלמדות? בדקתם כמה שעות מותר לכם לעבוד ברציפות? ומה לגבי שכר המינימום? כדי שלא ינצלו אתכם בעבודה, הכנו לכם מדריך עם כל הזכויות והחובות שלכם

ברוב מקומות העבודה מקבלים המנהלים הבכירים שי לחג בשווי אלפי שקלים, בעוד עובדיהם נאלצים להסתפק בסכום נמוך בהרבה. זאת למרות שבית הדין לעבודה פסק ש"שי לחגים הינו שווה לכל העובדים בכירים וזוטרים"

נפסק שהחברה היתה מחויבת לערוך לעובד שימוע כשרצתה לנייד אותו לתפקיד אחר, ולהבהיר לו שלולא הניוד תסתיים העסקתו

המעסיק הוא זה שמסדיר את מועדי החופשות של העובדים, אך עליו לעשות זאת תוך התחשבות בצורכיהם. המעסיק יכול להחליט להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת בחול המועד, שתהיה על חשבון מכסת החופשות של העובד. אם החופשה היא למעלה מ–7 ימים, על המעסיק להודיע על כך לעובד 14...... ימים מראש לפחות.

על מנת שהעובד יהיה זכאי לתשלום עבור ימי חג חייבים להתקיים שלושה תנאים: העובד יהיה מועסק לפחות 3 חודשים במקום העבודה העובד הועסק ביום שלפני החג וביום שאחרי החג והחג לא חל בשבת

עובד שעבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות (ובכללם ימי מנוחה שבועיים),זכאי להיעדר מעבודתו ביום הבחירות ולקבל את השכר הרגיל שהיה משתכר אילו עבד באותו יום, מבלי שינוכה לו יום חופש. לפרטים נוספים ראו שבתון ביום הבחירות לכנסת. מוקדים ממשלתיים

מי שעובד ביום הבחירות עשוי להיות זכאי לשכר בגובה 200%, או לשכר רגיל ויום חופש במועד אחר יום הבחירות לכנסת הוא יום שבתון בו אין חובה לעבוד, מבלי שינוכה לעובד יום חופש על כך

ככלל, הביטוח הלאומי מעביר את שווי יום המילואים במלואו, בהתאם לשווי יום עבודה רגיל והמעסיק מעביר לעובד, כקבוע בחוק. "כמו כן, מהפרשנות של החוק עולה כי על המעסיק לשאת בתשלום הנוסף עבור יום השבתון, כפי שהיה אמור לשלם לו עבור יום השבתון לולא העובד יצא למילואים".

למי שאינו עובד ביום זה, יכול לקרוא את מדריך יום שבתון בחירות. בקצרה: עבור יום השבתון, העובד זכאי לקבל את השכר הרגיל שלו כאילו הוא עבד באותו יום עבודה רגיל. אם העובד נוהג לעבוד 8 שעות עבודה ביום – אזי הוא יקבל את השכר הזה (ללא צורך להגיע לעבודה).

שעות נוספות: על פי החוק, אסור להעסיק עובד יותר מ-12 שעות ביום אחד. עובד יכול לעבוד ארבע שעות נוספות ביום עבודה, אבל לא יותר מ-12 שעות נוספות בשבוע אחד. עובדי מפעל יכולים לעבוד עד 15 שעות נוספות שבועיות. על כל שעה נוספת המעסיק חייב לשלם תשלום נוסף.

זימון לשימוע בתקופת ימי המחלה הנו בניגוד לחוק דמי מחלה

כאשר אחד מימי המחלה חל בימי חופשה (כמו שישי- שבת ברוב מקומות העבודה בארץ). לפי החוק, במקרה זה יום החופשה נחשב כיום מחלה למניין ימי המחלה. לדוגמא: אם עובד קיבל ביום חמישי ארבעה ימי מחלה, לפי החוק ביום ראשון עליו לקבל שכר מלא היות ויום זה נחשב יום רביעי למניין ימי המחלה.

האם אתם זכאים לקבל תשלום מלא כבר מהיום הראשון להיעדרותכם מהעבודה? כמה ימי מחלה מגיעים לכם לטיפול בילדים ומה קורה כאשר אתם צריכים לטפל בהורים שלכם? ריכזנו את כל הזכויות שמגיעות לעובדים בעת מחלה, שלהם או של בני משפחתם

המעסיק יכול להעסיק אותה בשבת אך ורק אם יש לו היתר עבודה בשבת. אחרת העבודה בשבת אסורה לחלוטין. אם יש לו היתר כזה, הוא חייב לתת לעובדת שעות מנוחה במהלך השבוע, במקום השעות אותן עבדה בשבת.

בשנים האחרונות על רקע השינויים הדרמטיים בשוק הפנסיה והגמל, מתקשות החברות המנהלות עם התפעול השוטף. זה התחיל כבר כאשר חלק גדול מהקרנות פנסיה וקופות הגמל הגדולות נמכרו לבתי השקעות ולחברות הביטוח. אז "נעלמו" קרנות וקופות, ולקח זמן רב עד שהמערכת התאפסה.

על המעסיק לתת לעובד זימון בכתב, בתוך פרק זמן סביר לפני הליך השימוע, ולאפשר לו פרק זמן סביר להתכונן להליך השימוע. בנוסף, על המעסיק לפרט את הנימוקים המלאים לבחינת האפשרות להפסקת העסקתו, ועליו לאפשר לעובד לעיין במידע ובמסמכים שהמעסיק מסתמך עליהם.

כאמור לעיל, חג פורים (לרבות תענית אסתר וכן שושן פורים) אינו נחשב יום חופשה / מנוחה ואינו נחשב יום חג לעניין תשלום דמי חגים. מה שאומר כי מדובר על יום עבודה רגיל לכל דבר ועניין. המשמעות היא כי עובד אינו רשאי להיעדר ממקום העבודה בימי החג והוא אינו זכאי לקבל תוספת תשלום עבור עבודה בחג. עם זאת, עובד יכול לצאת לחופשה ביוזמתו או ביוזמת המעסיק.

הבוס מאלץ אתם לצאת לחופשה מרוכזת אבל אין לכם מספיק ימי חופש? תוהים כמה שעות אתם אמורים לעבוד בערב החג? ומדוע לעובדים שעתיים פחות מומלץ לעשות "גשר" בין החגים? שאלות ותשובות

בית הדין לעבודה בירושלים פסק בשבוע שעבר פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר בעקבות צמצום היקף שעות נוספות, על אף שהמשיך לעבוד במשרה מלאה.

פיצויי הפיטורים לעובד שעתי אשר היקף שעות עבודתו משתנה, יחושבו לפי היקף המשרה הממוצע בכל תקופת... העסקתו

חופשת לידה של הגבר – באילו תנאים ולכמה זמן ? האם מותר לפטר עובד בזמן חופשת הלידה ולאחריה ? ומה בקשר לזכויות הסוציאליות ?.... ועוד

עובדים שכירים שבנות זוגם זכאיות לחופשת לידה רשאים לחלוק עם בת הזוג את החופשה ובתנאים מסוימים אף לשהות בחופשת לידה חופפת עם היולדת למשך שבוע. מעסיק אינו רשאי למנוע מעובד לצאת לחופשת לידה, או לפטר עובד במהלך החופשה ולמשך 60 יום לאחריה

לעובדת הובהר לפני החתימה על ההסכם שהוא לא יחודש בתום התקופה, אך בית הדין בכל זאת ראה באי עריכת שימוע הפרה של חובת תום הלב המוגברת החלה ביחסי העבודה, במיוחד כשהמעסיק הוא המדינה.

לא ברור מדוע יש לחייב מעסיק בעריכת שימוע בעת סגירת עסק, שהרי מטרת השימוע היא לתת לעובד הזדמנות לשנות את כוונת המעסיק לפטר אותו, ואילו במקרה בו העסק נסגר – פיטורי כל העובדים הם בלתי נמנעים, כפי שקרה במקרה הנוכחי. ובכל זאת, החברה חויבה לשלם לעובדת פיצוי בגין היעדר שימוע,

משמרת בוקר: 100% (15:00 – 7:00) משמרת ערב: 117.5%( 23:00 – 15:00) משמרת לילה: 140% ל – 8 שעות הראשונות וכל שעה נוספת 175%. (07:00 – 23:00)

בית הדין לעבודה בבאר שבע פסק לאחרונה פיצוי חריג בגובה 100 אלף שקל לעובד, שלאחר פיטוריו הפיצו נגדו בעלי החברה הודעה לפיה הוא מעל בכספים בחברה.

עובדים זכאים למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות (פרט לחריגים), הכוללת את יום המנוחה על פי דתם עבור 8 השעות הראשונות: תשלום בשיעור 150%, בגין המנוחה השבועית. עבור השעתיים הבאות: 150% בגין המנוחה השבועית + 25% בגין השעות הנוספות, כלומר 175% בסה"כ. עבור השעתיים האחרונות: 150% בגין המנוחה השבועית + 50% בגין השעות הנוספות, כלומר 200% בסה"כ.

שבוע העבודה צפוי להתקצר לעובדים המועסקים בשיעור של משרה מלאה, 43 שעות, אשר יעבדו מעתה 42 שעות. כמו כן יחול גם על עובדים המועסקים למעלה מ-42 שעות, אך פחות מ-43 שעות, באמצעות קיצור השעה החלקית אותה עבדו בשבוע.

באם מדובר ב"תוספת אמיתית", הרי שאז, כאמור, אין לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים, אולם, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק מ"שכר היסוד", הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים.

החוק המעגן את הזכות לפיצויי פיטורים קובע בסעיפו הראשון, כי כל עובד שעבד שנה אחת ברציפות, או עובד עונתי שעבד שתי עונות במהלך שנתיים רצופות, עבור מעסיק אחד, או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל מהמעסיק שפיטר אותו פיצויי פיטורים. כלומר, ככלל, הזכאות לפיצויי פיטורים היא לעובד שפוטר מעבודתו לאחר שנת עבודה אחת – 12 חודשים.

הענף בו נמצאו הליקויים בהיקף הגדול ביותר הוא ענף הניקיון, בו הושבו 631 אלף שקלים לעובדים. בענף השמירה והאבטחה הושבו 475 אלף שקלים לעובדים ובענף ההסעדה 161 אלף שקלים.

בית הדין המחוזי לעבודה בתל אביב אישר השבוע את הסכם הפשרה בין חנות א.ל.מ בדיוטי פרי לעובדיה. בינואר 2016 תבעו העובדים את החנות, בטענה כי לא ניתנה להם זכות הישיבה במהלך שעות העבודה. ההנהלה טענה כי אופי העובדה בחנות אינו מאפשר ישיבה במהלך שעות העבודה, שכן זמנם של הלקוחות דוחק והעבודה נעשית תוך כדי תנועה.

סכום תגמול המילואים מחושב לפי שכרך היומי כפול מספר ימי השירות, בהתאם למינימום ומקסימום התגמול לתשלום. לעובד עצמאי משולם פיצוי בנוסף לתגמול.

בתקופת היותו במילואים. במהלך 30 ימים מתום שירות המילואים - לגבי עובד ששירת במילואים מעל יומיים רצופים. זאת, מלבד בנסיבות מיוחדות שבהן המעסיק פנה אל ועדת התעסוקה במשרד הביטחון וקיבל היתר לפיטורים, לאחר שהוכיח כי הפיטורים אינם בגין שירות המילואים.

התובע עבד במסעדה כשמונה שנים ברציפות עד 2016. הוא טען שתלושי השכר שנמסרו לו פיקטיביים, משום שהמסעדה פיצלה את שכר הבסיס שסוכם עמו באופן שחלק ממנו הועבר לתשלום זכויות סוציאליות. לדבריו המסעדה גם לא מסרה לו הודעה בכתב על תנאי העבודה וכי הוא זכאי לפיצויי פיטורים כיוון שנאלץ לעזוב עקב הפגיעה בזכויותיו.

על פי חוקי העבודה מעסיק אינו רשאי לקנוס את העובד. המעסיקים מסתמכים על חוסר התמצאותם בחוקי העבודה של העובדים

הזכות לפיצויי פיטורים קיימת כאשר עובד מפוטר ביוזמת המעסיק, להבדיל מהתפטרות. עם זאת, חוק פיצויי פיטורים מכיר במספר מקרים מצומצם, שמזכים עובד שהתפטר מיוזמתו בפיצויים, בהם הרעת תנאים מוחשית, או נסיבות שאין לצפות מהעובד להמשיך לעבוד באותו מקום העבודה.

עובדים רבים ששכרם קוצץ שוקלים להתפטר. עם זאת, נשאלת השאלה האם קיצוץ בשכר הוא עילה מספקת להתפטרות שתיחשב כפיטורים? והאם מגיעים לעובד כל התנאים הנלווים לפיטורים עם התפטרותו?

החוק מחייב חברות המעסיקות מעל 25 עובדים להשיב לכל מועמד לעבודה שהחל בתהליך המיון גם אם לא התקבל לעבודה. האם החברות ממלאות חוק זה? הגשת תלונה כנגד החברה בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, מכוחו ניתן להטיל עיצום כספי בסכום של כ-20 אלף שקל על הפרה חד פעמית ואף עיצום כספי כפול מזה במקרים של הפרה חוזרת וכן חשיפה בהגשת תביעה כנגדה לתשלום פיצויים על ידי המועמד לעבודה בבית הדין לעבודה".

על פי פסיקות שהתקבלו בבתי הדין לעבודה, למעסיק מותר: לנייד עובדים, להכניס שינויים בתפקיד ולהעביר עובדים מתפקיד לתפקיד.

בית הדין הארצי לעבודה הפחית לאחרונה 50,000 שקל מפיצוי בו חויב מעסיק על ידי בית הדין האזורי, בשל פיטורים שלא כדין, והעמיד אותו על 100,000 שקל – כאשר עדיין מדובר בפיצויים גבוהים במיוחד. זאת לאחר שהעובד פוטר מבלי שהמעסיק עשה השתדלות מספקת על מנת למצוא עבורו תפקיד חלופי, לאחר שלא יכול היה להמשיך יותר בתפקידו הנוכחי.

היקף המשרה של עובד נקבע בהתאם ליחס שבין מספר שעות העבודה שלו למספר שעות העבודה הקבוע בחוק למשרה מלאה

"הפסקת עבודה בהסכמה מזכה כשלעצמה בפיצויי פיטורים. ודאי כך עת עסקינן בהפסקת עבודה עקב סיום תקופת התמחות. משזו קביעתנו, אין אנו נדרשות להכריע בשאלה האם העובדת פוטרה או התפטרה" – כך פסק לאחרונה בית הדין לעבודה

חברת אופטיקה טענה שעובד ותיק הועסק כקבלן. אולם התחקות אחר 33 שנות העסקתו שכנעה את בית הדין: מדובר היה בעובד שכיר

מזל טוב, נולד לכם תינוק במשפחה. עד לפני כמה שנים היה נהוג שרק אם התינוק יוצאת לחופשת לידה. אלא שבעשור האחרון כבר ניתן לראות יותר ויותר אבות שהינם שותפים מלאים לגידול הילדים.

ישנם עובדים רבים שאינן מרוויחים שכר חודשי ועבורם יש לחשב את הפיצויים בצורה שונה. חשוב לשים לב שגם כאן בסיס החישוב לפיצויי הפיטורים הוא השכר האחרון של העובד. את השכר האחרון יש לכפול בהתאם לסוג השכר / משרה.

חשוב לדעת: אם השכר שלכם נמוך מ-12.2 אלף שקל, ניתן לקבל ממס הכנסה פטור מוגדל לפיצויים בשיעור של 150%, עד לתקרה של השכר הזה ■ איך זה עובד?

בפסק דין המשתרע על פני כ-50 עמודים, חייב לאחרונה בית הדין לעבודה בתל אביב את המעסיק לשלם לעובד פיצוי בסך כ-190,000 שקל, סכום השקול ל-4 משכורות חודשיות. זאת לאחר שנפסק שהחופשה הכפויה אליה הוּצַא העובד למשך שבועיים נחשבת לפיטורים שלא כדין וללא שימוע בהתאם לכללי הפסיקה. בנוסף נפסקו לעובד דמי הודעה מוקדמת בסך כ-96,000 שקל ובונוסים בגובה כ-590,000 שקל.

רואה חשבון אשר לא קיבל מראש אישור ברור ליציאתו לחופשת ירח דבש. קיבל ערב הנסיעה, סירוב מפורש ממעסיקיו, שהודיעו לו שאם ייסע, דינו כמתפטר...

הורים חברי קהילת הלהט"ב זכאים כמו כל עובד אחר לחופשת לידה, דמי לידה, שעת הנקה ואפילו זקיפת ימי מחלה עבור מחלת ילד.

האם יציאה לירח דבש מזכה בימי חופשה מיוחדים, מה בין עובד היי-טק שמתחתן לעובד בחברה תעשייתית, וכיצד מתייחסים בתי הדין למעסיקים המסרבים להתחשב ביום שמחתם של עובדיהם? זכויות עובדים לרגל נישואיהם - שאלות ותשובות

חוקי העבודה אינם מקנים ימי חופשה מיוחדים בגין ימי שמחה של עובד, כחתונה, ברית, בר-מצווה לילד וכדומה. עובד המבקש לצאת לחופשה לרגל אירועים אלה אמור לעשות זאת על חשבון ימי-החופשה השנתית הצבורים לרשותו"

אסור להעסיק נשים בהריון מהחודש החמישי ואילך בשעות נוספות או בימי המנוחה השבועית עובדת בהריון לא תועסק בעבודת לילה החל מהחודש החמישי להריונה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה

ימים ספורים לאחר שהודיעה שהיא בהיריון, נאסר על העובדת לבצע שעות נוספות. בית הדין פסק שמדובר בהפרה של החוק

בית הדין לעבודה: "העובד הוא זה שנמנע מלשתף פעולה עם ניסיונות החברה לזמנו לשימוע לצורך הצבתו מחדש, ולמעשה הוא זה שהביא לסיומם של יחסי העבודה"


מעסיק מחוייב לשלם לעובד שכר עבור משמרת שקוצרה או בוטלה לאחר שהעובד כבר הגיע לעבודה. לעובדי שמירה ואבטחה יש להודיע על ביטול משמרת לפחות יום אחד מראש

מי נדרש לשלם דמי השתתפות עצמית במקרה תאונת דרכים עם רכב חברה, העובד או המעביד? לפני שאתם מוצאים עצמכם במצב לא נעים, כדאי שתקראו

מי משלם על דו"ח שניתן לרכב חברה? האם מלצר צריך לשלם על כוסות ששבר? והאם הבוס רשאי לחייב אותי להחזיר לו את ההשלמה לשכר מינימום? ובכן, מתברר שהתשובה די מורכבת וכדאי שכולנו נכיר את הדקויות של חוק.

עובד שהועסק על ידי אחת החברות הגדולות ביותר במשק תבע את החברה בגין שעות נוספות שלא שולמו לו. בית הדין לעבודה פסק כי החברה תשלם לו 122,026 שקלים עבור שעות נוספות. פרטי המקרה: תפקידו היה להיות אחראי על כלבי השמירה ששמרו על המקום. העובד טען בבית הדין לעבודה, כי במשך כמה שנים הוא היה אחראי על כלבי שמירה.

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק בשבוע שעבר שהמעסיק פעל שלא כדין כאשר שלל מהעובדת המפוטרת דמי הודעה מוקדמת בשל סירובה לבצע תפקיד אחר עד לסיום העסקתה.

במסגרת פסיקה שניתנה בשבוע שעבר על ידי בית הדין לעבודה בנצרת, הובהר באילו תנאים תוספת שכר תיחשב לשכר הבסיס ממנו נגזרות הזכויות הסוציאליות של העובד.

הקרן היא אחת ההטבות הגדולות הקיימות לעובדים ■ הבעיה: לא כולם מנצלים אותה במלואה ■ חוסכים רבים מסתמכים על המעסיקים ומפספסים חלק גדול מההטבות והאפשרויות הגלומות בקרנות ההשתלמות

הפרשת המעסיק לקרן השתלמות אינה מחויבת על פי חוק, אולם קיימים הסכמים קיבוצים וצווי הרחבה במגזרים שונים המחייבים מעסיקים להפריש לקרן השתלמות. עובד שכיר שמעסיקו אינו מחויב לבצע הפרשות לקרן השתלמות, אינו יכול לפתוח בעצמו קרן השתלמות.

בית הדין לעבודה בחיפה פסק לאחרונה פיצויים בגובה כ-130,000 שקל לעובד בגין הפרת זכויותיו, על אף שחתם בתום תקופת העסקתו על כתב ויתור על טענות או תביעות עתידיות נגד המעסיק הנוגעות ליחסי העבודה ביניהם.

השינויים התכופים במיסוי על כלי הרכב והעלייה במחירי הדלקים, כל אלה מחייבים בחינה מחודשת באשר לתשלום ההוצאות באשר לשימוש ברכב פרטי לצרכי עבודה. בחברת 'חשב מערכות מידע' ערכו לאחרונה עדכון באשר לעלות הנסיעה לקילומטר נסיעה, וזאת עבור כלי הרכב השונים.

הכרעת בית הדין הארצי הכללת עמלות המכירה בתשלום דמי חגים – גם בית הדין הארצי הגיע לכלל מסקנה כי אין להכליל את עמלות המכירה בתשלום דמי החגים וזאת מאחר שתכליתו של צו ההרחבה לתשלום דמי חגים הינה להשוות את מצבם של העובדים היומיים למצבם של העובדים החודשיים. על כך למד בית הדין הן מכך שעובד אינו זכאי לדמי חג ככל שהחג חל בשבת והן מסעיף 7(ב) לצו ההרחבה – הסכם מסגרת 2000, היוצר את הקישור בין זכאות עובדים יומיים/שעתיים לדמי חג לבין זכאות עובדים חודשיים לימי חג.

על-פי הפסיקה, כאשר מוכח כי בחלק מ-12 חודשי העבודה האחרונים של עובד, היה גורם חיצוני שמנע ממנו קבלת עמלות, כגון חופשה רגילה, חופשת מחלה, שירות מילואים, יש 'לעקר' את ה'חודשים הבעייתיים' ממניין 12 החודשים האחרונים מהחישוב.

תשובה: חד משמעית לא. מבקשת העבודה איננה מחויבת לספר על היותה בהריון או על רצונה להיכנס להריון. תשובה: אם האישה מרגישה שלא קיבלו אותה לעבודה כי היא בהריון, היא יכולה להגיש תביעה כנגד המעביד על אפליה. על המעביד מוטל נטל ההוכחה כי ההריון הוא איננו סיבת חוסר ההעסקה.

אסור שסך השעות הנוספות של העובד במהלך כל השבוע יהיה מעל ל-16 שעות, ובכל מקרה אין להעסיק עובד יותר מ-12 שעת ביום (כולל השעות הנוספות) אסור להעסיק עובד המועסק בעבודת לילה יותר מ -58 שעות בשבוע, כולל שעות נוספות

מעסיקים רבים נאלצים לשלם לעובדים שפוטרו או עזבו כסף רב לאחר שלא העניקו להם את כל הזכויות המגיעות להם בחוק - לעיתים מחוסר ידיעה. כך תמנעו מהוצאות מיותרות.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל תביעה של שניים מעובדי מפעל "פאקליין" שפוטרו במסגרת צמצומים. וחייבה את המפעל לשלם להם עוד 262 אלף שקל, מלבד פיצויי הפיטורים שכבר קיבלו, לאחר שקבעה כי הם לא קיבלו את מלוא השכר שהגיע להם.

נקודות זיכוי – איך זה עובד? בכל שנה, נקבע לנו כמה מס הכנסה אנחנו צפויים לשלם. שיעור מס הכנסה על יחידים בישראל הוא פרוגרסיבי, כך שאחוז המס גדל ככל שההכנסה גבוהה יותר. עם זאת, מצד שני, יש את המונח הכנסה מחייבת שזו ההכנסה לפיה מחושב המס בישראל לאחר הפחתות וקיזוזים שונים.

"נוכחות של בן משפחה או ידיד קרוב עשויה להקל עליו בהתמודדות עם מעמד קשה זה ולתרום לביטחונו במהלכו, ובכך יש ערך"

האם החוק מתיר למעסיק לנקוב בתקופת העסקה מינמלית בגין מימון הכשרה מקצועית לעובד? כן. מעסיק שנושא בעלויות הכשרה מקצועית רשאי להכניס לחוזה העבודה סעיף שקובע כי על העובד להתחייב לתקופת העסקה מינמלית וכי היה וזה לא עמד בהתחייבותו, ניתן יהיה לקזז ממשכורתו סכום מוסכם מראש.

עובד שלא הגיע לעבודתו עקב מזג האוויר (למשל בשל חסימת כבישים או הפסקת תחבורה ציבורית), ייחשב כמי שנעדר מעבודתו על חשבון החופשה השנתית. ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד, ינוכה יום חופש אחד בגין כל יום היעדרות.

עובד שלכם גנב מכם, גנב מהלקוחות שלכם, ביצע עבירות כנגד עובדים אחרים, או עבר על החוק הפלילי או המשמעתי בכל דרך שהיא? אין לכם אפשרות להשעות אותו בלי לשלם לו משכורת עד סיום החקירה, אלא אם כן אתם מסתמכים על אחד משלושה מקורות משפטיים מוסמכים.

בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל לאחרונה בקשה לתביעה ייצוגית שהגיש פרמדיק לשעבר בחברת טר"מ (טיפול רפואי מיידי): השופטת אסנת רובוביץ-ברכש קבעה שיש בסיס לטענותיו שלפיהן "תוספת פרוצדורות" שהחברה שילמה לעובדיה הייתה צריכה להיכלל בשכר היסוד לצורך הפרשות פנסיוניות, וכי היא הפרה את חוק חופשה.

מקרה זה, כך צוין בפסק הדין, הוא חמור במיוחד לאור הוותק הממושך של העובדת במקום עבודתה, המטיל על הצדדים חובת תום לב מוגברת. בשל כשלים רבים בהליך השימוע, בהם פיטורי העובדת ביום בו נערך לה השימוע, נפסק לעובדת פיצוי בגובה 30 אלף שקל.

המעסיק חויב בתוספת של כ-80,000 שקל לפיצויי הפיטורים בגין העמלות ששולמו לעובד

לגבי עובד שהחל לעבוד במקום העבודה לאחר גיל פרישת חובה, יש לבחון האם העובד מקבל קצבאות מעבר לקצבאות הביטוח הלאומי: במידה והעובד מקבל קצבאות מעבר לקצבאות ביטוח לאומי, המעסיק פטור מלהפריש לו הפרשות לגמל לפי צו ההרחבה לפנסיה חובה. ואולם, אם העובד אשר החל לעבוד לאחר גיל פרישת חובה לא מקבל קצבאות מעבר לקצבאות הביטוח הלאומי, אזי המעסיק אינו פטור מלהפריש לו לפנסיה.

בהחלטה מפתיעה של בית הדין לעבודה, נפסקו לעובד בן 63 פיצויים בגובה 150,000 שקל לאחר שהחברה לא הביאה בחשבון את גילו בהחלטת הפיטורים ובשל פגמים בהליך השימוע

לעתים נדרש עובד בעת סיום יחסי העבודה לחתום על הצהרה לפיה קיבל את כל המגיע לו מהמעביד בגין עבודתו, ואין לו, ולא יהיו לו, כל תביעות נוספות בעניין זה (כתב ויתור) התניית קבלת כספים המגיעים לעובד בחתימתו על כתב ויתור היא אסורה

יש להבדיל בין סוגי התביעות המוגשות לבית הדין לעבודה: ‏1. תביעות הנוגעות ליחסי עובד-מעסיק תביעה לתשלום שכר עבודה (וזכויות נלוות נוספות): יש להגישה באמצעות טופס "תביעה לתשלום שכר עבודה "(א-4-1). באמצעות טופס זה תוגש כל תביעה כספית כלפי המעסיק, למעט תביעות לתשלום פיצויי פיטורים ותביעות לתשלום קיצבה, שלגביהן מצויים טפסים מיוחדים. יש להקפיד ולמלא את כל הפרטים הנדרשים בטופס. ביישוב בו מתגוררים אנשים רבים בעלי שמות דומים, רצוי לציין שם מלא (לרבות שם האב), וכן מספר זהות, למניעת טעויות בזיהוי ומסירה לאדם הלא נכון. חשוב לרשום בטופס את המען המדויק בו בוצעה העבודה. אם אין די מקום בטופס לרישום כל שמבקש התובע לרשום, ניתן להוסיף דף נלווה. רצוי לצרף לכתב התביעה עותקים ממסמכים רלוונטיים, כגון: הסכם עבודה אם קיים, תלושי שכר, רשימה של הימים או שעות עבודה שבגינם מוגשת תביעה, או כל מסמך מהותי אחר שקשור לזכויות הנתבעות.

בהסכם העבודה של העובד או בהודעה על תנאי עבודתו יש לציין באופן מפורש ומפורט את שעות עבודתו של העובד. במקרה של עבודה במשמרות יש לנהל תיעוד של לו"ז המשמרות. ב. מומלץ לרשום בהסכם העבודה של העובד או בהודעה על תנאי עבודתו כי החתמת שעון נוכחות לפני ו/או אחרי שעות העבודה המוסכמות, נעשית על דעת העובד בלבד, ואינה מזכה את העובד בתשלום שכר בגין פרק זמן זה. לגבי אופן הוספת הסעיף ונוסחו מומלץ להתייעץ עם עו"ד מומחה בדיני עבודה.

אסור להעסיק נשים בהריון מהחודש החמישי ואילך בשעות נוספות או בימי המנוחה השבועית עובדת בהריון לא תועסק בעבודת לילה החל מהחודש החמישי להריונה, אם הודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה אסור להעסיק בעבודות שהוגדרו כמסוכנות עובדת שהודיעה למעסיק על היותה בהריון עובדת שזכויות אלה נשללו ממנה, זכאית להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה למידע נוסף ראו סעיף 10 לחוק עבודת נשים

מי זכאי לחופשת לידה? כיצד מתבצע התשלום והאם גם גברים זכאים לחופשה כזאת? אם אתם עומדים להפוך להורים בקרוב, כדאי שתבררו את כל מה שחשוב לדעת בנושא. במחשבה שניה, למה שתתאמצו? אנחנו כבר עשינו עבורכם את העבודה

לא מעט טעויות חשוב בשכר יכולות להתגלות די בקלות - אם יודעים לחפש אותן. הבעיה היא שרובנו בכלל לא יודעים איך לקרוא את תלוש השכר. דווקא התלוש של חודש דצמבר הוא הקריטי מכולם, כי זו ההזדמנות האחרונה לוודא שקיבלנו את כל הזכויות והכסף שהגיעו לנו עבור השנה החולפת. אז איך עושים את זה?

זאת לאחר שבית הדין הארצי כבר הבהיר בעבר שמטרת ההגנה שמעניק החוק לעובדת למשך 60 יום לאחר שובה מחופשת לידה, היא "לתת לה הזדמנות ממשית לחזור ולהשתלב בעבודה ולהוכיח את יכולותיה גם לאחר ההיעדרות הממושכת מהעבודה".

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק לאחרונה פיצויים בגובה כ-380,000 שקל לעובד מבוגר שפוטר לאחר שעדכן את מנהל החברה כי הוא צפוי לעבור ניתוח שייאלץ אותו להיעדר לפרק זמן ממושך מהעבודה.

בית הדין לעבודה בבאר שבע פסק בשבוע שעבר לעובד כ-90 אלף שקל עבור שעות נוספות, לאחר שהעובד הוכיח שהאיתורן שהוצמד לרכבו לא משקף את כל השעות הנוספות בהן עבד בפועל. העובד הועסק כנהג בחברת הסעות במשך כ-7 שנים, עד מרץ 2017. כעבור 3 חודשים הגיש נגד המעסיק תביעה לפיצוי בגובה כחצי מיליון שקל בטענה להפרת זכויותיו.

בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל לאחרונה תביעה שהגישה מדריכת טיולים בת 78 נגד חברת התיירות "בין הרים", שחויבה לפצות אותה בכ-447 אלף שקל בגין שעות נוספות שלא שולמו לה במהלך ארבע שנות עבודתה. השופטת דגית ויסמן דחתה את עמדת החברה שלפיה על המדריכה חל הסכם קיבוצי שקובע יום עבודה של 12 שעות.

נפסק לעובד סך 180,000 שקל עבור בונוסים להם זכאי על פי הסכם העבודה, מכוח התחייבות בעל פה וכן עבור תקופה בה נעדר מהעבודה בשל מחלה

לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בסעיף 2 לעיל באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך. בהתאם לסעיף העונשין בחוק הגנת השכר תיקון 24, מעביד שמוסר לעובדו תלוש שכר שלא נכללים בו פרטי השכר ששולם לעובד, כולם או חלקם (הנדרשים כמפורט בחוק), נחשב כמי שעבר עבירה פלילית (כמו גם בעבירות נוספות) ודינו קנס של 13,050 ₪, ובנסיבות מחמירות קנס של 26,100 ₪.

טיפים שתעניקו בנדיבותכם למלצרים במסעדות ובבתי הקפה, יחשבו כהכנסת העסק, וישולמו כשכר עבודה לעובדי השירות שמועסקים במקום בלבד. בנוסף, המעסיק יחויב לשלם למלצרים זכויות סוציאליות, וכן תשלומים למס הכנסה וביטוח לאומי, כך נפסק היום (ב') על ידי שופטי בית הדין הארצי לעבודה בירושלים. החוק יכנס לתוקפו ב-1 בינואר 2019, וצפוי להשפיע משמעותית על 200 אלף עובדי ענף המסעדנות, וגם על המעסיקים.

בית הדין לעבודה: "המעסיק צריך היה לקחת בחשבון שמכתב זה לא רק יקל על העובדת לקבל דמי אבטלה, אלא גם מחייב אותו כמעסיק בתשלום פיצויי פיטורים"

מענק לידה הוא סכום חד פעמי הניתן על ידי המוסד לביטוח לאומי כדי לכסות את ההוצאות הראשונות של היולדת עבור הלידה. המענק ניתן פעם אחת עבור כל לידה של אישה יולדת. אישה שיולדת לראשונה (ילד ראשון) זכאית לסכום גבוה יותר ועבור לידות הבאות הסכום קטן יותר. כמו כן, אישה שילדה מס' ילדים בלידה אחת, זכאית לקבל סכום מוגדל – ללא תלות האם מדובר על לידה ראשונה או לא.

החלטתם להתפטר ממקום העבודה שלכם? זכרו כי אתם חייבים למסור מכתב התפטרות למעסיק שלכם בדיוק כמו שהוא מחויב למסור לכם מכתב פיטורין. אי מתן הודעה מוקדמת פירושה כי אחד הצדדים עבר על החוק ולפיכך הצד השני זכאי לפיצויים.

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק לאחרונה שכתבי הוויתור עליהם חתם העובד במשך תקופת העסקתו אינם בעלי תוקף משפטי. בכתבי הוויתור עליהם חתם העובד הוא למעשה מצהיר שבדק את הסכומים להם הוא זכאי מתוקף העסקתו, והגיע למסקנה שהם שולמו לו במלואם. עוד הצהיר העובד בכתב הוויתור שלא יהיו לו כל טענות כלשהן בנוגע לשכר העבודה ולתנאים הנלווים, ובכלל זה לזכאותו לפיצויי פיטורים.

בית הדין לעבודה בבאר שבע פסק לאחרונה שהעובד זכאי לתשלום גם עבור זמן ההתארגנות שקדם לתחילת משמרת. זאת לאחר שהעובד טען שהוא זכאי לתשלום שכר של רבע שעה נוספת ליום, במסגרתה התייצב לעבודה לפני המשמרת לטובת התארגנות ותדריך קצר.

גיל הפרישה הוא גיל שמקנה לעובד זכאות לפרוש מעבודה בגלל הגיל ולקבל גמלה / קצבה בשל הפרישה מעבודה. כלומר, בגיל זה, עובד זכאי לפרוש ממקום העבודה שלו, אך הוא אינו חייב, וכתוצאה מהפרישה הוא יהיה זכאי לקבל גמלה. אלו הם הנתונים העדכניים ביותר: גיל הפרישה לגברים – 67 שנים. גיל הפרישה לנשים – 62 שנים (ועדת הכספים דנה לגבי העלאת גיל זה לנשים).

השופט צבי פרנקל מבית הדין לעבודה בבאר שבע פסק לאחרונה שהמעסיק מחויב להיענות לבקשת עובדת לחזור לתפקידה המקורי, במקרה בו היא הסכימה לשנות תפקיד לאחר שובה מחופשת לידה, אך שינתה דעתה בתוך 30 יום.

האם יש לחשב שעות עבודה נוספות 'גלובאליות' בפיצוי פיטורים? מהי עמדתו של בית הדין לעבודה בסוגיית שעות עבודה נוספות גלובליות וכיצד יש לחשב את פיצויי הפיטורים במקרה שכזה?

בהחלטה חריגה חויב מנכ"ל רשת חנויות אופנה לשלם למנהל משאבי אנוש עבור כל תקופת ההעסקה הקבועה בהסכם, על אף שלא הושלמה בפועל

התקבלתם למקום עבודה חדש ואתם נמצאים על סף חתימה על הסכם עבודה? מזל טוב! אבל לפני שאתם חותמים, אספנו בשבילכם כמה טיפים חשובים שכדאי להכיר ולהבין את המשמעויות שלהם – שכן לעתים ניתן לתרגם אותם למאות ואף לאלפי שקלים בחודש.

בית הדין לעבודה בחיפה קיבל לאחרונה תביעתו של פועל בניין בגין פיצויים פיטורים ושאר זכויות סוציאליות, כולל הפרת זכותו לקבל תלושי שכר תקינים ובזמן. השופטת מיכל נעים דיבנר הבהירה כי גם אם עובד מסרב לקבל תלוש – המעסיק מחויב למסור לו אותו בכל זאת, אחרת הוא עובר על החוק.

1. שעות היעדרות ללא ניכוי משכר העובד (שעות היעדרות על חשבון המעסיק) על פי סעיף 1ב(א2) לחוק, הורה של ילד עם מוגבלות (העומד בתנאי הזכאות: ותק בעבודה והגשת אישור רופא כאמור בנספח 1) (להלן: העובד) זכאי להיעדר מן העבודה לצורך "סיוע אישי", על חשבון המעסיק, ולקבל תשלום כאילו עבד בעת ההיעדרות. העובד במשרה מלאה זכאי להיעדר מעבודתו עד 52 שעות בשנה

האם שתי משמרות, שהאחת מסתיימת והשנייה מתחילה באותו יום, מזַכות את העובד בגמול שעות נוספות? האם יש לראות את שתי המשמרות כיום עבודה רציף? אלו השאלות בהן נדרש לדון לאחרונה בית הדין לעבודה בתל אביב. בית הדין פסק כי "כאשר העובד סיים את משמרת הבוקר בשעה 13:30 ושב לעבוד במשמרת לילה בשעה 22:00, הוא אינו זכאי לגמול שעות נוספות בעבור משמרת הלילה, ובוודאי שאינו זכאי לגמול שעות נוספות לאחר השעה 24:00 של היום שבו ביצע משמרת בוקר".

לאן נעלם הכסף? אתם חוסכים לפנסיה, אבל מסתבר שחלק מההפקדות של המעסיק לא מגיעות לייעודן - הן נעלמות בדרך, ויש גם מצבים שהמעסיק לא העביר כראוי. אז איפה הכסף? לאן נעלם הכסף? ואיך מאתרים אותו? ננסה לענות על השאלות האלו

בית הדין הארצי לעבודה ביטל לאחרונה את החלטתו של בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב [סע"ש 13741-06-15], וקיבל את טענת העובד לפיה הוא זכאי לתשלום מענק שהובטח לו במקרה של פיטורים או התפטרות בעקבות הפחתה משמעותית בהיקף העבודה או בתחומי האחריות שעליהם היה אַמון.

מוצע לקבוע שאין להביא במניין ימי החופשה את ימי ההיעדרות של הורה בשל ביטול הלימודים, בעקבות התקפה או הכרזה על מצב מיוחד בעורף

האם מותר לפטר אותי בגלל היעדרות ממקום העבודה? ילדיי נשארו בבית מכיוון שהמסגרת החינוכית/הקייטנה שלהם סגורה בגלל המצב הבטחוני. מה קורה אם איעדר מהעבודה על מנת להשגיח עליהם? מקום העבודה שלי סגור בשל המצב. האם אני אמור לקבל שכר או תשלום כלשהו בתקופה זו?

בית הדין לעבודה בתל אביב את המעסיק לשלם לעובד פיצוי בסך כ-190,000 שקל, סכום השקול ל-4 משכורות חודשיות. זאת לאחר שנפסק שהחופשה הכפויה אליה הוּצַא העובד למשך שבועיים נחשבת לפיטורים שלא כדין וללא שימוע בהתאם לכללי הפסיקה. בנוסף נפסקו לעובד דמי הודעה מוקדמת בסך כ-96,000 שקל ובונוסים בגובה כ-590,000 שקל.

עובד שזכאי ליום השבתון אינו מחויב לעבוד ביום הבחירות, ולא ינוכה לו על כך יום חופש. מי שזכאי ליום השבתון ועבד אצל המעסיק לפחות 14 ימים רצופים לפני יום הבחירות זכאי לשכר הרגיל שהיה משתכר עבור יום זה. שירותי התחבורה והשירותים הציבוריים המפורטים בהודעת שר הפנים מיום 30.08.2018 יפעלו כסדרם ביום השבתון.

בשנת המס שבה נולד הילד יינתנו 1.5 נקודות זיכוי. ב-5 השנים הבאות, כלומר מהשנה שבה תמלא לילד שנה אחת ועד השנה שבה ימלאו לילד 5 שנים (כולל), יינתנו 2.5 נקודות זיכוי בכל שנה.

למעשה ענף נפגעי עבודה בביטוח לאומי מכסה את כלל העובדים בישראל (להוציא עובדי משרד הביטחון המבוטחים בחוק נפרד) בין אם הוא שכיר ובין אם הוא עצמאי. התשלום לביטוח מתבצע על ידי העובד והמעביד והכיסוי דומה מאוד לביטוח פרטי שמטרתו מתן פיצוי לנפגע היחיד על חשבון כלל המבוטחים.

המעסיק שלח לעובד הודעת טקסט: "ברור לך שאינך יכול להמשיך בחברה אפילו יום אחד". בית הדין לעבודה נדרש לדון בשאלה אם מדובר בפיטורים או בהתפטרות

כאשר מדובר בשכר שנגזר מהפדיון יש לראותו כחלק מהשכר הקובע.בהתאם לכך, בפסיקה נקבע כי עמלות המשתלמות לעובד כאחוז ממחזור מכירות או רווחים, הן חלק מהשכר לצורך תשלום פיצויי פיטורים. לפיכך, העמלה שהעובדת קיבלה, בין אם מדובר באחוז מהמכירות של העובדת, ובין אם מדובר באחוז מהמכירות של כלל החנות, מהווה רכיב שיש לקחת בחישוב השכר הקובע לצורך פיצויי פיטורים.

את המעסיק לשלם לעובדת פיצוי מכח סעיף 26א לחוק הגנת השכר בסכום כולל של 5,000 ₪, תוך שהוא דוחה את תביעת העובדת לקבלת פיצוי בסך 5,000 ₪ בגין כל תלוש ותלוש כ"מוגזמת" ומציין כי "לא נטענו ולא הוכחו ליקויים נוספים בתלוש השכר".

לאחר תום ניצול ימי המחלה הצבורים של התובע, אך בעודו בחופשת המחלה, זומן התובע לישיבת שימוע לפני הפסקת עבודתו. מכתב ההזמנה לשימוע נכתב יום אחד לאחר שהנתבעת קיבלה את תביעתו של התובע למוסד לביטוח לאומי בדבר מחלתו. לאחר השימוע פוטר התובע מעבודתו לאלתר ביום 10.05.12, כשהוא עדיין בחופשת מחלה, ולמעשה לא שב לעבודתו.

לזכות לדמי מחלה בגין מחלתו של העובד שני מקורות עיקריים, וההבדל ביניהם ניכר: חוק דמי מחלה, והסכמי העבודה לסוגיהם. חוק דמי מחלה מעניק לעובד זכות ליום וחצי מחלה בתשלום בגין כל חודש עבודה, עד למקסימום של 90 ימי מחלה. גובה דמי המחלה: בעד יום המחלה הראשון לא משולמים דמי מחלה, בעד יום המחלה השני והשלישי משולמים (החל מאפריל 2011) דמי מחלה בגובה 50% מהשכר הרגיל, ובעד יום המחלה הרביעי ואילך דמי המחלה הם בגובה השכר הרגיל. אלה הן זכויות המחלה הנחותות ביותר הנהוגות.

לעובד יהודי המנוחה השבועית תכלול את יום השבת. על-פי הפסיקה, הגדרת השבת היא בהתאם למשמעותה במורשת ישראל- מכניסת השבת ביום שישי ועד מוצאי שבת (ראו סעיף "פסקי דין" בהמשך). לעובד שאינו יהודי המנוחה השבועית תכלול את יום שישי, או שבת, או ראשון - לפי המקובל עליו כיום המנוחה השבועית שלו. לא ניתן לתת יום מנוחה שבועי שאינו אחד מהימים שישי, שבת או ראשון. אורך המנוחה השבועית הוא 36 שעות אלא אם שר הכלכלה נתן היתר למנוחה קצרה יותר (ראו גם "הרחבות" בהמשך). העסקת עובד בשעות המנוחה השבועית אסורה, אלא אם ניתן לכך היתר משר העבודה (ראו גם "הרחבות" בהמשך). במקרה שעובד מחוייב לעבוד במנוחה השבועית, הוא זכאי לגמול עבור העסקתו בשיעור של לפחות 150% עבור כל שעת עבודה וכן לשעות מנוחה חלופיות במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שעל פיו הועסק.

עם זאת, בקופת הפיצויים של העובדת הצטבר סכום גבוה יותר – סך 337,038 שקל – בשל הרווחים שנרשמו. החברה טענה שהתשלומים בגין פיצויי פיטורים בביטוח המנהלים בהראל, לרבות הרווחים שנצברו, הם על חשבון פיצויי הפיטורים – ויש להביא אותם בחשבון לשאלת הצורך בהשלמת פיצויי הפיטורים, בשים לב לכך שהכסף והרווחים הם ממקורות המעסיק.

שינוי באופן חישוב פיצויי הפיטורים: דעו את זכויותיכם. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה מחודש יוני האחרון, שינה את האופן בו חושבו הפיצויים, לעובד שעתי, בעשרים השנים האחרונות | כעת, משקלל החישוב גם את אחוז המשרה | איך מחשבים? מה צריך לדעת? כל התשובות - בפנים

המחוקק קבע כמה מקרים המזכים בפיצויים הללו: עובדת שהתפטרה כדי לטפל בילד לאחר חופשת לידה, מי שהעתיק את מקום מגוריו בעקבות נישואים או גירושים למרחק של 40 ק"מ לפחות (דווקא נסיעה לתכלית עסקית, למשל לצורך לימודים או רילוקיישן, לא מזכה בפיצויי פיטורים את בן או בת הזוג המתלווים לנסיעה - להבדיל מהעתקת מקום המגורים בתוך ישראל); מי שעוברים לגור ביישוב חקלאי או ביישוב פיתוח; מי שמתפטר מסיבות בריאותיות שאינן מאפשרות לו להמשיך בעבודתו; וכך גם עובדים המתלווים לבן או בת זוגם היוצאים לשליחות ציבורית.

עיצומים וקנסות פליליים עד גובה 226,000 שקל למעסיקים וזכאות למשכורת בשיעור 200% לעובדים – זה מה שמצפה לשוק התעסוקה בעוד כשבועיים, ב-30 באוקטובר, יום הבחירות המוניציפליות שלראשונה הוכרז כיום שבתון. עובד שנדרש לעבוד ביום הבחירות יהיה זכאי למשכורת בשיעור 200%, או לחילופין לשכר רגיל נוסף על שעות חופשה. זאת בעקבות פסיקת בית הדין לעבודה ונוהג שהשתרש בין ארגוני המעסיקים וההסתדרות בימי הבחירות לכנסת.

מתחילת 2017 ניתנו על ידי מינהל הסדרה ואכיפה במשרד העבודה והרווחה 1,281 התראות מינהליות והוטלו 247 עיצומים כספיים בסכום כולל של כ-21 מיליון שקל, בגין הפרות חוק הגנת השכר, ומתוכם 340 התראות ו-226 עיצומים כספיים בסכום כולל של יותר מ-19 מיליון שקל בשל אי-העברה של כספים שנוכו משכר עובדים ליעדם (או בשל העברתם ליעד באיחור); כמו כן, הוגשו על ידי הלשכה המשפטית במשרד העבודה והרווחה 10 כתבי אישום לפי חוק הגנת השכר, וניתנו במהלך תקופה זו 13 גזרי דין.

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק לאחרונה פיצוי חריג בגובה כ-170,000 שקל לעובד בגין פגמים מהותיים בשימוע שנערך לו, על אף שבמהלכו נתן הסכמתו לסיום העסקתו. בנוסף נפסק לעובד פיצוי בגובה 60,000 שקל, ללא הוכחת נזק, לאחר שהמעסיק לא התנהל כדין כשנודע לו שהעובד סובל מהטרדה מינית במקום העבודה מצד אחד העובדים.

לראשונה פסק בית הדין לעבודה פיצויים משמעותיים לעובדת שמעסיקה לא הפריש לה כספים לקרן פנסיה בהתאם לצו ההרחבה לפנסיה חובה. מדובר בפסק דין חשוב בדיני עבודה, שכן הצו עצמו לא מגדיר סנקציות נגד המעסיק. עובדת חנות כלבו לשעבר שהפסיקה את עבודתה בעקבות מחלה הגישה תביעה לבית הדין לעבודה בבאר שבע.

לפי ההלכה הנוהגת, המעסיק אינו חייב לקבל חזרה מהודעת התפטרות אם העובד מסר אותה לאחר שבועיים מיום התפטרותו ● אולם בפסיקה תקדימית נקבע כי חובת המעסיק לשמוע את העובד ולנמק את סירובו לקבל את החזרה מהודעת ההתפטרות

הזימון לשימוע צריך לפרט סיבות מפורטות מספיק מדוע העובד מוזמן לשימוע, והזימון צריך להמסר זמן סביר לפני השימוע. בוודאי שלא באותו יום, לפחות 72 שעות מראש. זימון לשימוע לא צריך להיות עניין פורמלי בלבד. השימוע נועד על-מנת לשמוע את העובד ולאפשר לו לשכנע את המעסיק שיש מקום לשקול מחדש את הכוונה לפיטורים ולאפשר לו להמשיך לעבוד. לאחר השימוע אין למסור את ההחלטה לעובד מייד אלא יש לקחת פרק זמן לחשיבה. יש למסור לעובד העתק מהפרוטוקול של השימוע.

החלטה להעניק שי לחג על בסיס חלוקה שונה לנשים וגברים, נוגדת את החוק והמעביד עשוי להיות מחויב לשלם בשל כך פיצוי בגובה של עד 50 אלף שקל, ללא הוכחת נזק, בשל האפליה. מנגד, קריטריון דוגמת מתן שי אך ורק לעובדים בעלי וותק של מעל לשנתיים - יעמוד במבחן בית הדין ולא ייחשב למפלה.

עובד חודשי - שצבר שנת עבודה (12 חודשים), או יותר - תקופת הודעה מוקדמת של חודש ימים. עובד שלא צבר שנת עבודה מלאה - תקופת הודעה מוקדמת של יום עבור כל אחד מששת חודשי העבודה הראשונים ויומיים וחצי עבור כל חודש עבודה נוסף, עד לשלושה שבועות לכל היותר. עובד שעתי - במהלך שנת העבודה הראשונה - תקופת הודעה מוקדמת של יום עבור כל חודש עבודה. במהלך שנת העבודה השנייה – תקופת הודעה מוקדמת של 14 ימים, בתוספת יום, עבור כל שני חודשי עבודה נוספים שמעבר לשנתיים. במהלך שנת העבודה השלישית - תקופת הודעה מוקדמת של 21 ימים, בתוספת יום, עבור כל שני חודשי עבודה, שבמהלך שנת העבודה השלישית. לאחר שנת העבודה השלישית - תקופת הודעה מוקדמת של חודש ימים.

אולם, תוצאה זו איננה סבירה, זאת לאור המצב המשפטי החדש שנוצר בעקבות צו ההרחבה לקיצור שבוע העבודה ל-42 שעות, אשר הקנה לעובדים בשכר זכות לדמי חג, לאחר שלושה חודשי עבודה. יוצא, כי עובד בשכר (הזכאי לדמי חג), שחלה בחג וממילא היה נעדר מן העבודה בשל החג, ולא רק בשל המחלה, לא יקבל כל שכר, בעוד שעובד בשכר, שנעדר מפאת החג ולא חלה בחג, יהיה זכאי לשכר.

עובדים מקבלים את השכר הרגיל על עבודה ביום החג. עם זאת, מאחר שהשנה נופל ערב החג ביום שבת - עובדים שיועסקו ביום זה יהיו זכאים לגמול בגובה של 150% מהשכר הרגיל וכן למנוחת פיצוי כמספר השעות שבהן עבד העובד בשבת.

במקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה עד 7 שעות. המשמעות היא שכל שעה מעבר לכך היא שעה נוספת. במקומות שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות (צו ההרחבה משנת 2000 קובע, כי המעביד ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור).

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק לאחרונה פיצויים בסך כ-309,000 שקל לעובדת בגין אי תשלום שעות נוספות, על אף שהמעסיק יצר בהסכם ההעסקה הבחנה בין שעות רגילות לבין שכר גלובלי בגין שעות נוספות.

בית הדין לעבודה בתל אביב דחה לאחרונה טענת הגנה של מעסיק לפיה יש לקזז מתביעת העובד את שעות ההפסקה שקיבל, בנימוק לפיו מדובר בהטבה שהמעסיק אינו רשאי לבטל כתגובה לתביעה שמגיש נגדו העובד. מפסק הדין ניתן להקיש על הטבות מסוגים שונים שמעניק המעסיק לעובד במשך תקופת ההעסקה, שהופכות למעשה לחלק מתנאי העבודה ולכן המעסיק אינו יכול לדרוש את ערכן הכספי באופן רטרואקטיבי.

אין הוראה בחוק שמתייחסת לשעות עבודה ב"חול המועד" או לתשלום עבורם ולפיכך ימי העבודה בחול המועד הינם ימי עבודה רגילים לכל דבר וענין. כמובן שאם יש הסכם קיבוצי, או הסכם אישי כמו גם והג במקום העבודה – יש לפעול מכוחם ובהתאם להם.

חג הסוכות כולל בתוכו שני מועדים המוכרים כימי חג במועדי ישראל: החג הראשון (סוכות) והחג השני (שמחת תורה). ימי החול שביניהם נקראים חול המועד, ובמקומות עבודה רבים נוהגים לקצר את ימי העבודה בימים אלה ואף להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת. דף זה נועד לסייע לכם בכל הקשור לזכויות עובדים, תוך התמקדות בסוגיות מרכזיות, כמו: שעות העבודה, חופשה ושכר.

בערב יום הכיפורים יעבדו 5-6 שעות ביום, בתשלום של 8 שעות.... בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת יום הכיפורים... עובד שעתי או יומי זכאי לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היה בחופשת חג וזאת לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג (או שנעדר מהעבודה בהסכמת המעסיק). עובד שלא שובץ למשמרת בערב החג או ביום שלאחר החג, יהיה זכאי לתשלום שכר עבור היעדרותו בחג עצמו, שכן היעדרותו מהימים שלפני ואחרי החג נעשו על פי שיבוץ המעסיק למשמרות, ונחשבות כהיעדרויות בהסכמת המעסיק.

העובדים לא קיבלו תשלום הולם על שעות נוספות וקוזזו משכרם ימים שבהם המעסיקה לא מצאה להם עבודה. טענותיה כי חוק שעות עבודה ומנוחה לא חל עליהם ושהם היו עובדים יומיים נדחו לחלוטין

עם זאת, קריטריון כמו מתן שי לחג אך ורק לעובדים בעלי ותק מינימלי, ייתכן שלא ייחשב כאפליה. מובן מאליו שהחלטה להעניק שי לחג על בסיס חלוקה שונה לנשים וגברים, למשל, או עובדים צעירים ומבוגרים, נוגדת את החוק והמעסיק עלול להיות מחויב לשלם פיצוי בגובה של עד 50 אלף שקל ללא הוכחת נזק, בשל אפליה אסורה.

הבוס מאלץ אתם לצאת לחופשה מרוכזת אבל אין לכם מספיק ימי חופש? תוהים כמה שעות אתם אמורים לעבוד בערב החג? ומדוע לעובדים שעתיים פחות מומלץ לעשות "גשר" בין החגים?

עובד המועסק על בסיס עמלות זכאי לקבלת תשלום עבור עמלות גם בתקופה בה העובד היה בחופשה שנתית ולא מכר דבר ללקוחות החברה.

חישוב יום חג מחושב לפי ממוצע של פרמיות מכירות 3 חודשים רטרו , ובנוסף לפי אחוז ממוצע של שכר של 3 חודשים לפני

ראש השנה תשע"ט (2018) יחול ביום ב' 10.09.2018 וביום ג' 11.09.2018 דף זה מרכז את זכויות העובדים הקשורות לחג בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק

עובד שעתי או יומי שהועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג (בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל) ובנוסף זכאי לדמי חגים בשיעור 100% משכרו (אם מלכתחילה היה זכאי לדמי חגים ). סך כל התגמול שהעובד זכאי לו יהיה בשיעור 250% משכרו הרגיל בגין שעות עבודתו בחג (150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ובנוסף 100% נוספים כדמי חגים).

האם מותר לקבוע את גובה השי לחג בהתאם ליעדי מכירות או לוותק, מתי מותר לקצץ בסכומו, והאם עובדים שנמצאים בחופשה ללא תשלום זכאים גם הם למתנה? מדריך מיוחד לרגל תקופת החגים

יום חופשה בערב חג ייחשב ליום חופשה מלא, אולם יש מקומות עבודה הנוהגים לנכות ממכסת ימי החופשה השנתית רק חצי יום במידה ומדובר בנוהג הנמשך מספר שנים הוא יכול להפוך למחייב, כמו כן קיימים הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה לפיהם עובד אשר מנצל חופשה בערב החג מחויב באופן חלקי בלבד, מספר שעות החיוב יכול להשתנות בהתאם להסכם הרלוונטי.

המחוקק קבע כי בערב החג יעבדו המתכנת מקוצרת. עובדים המועסקים 6 ימים בשבוע עובדים יעבדו 7 שעות בתשלום של 8 שעות , עובדים המועסקים 5 ימים בשבוע: יעבדו 8 ש"ע בתשלום של 9 ש"ע, ככל שעובד הועסק מעבר למשעות הנ"ל יהיה זכאי לתשלום בגין ש"נ.

בחופשה שהמעסיק מתכנן שאורכה 7 ימים או יותר, יש לתת לעובד הודעה של 14 ימים מראש בחופשה שהמעסיק מתכנן של פחות מ-7 ימים אין חובה להודעה מוקדמת לא ניתן להוציא לחופשה עובד שאין לו מספיק ימי חופש צבורים, ולזקוף את ימי החופשה על חשבון ימי החופשה העתידיים שלו, אם העובד אינו מעוניין בכך

עובד חודשי - עובד המקבל את משכורתו על בסיס תקופה של חודש או יותר, זכאי לתשלום משכורתו החודשית המלאה, גם אם היה בחופשה במהלך החגים. עובד שעתי/יומי- עובד שעתי או יומי זכאי לתשלום שכר רגיל בגין ימים שבהם היה בחופשת חג וזאת לאחר 3 חודשי עבודה במקום העבודה, ובתנאי שלא נעדר מהעבודה בערב החג וביום שלאחר החג (או שנעדר מהעבודה בהסכמת המעסיק). עובד שלא שובץ למשמרת בערב החג או ביום שלאחר החג, יהיה זכאי לתשלום שכר עבור היעדרותו בחג עצמו, שכן היעדרותו מהימים שלפני ואחרי החג נעשו על פי שיבוץ המעסיק למשמרות, ונחשבות כהיעדרויות בהסכמת המעסיק. עובד המועסק רק בחלק מימי השבוע, ויום העסקתו נופל על ראש השנה, ולכן נעדר מהעבודה, זכאי לתשלום שכר עבור יום זה.

השלמתם שנה במקום העבודה? מגיעים לכם דמי הבראה. איזה סכום אתם אמורים לראות בתלוש, מה קורה אם התפטרתם, לאילו מגזרים מגיע יותר ומתי נהוג לשלם. בדקו מה אתם יודעים על דמי הבראה כדי שאף אחד לא יוכל לעבוד עליכם

פי כלל "איסור על תשלום כולל" הקבוע בסעיף 5 לחוק הגנת השכר התשי"ח-1958- המעסיק לא אמור לשלם עבור שעות נוספות למי שעובד במשכורת גלובלית. למרות זאת, קבע בית הדין לעבודה כי בכל זאת ניתן לקבוע תשלום כולל נפרד עבור תוספת שעות נוספות במסגרת המותר על פי חוק שעות עבודה ומנוחה - בהתאם לסיכום מראש על מספר מרבי של שעות נוספות אליהן מתייחסת התוספת. אבל זה נכון רק אם העובד אכן מבצע שעות נוספות בפועל. אם הוא לא עובד שעות נוספות, התוספת לשכר תיחשב כחלק משכר הבסיס שלו.

עובדים שעבדו שעות נוספות בימים אלה זכאים לגמול נוסף. הגמול מחושב מתוך השכר הרגיל (שכר הבסיס לפני התוספת עבור העבודה ביום המנוחה), באופן הבא: בשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 25% מהשכר הרגיל עבור שעת עבודה, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעתיים הנוספות הראשונות יהיה 175% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 25% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות). בכל שעה נוספת מעבר לשעתיים הנוספות הראשונות - תוספת של 50% מהשכר הרגיל, כלומר שכרו של העובד בכל אחת מהשעות הנוספות הללו יהיה 200% משכר עבודתו הרגיל (תוספת של 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו ביום המנוחה ובנוסף 50% מהשכר הרגיל עבור עבודתו בשעות הנוספות).

מה אורך חופשת הלידה שמגיעה לי? מה זו חופשה ללא תשלום אחרי חופשת לידה? האם אוכל לצאת לחופשת לידה לפני הלידה? בעבור כמה שבועות אקבל דמי לידה? מה סכום דמי הלידה שאקבל? חופשת לידה לגבר - יש דבר כזה? ואם יש לי תאומים? האם חופשת מחלה כלולה בתוך חופשת הלידה? האם הזכאות לחופשת הלידה נשמרת גם אם הוולד מת? האם מגיע לי מענק לידה? מהי קצבת ילדים? מהי קצבת לידה?

"כשם שהמעסיק אינו צריך לוודא מה נעשה עם המשכורת אותה הוא משלם לעובד, כך גם למעסיק אסור להתערב במה שנעשה עם כספי הפנסיה שאותם הוא מעביר לקרן עבור העובד" בית הדין הארצי קבע כי עיקרון חופש הבחירה המלא שניתן לעובד לבחירת סוג המוצר הפנסיוני המועדף עליו הוא עיקרון יסוד בדיני הפנסיה: "ניתן לדמות עניין זה לכך, שכשם שהמעסיק אינו צריך לוודא מה נעשה עם המשכורת אותה הוא משלם לעובד, כך גם למעסיק אסור להתערב במה שנעשה עם כספי הפנסיה שאותם הוא מעביר לקרן עבור העובד, כאשר מבחינתו של המעסיק עניין זה צריך להיות בבחינת "שגר ושכח".

עובדות שעבדו לפחות שנה אצל המעסיק או באותו מקום עבודה, זכאיות לחופשת לידה (תקופת לידה והורות) של 26 שבועות (שרק חלק ממנה הוא בתשלום) עובדות שעבדו פחות מ-12 חודשים אצל אותו מעסיק זכאיות לחופשת לידה של 15 שבועות (שחלקה או כולה בתשלום, בהתאם לתנאי הזכאות של דמי לידה)

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל לאחרונה תביעה שהגישה פקידת תביעות לשעבר ב"דג סוכנות לביטוח", שהתפטרה לאחר שהוותק וימי החופשה שצברה שונו ללא ידיעתה, והמעסיקה סירבה להשיב אותם לקדמותם. השופטת רוית צדיק קבעה שמדובר בהרעת תנאים המזכה את הפקידה בפיצויי פיטורים בסך כ-85 אלף שקל.

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק בשבוע שעבר פיצוי בגובה 50,000 שקל לעובד בעקבות פיטוריו, על אף שהם בוטלו והוא המשיך לעבוד בחברה. חשוב לציין שמדובר במקרה מורכב, בו בית הדין הציג רמזים עבים לכך שלמעשה העובד היה זכאי לפיצויים נוספים בגין פיטוריו שלא כדין, אך היה מנוע מלפסוק לו פיצוי זה מאחר שהעובד כלל לא העלה טענה זו בפניו במסגרת כתב התביעה. ייתכן מאוד שזהו שיקול שבית הדין הביא בחשבון, מבלי לומר זאת באופן מפורש, כאשר החליט לפסוק לעובד פיצוי חריג זה.

עובד הזכאי לפיצויי פיטורים והפיצויים לא שולמו לו על-ידי המעסיק בתוך 15 יום מהמועד שבו היו אמורים להיות משולמים זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים. מי שזכאי לקבל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מתוך הביטוח הפנסיוני או מתוך קופת גמל אחרת שאליה שילם המעסיק את הפיצויים במהלך תקופת העבודה, יהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע לו מקופת הגמל רק אם המעסיק לא הודיע לקופת הגמל בכתב, בתוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם.

העובד התריע בפני המעסיק כי המשך הפרת זכויותיו תביא להתפטרותו, נפסק לו פיצויים בסך 50,000 שקל | 3 תנאים לקביעת התפטרות עובד כדין פיטורים

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק השבוע שעובד שפוטר זכאי לפיצויי פיטורים גם מעמלות שנגזרו מרווחי החברה, וחייב את המעסיק לשלם לעובד כ-238,000 שקל נוספים לצורך השלמת פיצויי הפיטורים להם הוא זכאי. מפסק הדין ניתן ללמוד על החשיבות הרבה בניסוח מדויק של חוזה העבודה, שכן במערכת המשפט עמימות פרשנית משחקת לרעת מנסח החוזה.

עובדות בהריון: החל מהחודש החמישי להריון, עובדת שהודיעה למעסיק בכתב כי היא אינה מסכימה לעבוד בלילה, לא תועסק בעבודת לילה. למידע נוסף, ראו הגבלת עבודה בהריון. עובדות לאחר חופשת לידה: עובדת שחזרה מחופשת לידה לא תועסק בעבודת לילה במשך 4 חודשים מתום החופשה. למידע נוסף, ראו הגבלת שעות עבודה לאחר חופשת לידה.

אייל, סוכן מכירות בחברת תקשורת, מתכונן בחודש הקרוב לצאת לחופשה שנתית, באישור מעסיקו. משכורתו של אייל מורכבת משכר יסוד, עמלות, נסיעות, ותוספת שעות נוספות גלובאליות. אילו רכיבי שכר יילקחו בחשבון בחישוב דמי החופשה שישתלמו לו בתקופה בה יהיה בחופשה?

העובדת התבטאה בצורה לא ראויה כלפי אביו של מנהל החברה. היא זומנה אל המנהל לשיחת בירור, שהפכה לפתע לשימוע לפני פיטורים

עובדים שכירים ועצמאים בני 23 ומעלה, שהכנסתם הממוצעת במהלך שנת 2017 היתה בין 2,070 ל-6,757 ש"ח (ואם מדובר בהורים יחידים בין 1,270 ל-11,506 ש"ח), עשויים להיות זכאים למענק עבודה את התביעה עבור שנת המס 2017 .....ניתן להגיש בסניפי הדואר עד יום 30.11.2018

החברה קיזזה את שווי הטלפון הנייד שאבד בגמר החשבון שנערך לעובדת לאחר התפטרותה, והעובדת טענה שמדובר בקיזוז לא חוקי. חוק הגנת השכר קובע רשימה סגורה של מקרים המאפשרים קיזוז כספים ממשכורתו של עובד: סכום שחובה לנכותו על פי חוק, תרומות שהעובד הסכים כי ינוכו, דמי חבר לארגון עובדים, דמי טיפול ארגוני, קנס שהוטל על עובד על פי הסכם קיבוצי או על פי חוק, תשלומים לקופת גמל, חוב על פי התחייבות בכתב מהעובד למעביד, וכן מקדמות על חשבון שכר העבודה. כלומר, קיזוז הוצאות טלפון נייד אינו אחד מהם.

במקרים רבים בהם מוסכמת עם העובד מסגרת שעות עבודתו (שעת התחלת העבודה ושעת סיומה), מגיע העובד לעבודה לפני השעה המוסכמת ומחתים נוכחות בשעון נוכחות. נשאלת השאלה מה דינו של פרק הזמן שבין שעת החתמת הנוכחות בשעון הנוכחות לבין שעת התחלת עבודתו כפי שסוכמה עם המעסיק? האם זמן זה נחשב כשעות עבודה שיש לשלם בגינן תשלום לעובד? שאלה זו עמדה בפני בית הדין לעבודה במסגרת תביעה שהוגשה ע"י עובד כנגד מעסיקו.

הביטוח הלאומי יפקיד עד סוף השנה 55 מיליון שקל עבור 170 אלף ימי מילואים שלא שולמו לסטודנטים, מובטלים ועצמאים - כך הודיע שר הרווחה והעבודה חיים כץ. בביטוח הלאומי נהגו עד כה ליידע את משרתי המילואים על ידי מכתב, אך מעתה יועברו תגמולי המילואים באופן אוטומטי, ישירות אל חשבון האזרחים וללא צורך בהגשת טפסים או הגעה לסניפים.

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק לאחרונה לעובדת פיצוי בגובה 15,000 שקל, בעקבות מסכת התנכלות תעסוקתית שעברה. "העובדת הוכיחה כי סבלה מהתנהגותו של מנכ"ל החברה, שעלתה כדי התנכלות תעסוקתית, שגרמה לה לחוויה של השפלה ואובדן הערך העצמי", נימק בית הדין את החלטתו.

לאחר הליך מזורז של שמיעת הערות הציבור בכל הנוגע לקידום הוראת שעה הקובעת איסור על בני נוער לעבוד באתרי הבנייה, החליטו במשרד העבודה והרווחה לקבוע איסור גורף של בני נוער בכלל אתרי הבנייה בישראל. מדובר בהוראת שעה בת חמש שנים, שתקודם השבוע בכנסת, כאשר היום (א') צפוי משרד המשפטים לאשר את התקנות החדשות.

עובד יהיה זכאי לקצובת הבראה, רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום עבודתו. עובד שהשלים שנת עבודה יהיה זכאי לחלק היחסי עבור חלק מהשנה. עובד לא יידרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה. לעובדים במשרה חלקית תשולם קצובת ההבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה.

אסור להעסיק נער מתחת לגיל 16 בין השעות 20:00 בערב ל-08:00 בבוקר למחרת. אסור להעסיק נער בגילאים 16 עד 18 שחוק לימוד חובה לא חל עליו בין השעות 22:00 בלילה ל-06:00 בבוקר למחרת. (במקרים מסוימים המפורטים בהמשך, ניתן לבקש היתר ממשרד העבודה והרווחה להעסיק בני נוער בחלק משעות אלה). בתקופה של חופשת לימודים רשמית ניתן להעסיק בני נוער בגילאי 16- 18 עד השעה 24:00. אם ההעסקה הסתיימה לאחר השעה 23:00, על המעסיק להחזיר את הנער לביתו, שלא בתחבורה ציבורית, מיד לאחר סיום העבודה. הוראה זו בתוקף עד ליום 01.09.2019. מעסיק שהפר את חובתו להחזיר את הנער לביתו לאחר השעה 23:00, צפוי לקנס פלילי ולקנס מנהלי לפי חלק ב' לתוספת השניה של חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה.

חוק הודעה לעובד מחייב מעסיק למסור לעובד בתוך 30 יום ממועד תחילת ההעסקה הודעה בכתב המפרטת את תנאי העבודה. החל משנת 2014, מחויב המעסיק לציין בנוסח ההודעה שאין באמור בה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו.

תשעה באב נחשב ליום בחירה. המשמעות היא כי עובד רשאי לבחור יום זה כיום חופשה על חשבון ימי החופשה השנתית, כאשר למעסיק אסור לסרב לחופשה במועד זה. במגזר הציבורי ועל פי הסכמים קיבוציים שונים, עובדים רשאים להיעדר בימי הבחירה בנוסף לימי החופשה השנתית. לשם מימוש זכותו של העובד עליו לפנות אל המעסיק לפחות 30 יום מראש ולהודיע לו על כוונתו לצאת לחופשה ביום זה. על המעסיק לאשר את בקשתו, וזאת בתנאי שהעובד עדיין לא ניצל יותר מיום בחירה אחד מאז תחילת השנה (מינואר). למידע נוסף על ימי בחירה ראו: ימי חופשה לבחירה.

בעקבות שיחה עם המנהל הכריזה העובדת בצעקות שהיא מתפטרת, עזבה בסערה את המשרד, ואף הודיעה לעובדים נוספים על התפטרותה. אחרי יומיים התחרטה, ונקבעו לה פיצויים בגין אי עריכת שימוע כדין

עובד בעבודת כפיים זכאי להפסקה בת 45 דקות ביום עבודה של 6 שעות ויותר עובד בעבודה שאינה עבודת כפיים זכאי להפסקה אם הוא מועסק מעל 8 שעות ביום בשבוע עבודה של 6 ימים, או אם הוא מועסק מעל 9 שעות ביום בשבוע עבודה של 5 ימים זמן ההפסקה אינו מחושב כחלק משעות העבודה, והמעסיק אינו מחויב לשלם לעובד עבור זמן זה, אלא אם כן דרש מהעובד להישאר במקום העבודה

בית הדין לעבודה בתל אביב חייב לאחרונה מעסיקה בפיצוי בסך כ-63,000 שקל, לאחר שבן זוגהּ החל להלך אימים על העובדת ולנסות לגרום לה להתפטר רגע לפני שובה מחופשת לידה, מחשש שבקרוב תיכנס להיריון נוסף.

החוק נחקק לאחר מלחמת לבנון השנייה בעקבות התרבות מצבים בהם אזורים שונים בארץ מצויים ב"מצב מיוחד בעורף" כהגדרתו בחוק ההתגוננות האזרחית סעיף 9ג- בו ישנו סיכון לחיי אזרחים המתגוררים, או העובדים, באזורים אלה. באזורים אלה נמנע לעתים מעובדים להתייצב במקום עבודתם עקב סיכון ישיר או מסיבות אחרות כגון העדר פתרונות נאותים לילדים או לבני משפחה אחרים המצויים אף הם באותו אזור.

קנס פלילי בגובה כ-900,000 שקל הוטל לאחרונה על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד העבודה על עמותה שלא הפרישה פנסיה לעובדים. מדובר בעמותה שהפעילה תיכון, ולא העבירה בפועל לקרן הפנסיה את הכספים שניכתה במשך כשנתיים משכרם של שמונה מורים. במסגרת הסדר טיעון, גזר בית הדין על מנהל העמותה קנס בגובה של 40,000 שקל, וכן התחייבות עצמית בסך 226,000 שקל להימנע מביצוע חוזר של העבירה למשך 3 שנים.

בית הדין לעבודה בירושלים פסק לאחרונה שגם אילו היתה נכונה טענת העובד לפיה לא נערך לו שימוע לפני פיטורים – הרי שתגובתו להודעת הפיטורים ("סבבה") מעידה על כך שלא נגרם לו נזק, ולכן אינו זכאי לפיצוי.

הורים רבים מעוניינים לנצל בתקופת הקיץ את החופשה השנתית המגיעה להם ולנסוע עם הילדים לחופשה בארץ או בחו"ל. כמה ימי חופש מגיעים להם, כמה זמן צריך להודיע מראש והאם המעסיק יכול לסרב? שאלות ותשובות

עובדים שהשלימו שנת עבודה אחת לפחות במקום עבודתם זכאים לדמי הבראה בהתאם לוותק שצברו במקום העבודה, על בסיס 378 ש"ח ליום במגזר הפרטי ו- 426 ש"ח ליום במגזר הציבורי עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום העבודה.

נשים עובדות שנמצאות בהליך של טיפולי פוריות אינן זכאיות לשעות טיפולים ובדיקה ללא ניכוי משכרן, אלא רק על חשבון ימי המחלה שלהן, כך שגם ימי המחלה שלהן נפגעים"

קריאות גנאי, איסור לשתות קפה וצמצום היקף המשרה גרמו לעובדת להתפטר. בית הדין לעבודה קבע שמדובר בהתפטרות בדין פיטורים

רשות שוק ההון אוסרת לתת למעסיק הנחה בפוליסות ביטוח בתמורה לרכישת מוצרי פנסיה מטרת ההוראה החדשה היא לא לאפשר לגלגל את עלות ההנחות וההטבות מהן נהנה המעסיק אל כתפי העובדים

טיפול בהורים מזדקנים גובה מחיר מבני המשפחה המטפלים גם במישור התעסוקתי. הטיפול בהורה מזדקן כרוך לעיתים קרובות בהעדרויות תכופות ממקום העבודה ולעיתים אף מביא את בן המשפחה המטפל לשנות את תנאי עבודתו ואף לשקול עזיבה. מה מגיע לבן משפחה המטפל שעוזב את מקום עבודתו עקב הרעה במצב הבריאותי של הוריו?

בוטלה הכרעת בית הדין האזורי, ונפסק שכאשר מעסיק מפר זכויות עובד – הוא זכאי להתפטר בדין מפוטר גם אם לא העלה כל טענה במהלך עבודתו

"בפעולה חד צדדית של החברה, אשר העמידה את העובד בפני מציאות מוגמרת על פיה נאסר עליו להתייצב לעבודה, הפרה את הסכם העבודה בין הצדדים ויצרה אַקט של פיטורים"

רוצים לנסוע לחו"ל לכמה חודשים? עליכם לטפל בקרוב חולה? העסק שבו אתם עובדים בצרות? אתם עשויים למצוא את עצמכם בחופשה ללא תשלום ■ מה מגיע לעובדים בתקופה זו, ומה צריך לעשות כדי לשוב לעבודה בשלום מבלי לאבד זכויות

פסק דין קובע כי במקרה בו ויתר המעביד על עבודת העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, אין לבצע חפיפה בין ימי ההודעה המוקדמת לימי החופשה

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק בשבוע שעבר פיצוי בגובה כ-68,000 שקל לעובדת שפוטרה במהלך טיפולי פוריות, במסגרת שימוע שלא הולם את כללי הפסיקה. זאת על אף שבניגוד לטענת העובדת – הוכח שהמעסיק כלל לא ידע שהיא בטיפולי פוריות כאשר הוחלט לפטר אותה, והעובדת אף לא הביאה לידיעתו שמדובר במהלך אסור על פי חוק על אף שהיתה אמוּנה על תחום דיני עבודה בחברה.

בתלושים הקרובים מגיע לכם תקבול נאה - דמי הבראה מהעבודה. רוב, המעסיקים משלמים לעובדים ביולי ואוגוסט את דמי ההבראה, והסכום משתנה בעיקר לפי וותק. אז כמה תקבלו?

זכאות העובד לשעות נוספות חושבה בהתאם לגובה השכר שקיבל כולל השעות הנוספות, שכן נפסק שיש לראות בו שכר בסיס בלבד. בנוסף חויב המעסיק בפיצוי בגובה 15,000 שקל בשל עריכת שימוע שלא כדין

עובדים שיצאו לחופשה שנתית ממקום עבודתם, זכאים לקבל שכר עבור ימי החופשה בסכום השווה לשכרם הרגיל יש לשלם את דמי החופשה במועד שבו היה משולם השכר אלמלא יצא העובד לחופשה עובדים שיוצאים לחופשה של שבעה ימים רצופים לפחות רשאים לבקש את תשלום דמי החופשה מראש לפני יציאתם לחופשה

נער יועסק לכל היותר 8 שעות ביום, ולא יותר מ-40 שעות שבועיות. יום הכנה, השתלמות או ישיבת עבודה מזכה את הנער בתשלום מלא..... האם אפשר לעבוד בלילה או שבת ?

המחוקק מנסה להעביר הילוך באכיפת חוק פנסיה חובה. "עובדים רבים חוששים לתבוע את המעסיק, שכן תביעה כזו תגרור את פיטוריהם המיידים"

נשים לעיתים מוצאות את עצמן מועמדות לתפקיד חדש או לקידום בשלבי הריון מוקדמים ותוהות כיצד לנהוג. אם יספרו – אולי לא יקבלו אותן, ואם לא יספרו – הן עלולות ליצור רושם לא אמין ויזקפו זאת לרעתן. איך לצאת מהתסבוכת?

סעיף 12 לחוק חופשה שנתית, התשי"א-1951, קובע כי אם עובד עבד עבודה סדירה בשכר בימי חופשתו, הוא איבד את זכותו לדמי חופשה. אם כבר שולמו לו דמי החופשה, רשאי המעביד לנכותם משכר העבודה שישולם לעובד, או לגבותם בכל דרך בה גובים חוב אזרחי.

משרד העבודה והרווחה לא ינקוט בהליכים נגד מעסיקים שלא משלמים לעובדיהם את שכר המינימום השעתי העדכני, שעומד החל מאפריל השנה על 29.12 שקל. כלומר, בכוונת הרגולטור להמשיך באכיפת שכר המינימום השעתי הקודם, שעמד עד לאחרונה על 28.49 שקל.

מעסיקים, ראו הוזהרתם: בית הדין לעבודה אישר לנהל תביעה ייצוגית נגד עמותת "עזר מציון" משום שהשתמשה בכספי העובדים כדי לרכוש להם מתנות לחג.

מתברר שלעתים החלטה של מעסיק לא לפטר עובד שאין לו כל ערך עבור הארגון עלולה לעלות לו ביוקר: בית הדין לעבודה בתל אביב פסק בשבוע שעבר פיצוי חריג ביותר בגובה כ-300,000 שקל, לעובדת שבמשך כ-13 שנים לא ביצעה כל מטלה, וב-3 השנים האחרונות לפני פרישתה לגמלאות אף לא התייצבה במקום העבודה.

נכון לשנת 2018, שווי הנקודה 216 ש"ח לחודש ו-2,592 ש"ח לשנה. משמעותה של הזכאות היא כי מתוך מס ההכנסה שעל עובד לשלם, יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת זיכוי. נקודות זיכוי מקטינות את ערך המס לכל היותר לאפס, לכן הן מועילות רק לעובד שגובה החיוב שלו במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.

רוני ייצא לחופשה שנתית של 7 ימים רצופים בסיומה חזר רוני למקום העבודה. להפתעתו של רוני, מעבידו הודיע לו כי בגין חופשתו השנתית ישולם לו שכר בסיס בלבד, ללא עמלות מכירה שכן, לטענת המעביד בתקופת החופשה השנתית רוני לא מכר סחורה ללקוחות החברה ולכן לא מגיע לו תשלום נוסף עבור עמלות. האם המעביד צודק? האם רוני יקבל תשלום עבור חופשה שנתית בגובה שכר הבסיס בלבד או שרוני יזכה לתשלום נוסף בגין עמלות מכירה למרות שלא ביצע מכירה בתקופת החופשה השנתית.

קודם כל כדאי לדעת שב 2010 נכנס לתוקפו תיקון לחוק פיצויי פיטורים ולפיו לעובד שפוטר ונשכר מחדש אצל אותו המעסיק בתוך 6 חודשים, נשמרת הזכות לשמור על זכויותיו הסוציאליות, כך שהוארכה תקופת הזכאות לפיצויים גם במקרים שבהם מסתיימת ההתקשרות בין העובד למעביד באופן עונתי.

בית הדין פסק שבהליך השימוע נפל פגם, מאחר שלא נרשם במהלכו פרוטוקול, אלא נערך סיכום בדיעבד. "אמנם דחינו את הטענה כי הסיכום אינו משקף נאמנה את אשר התרחש במהלך השימוע, אך יחד עם זאת מן הראוי היה שהעובד יקבל לידיו מיד בתום הליך השימוע את פרוטוקול הישיבה על מנת שיוכל לאשר אותו או להתכחש אליו", ציין בית הדין בהחלטתו.

החוק קובע כי המשכורת צריכה להיות מופקדת בחשבון העו"ש שלכם ביום הראשון בחודש - חלק ניכר מהמעסיקים משלמים אותה רק ב-9 בחודש. 10 לחודש ...זאת הלנת שכר במידה והשכר לא משולם במועד המעסיק יחוייב בתשלום דמי הלנת שכר של 5% עבור השבוע הראשון ו-10% עבור כל שבוע נוסף או לפי 20% לכל חודש.הלנת שכר ניתן לתבוע עד 60 יום במידה והשכר שולם או עד שנה במידה והשכר לא שולם.

ועדת הכספים תדון בהצעת חוק שעשויה לאפשר לעובדים לשחרר כספים מקופות הפיצויים והגמל גם במקרה שהמעסיק, שאישורו נדרש לכך, סגר את החברה לפני שנים רבות ■ אם המעסיק לא יוכיח בתוך ארבעה חודשים שהכסף שייך לו - העובד יוכל לקבל אותו בלי להציג אסמכתא

1.רצף הפקדות (כי לא פעם הפקדות הועברו על ידי מעסיק, אך נשארו בחשבונות מעבר של חב' בטוח ולא הופקד לחשבונך...) 2. תשלום שקוזז בשכר ועבר בדיוק אותו סכום לבטוח 3. תאריך תשלום שהופקד לקרן פנסיה (עד 15 לחודש...) 4. שוב.... זה חשוב... לבדוק מי ניהול שאתה משלם .

מחלקת האכיפה ברשות להגנת הפרטיות הוציאה מכתב הבהרה למכון המיון קינן שפי בעקבות תלונות של מועמדים שלא אפשרו להם לעיין בתוצאות המבחנים שלהם. ברשות הבהירו כי גם אם לא נמסרת חוות דעת למעביד, מכוני המיון חייבים לאפשר גישה למועמדים

ועדת הכספים אישרה היום (ב') לקריאה שנייה ושלישית את תיקון חוק הפיקוח על שירותים פיננסים, הקובע מנגנון שמחייב את החברה המנהלת להעביר לעובד כספי פיצויי פיטורים על פי דרישתו לאחר 4 חודשים מתום סיום העסקה. זאת, בתנאי שהמעסיק לא הוכיח בפרק הזמן הזה שהוא זכאי לכספים הללו – מכוח חוזה העבודה, מכוח דיני העבודה או מכוח הסכם קיבוצי.

במקומות עבודה רבים תזכו כיום לחוזה עבודה אישי, כזה שמסדיר את הזכויות והחובות שלכם ואת היחסים ביניכם לבין המעסיק. לרוב הוא מוגש לכם בפנים חמורות סבר ואתם מתבקשים להחזיר אותו בהקדם – חתום. אתם לוקחים אותו איתכם, קוראים אותו – אבל ביננו – לא באמת מבינים מה הוא אומר: דופקים אתכם או מפרגנים לכם?

עובדת או עובד העוברים טיפולי פוריות זכאים להיעדר מהעבודה על חשבון ימי מחלה בתקופת ההיעדרות בשל הטיפולים ובמשך 150 יום לאחר מכן אסור למעסיקים לפטר את העובדים או לפגוע בשכרם, אלא בהיתר מיוחד

התובע טען שרק לאחר כ-4.5 שנים החל המעסיק לשלם לו תגמול עבור עבודה בשעות נוספות עד לסיום עבודתו, ואילו המעסיק טען להגנתו שהשינוי היחיד שהחל ממועד זה הוא טכני בלבד ברישום תלושי השכר, באופן בו פוצלו הרישום לרכיב שכר יסוד ורכיב שכר עבודה בשעות נוספות. זאת, כאשר בפועל העובד קיבל את שכר זהה בגין עבודה באותן שעות נוספות גם בתקופה שקדמה לשינוי הטכני הנטען בתלושי השכר.

כיום החוק מתיר רק לאֵם להאריך את חופשת הלידה | "הגיע הזמן לאפשר לכל זוג הורים לחלוק לפי רצונם את אחריות הטיפול בילדים"

המעסיק טען כי הציע לעובדת לעבוד כשכירה אך היא סירבה והתעקשה לקבל את השכר במזומן. בית הדין אמנם מתח ביקורת על התנהלות העובדת, אך חייב את המעסיק לפצותה ולשלם לה את זכויותיה.

"הצעת חוק זו נועדה להבהיר בצורה ברורה כי עובדי קבלן אינם חפץ שניתן להעבירו ממקום למקום עם סיום ההתקשרות בין חברת הקבלן ובין מזמין השירות"

ביום שלישי שעבר נכנסו לתוקף תקנות חדשות, לפיהן תוטל אגרה משמעותית על המגישים תביעות ייצוגיות. מרבית הייצוגיות מוגשות לבית המשפט המחוזי, שכן סכום התביעה בהן הוא מעל ל-2 וחצי מיליון שקלים. תביעות מסוג זה מחויבות מעתה בתשלום אגרה בסך 16 אלף שקלים, ללא קשר לסכום התביעה. בקשות שיוגשו לבית משפט השלום (תביעות בסכום של עד 2 וחצי מיליון שקלים), מחויבות בתשלום אגרה בסך 8,000 שקלים.

הוצאת עובדים לחופשות מרוכזות בתשלום היא תופעה מוכרת ונהוגה במשק הישראלי. לעומת זאת, הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום מקבלת תנופה בעיקר בעתות משבר. כל מה שאתם צריכים לדעת לפני שאתם יוצאים לחל"ת

פתחו נגדכם תיקי הוצאה לפועל ואתם לא מצליחים לכסות אפילו את הריביות? כל המשכורת החודשית הולכת לתשלום הלוואות בבנק? הליך פשיטת הרגל עבר רפורמה, ומאפשר למחוק את החובות בפרק זמן של שבוע עד 18 חודשים

מקובל כי יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג. עבודה בערב חג בשעות שלאחר כניסת החג, תיחשב כעבודה במהלך החג. להרחבה על עבודה בערבי חג ראו זכותון עובדים בחגים. להרחבה על אורך יום עבודה ראו: יום עבודה ושבוע עבודה. מכיוון שבשנת 2018 חל ערב החג בשבת (שהוא יום המנוחה השבועית של עובדים יהודים), אותם עובדים אינם אמורים לעבוד כלל באותו יום.

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות לרבות טיפולי הפריה חוץ גופית (הן במסגרת אשפוז והן במסגרת של טיפול אמבולטורי) ועובד רשאי להיעדר מעבודתו בתקופה שבה הוא עובר טיפולי פוריות, בכפוף לכל התנאים הבאים: 1. הרופא המטפל בעובדת או בעובד אישר בכתב שהטיפול מחייב את ההיעדרות מהעבודה. 2. העובד או העובדת הודיעו על כך מראש למעסיק. 3. תקופת ההיעדרות לא עולה על מכסת ימים מסוימת. מכסת הימים משתנה בין עובדת לעובד:

עבודה בערב החג ככלל, ערב החג הוא יום עבודה מקוצר והוא נע בין 7-5 שעות עבודה, בהתאם להסכמים הקיבוציים, להסכמים עם העובדים או בהתאם לנוהג המקובל במקום העבודה. אם אין נוהג או הסכם, אזי המעסיק ונציגות העובדים רשאים להחליט בהסכמה על אחת משתי האפשרויות: יום עבודה בן 7 שעות בתשלום של 8 שעות או יום עבודה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות. מקובל כי יום העבודה בערב החג יסתיים לפחות 3 שעות לפני כניסת החג. עבודה בערב חג בשעות שלאחר כניסת החג, תיחשב כעבודה במהלך החג. להרחבה על עבודה בערבי חג ראו זכותון עובדים בחגים. להרחבה על אורך יום עבודה ראו: יום עבודה ושבוע עבודה. מכיוון שבשנת 2018 חל ערב החג בשבת (שהוא יום המנוחה השבועית של עובדים יהודים), אותם עובדים אינם אמורים לעבוד כלל באותו יום. חופשה בערב החג

כדי להתפטר "נכון" אתה צריך לכתוב מכתב המתריעה על הרעה מוחשית בתנאי העבודה - חשוב להשתמש בביטוי הזה ולהודיע שבמידה והבעיה לא תתוקן בתוך זמן מסוים - תאלץ להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי השכר ולדרוש את פיצויי הפיטורים המגיעים לך לפי סעיף 11.א' לחוק פיצויי הפיטורים.

כדי להתפטר "נכון" אתה צריך לכתוב מכתב המתריעה על הרעה מוחשית בתנאי העבודה - חשוב להשתמש בביטוי הזה ולהודיע שבמידה והבעיה לא תתוקן בתוך זמן מסוים - תאלץ להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי השכר ולדרוש את פיצויי הפיטורים המגיעים לך לפי סעיף 11.א' לחוק פיצויי הפיטורים.

כבר שנים שבתי הדין לעבודה נוטים לפסוק לטובת העובד, ואפילו כשעולה חוסר תום לב משווע מהתנהלותו – עדיין קיימות פסיקות לטובתו, כל עוד החוק עומד לצדו. לפעמים קורה שבית הדין מזדהה עם המעסיק ומבין ללבו ולמרות זאת פוסק לרעתו, וקרה מקרה בו שני הצדדים "שיחקו מלוכלך", ונפסק שלמעסיק חובת תום לב מוגברת ביחס לעובד.

בקשה לאישור תביעה ייצוגית בהיקף מצרפי מוערך של 2.2 מיליון שקל הוגשה לבית הדין האזורי לעבודה בנצרת כנגד הנהלת בתי המשפט. זאת בטענה לאי תשלום תעריף נסיעות מלא למאבטחי משמר בתי המשפט בגין נסיעות לעבודה שבוצעו בשבתות וחגים.

נפסק שהחברה היתה מחויבת לערוך לעובד שימוע כשרצתה לנייד אותו לתפקיד אחר, ולהבהיר לו שלולא הניוד תסתיים העסקתו

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק לאחרונה פיצוי בגובה כ-220,000 שקל לעובד בעקבות הפרת רבות מזכויותיו, כשהמרכזית בהן היא תשלום עבור שעות נוספות. העובד הועסק במשך כ-3.5 שנים כנהג משאית בחברה העוסקת בהובלת פסולת מאתרי בניה, ושכרו הגלובלי עמד על סך 9,000 שקל נטו בחודש.

המעסיק יצר בהסכם ההעסקה הבחנה בין שעות רגילות לשכר גלובלי עבור שעות נוספות, אולם בית הדין לעבודה לא קיבל זאת וחייב אותו בפיצויים בהיקף עצום

שעות עבודה נוספות שעות עבודה, שמועסק בהן עובד לפי דרישת המעביד מעבר לשעות העבודה היומיות הרגילות, כאמור לעיל, נחשבות לשעות עבודה נוספות, וכן משתלמות בתוספת של 25% מהשכר הכולל עבור השעתיים הראשונות, 50% מהשכר הכולל החל מהשעה הנוספת השלישית ועד חצות. החל מחצות ישלם המוסך לעובד שכר כולל של שתי שעות בעבור כל שעת עבודה. ג. משמרות במשמרת שניה – יהיו העובדים זכאים לתוספת של 25% על שכרם בעבור כל משמרת כאמור לעיל. תוספת ותק לאחר שנת עבודה במוסך יקבל עובד תוספת ותק בשיעור של 1% משכרו החודשי לכל שנת ותק עד 30 שנה.

בענף ההובלה קיים הסכם קיבוצי כללי, המתייחס רק לנהגים המועסקים במפעלי הובלה שתפקידם הקבוע הוא נהיגת רכב משא להובלת מטענים. ההסכם הקיבוצי הורחב בצו הרחבה, אולם נעשו בו השמטות, כלומר: לא כל הוראות ההסכם- הורחבו. מה שהורחב- חל על כל נהגי ההובלה בחברות ההובלה; מה שלא הורחב – חל רק על נהגים בחברות הובלה שהן חברות ב"התאחדות בעלי מפעלי

במקרים מסויימים, הסכם קיבוצי ענפי / הסכם קיבוצי מיוחד / צו הרחבה ענפי / הסכם עבודה אישי או נוהג במקום העבודה קובעים זכאות להיעדרות עובד מהעבודה בתשלום ביום בחירה, ובמקרים אלה בד"כ על העובד לבחור מתוך רשימת ימים ספציפית (כגון: פורים, ט' באב, 1 במאי, ל"ג בעומר וכיוצ"ב).

סוכן מכירות ב"ישרקו" טען שהפסקת העסקתו בגיל 65 הייתה נגועה באפליה מחמת גיל ובוצעה ללא שימוע. שתי ערכאות שיפוטיות הסכימו איתו

החל משנת הלימודים הקרובה יוענקו שתי נקודות זכות לסטודנטים המשרתים במילואים יותר מ-18 ימים בשנה.

הסכם היסטורי מעלה את שכר הנהגים ההתחלתי בחברה ל-43.5 שקלים לשעה. "בשורה היסטורית עבור ענף התחבורה הציבורית כולו''.

על מעביד לשלם לעובד שעבד לפחות 3 חודשים, שכר עבור ימים בהם נעדר מעבודתו עקב ה"שבעה", אך לא חלה על המעביד כל חובה לשלם לעובד בנוסף שכר בגין יום היעדרותו עקב האזכרה שנערכה לאמו, מעבר לימי ה"שבעה".

עובד מפעל קרמיקה נפגע לפני כ-7 שנים בתאונת עבודה. בעלת המפעל הכחישה את התרחשות התאונה, אך השופטת אפרת הלר קבעה כי עדותם הכנה של העובד וחבריו, בצירוף סרטונים ותמונות מהמקום, מעידים על רשלנותה

ביטוח לאומי סירב לשלם לאב הטרי את דמי הלידה בטענה שרק אבות שעובדים זכאים לקבלם אך בית הדין לעבודה לא קיבל את הגישה הזו

מהם שלושת השיקולים שהביאו את בית הדין לעבודה לפסוק שהעובדת אכן זכאית להתפטר בדין מפוטרת על פי חוק פיצויי פיטורים?

העובדים יהיו זכאים לתוספות שכר, מענק יובל, משכורת 13, ביטוח שיניים מסובסד, נופש שנתי והשתתפות החברה בעלות גני הילדים וקייטנות הקיץ

לראשונה בישראל כולל ההסכם הקיבוצי תכנית לשיקוף טווחי השכר לעובדים במקצועות השונים | "ההסכם יאפשר משיכת הון אנושי איכותי לחברה בעתיד"

הפסיקה קובעת שכאשר מדובר במקום עבודה שאינו מאורגן, יש לנהוג בגמישות בכל הנוגע להכרה ב"יחידות מיקוח" חלקיות שאינן כוללות את כל עובדי המעסיק

הסוף למשבר: הטייסים הוותיקים ימשיכו להיות מועסקים בתנאים של אנשי צוות אוויר, והמדריכים יקבלו תגמול נוסף על כל הדרכה

בעקבות שביתה של כ-4,000 עובדי קבוצת כלל למשך יום, הגיעו הצדדים להבנות לקראת החתימה על הסכם קיבוצי חדש

ההסכם יוצר לראשונה זיקה בין תגמול לעובדים לבין הביצועים העסקיים של החברה | מנכ"ל פלאפון: "עידן חדש ביחסי העבודה בפלאפון שמושתת על כבוד הדדי ושיתוף פעולה"

בית הדין לעבודה: "תחושתנו הקשה היא כי דווקא העובד עצמו ניצל את מעמדו כחבר ועד, וחש כי עומדת לו מעין 'חסינות' מתוקף מעמדו, שכן החברה חוששת מנקיטת צעדים כלפיו"

דמי מחלה מלאים מיום ההיעדרות הראשון, הגדלת מכסת ימי החופשה השנתית, העלאת שכר המינימום, בונוסים ועוד

לאחר 10 ימי שביתה נחתם הסכם קיבוצי שני בתולדות החברה. רק רווח שנתי העולה על 300 מיליון שקל יזכה את העובדים בתשלום מחצית מימי השביתה

על רקע מעבר משרדי הרכבת למבנה חדש בלוד לקראת סוף ינואר 2018, יוענק לעובדים מענק מעבר חדש פעמי על סך 1,900 שקל

כ-1,500 עובדי קבוצת הביטוח הצטרפו גם הם למגמת התאגדות העובדים בענף. שכר העובדים יעלה במשך תקופת ההסכם בארבע פעימות

בכל שנה משנות ההסכם יוענקו לעובדים הטבות המהוות במצטבר תוספת בשיעור של כ-9% ויינתנו 200 קידומי דרגות

יוגדלו משמעותית ההפרשות לפנסיית העובדים מעבר לקבוע בחוק, יינתנו תוספות שכר כלליות בשיעור של כ-7.5%, וכן יוענקו תוספות שכר אישיות

ההסכם מתמקד בשיפור תנאי העסקת העובדים המשתכרים ברמות הנמוכות, וכן בתגמול עובדים ותיקים ששכרם נשחק עם השנים

בית הדין לעבודה: העובדה שלא הופרשו על ידי המעסיק כספים לקרן פנסיה צריכה לשמש לרעתו, ויש להעניק מסלול מיטיב למשפחתו של העובד המנוח

על החברה כבר במעמד השימוע להחתים את העובד על פרוטוקול השימוע, למען לא יעלו טענות ממין אלו בשלבים מאוחרים יותר" – כך ציין לאחרונה בהחלטתו בית הדין לעבודה בתל אביב, בעקבות טענת העובד לפיה פרוטוקול השימוע הנו פיקטיבי ואינו משקף את ההליך כפי שהיה באמת.

הטבות במקום העבודה יכולות לבוא לידי ביטוי במגוון דרכים כגון: רכב צמוד, החזר על הוצאות דלק, מימון שיחות הטלפון שלנו, סבסוד ארוחות, ביטוח בריאות או ביטוח חיים מוזל, מימון חלק משכר הלימוד, כרטיסים מוזלים להופעות והצגות, הסעות מאורגנות לעבודה ובחזרה, הטבות פנסיוניות, משכורת 13 ואפילו תוספת של ימי חופשה. לכל מקום עבודה כמעט יש רשימה של הטבות שהוא מעניק לעובדים שלו והרבה עסקים, חברות וארגונים יודעים שהטבות הן דרך טובה למשוך אליהם את העובדים הטובים ביותר.

עובדים הבאים בברית הנישואים אינם זכאים, לפי חוקי העבודה, לימי חופשה מיוחדים בגין חתונתם או יציאתם לירח דבש. ולמרות זאת, יש ענפים שדווקא כן יודעים לפנק, למרות שהם לא חייבים. באיזה מקצועות מקבלים את מספר ימי החופש הגדול ביותר?

הפציעה קרתה בשנת 2014 כאשר התובעת החליקה על רצפה רטובה ליד מעלית במלון "קראון פלאזה" שבאיזור ים המלח, בו שהתה במלון לרגל סמינר מקצועי. הסמינר אורגן על ידי העמותה לקידום מקצועי חברתי של האחים והאחיות בבתי החולים בישראל.

4 ספקי טכנולוגיות יופעלו לצורך איסוף ואיתור של הפרות בטיחות, כאשר כל אחת מהטכנולוגיות תפקח על כ-100 אתרי בנייה

כיצד מתבצע חישוב פיצויי פיטורים במקרה בו שכר העובד הופחת סמוך לסיום העסקתו? בית הדין הארצי לעבודה פסק בשבוע שעבר שבמקרה כזה – יש לחשב את פיצויי הפיטורים עבור התקופה שקדמה להפחתה בשכר לפי השכר הקובע טרם ההפחתה, ואילו את היתרה יש לחשב לפי השכר האחרון.

התפיסה העולה ומשתקפת מהתנהלותו של המעסיק עומדת בבסיס גישת החברה כלפי בעלי מוגבלות אותה ביקש המחוקק לשרש, תפיסה המפגינה אדישות וחוסר ענין כלפי בעלי המוגבלות וחוסר אכפתיות בנוגע לתוצאות פעולתה כמעסיקה. המחשבה כי עובדת המצויה בחופשת מחלה כתוצאה מנכות שנגרמה לה מהעבודה אינה זכאית לקידום, היא מחשבה מקוממת" – כך ציין לאחרונה בית הדין לעבודה בתל אביב, בפסק דין בו חויב המעסיק לשלם לעובדת סך של כ-50,000 שקל כפיצוי בגין אפלייתה על רקע מוגבלותה.

התחייבות לאי תחרות במעסיק הפכה להיות עניין שבשגרה בהסכמי עבודה, אולם הפסיקה קובעת שיש להתחייבות זו תוקף מחייב רק בתנאים מסוימים

בית הדין לעבודה בחיפה פסק לאחרונה פיצויים בגובה כ-130,000 שקל לעובד בגין הפרת זכויותיו, על אף שחתם בתום תקופת העסקתו על כתב ויתור על טענות או תביעות עתידיות נגד המעסיק הנוגעות ליחסי העבודה ביניהם. כ-3 שנים לאחר שהחלה החברה להעסיק את העובד כאיש אחזקה בבית מלון, היה מעורב העובד בתאונת עבודה בה נפגע בידו ובעקבות כך נעדר מהעבודה החל ממאי 2013, למשך כ-3 חודשים.

ביה"ד לעבודה בחיפה קיבל את תביעתה של מנהלת סניף בחברת ייבוא ומכירת רהיטים, שפוטרה ב-2014. השופט יגאל גלם: "ברקע פיטורי התובעת עמדו שיקולים זרים ופסולים".

תובע ומהמועצה הדתית פיצויים בסכום של 694,210 ש"ח. מהות התביעה: זכויות סוציאליות, הפרשי שכר יסוד שכר שעות נוספות פיצוי בגין העסקה אסורה, פיצויי פיטורים ופיצויי הלנת שכר ופיצויי הלנת פיצויי פיטורים.

בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב אישר לאחרונה הגשת תובענה ייצוגית בהיקף 35 מיליון שקל נגד רשת מקדונלד'ס בשל הפרת חוק הזכות לישיבה בעבודה וכן אי-תשלום זכויות על פי צו ההרחבה בענף השירותים.

סוף סוף הגשם יורד בלי הפסקה אחרי שנים של ציפייה, אבל מיד לאחר מכן מגיעות תופעות הלוואי: דרך איילון הוצפה, תנועת הרכבות באזורים מסוימים פסקה, התנועה לא זזה והחלטתם שבנסיבות אלה לא תגיעו לעבודה. השאלה הנשאלת היא מי ישלם על יום העבודה הזה?

האם חייבים לתאם את מועד החופשה לצורך חתונה? האם המתנה מהמעביד נחשבת כרכיב שכר החייב במס? והאם הוא יכול לאסור על עובדיו לצאת לצאת לירח דבש - על אף שצורכי העבודה מאפשרים זאת? שאלות ותשובות

מעסיק שבוחר לשלם לעובד פדיון ימי חופשה במהלך תקופת ההעסקה (אפילו אם הדבר נעשה לבקשת העובד), מסתכן בתשלום פדיון חופשה כפול. במקרה שעובד מבקש לנצל ימי חופשה שצבר במהלך ימי ההודעה המוקדמת (במקום לקבל את תשלום הפדיון עבורם), ניתן לאפשר לו זאת, בתנאי שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא יחפפו את חופשתו. המעסיק אינו חייב לאשר לעובד לצאת לחופשה, אך עליו להתחשב בבקשתו ולסרב לה רק מטעמים סבירים והגיוניים. למידע נוסף, ראו הודעה מוקדמת לפיטורים (פסקת "יציאת העובד לחופשה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת").

סוכם שהחל מה-1 באפריל 2018, שכר העבודה השעתי למקבלי שכר מינימום בכל היקפי המשרה, הן חודשי והן שעתי, יחושב באמצעות חלוקת שכר המינימום החודשי – העומד על 5,300 שקל נכון להיום – ב-182 שעות בחודש, במקום 186 שעות בחודש. כלומר השכר השעתי יעמוד על 29.12 שקל לשעה.

המקרים היחידים מבין המקרים שהחוק מציין כהתפטרות בשל העתקת מקום מגורים שיכולה לזכות עובד שעובר לחו"ל בפיצויי פיטורים, הם: כאשר העתקת מקום מגורי העובד היא עקב הצטרפותו לבן זוג היוצא לתקופה העולה על ששה חדשים לחוץ לארץ בשליחות המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל, בתנאי שהמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות כאמור.

ית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל לאחרונה תביעה שהגישה פקידת תביעות לשעבר ב"דג סוכנות לביטוח", שהתפטרה לאחר שהוותק וימי החופשה שצברה שונו ללא ידיעתה, והמעסיקה סירבה להשיב אותם לקדמותם. השופטת רוית צדיק קבעה שמדובר בהרעת תנאים המזכה את הפקידה בפיצויי פיטורים בסך כ-85 אלף שקל.

בעסקים ובארגונים רבים נהוגה שיטה בה פרילנסרים מקבלים את התמורה בגין עבודתם באמצעות חשבונית מס, בין אם מדובר בעוסק מורשה ובין אם מדובר בחברת יחיד. בשיטה זו, התמורה שניתנת לפרילנסר בגין עבודתו בדרך כלל גבוהה יותר ביחס לתמורה שהיה מקבל אילו היה מוגדר כעובד שכיר ומקבל תלוש שכר, שכן היא מגלמת הפרשות סוציאליות ולעיתים גם תשלום עבור שעות נוספות.

בזמן האחרון נחשפנו למספר פרשיות עגומות בנוגע לעובדי הוראה, אשר בוקר בהיר אחד נדהמו לגלות שמשכורתם התאפסה לחלוטין או קרוב לכך. התברר, שלאורך שנים שגה משרד החינוך בחישוב רכיבי השכר של העובדים, כך שרבים קיבלו שכר גבוה יותר. כשהמשרד גילה את דבר הטעות, הוא פשוט קיזז ממשכורתם את השכר העודף.

הם אחראים להעברת הכסף לעובדים ולרשויות המס, וכל טעות שלהם עלולה להסב נזק כספי ואף להביא להסתבכויות פליליות. למרות זאת רבים מחשבי השכר חסרי הכשרה מקצועית והתחום פרוץ

שכירים שפוטרו או התפטרו (וכן מי שיצאו ביוזמת המעסיק לחל"ת) עשויים להיות זכאים לדמי אבטלה, בהתאם לתנאי הזכאות ב-125 הימים הראשונים סכום דמי האבטלה המירבי ליום הוא 396.24 ש"ח, ולאחר מכן - 264.16 ש"ח (נכון ל-2018)

במקרה של חילופי מעבידים, כאשר העובדים נשארו לעבוד באותו מקום, עומדות למעסיק השני חובות כלפי עובדי המעביד הראשון, כמפורט להלן: באשר לשכר עבודה או תשלומים לקופת גמל סעיף 30(א) לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, קובע כי כאשר עבר מפעל מיד ליד או חולק או מוזג, אחראי גם המעביד החדש לתשלום שכר עבודה ולתשלומים לקופת גמל המגיעים מן המעביד הקודם.

אם תמו ימי ההכרה, וטרם קיימת הכרעה בנוגע למצב נכות זמנית או קבועה, יכול העובד להשתמש בימי המחלה שצבר במהלך תקופת ההעסקה. אם ניצל גם את אלה וגם את אלה, יוכל להיעדר מן העובדה ללא תשלום, בהסכמת המעסיק.

שיעורי הגמלה הגמלה כוללת את שלושת התשלומים האלה: שכר העבודה המגיע לעובד, ולא שולם על ידי המעסיק פיצויי הפיטורין המגיעים לעובד, שאין להם כיסוי בקופת הגמל. תשלומים לקופות הגמל של העובד, שהמעסיק היה אמור להעביר ולא העביר. לתשלום שכר העבודה ופיצויי הפיטורין יתוספו הפרשי הצמדה מיום קבלת התביעה עד יום התשלום בפועל על ידי הביטוח הלאומי. התשלום מבוצע בעבור שכר העבודה בתחילה, ורק לאחר מכן ישולמו פיצויי הפיטורין עד לסכום המקסימאלי שנקבע בחוק לתשלום עבור שכר העבודה ופיצויי הפיטורין.

16.3.2008 חתם שר הכלכלה על צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי בענף אולמות וגני אירועים שיחול על כלל העובדים והמעסיקים בענף. הצו מתייחס לכל מי שמועסק באולם לשמחות ואירועים לסוגיו השונים, לרבות גן אירועים, בריכת אירועים וכל מקום שבו מקיימים שמחות ואירועים, כולל מטבח המשמש להכנת מזון לאירועי שמחות באולמות ו/או גני ארועים. צו ההרחבה מגדיר את שעות העבודה, שכר העבודה, תשלום בגין חגים, ימי אבל, ימי חופשה שנתית, דמי הבראה, דמי מחלה, קרן השתלמות והדרכה ועוד.

ברות ומפעלים רבים נמצאים בפני תהליכים של צמצומים והבראה אשר ישפיעו באופן ישיר על תנאי העובדה של העובדים. טעות רווחת, הן בקרב עובדים והן בקרב מעסיקים, היא כי המשבר נותן "אישור" למעסיקים לסטות מהנורמות הקבועות בדין ולנהוג באופן שונה ככל שהדברים אמורים בזכויות העובדים.

האם מדובר בתופעה רחבת היקף? בסיור שערכנו בתשע תחנות דלק באזור נתניה ובגוש דן נתקלנו בתלונות של עובדים על "הלנת רבעי שעה" בחמש תחנות, שלוש מהן של זכייני פז ושתיים של זכייני דלק, בעוד שבשלוש תחנות אחרות נאמר לנו כי העובדים אינם נשארים בתחנה אחרי שעות המשמרת או שהם נשארים אך מקבלים שעות נוספות.

גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה הוא - 378 שקלים חדשים. מדד הבסיס לצורך עדכון תעריף יום ההבראה בשנת 2017 הוא מדד חודש מאי 2014. עובד לא יידרש להוכיח כי שהה בבית הבראה או השתתף בכל צורת נופש אחרת כתנאי לתשלום דמי הבראה כאמור בהסכם זה.

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק בשבוע שעבר שההסדר שסוכם בין המעסיק לבין העובדת לפיו יבוצע קיזוז ימי חופשה בשל היעדרותה אינו חוקי בנסיבות העניין, וחייב את המעסיק לשלם לעובדת פדיון ימי חופשה לאחר התפטרותה. העובדת הועסקה בחברה להפקת אירועים החל מספטמבר 2008. באוגוסט 2014 סיימה את עבודתה בחברה על מנת לטפל בתינוק שילדה.

הזכאות לימי חופשה על חשבון המעביד מעוגנת בחוק בעל מטרות סוציאליות. מה קורה כשעובד מעוניין לפדות את ימי החופשה? מה לגבי ימי חופשה לפי חוזה, מעבר לנקוב בחוק? ומה קורה כשהמעביד מבקש שלא תקחו חופש? תשובות בפנים

חברות רבות במשק מחייבות את עובדיהן להשלים מכיסם את החוסרים בקופה בתום יום העבודה. בדיקה שערכנו גילתה כי הדבר אינו חוקי. כמה מהחברות הודיעו בעקבות התחקיר, כי ישנו את המדיניות

כשם שמעביד חייב לתת הודעה מוקדמת לעובד בעת פיטורים, כדי לתת לעובד אפשרות לחפש עבודה אחרת, כשהוא עדיין עובד ומקבל משכורת, כך חייב גם עובד המחליט להתפטר, לתת למעביד אפשרות לחפש לו מחליף ולהתארגן לקראת העבודה בלעדיו, לפני שהוא עוזב את העבודה. שיעור ההודעה המוקדמת שיש לתת בפיטורים ובהתפטרות נקבע בהתאם לסעיפים 3 ו-4 לחוק הודעה מוקדמת לפי הוותק של העובד, והוא משתנה בין עובד במשכורת לבין עובד בשכר.

עובד במשכורת חודשית בעל ותק של 11 חודשים המעוניין להתפטר: בגין כל אחד מ-6 חודשי העבודה הראשונים הוא מחויב למתן יום אחד של הודעה מוקדמת, כלומר 6 ימים. בגין כל אחד מ-5 החודשים האחרונים (חודשים 11-7) הוא מחויב למתן 2.5 ימים של הודעה מוקדמת, כלומר 12.5 ימים - ‏ 2.5 X‏ 5. סך כל ימי ההודעה המוקדמת יהיה 18.5 ימים - ‏ 6 +‏ 12.5. המשמעות היא שהעובד מחויב להודיע בכתב על התפטרותו 18.5 ימים קלנדריים מראש.

אם אתם יוצאים בכל כמה דקות לעשן ובכך פוגעים בקצב העבודה שלכם - דעו שהחוק אינו מגן עליכם בפני פיטורים. למעשה, למעסיק שלכם אפילו מותר לדרוש שלא תעשנו כלל. על רקע ניסיונות הממשלה לצמצם את כמות המעשנים במדינה, בדקנו מה מצבם במקומות העבודה

חוק שעות עבודה ומנוחה יתוקן כך שעובדים לא יצטרכו להצהיר יותר כי הם שומרי מצוות כדי שמעסיקים לא יוכלו להעסיק אותם ביום המנוחה, כך אושר היום בוועדת הכספים לקריאה שנייה ושלישית. יוזמי התיקון טענו כי עד עתה חילוניים נאלצו לשקר כדי לא לעבוד בשבת, לעומתם גרסו המתנגדים כי מדובר ברגולציה מיותרת

עובד בעבודת כפיים המועסק במהלך יום עבודה של 6 שעות לפחות; עובד בעבודה שאינה עבודת כפיים המועסק מעל 9 שעות ביום, אם הוא מועסק בשבוע עבודה בן 5 ימים; עובד בעבודה שאינה עבודת כפיים המועסק מעל 8 שעות ביום, אם הוא מועסק בשבוע עבודה בן 6 ימים. לפי סעיף 20 לחוק שעות עבודה ומנוחה תופסק העבודה למנוחה וארוחה למשך 3/4 שעה לפחות ובערב חג ל-1/2 שעה לפחות. במסגרת זמן ההפסקה חייבת להיכלל הפסקה רצופה אחת של 1/2 שעה לפחות. ההפסקה לא תעלה על 3 שעות.

עובד הנאלץ לעבוד ביום העצמאות (מתחיל בחצות הלילה ומסתיים בחצות) שבו מקום עבודתו כלול ברשימת מקומות העבודה שמפרסם ראש הממשלה שיש להפעילם גם ביום העצמאות,, זכאי העובד לגמול בגין עבודה ביום חג ובנוסף יום חופשה חילופי (200%)

פסק הדין נוגע לעובדת שפוטרה מעבודתה בשל מכירת העסק. בעת הפיטורים העובדת היתה בתקופה של טיפולי פוריות. מדובר בעובדת שלא נעדרה מעבודתה מחמת הטיפולים. רק לאחר כתשעה חודשים ממועד הפיטורים, כאשר העובדת הגישה תביעה כנגד המעסיק, הגיש המעסיק בקשה לממונה לקבלת היתר לפיטורים. הממונה התירה את הפיטורים אבל לא ממועד הפיטורים, אלא רק מהמועד שבו העובדת מצאה מקום עבודה חדש, כלומר כ-7.5 חודשים לאחר מועד הפיטורים.

יומיים אחרי שיצאתי לחופשה שנתית בת שבועיים, חליתי. אחרי מחלה שנמשכה 6 ימים, חזרתי לעבודה. כשהבאתי תעודת מחלה, אמרו לי שזה לא רלוונטי, כי הייתי בחופשה. זה נכון?

ישנם מקרים רבים שבהם עובד זכאי לבגדי עבודה כאשר חלים עליו תקנות בטיחות, צו הרחבה, או הסכם, המחייבים מתן בגדי עבודה עובדי מדינה במקצועות מסוימים עשויים להיות זכאים לקצובת ביגוד (תשלום שנתי לצורך רכישת ביגוד) עובדי קבלן כוח אדם, עובדי שמירה ואבטחה, עובדי אולמות וגני אירועים, עובדי חברות ניקיון ותחזוקה וכן עובדים בתעשיית המתכת (בהתאם להגדרתם בתקנות) זכאים לקבל בגדי עבודה מהמעסיק

מנהל מכירות התקשר בחוזה עם חברת הפקות, ושכרו קוזז בשל מחלוקת עם לקוח. אבל בית הדין קבע שמועסקים אינם חברות ביטוח של בית עסק

השיבושים ברכבת ישראל הלילה ומחר משפיעים גם על מאות עובדים, המסתמכים על התחבורה הציבורית בדרכם לעבודה. מי נושא את האחריות על היעדרויות ואיחורים בגין שיבושי תנועת הרכבת - העובד או המעסיק? שאלות ותשובות

המעסיקים מצאו טריק: מגדירים את העבודה כ"משרת אמון" ונמנעים מתשלום עבור שעות נוספות. כשבתי הדין התחילו לפצות את העובדים, נסתמה הפרצה

לפי החוק יום העצמאות בישראל נחשב יום שבתון שבו מותר להעסיק עובדים - אך אסור לחייב אותם לעבוד. מי כן יכול לחייב? רק מקומות עבודה הנכללים ברשימה מיוחדת בסמכות ראש הממשלה. אלא שבדיקת ynet עם משרד ראש הממשלה מגלה: "אין כזאת רשימה"

כדי שאירוע יוכר כתאונת עבודה, העובד חייב להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי - אבל יש מעסיקים שמסרבים לחתום על טופס תביעה. מה עושים במקרה כזה?

י שאיבד הכרה (התעלף) ברשות הרבים - זכאי למלוא עלות הפינוי מכל קופות החולים. נפגעי תאונות דרכים - במקרה של פינוי באמבולנס, יישאו במלוא עלות הפינוי, במקרה של פינוי בניידת טיפול נמרץ או אמבולנס טיפול נמרץ, קופת החולים תישא במלוא עלות הפינוי. לפרטים נוספים, ראו מימון עלויות פינוי באמבולנס לנפגעי תאונות דרכים. נפגעי תאונות עבודה - החזר עבור הוצאות פינוי והעברה באמבולנס ביום הפגיעה יינתן על-ידי קופות החולים. לפרטים נוספים, ראו טיפול רפואי לנפגע עבודה.

שר העבודה והרווחה חתם על צו ההרחבה המשפר את תנאי העסקתם של המנופאים בכלל אתרי הבנייה בישראל. בין ההסכמות: שכר התחלתי של 49 שקלים לשעה, תוספות שכר מיוחדות ושיפור סביבת העבודה הפיזית והבטיחותית של העובדים. יו"ר ההיסתדרות ניסנקורן: "הצו מבטיח כי כל אותם עובדות ועובדים יקבלו את התגמול המגיע להם ויועסקו מעתה והלאה תחת תנאי בטיחות הולמים"

יום הזיכרון אינו נחשב ליום מנוחה, אך הוא נחשב לערב חג (ערב יום העצמאות): בהתאם לסעיף 2 לחוק שעות עבודה ומנוחה במקומות שעובדים בהם 6 ימים בשבוע. יום העבודה בערב חג לא יעלה על 7 שעות, וכל שעת עבודה מעבר ל-7 שעות תיחשב כשעה נוספת. צו ההרחבה בדבר הנהגת שבוע עבודה מקוצר במגזר העסקי קובע שבמקומות שעובדים בהם 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות (צו ההרחבה משנת 2000 קובע, כי המעביד ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור). במקומות עבודה שבהם עבדו בערבי חג 6 שעות בתשלום של 8 שעות ימשיכו לעבוד כך.

מענק עבודה נדרשת משולם לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי/אזרחי שעבדו במשך 6 חודשים בעבודות שהוגדרו כנדרשות בתנאים מסוימים, מי שעבדו פחות מ-6 חודשים יהיו זכאים למענק חלקי ("מענק עבודה מועדפת") סכום המענק המלא למי שהשלים את תקופת העבודה המזכה במענק הוא 9,577 ש"ח (נכון לשנת 2018)

מנהל שפוטר מסוכנות רכב טען שלצורך הפיצויים יש לכלול את העמלות בחישוב השכר. המעסיקה התנגדה, אבל בית הדין קיבל את התביעה

מדובר בעובד שהועסק כנהג אוטובוס, לאחר שהמעסיקה נשאה בעלות קורס הנהיגה והוצאת הרשיון לנהיגה על אוטובוס. לפני תחילת הקורס, חתם העובד על התחייבות עם המעסיקה, לפיה במידה ויעבוד פחות מ-24 חודשים מיום קבלת רשיון הנהיגה, יהיה עליו לשלם למעסיקה את העלות היחסית של קורס ההכשרה. העובד התפטר לאחר כחודשיים, והמעסיקה תובעת מהעובד את תשלום עלות הקורס היחסית.

מפעם לפעם, בנסיבות מצערות, מתעוררת מחלוקת בין העובד למעבידו בנוגע לזכאותו לקבל שכר ושאר תנאים סוציאליים בגין היעדרותו עקב אבל במשפחתו. מדובר על סיטואציה הגורמת לאי נעימות לעובד ואף למעביד אשר אינו יודע כיצד עליו לנהוג.

מאז נקבע גיל פרישת חובה עלתה במידה ניכרת תוחלת החיים, כמו גם איכות החיים ורמת התפקוד של נשים וגברים מעל גיל 67", נכתב בדברי ההסבר להצעת החוק. ביטול חובת הפרישה מתבקש, כך לפי כותבי ההצעה, מתוחלת החיים המתארכת, כמו גם משיקולים כלכליים שונים (הקצבאות מכבידות על קופת המדינה, היציאה לפרישה הופכת אנשים לעניים) לצד מחקרים הקובעים כי ביטול גיל פרישה בחו"ל לא פגע בצעירים אלא רק סייע למבוגרים. עוד מציינים הח"כים כי חובת הפרישה מעודד גילנות - אפליה על רקע גיל.

כאשר ההטבה ניתנת בשווה כסף, ואין בצידה כלל העברת מזומנים, או כאשר היא אינה מוחשית. כגון במקרה שהמעסיק נותן לעובד ייעוץ מקצועי או ייצוג משפטי וכדומה. במקרה זה עלינו לחשב את ההכנסה שתילקח בחשבון אצל העובד לפי הכללים הבאים:

מדובר במעביד שהעסיקם ולא שילם להם את פיצויי הפיטורים להם הם זכאים עקב גיוסם לצה"ל, אף שהם הם שהתפטרו ולא ההיפך. חרף האמור, מציינים מומחי דטה פקס, מרכז המידע הישראלי ליחסי עבודה, שכר וחישובים, מעבידים רבים במשק אינם מכירים את לשון החוק , כמו גם העובדים הצעירים שחלק בלתי מבוטל מהם אינו בקיא בנושא.

העובד התגורר בחלקה הראשון של תקופת עבודתו ברעננה, ובהמשך עבר להתגורר בנתניה. במסגרת עבודתו, העובד הגיע מדי יום ממקום מגוריו למקום העבודה שבהרצליה (ובחזרה), באמצעות רכבו הפרטי, שבו גם השתמש לביצוע עבודתו בעירייה.

ווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו. סכום זה מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב. בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, מחושב שווי השימוש כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.

רכב צמוד מהעבודה – טוב או רע? מסתבר שזו לא ממש מתנה לעובדים רבים. העובדים משלמים מס גבוה על שווי שימוש (שווי השימוש נקבע על 2.48% משווי הרכב) כשלפעמים אין להם באמת הטבה - אז למה לא בודקים (וזה אפשרי) את הנסיעות לצרכי עבודה ואת הנסיעות הפרטיות ומחייבים הטבה ומס רק על הנסיעות הפרטיות ? פשוט ככה! מס הכנסה עדיין לא ערוך לזה, אבל זה יקרה...

מתלבטים האם לחדש את חוזה הליסינג במסגרת מקום העבודה או לבטלו ולרכוש רכב חדש? הכל תלוי בנקודת האיזון. אותה נקודה שמהווה את גובה הסכום שמנוכה ממשכורתו של העובד שמעבר לה, אין ממש היגיון כלכלי בביצוע העסקה

רכב צמוד מהעבודה זה סטטוס, זה נוחות, זה כסף, אבל האם זה כדאי? לכאורה כן – נותנים אז לא ניקח, במיוחד שמדובר בערך כלכלי, אבל מסתבר שבגלל המיסוי הגבוה על רכב צמוד, עשויות להיות לכם אלטרנטיבות כלכליות יותר. כמה מס משלמים על רכב צמוד?

הרציפות בעבודה היא אחד התנאים הנדרשים על פי סעיף 1 לחוק פיצוי פיטורים, על מנת שתקום הזכות לפיצויי פיטורים. סעיף 2 לחוק פיצויי פיטורים מונה רשימת הפסקות מהעבודה שאינן קוטעות את הרציפות בעבודה הנדרשת לצורך זכאות לפיצויי פיטורים. בתוך רשימה זו, מנויה הפסקה תוך ניתוק יחסי עובד ומעביד שאינה עולה על שישה חדשים – אשר אינה קוטעת את הרציפות בעבודה.

אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים או בשל קריאתו לשירות מילואים כמו כן אין לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, במהלך שירותו במילואים. עובד ששירת מעל יומיים רצופים, אסור לפטר גם במשך 30 ימים מתום השירות. זאת מלבד במקרים שבהם ניתן למעסיק היתר פיטורים מיוחד

מה קורה כשמעסיק מבקש מהעובד להפחית חלק משכרו? האם העובד חייב להסכים לבקשת הבוס או שמותר לו גם לסרב מבלי שיהיו לכך השלכות? עו"ד אלעד מורג מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, מסביר מה הברירות שעומדות בפני העובד, מה זכויותיו וכיצד רצוי לנהוג במידה ותיקלעו לסיטואציה דומה

פסיקה של בית הדין הארצי לעבודה קבעה דרך חישוב שמשמעותה מחיקה אוטומטית של ימי חופשה אשר חלה עליהם התיישנות, ועוררה שאלות לגבי מצבים בהם המעסיק לא מקפיד למחוק את ימי החופשה, והיתרה המוצגת בתלוש השכר אינה נכונה

הורים חברי קהילת הלהט"ב זכאים כמו כל עובד אחר לחופשת לידה, דמי לידה, שעת הנקה ואפילו זקיפת ימי מחלה עבור מחלת ילד. עם זאת, ישנם לא מעט חידודים אותם כדאי להכיר: חופשת אבהות יכולה להינתן לזוג לסביות או להומו שעשה ילד עם אישה, וזאת מכיוון שהזכאות ניתנת לרגל הלידה של בת הזוג".

אישה או גבר אשר הוטרדו מינית במסגרת מקום עבודתם או במהלך שירותם הצבאי, יכולים להגיש תביעה אזרחית נגד המטריד ולדרוש פיצויים גם ללא הוכחת נזק

בית הדין לעבודה בתל אביב קבע לאחרונה שעיריית יבנה תשלם יותר מ-75 אלף שקל לפקח לשעבר, שפוטר מעבודתו בין השאר בטענה לבעיות יחסי אנוש ולכך שנרדם במהלך משמרות. השופטת עידית איצקוביץ קבעה שעל העירייה היה לקבל את אישור ועד העובדים לפני הפיטורים.

להלן נדון בזכויות העיקריות של המפוטרים, ומדובר בלא מעט זכויות, מעבר לנאמר בחוזה העבודה. אקדים ואומר שמדובר בזכויות מורכבות, ולכן לא אכנס לכל הניואנסים שלהן, אבל כדאי להכיר את התמונה הכללית כנקודת מוצא למימוש הזכויות.

ביהמ"ש הבהיר שחוק התובענות הייצוגיות אינו מונע אפשרות של הגשת ייצוגית נגד מעסיק, גם אם חל במקום הסכם קיבוצי

תמיד עבדתי ורבים יעידו שאני טובה במקצוע שלי. עם זאת עשרות ראיונות עבודה שהסתיימו בתחושה טובה לא זיכו אותי בעבודה - אפילו לא זמנית - ברגע שסיפרתי שאני בהריון. אם תשאלו אותי שוויון הזדמנויות מתחיל באפשרות שלנו למצוא עבודה גם בהריון. עד אז - כדאי לכל הנשים שמחפשות עבודה בהריון - פשוט לשקר

במקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג היה עד 7 שעות. המשמעות היא שכל שעה מעבר לכך היא שעה נוספת. במקומות שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות (צו ההרחבה משנת 2000 קובע, כי המעביד ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור).

קנס פלילי בסך של 118,600 ₪, התחייבות להימנע מעבירה בסכום 1,180,000 ₪ למשך 3 שנים ופיצוי לקורבנות העבירה - כך גזר בית הדין האזורי לעבודה על חברה שביצעה עבירות לפי חוק הגנת השכר וחוק חופשה שנתית.

על פי הצו, עובד זכאי לתשלום מלא מדי שנה עבור 9 ימי החג הבאים: עבור החגים ראש השנה, סוכות ופסח - העובד זכאי לתשלום עבור יומיים בעד כל חג (סך הכל 6 ימי חג) ואילו עבור המועדים - יום הכיפורים, חג השבועות ויום העצמאות זכאי העובד לתשלום עבור יום אחד בעד כל מועד (סה"כ יחד 3 ימי חג).

איש אחזקה שפוטר מעבודתו במלון "חוף עכו", טען כי לא קיבל שכר עבור מאות רבות של שעות נוספות. למרות העובדה שחתם על מסמך המאשר כי קיבל את כל הכספים שהגיעו לו, בית הדין קיבל את תביעתו לפיצוי נוסף (משפט)

חוק חופשה שנתית אינו קובע במפורש מי מחליט על מועד החופשה השנתית. הפסיקה פירשה כי המעסיק הוא הקובע והמסדיר את מועד יציאתם של עובדיו לחופשה שנתית, בתיאום עם העובדים למעביד יש זכות להוציא את עובדיו לחופשה שנתית מרוכזת, וכאשר מדובר בחופשה של שבוע ומעלה, על המעביד להודיע על כך לעובדים לפחות 14 יום מראש.

בית הדין האזורי לעבודה בת"א דן בתביעה נגד המועצה המקומית קרני שומרון לתת צו קבוע המבטל את פיטוריה ו/או הוצאתה לגמלאות של התובעת , וצו המורה להפסיק להתנכל לתובעת ולפגוע בתנאי העסקתה.

סעיף 11 לחוק דמי מחלה קובע, כי עובד הזכאי לתשלום על פי כל חיקוק בעד תקופת אי-כושר לעבודה מטעמי בריאות, לא יהיה זכאי לדמי מחלה על פי חוק דמי מחלה, לגבי התקופה שבעדה הוא זכאי לתשלום כאמור ולגבי כל תקופה שנקבע במפורש באותו חיקוק שאין העובד זכאי לתשלום בעדה עקב המחלה. זאת, למעט תשלום בעד נכות, גימלת תאונות אישיות לפי חוק הביטוח הלאומי, או פיצויים מכוח פקודת הנזיקין [נוסח חדש], שאינם סותרים קבלת דמי מחלה במקביל.

בית הדין הארצי לעבודה הטיל באחרונה על מעסיק "פיצויים לדוגמה" בשל הנפקת 22 תלושי שכר בהם הופיע השכר בערכי נטו במקום ברוטו.

העובדת טענה כי מנהלת הסניף בקניון עזריאלי בתל-אביב השפילה אותה לעיני העובדים. המנהלת הכחישה וטענה כי בסך הכל "חידדה נהלים", אך ביה"ד לעבודה העדיף את גרסת העובדת.

על פי סעיף 10 לחוק חופשה שנתית, המעביד חייב לשלם לעובד בעד ימי החופשה דמי חופשה בסכום השווה ל"שכרו הרגיל". החוק קובע, כי לגבי עובד בשכר, כגון עובד שעתי או יומי: "השכר הרגיל" הוא שכר העבודה היומי הממוצע כפול במספר ימי החופשה. שכר העבודה היומי הממוצע הוא הסכום היוצא מחילוק שכר רבע השנה שקדמה לחופשה למספר תשעים. אם היו ברבע השנה כאמור חדשי עבודה לא מלאה, יחושב השכר היומי הממוצע לפי רבע השנה של העבודה המלאה ביותר שבשנים עשר החדשים שקדמו לחופשה, הכל לפי בחירת העובד.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 183), התשע"ז-2016 של חברות הכנסת טלי פלסקוב ותמר זנדברג. מוצע לקבוע מסלול לחישוב דמי לידה לעובדת שכירה לפי חצי השנה שקדמה ללידה. זאת, נוסף על מסלול החישוב הקיים כיום לפי רבע השנה שקדמה ללידה. דמי הלידה יחושבו לפי הסכום הגבוה מביניהם.

חשוב להבין כי לחזרה לעבודה לאחר ניתוק יחסי עבודה של פחות מחצי שנה ישנן השלכות משמעותיות מבחינת המעסיק, גם כאשר הוא מחתים את העובד על הסכמה כאמור. השלכות אלו נובעות מכך שרציפות העובד בעבודה לא נקטעה.

כאשר עובד מועסק בשבוע עבודה של 5 ימים, השעות הנוספות יהיו: ברמה היומית: בימי א'-ה' כל שעה מעל 9 שעות (או 8.6, אם כך נוהג המעביד), וביום ו' כל שעה מעל 7 שעות. וברמה השבועית: כל שעה מעל 43 שעות. הכלל הוא שלא ניתן לקזז שעות נוספות בשעות חסר, מאחר וערכם של שעות אלו אינו זהה. ערך שעה נוספת היא 125% עבור השעתיים הנוספות הראשונות ביום, או 150% עבור השעות הנוספות החל מהשעה השלישית והלאה. לעומת זאת, שעת חסר שווה בערכה ל100%. לפיכך, כשעובד מפסיד שעות יש להחסיר לו 100% על כל שעת חסר, אך על שעות נוספות יש ליתן לו את גמול השעות הנוספות המגיע לו.

חודשי הקיץ הם הזמן שבו המעסיקים משלמים לעובדים סכום כסף שלכאורה אמור לממן את חופשתם. איך תדעו כמה תקבלו ומה קורה לתשלום הזה במקרה שעזבתם את העבודה

משמרת לילה היא משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00 7 שעות עבודה במשמרת לילה נחשבות ליום עבודה מלא וכל שעה מעבר להן (כלומר החל מהשעה השמינית) תיחשב לשעה נוספת המזכה בגמול במקום עבודה שעובדים בו במשמרות, אסור להעסיק עובד במשמרות לילה יותר משבוע אחד מתוך שבועיים, מלבד מקרים מסוימים המפורטים בהמשך שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות, אלא בהיתר

הכל על שכר, חופשה, עבודת לילה, שעות נוספות ועוד.....

מה שאת מתארת מתאים יותר ללקיחת ימי מחלה, אבל אם נבדקת (למשל, הלכת למוניטור או סתם לבדיקה אצל הרופא שלך כשלא הרגשת טוב) והבאת אישור, זה בהחלט יכול להיחשב כחלק מאותן 40 שעות".

עובד אינו רשאי לוותר על גמול השעות הנוספות המגיע לו, גם אם הוא עובד באופן גלובלי עובד שעבד מספר שעות נוספות גבוה מזה שקבוע בהסכם העבודה, זכאי לגמול עבור שעות אלה בנוסף לגמול הגלובלי הקבוע בהסכם ניתן לתבוע את תשלום עבור שעות נוספות מהמעסיק באופן רטרואקטיבי

רכיבי שכר לחוק התיישנות שכר 7 שנים, חופשה 3 שנים, הבראה 7 שנים, קרן פנסיה 7 שנים, קרן השתלמות 7 שנים.....

בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, שקיבל תביעות שהגישו שלושה עובדים בחברת "תבניות כל בע"מ" העוסקת בייצור תבניות ועבודות מתכת, קבע כי "הפסקת קפה" נחשבת זמן עבודה ומזכה בקבלת שכר. שלושת העובדים יזכו לסכום של יותר מ־70 אלף שקל, מרביתו בגין רכיבי אי־תשלום על הפסקות הקפה.

עובד שלא קיבל שכר יכול לפנות לביה"ד בדרישה לחייב את מעסיקו לשלם לו את השכר המגיע לו ופיצויי הלנת שכר, עובד שקיבל שכרו באיחור יכול לפנות לביה"ד בבקשה לפיצויי הלנת שכר תוך 60 יום מיום קבלת השכר. "הזכות מתיישנת, אלא אם כן שכרו של העובד הולן שלוש פעמים בתקופה של 12 חודשים. אז יכול העובד להגיש תביעה תוך שלוש שנים ממועד הלנת השכר הראשונה".

עובדים זכאים להפסקות בעבודה, בהתאם לאורך יום העבודה, שבוע העבודה וסוג העבודה, שבה הם מועסקים. הפסקות לצורך שימוש בשירותים או לצורך תפילה ניתנות לכלל העובדים ללא קשר לסוג העבודה או אורך יום העבודה. הפסקות רגילות (ללא מטרה מוגדרת) ניתנות לעובדים המועסקים לפחות 6 שעות ביום, אם הם עובדי כפיים, ומעל 8 או 9 שעות ביום אם הם עובדים אחרים.

הנה נתון שיכול להפתיע את מרבית השכירים במדינת ישראל, דוח מבקר המדינה האחרון קובע שמס הכנסה חייב מיליארדי שקלים אותם הוא גבה בגביית יתר. המשמעות - מס הכנסה חייב כספים כמעט לכל השכירים במשק. לדברי המבקר, מס הכנסה גם לא עושה דבר כדי ליידע את הציבור על הזכאות להחזרי מס ולא מחזיר אותו ביוזמתו. על מנת לעלות על הטעויות שנעשו בעבר בחישוב המס שלכם, אתם תצטרכו לעשות את הבדיקה.

"על העובד להתכונן לקראת הדיון. עליו להבין מהן הסיבות לפיטוריו (את הסיבות פירט המעסיק בזימון לשימוע) ולהתייחס אליהן בענייניות ולא לשלול אותן ולהתכחש אליהן. אם ביצע טעויות כלשהן – כדאי שיודה בהן ויביע נכונות להשתפר בעתיד. תגובה כזו תעלה את הסיכויים שהפיטורים יבוטלו. כדאי גם לעובד להציג הצלחות שצבר לאורך תקופת העסקתו. עובד יכול לשטוח טענותיו בפני המעסיק במכתב ולא בדיון".

הינך "שכיר" ו/או "עצמאי" ומלאו לך 23 שנים ויש לך ילדים או שמלאו לך 55 שנים ומעלה, גם ללא ילדים, והיתה לך הכנסת עבודה ו/או הכנסה מעסק או משלח יד בשנת המס . במועד כלשהו במהלך שנת המס, מעבר לדירת מגורים יחידה, לא היה בבעלותך או בבעלות בן-זוגך או בבעלות ילדך התלוי בך כלכלית, ביחד או לחוד, זכות במקרקעין (כגון: דירה, חנות, מגרש וכדומה), בין בישראל ו/או מחוץ לישראל, שחלקכם בזכות עולה על 50%.

ראש צוות בחברת בקרת שכר, יום שבת אינו נחשב ליום עבודה אולם הוא נלקח בחשבון במניין ימי המחלה. המשמעות היא שאם העובד סיפר לרופא שהוא חולה מיום שישי - הרי שיום ראשון הוא היום השלישי למחלה, והעובד זכאי עבורו ל־50% מהשכר.

.צו הרחבה בענף האפיה 1971 דמי חגים: (א) המעבידים ישלמו לפועליהם בעד 17 ימי חג לשנה, כדלקמן: 7 ימי פסח ועוד 2 ימי צמודים לתשלום פסח, יום שבועות, 2 ימי ראש השנה ויום נוסף צמוד לתשלום זה, יום הכיפורים, 2 ימי סוכות ויום העצמאות.

הפיצויים הם סכום כספי שמגיע לעובד שפוטר ממקום העבודה. הם אמורים לפצות את העובד על אבדן ההכנסה ומקור ההכנסה. הפיצויים משולמים בהתאם לתקופה בה הועסק העובד. עובד שלא השלים העסקה של שנה, לא יהיה זכאי על פי רוב לפיצויים. עם זאת, החוק מכיר בכך שמעסיקים עשויים לפטר עובדים בכוונה עוד לפני השלימו שנת עבודה, ולכן באם תוכח כוונה כזו של המעביד, ניתן לקבל פיצויים גם לעובד שפוטר לפני שהשלים שנת עבודה.

בפסק הדין נדון מקרה של עובד שהועסק כנהג, בעל וותק של 15 שנה, שהגיש למעסיקה (חברה להשכרת רכב) מכתב התפטרות, לאחר שנחשד ע"י המעסיקה בגניבה בכך שעשה שימוש ברכבי החברה. העובד טוען כי השימוש נעשה באישור המעסיקה וכי הוא לא התפטר מרצונו אלא פוטר, וזאת ללא שימוע ובתואנת שווא לגניבה. השאלות העומדות לדיון הן: האם העובד שהשתמש ברכבי החברה עשה זאת ללא רשות, האם העובד התפטר או פוטר וכתוצאה מכך האם הוא זכאי לפיצויי פיטורים ולהודעה מוקדמת, וכן האם העובד זכאי לפיצוי בגין אי עריכת שימוע כדין, ולתשלום גמול שעות נוספות.

העובד עבד ברשת כחמש שנים בסניף הרשת באשקלון, מ-2008 עד 2014, תחילה כסגן מנהל סניף ולאחר מכן כמנהלו. במהלך מרבית התקופה, לדבריו, הוא עבד כ-230 שעות בחודש – כ-44 שעות נוספות בחודש.

עובדים יומיים או שעתיים שהועסקו בחג שלא מתוך בחירה - על-פי פסיקת בית הדין הארצי לעבודה, עובד שעתי או יומי שהועסק בחג שלא מתוך בחירה אלא מתוך כורח, זכאי לתשלום שכר עבור שעות עבודתו בחג (בשיעור של לפחות 150% משכרו הרגיל) ובנוסף זכאי לדמי חגים בשיעור 100% משכרו (אם מלכתחילה היה זכאי לדמי חגים ). סך כל התגמול שהעובד זכאי לו יהיה בשיעור 250% משכרו הרגיל בגין שעות עבודתו בחג (150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ובנוסף 100% נוספים כדמי חגים). החוק לא קובע כי מנוחת הפיצוי תהיה בתשלום. עם זאת, קיימים ענפים שבהם נקבע כי יינתן תשלום לעובדים גם עבור ימים או שעות של מנוחת הפיצוי.

ביה"ד לעבודה בבאר-שבע השתכנע כי רשת "זול ובגדול" לא שילמה לעובד שעות נוספות במשך מספר שנים, ואף פיטרה אותו תוך יומיים, בנסיבות "מעורפולות" ובלי לתת לו הזדמנות אמיתית להגיב. העובד עבד ברשת כחמש שנים בסניף הרשת באשקלון, מ-2008 עד 2014, תחילה כסגן מנהל סניף ולאחר מכן כמנהלו. במהלך מרבית התקופה, לדבריו, הוא עבד כ-230 שעות בחודש – כ-44 שעות נוספות בחודש.

רישומי נוכחות העובדים נעשו על גבי קובץ אקסל במחשבים שבמשרד, כאשר העובד הוא זה שרשם את שעות עבודתו בקובץ האקסל, והמעסיק יכול היה לערוך שינויים בקובץ. מאחר שמדובר בקובץ שניתן לשנות בקלות, וכל צד טען שהרישומים של הצד שכנגד זויפו לצורך ההליכים המשפטיים, נדרש בית הדין להכרעה בנוגע למהימנות רישומי הנוכחות.

בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל בשבוע שעבר תביעת עובד שפוטר לאחר קרוב ל-5 שנים בהן הועסק כנהג בחברה, בעקבות התבטאות לא הולמת כלפי הבוס. נפסק שאין לשלול ממנו את פיצויי הפיטורים, אולם בעקבות התנהלותו ניתן לשלול ממנו את תמורת ההודעה המוקדמת. לדברי בית הדין, המעסיק העצים את התקרית בה העובד התבטא בצורה חריפה כלפי הבוס, וניצל אותה לצורך פיטוריו תוך שלילת פיצויי הפיטורים שלו.

עובדת בחברת בטחון אזרחי ש.ק. בע"מ גילתה שלא הועבר כסף לקרן ההשתלמות שפתחה עבורה החברה, לאחר ששילמה כל חודש 500 שקל ממשכורתה. נציג ההסתדרות סירב לעזור כיוון שייתכן והחברה תפורק. לעובדת אחרת הועבר סכום חלקי. בטחון אזרחי: "התרחשה תקלה"

תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר. כלומר, סעיף 14 נותן למעשה פתח להסכם בין העובד והמעסיק כי הכספים שנמצאים בקופה ישולמו במקום הכספים אותם נדרש המעסיק להשלים בסיום עבודה. כך שבמקום שהמעסיק ישלם משכורת אחרונה כפול הותק, הוא יעביר לרשות העובד את הכספים שנצברו בקופה.

עובדים זכאים למנוחה שבועית בת 36 שעות רצופות (פרט לחריגים), הכוללת את יום המנוחה על פי דתם עובד שחוייב לעבוד במנוחה השבועית, זכאי לגמול עבור העסקתו בשיעור של לפחות 150%

העובד הועסק כאיש מכירות בחברה שעוסקת בתחום הפרסום והשילוט. כ-10 חודשים לאחר תחילת עבודתו, נדרש העובד לחתום על הצהרה: "הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי למרות ששכרי מורכב משכר יסוד + עמלות (משתנות בהתאם למכירות) לא יחושבו לי כספי העמלות בחישוב דמי הפיצויים במידה ותופסק עבודתי או אפסיק עבודתו ויהיה צורך לשלם לי פיצויים מסיבה מוכרת בחוק".

חשוב: מחד, הליך שימוע הוא הליך "מעין שיפוטי" )שבו נשמרת לעובד זכות להשמיע טענותיו בפני פורום שאמור להמליץ או לקבוע, על פי העניין ועל פי סמכותו, מה יהא על העובד(. פירוש הדבר, שיש לשמור על כללי השימוע ההוגן כפי שיפורטו להלן. מאידך, הליך שימוע איננו בשום פנים ואופן הליך משפטי. במילים אחרות, אין מדובר ב"במה להתנצחות" בין העובד למעביד, ולפיכך אין לנהוג בהליך השימוע על פי הכללים ההסדרים הנהוגים בבית משפט. מטרתו היא לאפשר לעובד להתייחס ולהשמיע טיעוניו וטענותיו כנגד הצעדים שבדעת המעביד לנקוט כלפיו ולא לפתוח פתח להתדיינות משפטית בנוסח "בית משפט".

ן הפסיקה עולה, כי המעביד אינו יכול לרשום יתרה שלילית של ימי חופשה לעובד, ולנכותם בעתיד משכרו, אלא אם קיבל לכך את הסכמתו המפורשת בכתב של העובד מראש. הדבר מתיישב גם עם הוראות חוק הגנת השכר. בפסיקה אזורית נידון מקרה של עובד שמשכרו האחרון ומפיצויי הפיטורים קוזזו ימי חופשה שניתנו לו ביתר במהלך תקופת העבודה. בית הדין קובע כי נטל הראיה מוטל על המעסיקה להוכיח, כי אכן שילמה לעובד דמי חופשה ביתר במהלך עבודתו וכי הייתה זכאית לקזזם. באותו מקרה, המעסיקה אכן הוכיחה על פי רישומיה בתלוש השכר, שהעובד קיבל 17 ימי חופשה ביתר. אף על פי כן בית הדין קובע כי בנסיבות המקרה הנדון, קיזוז ימי החופשה ששולמו לעובד ביתר היה קיזוז שלא כדין.

קבלן שיפוצים התעמת בקללות וצעקות עם עמית לעבודה ולאחר מכן עבר ניתוח מעקפים. שופט חייב את ביטוח לאומי להכיר באירוע כתאונת עבודה

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק לאחרונה כ-800,000 שקל לתובע שהתקבלה טענתו לפיה התקיימו יחסי עובד-מעביד בינו לבין התעשייה האווירית, על אף שקיבל את שכרו בתמורה לחשבוניות מהחברה שבבעלותו. ההתקשרות בין הצדדים החלה בשנת 1989 והסתיימה בתחילת 2013, מספר חודשים לאחר שמלאו לתובע 67 שנים. התובע, מהנדס בכיר בחשמל ואלקטרוניקה, סיפק למפעל של התעשייה האווירית בלוד שירותי כתיבה טכנית והדרכה, תחילה באמצעות עוסק מורשה שלו ובהמשך באמצעות חברה בבעלותו.

משמרת לילה היא משמרת שלפחות שעתיים מתוכה הן בין השעות 22:00 ל-06:00 7 שעות עבודה במשמרת לילה נחשבות ליום עבודה מלא וכל שעה מעבר להן (כלומר החל מהשעה השמינית) תיחשב לשעה נוספת המזכה בגמול שבוע העבודה של עובד המועסק בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות, כולל שעות נוספות, אלא בהיתר

במדינת ישראל יש זוגות רבים המעוניינים להקים משפחה, אך אינם מצליחים להביא ילד לעולם, ולכן פונים לדרך האימוץ. כשהילד מגיע אליהם, המשפחה זקוקה בהחלט לפסק זמן מהחיים האמיתיים, והשאלה היא כיצד החוק מתייחס לסיטואציה זו? מסתבר שהחוק בהחלט מאפשר להורה המאמץ לקחת "חופשת אימוץ", הדומה מאוד לחופשת הלידה שאנו מכירים, כזו שתאפשר לנורית להעמיק את ההיכרות עם טניה, ולאקלמה בישראל ובביתה.

האם עובדת שהתפטרה בתום חופשת הלידה זכאית לדמי אבטלה? בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע שכן והדגיש כי "מדובר בהתפטרות מוצדקת המעוגנת בחוק עבודת נשים".

שיעור דמי האבטלה מחושב באחוזים מהשכר היומי הממוצע של המובטל, ולאחר השוואתו לסכום היומי הבסיסי לחישוב קצבאות - 347 ש"ח (החל ב- 01.01.2018), בהתאם למפורט בטבלה בהמשך. השכר היומי הממוצע יחושב לפי סך כל ההכנסה (החייבת בתשלום דמי ביטוח) ב- 6 החודשים האחרונים שקדמו לחודש שבו נרשמת לראשונה בשירות התעסוקה, מחולק ב-150.

רבים האנשים שרוצים לקבל הסבר ברור לגבי קבלת דמי אבטלה. דמי אבטלה הם סכום כסף אותו מקבלים שכירים (וכעת גם עצמאיים שסגרו את העסק שברשותכם) מהמוסד לביטוח לאומי בתקופה מוגדרת לאחד שפוטרו או התפטרו ממקום עבודתם. אבל מי זכאי לקבל דמי אבטלה?

אם אתם מפטרים עובד, ודאו כי נתתם לו הודעה מוקדמת לפיטורין לפי החוק, כתבתם לו מכתב פיטורין עם תאריך כניסת הפיטורין לתוקף ושילמתם לו פיצויי פיטורין כחוק

עיקר פסק הדין שבו נתמקד נוגע בשאלה המשפטית החשובה- למי שייכים הרווחים הנצברים ברכיב הפיצויים בקופת הגמל של העובד, ובהתאם לכך- כיצד יש לחשב את פיצויי הפיטורים לעובד ביחס לכספים הצבורים בקופה, על כל רכיביהם. כפי שעולה מפסק הדין, מענה לשאלה זו תלוי בשאלה האם חל סעיף 14 על ההפרשות שהופרשו.

מעסיק שלא ישלם שכר כחוק צפוי לקנס של 15000שח !!! שכר מינימום 5300ש"ח ברוטו מכאן נגזרים התעריפים הבאים: נכון לדצמבר 2017. תעריף לשעה 28.50ש"ח פדיון שבתון שבועי: 318ש"ח פדיון יום חג : 318ש"ח פסיקה של בית דין ארצי לעבודה קבעה כי אורכו של יום חג או שבת הינו 25 שעות אך התשלום עבור עבודה ביום זה הינה תעריף של 150% משכר יום רגיל. החל מאפריל 2018, משרה מלאה תוגדר כ-182שעות ולא 186 כפי שהיה נהוג עד כה. המשמעות של כך היא עלייתו של השכר השעתי ל-29.12ש"ח

כללי: בתחילת ההעסקה חובה מיד לבטח בביטוח רפואי, זאת כדי לא להיתבע ע"י העובד אם קרתה תאונה במהלך עבודתו. איך מחשבים שכר עבור ימי מחלה? בעבור היום ראשון 0% השני והשלישי 50% וכל יום נוסף עד לתקרה של 90 ימי זכאות צבורים 100%.

המוסד לביטוח לאומי הוא מוסד ממשלתי שמטרתו להבטיח את רווחת האזרח. אך לעתים, המוסד הזה מתנהג כמו חברת ביטוח לכל דבר, החוקרת את טענות המבוטח ומבקשת למצוא בהן פגם. מה צעדים שצריך לנקוט כדי להבטיח את קבלת הפיצוי?

מהם ההבדלים בין כיסוי אובדן כושר עבודה בקרנות פנסיה לזה שבפוליסות ביטוח ■ איך בכלל נמדדת היכולת לא לעבוד, עד איזה גיל הכיסוי תקף, ובתוך כמה זמן ישולם הפיצוי ■ למדריך מעודכן – אובדן כושר עבודה

בעמוד זה תוכלו למצוא תשובות כלליות לשאלות הנפוצות ביותר בתחום תאונות העבודה ומיצוי זכויות הנפגע מול המוסד לביטוח לאומי. שימו לב, המידע הינו ראשוני וכללי וכמובן שאינו יכול לשמש תחליף להתייעצות עם גורם מקצועי, בין אם זה מתנדבי הארגון או עורך דין מומחה לחוק הביטוח הלאומי. לקבלת התשובה הקישו על השאלה הרצויה.

מותה הטרגי של נטע רוטמן ז"ל, כתוצאה מקריסת מנוף על מכוניתה בסמוך למקום עבודתה, מעלה את השאלה האם מקרה שכזה ומקרים דומים אמורים להיות מוכרים גם כ"תאונת עבודה". וגם, מי אמור לשלם את הפיצויים לעובדים ומה קורה כאשר התאונה נגרמת באשמת העובד?

תאונת עבודה לפי חוק המוסד לביטוח לאומי מוגדרת כאירוע בו נפגע עובד תוך כדי ועקב עבודתו אצל מעבידו, לרבות פגיעה של עצמאי במהלך עבודתו. חוק הביטוח הלאומי הרחיב הגדרה זו והוסיף מקרים נוספים העשויים להיחשב כתאונת עבודה; בין היתר תאונה שאירעה בדרך מביתו של העובד למקום העבודה או בדרך ממקום העבודה לביתו.

להחלמה מפציעה עקב תאונת דרכים יש השפעה דרמטית על אורחות חיי הנפגע. מי הגורם שאמור לכלכל את העובד במהלך תקופה זו ולמנוע הידרדרותו לתהום פיננסית? מהם חובותיו וזכויותיו של המעביד? ומה הדין במקרה בו התאונה בה היה מעורב העובד אינה מוגדרת כתאונת עבודה? מדריך לעובד השורד

שרד התמ"ת שם לו למטרה לאכוף, בין השאר, את ההוראה האוסרת להעסיק בני נוער בשבת, אשר על פי החוק החדש, דין המפר אותה הוא קנס של 35,000 ₪. בהתאם לכך, פורסם לאחרונה כי רשת מקדונלד'ס תפסיק את העסקתם של 800 בני נוער בשבתות, על מנת להימנע מקנסות בגין הפרת ההוראה של אי העסקת בני נוער בשבת.

מתכננים לעבוד בחג - וטרם מלאו לכם 18 שנה? אם אתם משתתפים בישיבות הכנה לקייטנה - מגיע לכם תשלום עבורן, אם אתם מוכנים לקבל פחות משכר מינימום - החוק אוסר זאת ומתחת לגיל 15 אסור לכם בכלל לעבוד. כללים להעסקת בני נוער

ישראל ישנם מאות אלפי בני נוער הבוחרים לנצל את זמנם הפנוי ולעבוד, בין אם לאורך כל השנה ובין אם מדובר רק בתקופת החופשות (חגים, החופש הגדול). לצערנו, לא כל בני הנוער מודעים לזכויותיהם ולעיתים נופלים קורבן לניצול מצד המעסיקים.

גיל ההעסקה המינימלי לבני נוער הוא 15 שנים במהלך שנת הלימודים, ו-14 במהלך חופשות אסור לשלם לנוער עובד שכר הנמוך משכר מינימום לנוער - לכל הפחות ממשכורת של נוער עובד לא מנכים (מפרישים) תשלומים עבור ביטוח לאומי וביטוח בריאות אם יש צורך בתחבורה ציבורית כדי להגיע לעבודה, על המעסיק לשלם החזר הוצאות נסיעה

החברה העמידה לזכות העובד משרד, הוציאה לעובד תלושי שכר במהלך 53 חודשי ההתקשרות ביניהם, הפיקה עבורו כרטיסי ביקור עם לוגו החברה, סיפקה לו ציוד לרבות טלפון סלולרי, ואף פתחה עבורו קופת תגמולים.

נהג שליחויות שבמשך עשר שנים הועסק ב"סלקום" במתכונת של עובד קבלן, הוכר על ידי בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב כעובד לכל דבר. בעקבות ההחלטה, אחרי שהסתיימה העסקתו חויבה חברת הסלולר לשלם לו פיצויי פיטורין וזכויות נוספות בסך ב-216 אלף שקל.

פרילנסרים לא מוגנים על ידי חוקי העבודה. לכן, הם צריכים לשמור על זכויותיהם בחוזה עם מזמין השירות; עו"ד גיא הרשקוביץ מסביר כיצד עושים זאת

בשוק העבודה ניתן למצוא מודלים מגוונים להעסקה: יחסי עבודה, פרילנס, נותן שירותים ועוד. למעשה ישנם שני סוגים עיקריים של העסקה: יחסי עובד-מעביד ומתן שירותים מסוגים שונים. מה שיקבע האם התקיימו יחסי עובד מעביד הוא לא רצון הצדדים אלא הדין.

מעמד אדם כ"עובד" או כ"פרילנסר" עלול שלא לקבל תוקף משפטי בנסיבות מסוימות. במקרים אלו יחויב המעסיק בתשלום הזכויות הסוציאליות למשך תקופת ההתקשרות

מן הפסיקה עולה, כי המעביד אינו יכול לרשום יתרה שלילית של ימי חופשה לעובד, ולנכותם בעתיד משכרו, אלא אם קיבל לכך את הסכמתו המפורשת בכתב של העובד מראש. הדבר מתיישב גם עם הוראות חוק הגנת השכר. בפסיקה אזורית נידון מקרה של עובד שמשכרו האחרון ומפיצויי הפיטורים קוזזו ימי חופשה שניתנו לו ביתר במהלך תקופת העבודה. בית הדין קובע כי נטל הראיה מוטל על המעסיקה להוכיח, כי אכן שילמה לעובד דמי חופשה ביתר במהלך עבודתו וכי הייתה זכאית לקזזם. באותו מקרה, המעסיקה אכן הוכיחה על פי רישומיה בתלוש השכר, שהעובד קיבל 17 ימי חופשה ביתר. אף על פי כן בית הדין קובע כי בנסיבות המקרה הנדון, קיזוז ימי החופשה ששולמו לעובד ביתר היה קיזוז שלא כדין.

בתום שרות המילואים, אתה מעביר למעסיק אישור על תקופת המילואים והמעסיק מעביר אותו למוסד לביטוח לאומי. הביטוח הלאומי מעביר לחשבון הבנק של המעסיק את תגמול המילואים המגיע לך. אולם בד"כ קיים הפרש בין הסכום שהמעסיק מקבל מהביטוח הלאומי (עבורך) לבין משכורתך בתקופת המילואים. במידה וקיים הפרש לטובתך על המעסיק מוטלת חובה להעבירו לך במשכורתך הקרובה.

כמה צריך המעסיק לשלם על עבודה בחג, האם מותר להכריח עובד לצאת לחופשה ומה גובה התשלום עבור ימי החגים? לקראת חגי תשרי ריכזנו את זכויות העובדים. מדריך

במליאת הכנסת אושר פה אחד החוק של ח"כ תמר זנדברג שיעניק גם לאבות חופשת לידה בת שישה ימים שהמעסיק יחויב לכבד. החוק ייכנס לתוקף באופן מיידי: "אבות יקבלו סוף סוף את הזכות המובנת מאליה"

מדריך להגשת החזרי מס בעצמך....

מי שנזקקת לטיפולי פוריות לצורך כניסה להיריון, נמצאת במצב לא פשוט: מצד אחד, הצורך לשמור על מקום העבודה. מנגד, המוח והלב מוטרדים מהניסיון להרות והטיפולים שדורשים זמן ואנרגיות. המעסיק מצידו גם הוא מצוי בקונפליקט כי בסופו של יום, הוא עדיין מנהל עסק. מה אומר החוק?

ביה"ד האזורי לעבודה פסק כי תקופה שבה עובדת נמצאת בשמירת הריון, תיחשב במלואה לצורך חישוב תשלום פיצויי הפיטורים שתקבל. לפי ההחלטה, הוראה זו תואמת את מטרת החוק, שנועד להגן על פגיעה בזכויותיהן ובהכנסותיהן של נשים מחמת הריונן

לעתים רופא הנשים ממלא עבור נשים בהריון אישור לשמירת הריון המיועד אל המוסד לביטוח לאומי. הן מפסיקות לעבוד ומגישות למוסד תביעה לשמירת הריון. מספר חודשים לאחר מכן הן מופתעות לגלות כי תביעתן נדחתה ע"י המוסד לביטוח לאומי. מה עושים, לאן פונים ואולי משתלם יותר לקחת ימי מחלה?

עובדת שנאלצת להיעדר מעבודתה בשל שמירת הריון למשך 30 יום לפחות, זכאית לגמלה לשמירת הריון מהמוסד לביטוח לאומי עובדת שנעדרה פחות מ-30 יום זכאית לתשלום דמי מחלה מהמעסיק בתקופה זו בתנאי שצברה מספיק ימי מחלה

כולנו יודעים שאסור לפטר עובדת שיצאה לחופשת לידה - גם לא 60 יום לאחר חזרתה. ולמרות זאת, מעסיקים רבים הגיעו לפתרון קסם ל"בעיה". הם משדרים לעובדת עסקים כרגיל, ובתום 60 יום בדיוק מפטרים אותה. בשבוע שעבר ביה"ד לעבודה עלה על הטריק. מדריך ליולדת הטרייה

באופן עקרוני הדבר תלוי ברצונו הטוב של המעביד, מאחר שאין חובה לתת רכב צמוד לעובדת שיצאה לחופשת לידה, אפילו אם הוא חלק מתנאי החוזה שלה. רק כאשר בחוזה יש סעיף לפיו הרכב הצמוד יינתן לעובדת גם בחופשת לידה, המעסיק יהיה חייב לעמוד בכך. חברות גדולות כגון בזק ובנק הפועלים, למשל, לוקחות את הרכב הצמוד לעובדות שיש להן כזה כאשר הן יוצאות לחופשת לידה.

מה אומר החוק באשר לנשים היוצאות לחופשת לידה/שמירת הריון או גברים הלוקחים חופשת לידה? כיצד נשמר להם הרצף הביטוחי? האם יש להם הגנה השומרת על הפנסיה בזמן זה? ומהן חובות המעסיק?

בית הדין לעבודה בתל אביב חייב לאחרונה בהחלטה יוצאת דופן את הבעלים של חברה המפעילה רשת חנויות אופנה ונקלעה לקשיים, לשאת באופן אישי בחובות החברה כלפי עובד ששימש בה מנהל משאבי אנוש. הכל החל כאשר באוגוסט 2007 נחתם בין הצדדים הסכם שכותרות 'עדכון תנאי העסקה', אשר היווה תוספת להסכם העסקתו של העובד בחברה מדצמבר 2005.

למידע על הודעה מוקדמת שחייב מעסיק למסור לעובד כאשר הוא מעוניין לפטר אותו, ראו הודעה מוקדמת לפיטורים. למידע על הודעה מוקדמת שחייב עובד למסור למעסיקו כאשר בהוא מעוניין להתפטר, ראו הודעה מוקדמת להתפטרות. פסקי דין

על פי החוק, עובד שעבד שנה, ופוטר, מגיעים לו עפ"י החוק – פיצויי פיטורין. אלא שבחוק, יש מספר עילות, אשר בהתקיימן, גם עובד שמתפטר- זכאי לפיצויי פיטורין. אחת מהעילות, מצויה בסעיף 11 לחוק: סעיף א11 - "התפטרות אחרת שדינה כפיטורים" 11(א) התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים"

חוק פיצויי פיטורים מאפשר לעובד להתפטר עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה ולדרוש פיצויי פיטורים. מהי הרעה מוחשית בתנאי העבודה? איזה צעדים על העובד לנקוט?

מה נהוג בתשלום פיצויי פיטורים? ■ מתי מגישים מכתב התפטרות? ■ מה צריך לכתוב במכתב התפטרות?

פסק הדין עוסק בעובד שהועסק כאיש מכירות. העובד לא היה מרוצה מעבודתו וביקש להתפטר. המעסיק הוציא לעובד מכתב פיטורים, ולפיו: "עקב ארגון העסק וארגון מצבת העובדים אנו נאלצים לפטר אותך". במכתב הפיטורים נקבע מועד סיום יחסי העבודה. העובד תבע פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת וזכויות נוספות, כגון פדיון חופשה, דמי הבראה, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, שכר עבודה של חודשיים, ופיצוי בגין עוגמת נפש.

כמה זמן מראש צריך להודיע על התפטרות, מה דין הפיצויים במקרה של התפטרות והאם הוא זהה לזה של פיטורים, מה עושים עם ימי החופש והאם אפשר לחזור מהודעת ההתפטרות? המדריך של ההסתדרות

לרוב מעסיק לוקח צעד לאחור כאשר הוא נחשף לנסיבות אישיות קשות בהן נתון העובד. ישנם מקרים שבהם עובד מפוטר לאחר תקופה שבה היה הנראה שהוא מזלזל בעבודתו, ובשימוע מתגלה כי התנהגותו נבעה מסיבות אישיות

הליך השימוע לעובד לפני פיטורים, הפך בשנים האחרונות לחובה ■ מה חשוב שיכלול השימוע? כיצד ומתי הוא אמור להתנהל? עורכי הדין ויינברגר ברטנטל ושות' מסבירים

ל עובד זכאי למספר ימי חופשה בתשלום ולתשלום שנתי עבור דמי הבראה. בהרצאות לבני נוער אני תמיד מסביר שימי חופשה זה ה"חופש" - כלומר היכולת לא להגיע לעבודה ועדיין לקבל שכר וימי הבראה זה ה"נופש" - כלומר "כסף הכיס" לממן איתו את החופשה. הזכות לימי חופשה תלויה בותק ובהיקף המשרה.

האם המעסיק מחויב לתת לעובדים יום חופש בערב החג? מותר לכפות עליי לצאת לחופשה מרוכזת בחול המועד על חשבוני? מה קורה אם הבוס בוחר לא לתת שי השנה? כדי שלא תלכו לאיבוד בתוך ים הזכויות והחובות של השכירים, עשינו לכם סדר בבלאגן

פיטורים הם תהליך כואב, אבל יש דרך לעשות אותם ברגישות ■ על מה המעסיק צריך להקפיד בהליך הפיטורים, ולמה זקוק המפוטר? ■ האם השימוע יכול לשנות את רוע הגזרה? ■ ואיך להתנהל נכון עם משיכת פיצויי הפיטורים?

עובד זכאי לזקוף עד 8 ימי היעדרות בשנה על חשבון ימי המחלה הצבורים שלו בגין מחלת ילדיו שמתחת לגיל 16 עובד זכאי לזקוף עד 90 ימי היעדרות בשנה בשל מחלה ממארת או מחלה המצריכה טיפול בדיאליזה של ילד עד גיל 18 (ועד 110 ימים במקרים מסוימים), על חשבון ימי המחלה או ימי החופשה - לפי בחירתו

האוצר פרסם הוראות חדשות לאופן חישוב הפנסיה שנועדו להתמודד עם הריביות הנמוכות, אך מוצנע בהן קיצוץ דרמטי בקצבאות שיבוצע בהדרגה. האוצר טוען שהתשואות שישיגו גופי הפנסיה ישמרו על הקצבאות, אך בענף טוענים שהוא רק מנסה להרדים מחאה

תמיד עבדתי ורבים יעידו שאני טובה במקצוע שלי. עם זאת עשרות ראיונות עבודה שהסתיימו בתחושה טובה לא זיכו אותי בעבודה - אפילו לא זמנית - ברגע שסיפרתי שאני בהריון. אם תשאלו אותי שוויון הזדמנויות מתחיל באפשרות שלנו למצוא עבודה גם בהריון. עד אז - כדאי לכל הנשים שמחפשות עבודה בהריון - פשוט לשקר

שכר המינימום בענף ההובלות יעמוד על 5,400 שקל לחודש. • כל עובד בענף ייהנה גם מתוספת שכר בגובה של 0.5% לכל שנת ותק. • הפקדת המעסיק לקרן השתלמות תגדל ל- 6.75% מהשכר. הבסיס לחישוב השכר יהיה לפי שיעור של 150% מהשכר המשולב • סכום האש"ל יעלה ל- 53 שקל ליום עבודה

עובד המשלם עבור החזקת הורה או בן זוג במוסד, זכאי לקבלת זיכוי במס הכנסה הזיכוי הוא הפחתה של חלק ממס ההכנסה שעל העובד לשלם יש להגיש את בקשת הזיכוי במס מדי שנה הזיכוי הוא בשיעור 35% מההפרש בין הסכום ששולם עבור שהיית הקרוב במוסד, לבין 12.5% מההכנסה החייבת של מבקש הניכ

קנס פלילי בסך של 118,600 ₪, התחייבות להימנע מעבירה בסכום 1,180,000 ₪ למשך 3 שנים ופיצוי לקורבנות העבירה - כך גזר בית הדין האזורי לעבודה על חברה שביצעה עבירות לפי חוק הגנת השכר וחוק חופשה שנתית.

בכל שנה כ-70 אלף נשים וגברים פורשים מעבודה ויוצאים לגמלאות היציאה לגמלאות מחייבת אתכם להתכונן לשינוי משמעותי בהכנסתכם השוטפת, לעלייה הדרגתית בהוצאות ולצורך לחשוב בטווח של לפחות 20 שנה קדימה


עובדי מכירות המועסקים בשבת זכאים לתשלום מוגדל בשיעור של 150% לא רק על שכר הבסיס, כפי שניתן עד היום, אלא גם בגין העמלות שרשמו לזכותם - כך עולה מפסיקה תקדימית של שופטת בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, דגית ויסמן. במילים אחרות, אם איש מכירות קיבל באמצע השבוע עמלה בגובה 100 שקל בגין מכירת מקרר, אזי בשבתות הוא צריך לקבל עמלה בגובה 150 שקל בגין המכירה.

א אחת, עובד פונה לבית הדין לעבודה, לאחר שפוטר, בתביעה לקבל פיצוי כספי ו/או בתביעה לבטל את פיטוריו, בטענה כי פוטר שלא כדין. במקביל עובד יכול להתלונן בפני הרשות המוסמכת על פיטורים שלא כדין. במקרה שנדון בבית הדין לעבודה, מעסיקה שפיטרה עובד מבוגר בעל וותק ניכר חויבה לשלם לו פיצויי בסך 290,000 ש"ח

חברת הסעות הורשעה באי תשלום שכר מינימום לאחד מנהגיה. המדינה ביקשה להטיל עליה קנס כבד של 1.23 מיליון שקל, אולם ביה"ד האזורי לעבודה בתל-אביב האמין לחברה שהדבר נעשה בתום לב, וגזר עליה קנס של 226 אלף שקל בלבד.

לגבי חופשת לידה- עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה, לא יוכל המעסיק לדחות את החזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות מיום שהודיעה על רצונה. סעיף 6(ב')(3) לחוק. ב. לגבי חל"ת שאחרי חל"ד- עובדת בחל"ת שהתייצבה לעבודה לפני תום תקופת חופשתה, או הביעה רצונה לחזור לעבודה כאמור, לא יוכל המעביד לדחות את החזרתה לעבודה יותר מארבעה שבועות מיום שהתייצבה או הביעה רצונה לחזור. סעיף 7(ד')(3) לחוק.

החדרנית עבדה כארבע שנים במלון "לאונרדו" ברמת גן באמצעות שתי חברות כוח אדם. ב-2013 הודיע לה סמנכ"ל המלון כי הוא "לא רוצה לראות אותה יותר". תביעה שהגישה נגד המלון ואחת מחברות כוח האדם התקבלה.


לפי הגדרת החוק, שעות נוספות הן שעות העבודה העודפות על התחום שנקבע ליום עבודה ולשבוע עבודה. דהיינו, את חישוב השעות הנוספות יש לבצע על פי חישוב יומי ושבועי. כאשר עובד מועסק בשבוע עבודה של 5 ימים, השעות הנוספות יהיו: ברמה היומית: בימי א'-ה' כל שעה מעל 9 שעות (או 8.6, אם כך נוהג המעביד), וביום ו' כל שעה מעל 7 שעות. וברמה השבועית: כל שעה מעל 43 שעות.

ההסתדרות וארגון חברות ההסעה חתמו על הסכם קיבוצי ראשון המסדיר את תנאי העסקתם של אלפי נהגים. בין הסעיפים: "רשת ביטחון שתספק לנהגים ודאות לגבי השתכרותם המינימלית בכל חודש עבודה". ניסנקורן: "נפעל להחלת תנאי ההסכם באמצעות צו הרחבה על כלל נהגי ההיסעים הפרטיים במשק"

לפני צאתנו לחופש בחג החירות כדאי שניזכר בזכויות העובדים בחג: אלו עובדים זכאים לאלו תוספות בגין עבודה בחג, מה מקבל מי שעובד בערב חג או בחול המועד, מה קורה כשהמעסיק מחייב אתכם לצאת לחופש בתקופת החג? שאלות ותשובות

תיקון שבוצע לאחרונה בחוק האוסר את פיטורי עובדת הנמצאת בטיפולי פוריות מאפשר לה ליהנות מההגנה הזו גם אם לא נעדרה מהעבודה בשל הטיפולים ולא הודיעה עליהם למעסיק. אז מה מותר ומה אסור לאחר התיקון בחוק? מדריך

לעובדת ולבן זוגה העובד זכויות, לפי חוק, בקשר לטיפולי הפריה, להיריון וללידה. החוק מעניק חלק מזכויות אלה גם לאם הנושאת ולהורה המיועד במקרה של פונדקאות, להורה מאמץ ולהורה במשפחת אמנה.

אושרה בקשה לתביעה ייצוגית בסכום של מעל 105 מיליון שקל נגד חברות ועמותות הסיעוד והמוסד לביטוח לאומי בטענה כי אינן משלמות את כל השכר המגיע לעובדות הסיעוד, בגין "זמן המעבר" ממטופל למטופל

בית הדין לעבודה: "גם אם מחליפתה של העובדת היתה בת 50, מדובר בעובדת הצעירה ממנה בלמעלה מעשור"

מוצע שכאשר מקום העבודה נמצא במרחק של למעלה מ-40 ק"מ, יקבל העובד בתנאים מסוימים תוספת שכר של שעת עבודה

החובה לקיים שימוע לפני פיטורים אינה מופיעה בחוק, אלא רק בפסיקה. במהלך השנים יצר בית הדין לעבודה כללים רבים בנוגע לאופן עריכת שימוע כדין

פסק דין שניתן החודש בבית הדין הארצי לעבודה קובע כי גם כאשר הפיטורים מוצדקים, יש מקרים שבהם המעסיק נדרש להראות כי עשה מאמצים כנים למציאת חלופות ■ במקרה הנדון קבעו השופטים כי נמצא "טעם לפגם בהליך הפיטורים", ופסקו פיצוי של 100 אלף שקל למפוטרתיאור התפקיד, אורך יום העבודה, פיצויי פיטורים ופנסיה- מה חשוב לדעת ועל מה כדאי להקפיד בחוזה עבודה חדש? מדריך

שכירים? ספק אם אתם מודעים למלוא הזכויות המגיעות לכם במס הכנסה, זכויות ששוות לא מעט כסף. רגע לפני סוף שנת המס - כל הדברים שכדאי לכם לעשות כדי לנצל את הטבות המס, לשלם פחות וגם לקבל החזרים

מפעיל מכונה מעד על סף מוגבה של דלת, נפגע בקרסול ולימים נאלץ לעבור ניתוח. בית המשפט קבע שהמעסיק לא דאג לרצפה נקייה ממכשולים

הקיץ הגיע ועימו הפתעה נעימה בתלוש השכר לעובדים רבים: דמי ההבראה השנתיים • אז מי זכאי לתוספת הזו, מה התעריפים ומה עושים אם לא שילמו לכם? • שאלות ותשובות

הוחלט להקדים בשנה את פקיעת תוקפם של הסכמים פנסיוניים הגובים דמי ניהול מקסימליים, וכך עובדים רבים צפויים בקרוב לשפר עמדות

תנאי זכאות : 1.כל עובד בעל ותק של שנה לפחות במקום עבודתו / אצל מעסיקו (אשר השלים לפחות שנת עבודה מלאה) זכאי לקבל דמי הבראה. 2. לקביעת תקופה הותק להבראה לא תובא בחשבון חל"ת וכל היעדרות אחרת בה לא מתקיימים יחסי עובד מעביד.


תקופת ההריון והלידה היא אמנם (לרוב) מקסימה ומרגשת, אך מצריכה שינוי דרסטי באורח החיים של כל המעורבים. ברור כי האישה ההרה, ולעיתים גם בעלה, זקוקים לחופשה מהעבודה לפני ואחרי הלידה, מה שמכונה כמובן "חופשת לידה" (המינוח הרשמי כיום הוא "תקופת לידה והורות", אך אנחנו נדבוק עם חופשת לידה כדי לא ליצור בלבול). המציאות מראה שלא כולם מכירים את התקנות, החוקים והזכויות המאפיינים בישראל את התקופה הזו, ולכן עלולים לסבול מכך שהם לא יקבלו את מה שאמור להגיע להם על פי חוק.

בית הדין הארצי לעבודה חייב מעסיק לשלם לעובדת שהיתה בחופשת לידה את שווי השי לחג ששילם המעסיק לשאר העובדים

המעסיק טען שאין להחיל את תיקון חוק הגנת השכר, שדן בשאלת מכסת השעות הנוספות רק במקרה בו הוכח שהתקיימה עבודה במהלך שעות נוספות

בחופשה שהמעסיק מתכנן שאורכה 7 ימים או יותר, יש לתת לעובד הודעה של 14 ימים מראש בחופשה שהמעסיק מתכנן של פחות מ-7 ימים אין חובה להודעה מוקדמת לא ניתן להוציא לחופשה עובד שאין לו מספיק ימי חופש צבורים, ולזקוף את ימי החופשה על חשבון ימי החופשה העתידיים שלו, אם העובד אינו מעוניין בכך

בשל ההיריון נמנעה העובדת מטיסות ארוכות, שהיוו חלק בלתי נפרד מתפקידה | בית הדין לעבודה: "לעובדת תרומה נכבדה בסיום העסקתה, התרשמנו שהעובדת מאסה בטיסות לסין"

לכמה שעות עבודה נדרשים העובדים במהלך חול המועד? באילו תנאים ניתן לקבוע חופשה מרוכזת לכלל העובדים? מתי מחויב המעסיק לתת לעובדים שי לחג? ועוד

קיבלת טופס 106 לשנת 2017 ? בדוק החזרי מס שלך

משרד המשפטים השיק שירות חדש המאפשר לבדוק באמצעות האינטרנט תמונת מצב עדכנית של חובות אדם או חברה. כיצד ההליך יכול לסייע לכם?


ההנהלה ביקשה מהעובד להתפטר לאחר שנחשד כי השתמש ברכבי החברה ללא רשות. בית הדין לעבודה קבע שמדובר בפיטורים בכל דבר, והורה לחברה לפצות את העובד, שהוכיח כי השתמש ברכבים בהסכמת מנהלו, ב-107,000 שקל.


הרשת טענה להגנתה כי העובד צבר ארבע עבירות משמעת חמורות: אי סגירת דלתות חירום, מכירת בשר טלה לאחר שהוחזר קפוא על ידי לקוחה, הפקרת רכב החברה ובעיית שתיית אלכוהול ■ השופטת: "לא מצאנו שהחברה הוכיחה נסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים"

סגנית מנהל סניף קריית אונו של בית הקפה "קקאו" הוחלפה על ידי עובדת אחרת זמן קצר לאחר שהודיעה על הריונה. המנהל ניסה להסביר כי לא פיטר אותה אלא הציע לה תפקיד אחר, אך בית הדין לעבודה קבע לאחרונה כי מדובר בפיטורים (לא חוקיים) לכל דבר ועניין.

בדיקות פקחי משרד הכלכלה מציירות תמונה עגומה בשוק התעסוקה: מעסיקים שמנצלים את חוסר ההבנה של העובדים כדי לא לשלם פנסיה ולעתים אף לגנוב מהעובדים את כספי הפנסיה שלהם. 17 מעסיקים צפויים לעונשי מאסר של עד שנתיים

עובדים רבים מופתעים כשהם מקבלים הודעת פיטורים, אולם בדרך כלל ישנם סימני אזהרה כמו צמצום כמות הפרויקטים בתחום אחריותם, התדרדרות ביחסים עם הבוס, הדרה ממידע, דרישות מחמירות יותר והתנהגות מוזרה של העמיתים לעבודה.

לפי סעיף 3 לחוק דמי מחלה, אם קבע רופא על-פי ממצאים רפואיים שמחמת מגבלות רפואיות אין העובד מסוגל, בפרק זמן מסויים, לבצע עבודה מסוג פלוני או בתנאים מסויימים, וכתוצאה מכך העובד אינו מסוגל לבצע עבודתו אלא באופן חלקי, והמעביד הציע לו עבודה מתאימה אחרת, מלאה או חלקית, באותו מקום עבודה – לא יהיה העובד זכאי לדמי מחלה, אך שכרו בעבודה שהוצעה לו לא יפחת מהשכר שהיה מקבל אילו המשיך בעבודתו הקודמת. במידה והמעסיק לא הציע עבודה לעובד מתאימה, יהיה העובד זכאי לסכום דמי המחלה.

המעסיקים במוסך בו הועסק העובד התחלפו והמעסיקה החדשה דרשה מהעובד לחתום על חוזה שבו הוא מוותר על כל הטענות כלפיה אך הוא סירב. ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתו וקבע: ניסתה להתנער מתשלום זכויות. האיש החל לעבוד במוסך ביהוד ב-1995. באמצע שנת 2012 מכר בעל המוסך את העסק לחברה בבעלות אדם פרטי.

חובת הפרשה לקרן השתלמות על פי צווי הרחבה לפי ענפים אולמות וגני אירועים, בתי מלון, בתי קולנוע, הובלה, חקלאות, בניה, שמירה ואבטחה.......ועוד

במקרים בהם מעסיקים בוחרים לפטר עובד באופן מיידי ולשלם לו תמורת/חלף הודעה מוקדמת, עולה שאלה בעניין זכותו של העובד לזכויות סוציאליות בתקופה זו.

בעקבות הצעת החוק הקובעת כי אבות יוכלו לצאת לשמונה ימי חופשת לידה, עינת שגיא אלפסה, אמא ל-4 ילדים, לא מתרגשת מהבשורה ומציעה שבמקומה יאפשרו לגברים לצאת מוקדם הביתה מהעבודה, לפחות בשנה הראשונה לאחר הלידה, כדי לעזור לבנות זוגם

פסיקה עדכנית: לעובדת בשכר שהיתה בחל"ד וחל"ת במהלך השנה שקדמה לפיטורים, יש לחשב פיצויי פיטורים לפי 12 החודשים האחרונים שעבדה בפועל

חברת הסעות הורשעה באי תשלום שכר מינימום לאחד מנהגיה. המדינה ביקשה להטיל עליה קנס כבד של 1.23 מיליון שקל, אולם ביה"ד האזורי לעבודה בתל-אביב האמין לחברה שהדבר נעשה בתום לב, וגזר עליה קנס של 226 אלף שקל בלבד.

המערערת הורשעה בבית הדין האזורי לעבודה בעבירה של אי תשלום שכר מינימום במועד לעובדים (ביניהם נער עובד) שהועסקו על ידה, על פי סעיף 14 לחוק שכר מינימום. המערערת טענה כי אי תשלום שכר מינימום במועד אינו מהווה עבירה פלילית מהסיבות הבאות: סעיף 14 לחוק שכר מינימום אינו קובע מועד לתשלום השכר, ולכן מרגע ששולם השכר, גם אם באיחור, לא מתקיימים יסודות העבירה.

"חוק החופשות" של ח"כ רחל עזריה, המגדיל את מינימום ימי החופשה מ-10 ל-12 ימים בשנה, ייכנס לתוקף החל מ-1 ביולי לכלל העובדים בישראל ■ כמה ימי חופש מגיע לך?

מעסיק שניכה הפסקות בנות 10 דקות משכר העובדים חוייב לשלם פיצויים

האיש עבד באולם במשך שנים רבות, אך פוטר לאחר שנפצע בתאונת עבודה. בביה"ד התברר שבחלק מהשנים הוא אף לא קיבל את כל התשלומים המגיעים לו.

מחשבון זה נועד לחישוב משוער של דמי הלידה ליום לעובדים שכירים או עצמאיים, שעונים על תנאי הזכאות לדמי לידה והם אחד מאלה:

כיצד ניתן לצאת לחופשת לידה עוד לפני התאריך המיועד, איך מחשבים את דמי הלידה, אילו הגנות יש לעובדות בתקופת הריון וטיפולי פוריות ומה ניתן לעשות במידה שהמעסיק פוגע בזכויות? שאלות ותשובות לרגל מחאת הפייסבוק בקריאה להאריך את חופשת הלידה בתשלום

מספר העובדים שיש להם את האפשרות לעבוד מהבית הולך וגדל כל שנה, אבל איתו גם חוסר המודעות לזכויות העובד. מי זכאי להחזר נסיעות אל ומפגישות? האם המעסיק צריך לשלם על מנוי האינטרנט בו העובד משתמש? ומי צריך לרשום את השעות? לכל שאלה תשובה

ביה"ד לעבודה בחיפה קיבל את תביעתה של מנהלת סניף בחברת ייבוא ומכירת רהיטים, שפוטרה ב-2014. השופט יגאל גלם: "ברקע פיטורי התובעת עמדו שיקולים זרים ופסולים".

כאשר עובד מתחיל לעבוד במקום עבודה, חשוב שחוזה העבודה יסדיר את יחסי העבודה והזכויות המגיעות לו. כאשר מעסיק מעוניין לפטר עובד, יש לזכור כי חלה עליו חובת שימוע. כיצד מעסיקים יכולים להגן על עצמם? מה חשוב שיפורט בחוזה העבודה? על כל אלו ועוד, במדריך שלפניכם

במקומות שבהם עובדים 6 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג היה עד 7 שעות. המשמעות היא שכל שעה מעבר לכך היא שעה נוספת. במקומות שבהם עובדים 5 ימים בשבוע, יום עבודה בערב חג יהיה בן 8 שעות בתשלום של 9 שעות, או יום עבודה של 7 שעות בתשלום של 8 שעות (צו ההרחבה משנת 2000 קובע, כי המעביד ונציגות העובדים יקבעו באיזו חלופה לבחור).

בימי חופשה , מחלה , וימי חג פרמיה משולמת לפי ממוצע של 3 חודשי פרמיה

חוק חופשה שנתית אינו קובע במפורש מי מחליט על מועד החופשה השנתית. הפסיקה פירשה כי המעסיק הוא הקובע והמסדיר את מועד יציאתם של עובדיו לחופשה שנתית, בתיאום עם העובדים. נקבע, כי כשם שהמעביד מסדיר את ימי העבודה ואת שעות העבודה והמנוחה של העובדים, בכפוף להוראות החוק, כך הוא גם המסדיר את מועדי החופשות של עובדיו. לא ייתכן שכל עובד יקבע לו את מועדי חופשותיו כפי רצונו, ויהרוס את סדרי העבודה במפעל, ולכן, המעביד הוא 'הנותן' חופשות, ואף קובע את מועדי החופשות, בכפוף למתן הודעה של 14 יום מראש על תחילת החופשה כאשר מדובר בחופשה של שבעה ימים ומעלה. עוד נקבע כי על המעביד להביא בחשבון ככל האפשר גם את רצון העובד בנדון,


ביה"ד לעבודה בבאר-שבע השתכנע כי רשת "זול ובגדול" לא שילמה לעובד שעות נוספות במשך מספר שנים, ואף פיטרה אותו תוך יומיים, בנסיבות "מעורפולות" ובלי לתת לו הזדמנות אמיתית להגיב.

סעיף 18א לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948 (להלן: "הפקודה") קובע את רשימת מועדי ישראל, אשר הם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, ראשון ושמיני עצרת של סוכות, ראשון ושביעי של פסח וחג השבועות . כמו כן, יום העצמאות נקבע כיום חג בחוק יום העצמאות, תש"ט-1949.

בית הדין הארצי לעבודה הטיל באחרונה על מעסיק "פיצויים לדוגמה" בשל הנפקת 22 תלושי שכר בהם הופיע השכר בערכי נטו במקום ברוטו.

העובדת טענה כי מנהלת הסניף בקניון עזריאלי בתל-אביב השפילה אותה לעיני העובדים. המנהלת הכחישה וטענה כי בסך הכל "חידדה נהלים", אך ביה"ד לעבודה העדיף את גרסת העובדת.

פסק הדין, שניתן מפי כב' השופטת דלית גילה, עוסק בשאלת זכאותה לפיצויי פיטורים וזכויות נוספות של עובדת שלא חזרה לעבודה לאחר חופשת הלידה. מבחינה עובדתית, העובדת היתה תקופה ארוכה בשמירת הריון, ולכן אחת הסוגיות המרכזיות שעלו בפסק הדין היא השאלה אילו זכויות נצברו לה בתקופה זו, ובשאלה זו נעסוק במאמר זה.

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 183), התשע"ז-2016 של חברות הכנסת טלי פלסקוב ותמר זנדברג. מוצע לקבוע מסלול לחישוב דמי לידה לעובדת שכירה לפי חצי השנה שקדמה ללידה. זאת, נוסף על מסלול החישוב הקיים כיום לפי רבע השנה שקדמה ללידה. דמי הלידה יחושבו לפי הסכום הגבוה מביניהם.

שעות נוספות, נסיבות מעורפלות של הפסקת העבודה ואי מתן אפשרות ראויה להגיב – בית הדין העמיד במקומה את רשת "זול בגדול" שפיטרה מנהל סניף

ברוב המקרים אנחנו לא מנצלים אותם, ובניגוד לימי החופש הם רק הולכים ותופחים. האם יש מה לעשות עם כל הימים הלא מנוצלים הללו? האם אנחנו יכולים לפדות אותם כשאנחנו עוזבים מקום עבודה? ואולי בכלל יש דרך לנצל אותם כימי חופש? לקראת עונת הווירוסים בדקנו כל מה שצריך לדעת

שיטת הקנסות הנהוגה עדיין במשק, איננה חוקית בעליל וברוב הגורף של המקרים בהם הנושא נדון בבית דין לעבודה, הפסיקה הינה לטובת העובד.

האם הפחתת שכר, פגיעה בזכויות העובד הבסיסיות או העברת מקום העבודה לאזור מרוחק מבטיחים שתקבלו פיצויים גם אם תתפטרו? הכל תלוי בנסיבות, וכמובן אם תעשו את זה נכון

בית הדין לעבודה חייב מעסיק לשלם פיצויים לעובדת שפוטרה בגיל 63 למרות שהסיבה לפיטורים היה צמצומים וביטול התפקיד, שבו כיהנה, מאחר ולא הוכיח כי שקל באופן פוזיטיבי את גילה המבוגר הצלחתה ותרומתה לעבודה כשיקול נגד הפיטורים

בפסיקה ארצית נקבע שהכלל הוא, כי הסכום ששולם לעובד כשכר מבטא את הסכום המגיע לו. עם זאת, במקרים מסוימים רשאי המעסיק לערוך חשבון מדויק עם העובד על תשלומי יתר, ועצם תשלום סכום לעובד אינו קביעה מוחלטת של זכאות או בדבר נכונות הסכום. אולם, כאשר אין הסכם מפורש בעניין, ההתחשבנות של המעסיק עם העובד חייבת להתבצע תוך זמן סביר ובתום לב.

כמה צריך המעסיק לשלם על עבודה בחג, האם מותר להכריח עובד לצאת לחופשה ומה גובה התשלום עבור ימי החגים? לקראת חגי תשרי ריכזנו את זכויות העובדים. מדריך

בית הדין לעבודה קיבל את גרסת העובד כי מעולם לא חתם על הסכם עבודה או על מסמך ויתור זכויות, וחייב את המעסיקה לשלם לו כ-227 אלף שקלים כפיצוי על הפגיעה בזכויותיו והשלמתן.

באיזה מקרים מעסיק מחויב לתת לעובדיו שי לחג, האם מותר לו לתת לעובדים מתנה בשווי שונה או שזו אפלייה, ומדוע העובד נדרש לשלם מס מלא על המתנה - שייגרע משכרו, גם אם המעסיק רכש אותה בסכום מופחת? שאלות ותשובות

האם עובד שהתפטר מעבודתו ו/או מעסיק שפיטר עובד יכול לחזור בו מהודעתו, ומה המחויבות של הצד השני בהקשר לכך ? יסמין שהועסקה במשרד עורכי דין, הודיעה למעסיקה, כי היא מתפטרת מעבודתה. לאחר מספר ימים, במהלך ההודעה המוקדמת להתפטרותה, הודיעה יסמין למעסיקה כי היא חוזרת בה מהודעת ההתפטרות. האם חייב המעסיק לאפשר ליסמין להמשיך ולעבוד בחברה?

נפצעת תוך כדי העבודה או בדרך למשרד? זו תאונת עבודה. אבל מה אם עצרת כדי לקנות עיתון ואז התרחשה התאונה? ואם נפגעת במהלך הפסקת הצהריים? וכמה תקבל עבור איזה שיעור נכות? תשובות בפנים

אישור מיידי על עריכת תיאום מס באינטרנט

לא תמיד קל לחזור ולהשתלב בשוק התעסוקה לאחר שעוזבים מקום עבודה. אילו זכויות מגיעות לך כמובטל, ואיך מקבלים דמי אבטלה? אספנו עבורכם שאלות ששאלו גולשים אודות הזכויות שמגיעות להם בתקופת האבטלה

מה עולה בגורלם של עובדים בחברות שנקלעו לקשיים ופושטות רגל? ומה יכולים לעשות ספקים כשחברות בפירוק חייבות להם כספים? מדריך זכויות של עובדים ועסקים מול חברות במשבר

התובע עבד אצל הנתבעת כאיש מכירות וכמחסנאי. לתובע היה קו חלוקה (עמ' 7 לפרוטוקול שורות 17-16 לעדות התובע).

פסק הדין של בית הדין הארצי עוסק ומכריע בשאלה האם מעסיק מחוייב בתשלום דמי הודעה מוקדמת בנסיבות של חילופי מעסיקים במפעל. במקרה שעמד לפני בית הדין, פעילות המעסיקה נמכרה, והבעלות הועברה למעסיק חדש. המעסיקה הראשונה (להלן: "המעסיקה") שלחה לעובדים מכתבי פיטורים שבהם הודיעה להם על הפסקת העסקתם בשירותה לאלתר בשל חילופי המעסיקים. העובדים המשיכו לעבוד במפעל אצל המעסיק החדש. המעסיקה שילמה לעובדים את דמי פיצויי הפיטורים בגין תקופות עבודתם בשירותה. אולם, לא שילמה להם תמורת הודעה מוקדמת.

מסתבר שגם מעסיקים פרטיים צריכים כיום לערוך לעובד שהם חפצים לפטרו שימוע כדין. איך עושים את זה נכון? כללים למעסיק ולעובד - לקרוא ולהפנים

אחרי 16 שנים נאמנות באולמי "אחוזה", ביקש עובד שדרוג של המשכורת, אבל נענה בכתף קרה. בית הדין חייב את המקום לשלם לו על השנים הללו

הודעה זו מציגה למשרדים את מרכיבי השכר המינימאליים שעל המעביד לשלם לעובדים בתחום הניקיון וכן מרכיבים נוספים שאליהם נדרשת ועדת המכרזים להתייחס בעת פרסום מכרז ובדיקת ההצעות, על מנת שיוכלו לוודא כי המעביד מתחייב לשלם את כלל מרכיבי השכר הנדרשים ללא מתן פרשנות ופגיעה בזכויות עובדים2 .2.2 התחשיב שלעיל בוצע לפי 82 .שעות עבודה חודשיות עבור משרה מלאה2

במהלך עבודתה במושב בית דניאל מעדה העוזרת כשניסתה לנקות חלונות גבוהים. שופט קבע שהמעסיקה התרשלה כשביקשה ממנה לעשות זאת

שר העבודה והרווחה חיים כץ חתם על צו ההרחבה שמחיל על כלל המשק את קיצור שבוע העבודה ל-42 שעות ■ החל מ-1 באפריל העובדים בישראל יעבדו 50 שעות פחות בשנה, וזאת ללא הפחתה בשכרם

העובד טען כי עבד שעות נוספות אך אין לו דרך להוכיח זאת משום שלא היו רישומי נוכחות. טענת המעסיק כי לא התקין שעון משום שמדובר בחברה משפחתית קטנה לא סייעה לו.

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק השבוע פיצויים לעובדת בגובה 170,000 שקל, בעקבות פיטוריה לאחר 35 שנות עבודה והחלפתה בסטודנטית צעירה.

במקרה שעובד עבד בשעות המנוחה השבועית/חג או בחלק מהן: א. ישלם לו המעסיק בעד שעות אלה שכר עבודה לא פחות מ-1.5 משכרו הרגיל. היה שכרו של העובד, כולו או חלקו, לפי כמות התוצרת, ישלם לו המעסיק בעד כל יחידה שנעשתה בשעות המנוחה השבועית/חג שכר עבודה לא פחות מ-1.5 מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות.

האם עובד שלקה בסרטן מחויב לגלות על מחלתו למעסיק, כמה זמן רשאי העובד להיעדר ממקום העבודה לצורך טיפולים ולאילו הטבות הוא זכאי? בעקבות הקמת הוועדה לפיצוי עובדי הכור בדימונה שחלו בסרטן, לפניכם מדריך שאלות ותשובות

כאשר חברה נסגרת ורוצים להעביר אותנו חברה אך הבעלים הם אותם בעלים והתנאים לא נפגעים אני חיבת לחתום ולעבור חברה? אם אני לא רוצה, אני זכאית לקבל מכתב פיטורים ופיצויים?

ההסכם שנחתם לעדכון שכר המינימום בענף האבטחה אינו מקוים, כך נחשף בדיון שהתקיים היום (ג') בוועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

פנה אלי עובדת שלא שילמו לה תנאים סוציאליים, מספר חודשים פניתי למעסיק וביקשתי לשלם לעובדת זכיות שלה , אך מעסיק סירב בתוקף... אז הגשתי תביעה יחד עם עו"ד רענו בשן תביעה ייצוגית

מטפלת במעון לאנשים עם מוגבלות שכלית פוטרה ב-2013. באחרונה קיבל בית הדין לעבודה את תביעתה וקבע שפיטוריה נעשו בשל התעקשותה לקבל תוספת שכר ומענק שהגיעו לה.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל לאחרונה תביעה שהגישה עובדת ניקיון נגד חברת כוח האדם "איי.אס.אס" שהעסיקה אותה במשך קרוב לשני עשורים לפני שפיטרה אותה. השופטת מיכל לויט קבעה שהיא תקבל 415 אלף שקל, רוב הסכום עבור שעות נוספות שלא שולמו לה לאורך השנים.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קבע לאחרונה שחברת "שלמה רשת מוסכים" תשלם כ-100 אלף שקל לעובד לשעבר, שפוטר בגיל 63 בנסיבות שנויות במחלוקת, זמן קצר לאחר שהודיע כי הוא עומד לעבור ניתוח. השופטת חנה טרכטינגוט ביססה את פסק הדין על "סמיכות הזמנים והבהילות בהוצאת הפיטורים".

מועמדת התקבלה לעבודה ונחתם עמה חוזה עבודה, אולם לאחר מספר ימים נודע למעסיק שאין לו אפשרות להעסיקה. בית הדין לעבודה בתל אביב פסק לה לאחרונה פיצוי בגובה כ-50,000 שקל בגין הפסד ההשתכרות ועוגמת הנפש שנגרמו למועמדת כתוצאה מכך.

נדחתה טענת העובד לפיה תלושי השכר לא משקפים את שכרו בפועל, למרות שנפסק שלא שולמו לו כחוק השעות הנוספות

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק בשבוע שעבר שהמעסיק האחרון של העובד מחויב בתשלום מלוא פיצויי הפיטורים על כל תקופת העסקתו במקום העבודה, ובכלל זה גם עבור מעסיקים קודמים. העובד המנוח הועסק במשך 36 שנים בחברה משפחתית בתחום עיסוקה במסחר חומרי בניין, אשר היתה עד לשנת 2009 בבעלות אחיו של המנוח אשר נפטר גם הוא. כיום החברה בבעלות אלמנת האח, ובחברה מועסקים עד היום ילדיו של האח, אחים של המנוח ובני משפחותיהם.

קבלת פיצויים בהתפטרות - טעויות נפוצות של עובדים ■ עובדים רבים טועים לחשוב שביכולתם לגרום למעסיק לפטר אותם ע"י היעדרות מהעבודה או פגיעה בעבודה ■ בפועל, מהלך כזה יכול לגרום לעובד יותר נזק מתועלת ■ מדריך ומחשבון פיצויים

לאורך תקופה ארוכה שובצו שני עובדים במפעל "פאקליין" במשמרת הלילה. כשפוטרו הם תבעו פיצויים על שעות נוספות, ובית הדין לעבודה הסכים איתם

החל מ16.8.16 נכנס תיקון מאוד חשוב לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), לפי התיקון ניתן לחבר את ימי היעדרות של שני ההורים עקב מחלת הילד. לדוגמא,...... אם הילד חולה 4 ימים רצופים וביומיים הראשונים האבא נשאר עם הילד וביומיים האחרונים האמא נשארת עם הילד אז היעדרות האמא לא תיחשב כיום ראשון להיעדרותה אלא ....היום השלישי והרביעי להעדרותה עקב מחלת הילד.

כיצד ניתן לצאת לחופשת לידה עוד לפני התאריך המיועד, איך מחשבים את דמי הלידה, אילו הגנות יש לעובדות בתקופת הריון וטיפולי פוריות ומה ניתן לעשות במידה שהמעסיק פוגע בזכויות? שאלות ותשובות לרגל מחאת הפייסבוק בקריאה להאריך את חופשת הלידה בתשלום

באילו נסיבות נשים שזה עתה ילדו יכולות להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים, האם ניתן לקבל דמי אבטלה, ומתי האבא יכול להתפטר לצורך טיפול בילד? מנהלת המחלקה המשפטית של שדולת הנשים בישראל משיבה על כל השאלות

על פי המצב היום, אם העובדת במשרה מלאה זכאית לשעת הורות לכל יום עבודה בארבעת החודשים הראשונים לאחר ששבה לעבודתה. שעת ההורות הינה יומית ומאפשרת לעובדת לקחת שעה הפסקה במהלך יום העבודה או לצאת שעה לפני סיום עבודתה כדי לטפל בילד ולקבל על כך שכר.

המעסיק רשאי לוותר על עבודתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת ולנתק את יחסי העובד-מעביד עימו באופן מיידי, בתנאי שישלם לעובד בגין תקופה זו שכר מלא אסור למעסיק לכפות על עובד לנצל את ימי החופשה שצבר במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם הדבר נעשה בתום לב ומשיקולים של צרכי עבודה, ובתנאי שלפחות 14 ימים מתוך תקופת ההודעה המוקדמת לא ינוצלו לחופשה

סעיף 11 לחוק דמי מחלה קובע, כי עובד הזכאי לתשלום על פי כל חיקוק בעד תקופת אי-כושר לעבודה מטעמי בריאות, לא יהיה זכאי לדמי מחלה על פי חוק דמי מחלה, לגבי התקופה שבעדה הוא זכאי לתשלום כאמור ולגבי כל תקופה שנקבע במפורש באותו חיקוק שאין העובד זכאי לתשלום בעדה עקב המחלה. זאת, למעט תשלום בעד נכות, גימלת תאונות אישיות לפי חוק הביטוח הלאומי, או פיצויים מכוח פקודת הנזיקין [נוסח חדש], שאינם סותרים קבלת דמי מחלה במקביל.

ביום 1.4.2016 יכנס לתוקפו תיקון לחוק דמי מחלה לפיו הורה לילד החולה במחלה קשה, בעל וותק של שנה , יוכל להיעדר עד 90 יום בשנה, על חשבון המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה הצבורים לו.

לידיעתך, הגעת לארכיון של האתר, דף זה כבר לא תקף. ​החל ב- 1.8.2016 הוגדל סכום קצבת ילד נכה, לילדים המקבלים טיפול רפואי קבוע וממושך בבית חולים. סכום הקצבה המוגדל הוא 4,501 ש"ח בחודש (188%) במקום 2,569 ש"ח (100%), ששולם עד כה.

עובדים ויצאתם לשירות מילואים? כדאי שתדעו מה מגיע לכם מבחינת תשלומים על פי החוק

הגדלת נקודות הזיכוי במס להורים עובדים, במסגרת תכנית "נטו משפחה" של שר האוצר משה כחלון, תעלה היום (ד') לאישור הממשלה. התוכנית מגדילה את נקודות הזיכוי להורים עובדים לילדים עד גיל 6, ומעניקה זכויות שוות לגברים ולנשים. לאחר אישור הממשלה תידרש התוכנית לאישור הכנסת.

מחשבון זה נועד לחישוב משוער של דמי הלידה ליום לעובדים שכירים או עצמאיים, שעונים על תנאי הזכאות לדמי לידה והם אחד מאלה: יולדת עובדת שכירה או עובדת עצמאית. אישה או גבר המחליפים את בת זוגם, הזכאית לדמי לידה מלאים. אב או אם שקיבלו ילד עד גיל 10 לצורך אומנה, אימצו ילד עד גיל 10 או שעברו הליך פונדקאות. לתשומת לבך, הזכאות לדמי לידה וסכום דמי ...

14 בנוב׳ 2017 - הסכם קיבוצי ענפי חדש נחתם הבוקר (ג') בין ההסתדרות להתאחדות המלונות. ההסכם קובע כי במהלך השנתיים וחצי הקרובות יקבלו עובדי הענף תוספת שכר שתגיע ל-7.25% ותחולק לשלוש פעימות: מהמשכורת הנוכחית יקבלו העובדים את התוספת של הפעימה הראשונה בשיעור של 2.25% מהשכר, בינואר 2019 תיכנס לתוקף הפעימה הנוספת בשיעור של ...

מבוטחים רבים מעדיפים להימנע מסחבת ולקבל כסף מיידי במקרה של אירוע ביטוחי ■ האם חתימה על "כתב ויתור" מחסלת את סיכוייהם לקבל כספים בעתיד בגין מצבם? ■ למדריך מעודכן – אובדן כושר עבודה

האם מותר למספר עובדים להתפטר יחד, האם המעסיק חייב לקבל את ההתפטרות והאם העובד יכול למשוך חזרה מכתב התפטרות? שאלות ותשובות רגע לפני שמלטשים את קורות החיים

מענק עבודה הוא תוספת הכנסה המשולמת ע"י רשות המסים ישירות לחשבונות הבנק של הזכאים העומדים בקריטריונים הקבועים בחוק. מטרתו לשפר את מצבם הכלכלי של העובדים ברמות השכר הנמוכות, לצמצם פערים כלכליים-חברתיים ולהוות תמריץ להשתלבותם בשוק העבודה, זאת על מנת לסייע בשיפור מצבם הכלכלי, בהווה ובעתיד.


נושא שכר המלצרים ונותני השירות עלה לדיון הציבורי לפני כשנה וחצי עם הצעת "חוק המלצרים" של ח"כ דב חנין. כעת הוגשה גם הצעת חוק של ח"כ נאוה בוקר אשר מטרתה להפסיק את המצב בו "בעלי מסעדות 'קונסים' את המלצרים בסכום המנה אם הלקוח עזב בלי לשלם". כדי לעשות סדר, לפניכם מדריך זכויות עדכני למלצר

במסגרת מבצע אכיפה נפתחו 140 תיקי חקירה נגד עסקים שהפרו חוקי עבודה. בכיר במשרד: "הקנסות יכולים להגיע למיליונים" הדר קנה

​חוק הביטוח הלאומי חוק הביטוח הלאומי מסדיר את ביטוח העובדים אשר מעסיקם קיבל צו פירוק. בהתקיים מספר תנאים זכאי העובד לגמלת ביטוח עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורין שלא שולמו לו, עד למקסימום הגמלה הקבועה בחוק – כמפורט להלן. כמו כן זכאי העובד שהביטוח הלאומי יעביר כספים (גמלה) לקופת הגמל שלו, שלא הופקד בהן הסכום הדרוש על ידי המעביד, עד למקסימום הקבוע בחוק הביטוח הלאומי שהוא פעמיים השכר הבסיסי – 16,740 ₪ (החל מ- 1.1.12).

אסור לעקל את מלוא השכר של חייב בהוצאה לפועל, וחובה להשאיר בידיו סכום מסויים הקבוע בחוק (אלא אם מדובר בתיק מזונות המגיעים מהחייב) לא ניתן לחייב אדם שמתנהל נגדו הליך פשיטת רגל לשלם את חובותיו מתוך מלוא השכר שלו, וחובה להשאיר בידיו סכום מסויים הקבוע בחוק גובה הסכום שיש להשאיר בידי החייב משתנה בהתאם לגובה השכר ולמצבו המשפחתי

בעלי סוכנות הביטוח "יותר" שלח לעובדת, שהייתה בחופשת מחלה, מכתב פיטורים בדואר רשום. בית הדין נזף בו על התנהלותו וחייב אותו לשלם לה

עובד בחברת אביזרי רכב טען שעזב עקב הרעה בתנאים ודרש פיצויי פיטורים. הטענה לא הוכחה, אז למה בית המשפט קבע שהוא יקבל 95 אלף שקל?

תשלום שעות נוספות גלובליות הוא כדין, ובלבד שהוא עומד בתנאים שנקבעו ■ כדי שהתמורה הגלובלית לא תיחשב פיקטיבית, על המעסיק לוודא שהיא משקפת בממוצע את המגיע לעובד בגין ביצוע עבודה בשעות נוספות עפ"י חוק

בית הדין לעבודה קבע באחרונה שהסכם השכר הגלובאלי שנחתם עם העובדים נוגד את חוק שעות עבודה ומנוחה. המעסיקה, חברת "אלטל טכנולוגיסטיקה" המספקת שירותים לצה"ל, תשלם לכל אחד מהם כ-100,000 שקל.

המעסיק היה נתון בלחץ רב וביקש מהעובד לעשות מאמץ להגיע לעבודה, אך העובד השיב שאינו יכול לצאת ממיטת חוליו

חושבים שאתם יודעים איך מחשבים את ימי החופשה המגיעים לכם? יודעים מה מגיע לכם אם חליתם באמצע החופשה? המדריך המלא

נכון לשנת 2018, שווי הנקודה 216 ש"ח לחודש ו-2,592 ש"ח לשנה. משמעותה של הזכאות היא כי מתוך מס ההכנסה שעל עובד לשלם, יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת זיכוי. נקודות זיכוי מקטינות את ערך המס לכל היותר לאפס, לכן הן מועילות רק לעובד שגובה החיוב שלו במס מגיע לערך נקודות הזיכוי שלהן הוא זכאי.

כיום מס הכנסה לא מבחין בין שימוש ברכב שנעשה לצורכי עבודה לבין שימוש שנעשה לצרכים פרטיים. הצעת החוק באה לשנות זאת

עובדים שכירים ועצמאים בני 23 ומעלה, שהכנסתם הממוצעת במהלך שנת 2017 היתה בין 2,060 ל-6,736 ש"ח (ואם מדובר בהורים יחידים בין 1,270 ל-11,480 ש"ח), עשויים להיות זכאים למענק עבודה גובה המענק נקבע לפי שכר הברוטו הממוצע של העובדים והכנסות נוספות שלהם או של בני זוגם (אם ישנם) - ניתן לבדוק מראש את הזכאות באמצעות סימולטור של רשות המסים את התביעה עבור שנת המס 2017 ניתן להגיש בסניפי הדואר עד יום 30.11.2018 מי שהגישו בשנתיים האחרונות תביעה למענק עבודה, יכולים להגיש תביעה מקוונת עבור השנים 2017 - 2016, וזאת עד שנתיים מתום שנת המס שלגביה הוגשה התביעה האפשרות להגיש בסניפי הדואר תביעה למענק עבור שנת המס 2016 הסתיימה, אך בתנאים מסוימים ניתן להגיש תביעה בהליך מיו