חיפוש :
השינויים התכופים במיסוי על כלי הרכב והעלייה במחירי הדלקים, כל אלה מחייבים בחינה מחודשת באשר לתשלום ההוצאות באשר לשימוש ברכב פרטי לצרכי עבודה. בחברת 'חשב מערכות מידע' ערכו לאחרונה עדכון באשר לעלות הנסיעה לקילומטר נסיעה, וזאת עבור כלי הרכב השונים.

ווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו. סכום זה מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב. בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010, מחושב שווי השימוש כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש.

רכב צמוד מהעבודה – טוב או רע? מסתבר שזו לא ממש מתנה לעובדים רבים. העובדים משלמים מס גבוה על שווי שימוש (שווי השימוש נקבע על 2.48% משווי הרכב) כשלפעמים אין להם באמת הטבה - אז למה לא בודקים (וזה אפשרי) את הנסיעות לצרכי עבודה ואת הנסיעות הפרטיות ומחייבים הטבה ומס רק על הנסיעות הפרטיות ? פשוט ככה! מס הכנסה עדיין לא ערוך לזה, אבל זה יקרה...

מתלבטים האם לחדש את חוזה הליסינג במסגרת מקום העבודה או לבטלו ולרכוש רכב חדש? הכל תלוי בנקודת האיזון. אותה נקודה שמהווה את גובה הסכום שמנוכה ממשכורתו של העובד שמעבר לה, אין ממש היגיון כלכלי בביצוע העסקה

רכב צמוד מהעבודה זה סטטוס, זה נוחות, זה כסף, אבל האם זה כדאי? לכאורה כן – נותנים אז לא ניקח, במיוחד שמדובר בערך כלכלי, אבל מסתבר שבגלל המיסוי הגבוה על רכב צמוד, עשויות להיות לכם אלטרנטיבות כלכליות יותר. כמה מס משלמים על רכב צמוד?

טואול הקמת אתרי אינטרנט