חיפוש :
פיטורי עובד מבוגר ייחשבו כנקיים מאפליית גיל, רק אם הגיל לא רק שלא שימש כגורם מניע או מאיץ לפיטורים - אלא שהוא אף שימש, באופן פוזיטיבי, כגורם בולם פיטורים

העירו למעסיק כבר במעמד השימוע / הודעת הפיטורין שאין בידיו מסכת עובדתית קשה שתומכת בעילה מוצדקת. זה כשלעצמו מניא במקרים לא מעטים את המעסיק מלהתעסק איתכם ודוחף אותו לעצור את הצעד שתוכנן.

המעסיק הודיע לעובד כי כל עוד לא תחתום על המסמך ולא תצהיר כי אין עוד תביעות, לא תקבל את הפיצויים וכך היה. המעסיק עיכב את סכום פיצויי הפיטורים עד לחתימתה.

חברת "מאגר מחסנים לוגיסטים" סיימה את העסקתו של העובד ולא שילמה לו על שעות נוספות בטענה שהיה עובד בכיר. ביהמ"ש חייב אותה לפצות אותו

העובדת טענה שלאחר שגילתה למעסיקה על דבר הריונה, היא מיהרה לפטר אותה בחוסר תום לב וממניעים פסולים, בניגוד להוראות חוק שוויון הזדמנויות.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע הסדר מיוחד וחריג בענין תשלום פיצויי פיטורים. פיצויי פיטורים הם תשלום שמשולם לפי חוק לעובד שמפוטר על ידי מעסיקו. ככלל, מי שמפוטר - זכאי לפיצויים; ומי שמתפטר- לא (למעט מקרים חריגים הקבועים בחוק בהם גם מי שמתפטר בנסיבות מסוימות זכאי לפיצויי פיטורים).

בית הדין התייחס לכך שבשיחה שהוקלטה בין העובד לממונה עליו לא נאמר דבר אחר שיכול לפרש אמירה זו של הממונה ככזו שמשמעותה שהעובד ילך הביתה רק לאותו היום. בנוסף, בשיחה למחרת היום לא נשמע המנהל דורש מהעובד להמשיך ולהתייצב בעבודה.

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב קיבל לאחרונה את תביעתו של עובד לשעבר בחברת "מאגר מחסנים לוגיסטיים", והורה לחברה לשלם לו כ-206 אלף שקל עבור שעות נוספות

"כשרוצים לפטר 3 עובדים מתוך צוות של 10, העובד שזומן לשימוע ישאל 'למה אני ולא הוא?' המעסיק צריך לדעת שהעובד יציג את השאלה הזו והוא חייב להיות מסוגל להשיב עליה

באם מדובר ב"תוספת אמיתית", הרי שאז, כאמור, אין לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי פיטורים, אולם, אם מדובר בתוספת שהיא בגדר רכיב פיקטיבי אשר למעשה מהווה חלק מ"שכר היסוד", הרי שאז יש לקחת אותה בחשבון לעניין חישוב פיצויי הפיטורים.

החוק המעגן את הזכות לפיצויי פיטורים קובע בסעיפו הראשון, כי כל עובד שעבד שנה אחת ברציפות, או עובד עונתי שעבד שתי עונות במהלך שנתיים רצופות, עבור מעסיק אחד, או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל מהמעסיק שפיטר אותו פיצויי פיטורים. כלומר, ככלל, הזכאות לפיצויי פיטורים היא לעובד שפוטר מעבודתו לאחר שנת עבודה אחת – 12 חודשים.

על פי פסיקות שהתקבלו בבתי הדין לעבודה, למעסיק מותר: לנייד עובדים, להכניס שינויים בתפקיד ולהעביר עובדים מתפקיד לתפקיד.

בית הדין הארצי לעבודה הפחית לאחרונה 50,000 שקל מפיצוי בו חויב מעסיק על ידי בית הדין האזורי, בשל פיטורים שלא כדין, והעמיד אותו על 100,000 שקל – כאשר עדיין מדובר בפיצויים גבוהים במיוחד. זאת לאחר שהעובד פוטר מבלי שהמעסיק עשה השתדלות מספקת על מנת למצוא עבורו תפקיד חלופי, לאחר שלא יכול היה להמשיך יותר בתפקידו הנוכחי.

"הפסקת עבודה בהסכמה מזכה כשלעצמה בפיצויי פיטורים. ודאי כך עת עסקינן בהפסקת עבודה עקב סיום תקופת התמחות. משזו קביעתנו, אין אנו נדרשות להכריע בשאלה האם העובדת פוטרה או התפטרה" – כך פסק לאחרונה בית הדין לעבודה

בפסק דין המשתרע על פני כ-50 עמודים, חייב לאחרונה בית הדין לעבודה בתל אביב את המעסיק לשלם לעובד פיצוי בסך כ-190,000 שקל, סכום השקול ל-4 משכורות חודשיות. זאת לאחר שנפסק שהחופשה הכפויה אליה הוּצַא העובד למשך שבועיים נחשבת לפיטורים שלא כדין וללא שימוע בהתאם לכללי הפסיקה. בנוסף נפסקו לעובד דמי הודעה מוקדמת בסך כ-96,000 שקל ובונוסים בגובה כ-590,000 שקל.

רואה חשבון אשר לא קיבל מראש אישור ברור ליציאתו לחופשת ירח דבש. קיבל ערב הנסיעה, סירוב מפורש ממעסיקיו, שהודיעו לו שאם ייסע, דינו כמתפטר...

מקרה זה, כך צוין בפסק הדין, הוא חמור במיוחד לאור הוותק הממושך של העובדת במקום עבודתה, המטיל על הצדדים חובת תום לב מוגברת. בשל כשלים רבים בהליך השימוע, בהם פיטורי העובדת ביום בו נערך לה השימוע, נפסק לעובדת פיצוי בגובה 30 אלף שקל.

בהחלטה מפתיעה של בית הדין לעבודה, נפסקו לעובד בן 63 פיצויים בגובה 150,000 שקל לאחר שהחברה לא הביאה בחשבון את גילו בהחלטת הפיטורים ובשל פגמים בהליך השימוע

לעתים נדרש עובד בעת סיום יחסי העבודה לחתום על הצהרה לפיה קיבל את כל המגיע לו מהמעביד בגין עבודתו, ואין לו, ולא יהיו לו, כל תביעות נוספות בעניין זה (כתב ויתור) התניית קבלת כספים המגיעים לעובד בחתימתו על כתב ויתור היא אסורה

בית הדין לעבודה: "המעסיק צריך היה לקחת בחשבון שמכתב זה לא רק יקל על העובדת לקבל דמי אבטלה, אלא גם מחייב אותו כמעסיק בתשלום פיצויי פיטורים"

האם יש לחשב שעות עבודה נוספות 'גלובאליות' בפיצוי פיטורים? מהי עמדתו של בית הדין לעבודה בסוגיית שעות עבודה נוספות גלובליות וכיצד יש לחשב את פיצויי הפיטורים במקרה שכזה?

עם זאת, בקופת הפיצויים של העובדת הצטבר סכום גבוה יותר – סך 337,038 שקל – בשל הרווחים שנרשמו. החברה טענה שהתשלומים בגין פיצויי פיטורים בביטוח המנהלים בהראל, לרבות הרווחים שנצברו, הם על חשבון פיצויי הפיטורים – ויש להביא אותם בחשבון לשאלת הצורך בהשלמת פיצויי הפיטורים, בשים לב לכך שהכסף והרווחים הם ממקורות המעסיק.

שינוי באופן חישוב פיצויי הפיטורים: דעו את זכויותיכם. פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה מחודש יוני האחרון, שינה את האופן בו חושבו הפיצויים, לעובד שעתי, בעשרים השנים האחרונות | כעת, משקלל החישוב גם את אחוז המשרה | איך מחשבים? מה צריך לדעת? כל התשובות - בפנים

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק בשבוע שעבר פיצוי בגובה 50,000 שקל לעובד בעקבות פיטוריו, על אף שהם בוטלו והוא המשיך לעבוד בחברה. חשוב לציין שמדובר במקרה מורכב, בו בית הדין הציג רמזים עבים לכך שלמעשה העובד היה זכאי לפיצויים נוספים בגין פיטוריו שלא כדין, אך היה מנוע מלפסוק לו פיצוי זה מאחר שהעובד כלל לא העלה טענה זו בפניו במסגרת כתב התביעה. ייתכן מאוד שזהו שיקול שבית הדין הביא בחשבון, מבלי לומר זאת באופן מפורש, כאשר החליט לפסוק לעובד פיצוי חריג זה.

עובד הזכאי לפיצויי פיטורים והפיצויים לא שולמו לו על-ידי המעסיק בתוך 15 יום מהמועד שבו היו אמורים להיות משולמים זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים. מי שזכאי לקבל את פיצויי הפיטורים או חלק מהם מתוך הביטוח הפנסיוני או מתוך קופת גמל אחרת שאליה שילם המעסיק את הפיצויים במהלך תקופת העבודה, יהיה זכאי לפיצויי הלנת פיצויי פיטורים על הסכום המגיע לו מקופת הגמל רק אם המעסיק לא הודיע לקופת הגמל בכתב, בתוך 15 ימים מהמועד לתשלום פיצויי הפיטורים, כי הוא מסכים לתשלומם.

העובדת התבטאה בצורה לא ראויה כלפי אביו של מנהל החברה. היא זומנה אל המנהל לשיחת בירור, שהפכה לפתע לשימוע לפני פיטורים

בית הדין לעבודה בירושלים פסק לאחרונה שגם אילו היתה נכונה טענת העובד לפיה לא נערך לו שימוע לפני פיטורים – הרי שתגובתו להודעת הפיטורים ("סבבה") מעידה על כך שלא נגרם לו נזק, ולכן אינו זכאי לפיצוי.

בוטלה הכרעת בית הדין האזורי, ונפסק שכאשר מעסיק מפר זכויות עובד – הוא זכאי להתפטר בדין מפוטר גם אם לא העלה כל טענה במהלך עבודתו

קודם כל כדאי לדעת שב 2010 נכנס לתוקפו תיקון לחוק פיצויי פיטורים ולפיו לעובד שפוטר ונשכר מחדש אצל אותו המעסיק בתוך 6 חודשים, נשמרת הזכות לשמור על זכויותיו הסוציאליות, כך שהוארכה תקופת הזכאות לפיצויים גם במקרים שבהם מסתיימת ההתקשרות בין העובד למעביד באופן עונתי.

ועדת הכספים תדון בהצעת חוק שעשויה לאפשר לעובדים לשחרר כספים מקופות הפיצויים והגמל גם במקרה שהמעסיק, שאישורו נדרש לכך, סגר את החברה לפני שנים רבות ■ אם המעסיק לא יוכיח בתוך ארבעה חודשים שהכסף שייך לו - העובד יוכל לקבל אותו בלי להציג אסמכתא

"הצעת חוק זו נועדה להבהיר בצורה ברורה כי עובדי קבלן אינם חפץ שניתן להעבירו ממקום למקום עם סיום ההתקשרות בין חברת הקבלן ובין מזמין השירות"

מהם שלושת השיקולים שהביאו את בית הדין לעבודה לפסוק שהעובדת אכן זכאית להתפטר בדין מפוטרת על פי חוק פיצויי פיטורים?

כיצד מתבצע חישוב פיצויי פיטורים במקרה בו שכר העובד הופחת סמוך לסיום העסקתו? בית הדין הארצי לעבודה פסק בשבוע שעבר שבמקרה כזה – יש לחשב את פיצויי הפיטורים עבור התקופה שקדמה להפחתה בשכר לפי השכר הקובע טרם ההפחתה, ואילו את היתרה יש לחשב לפי השכר האחרון.

ביה"ד לעבודה בחיפה קיבל את תביעתה של מנהלת סניף בחברת ייבוא ומכירת רהיטים, שפוטרה ב-2014. השופט יגאל גלם: "ברקע פיטורי התובעת עמדו שיקולים זרים ופסולים".

מדובר במעביד שהעסיקם ולא שילם להם את פיצויי הפיטורים להם הם זכאים עקב גיוסם לצה"ל, אף שהם הם שהתפטרו ולא ההיפך. חרף האמור, מציינים מומחי דטה פקס, מרכז המידע הישראלי ליחסי עבודה, שכר וחישובים, מעבידים רבים במשק אינם מכירים את לשון החוק , כמו גם העובדים הצעירים שחלק בלתי מבוטל מהם אינו בקיא בנושא.

בית הדין לעבודה בתל אביב קבע לאחרונה שעיריית יבנה תשלם יותר מ-75 אלף שקל לפקח לשעבר, שפוטר מעבודתו בין השאר בטענה לבעיות יחסי אנוש ולכך שנרדם במהלך משמרות. השופטת עידית איצקוביץ קבעה שעל העירייה היה לקבל את אישור ועד העובדים לפני הפיטורים.

הפיצויים הם סכום כספי שמגיע לעובד שפוטר ממקום העבודה. הם אמורים לפצות את העובד על אבדן ההכנסה ומקור ההכנסה. הפיצויים משולמים בהתאם לתקופה בה הועסק העובד. עובד שלא השלים העסקה של שנה, לא יהיה זכאי על פי רוב לפיצויים. עם זאת, החוק מכיר בכך שמעסיקים עשויים לפטר עובדים בכוונה עוד לפני השלימו שנת עבודה, ולכן באם תוכח כוונה כזו של המעביד, ניתן לקבל פיצויים גם לעובד שפוטר לפני שהשלים שנת עבודה.

בית הדין לעבודה בתל אביב קיבל בשבוע שעבר תביעת עובד שפוטר לאחר קרוב ל-5 שנים בהן הועסק כנהג בחברה, בעקבות התבטאות לא הולמת כלפי הבוס. נפסק שאין לשלול ממנו את פיצויי הפיטורים, אולם בעקבות התנהלותו ניתן לשלול ממנו את תמורת ההודעה המוקדמת. לדברי בית הדין, המעסיק העצים את התקרית בה העובד התבטא בצורה חריפה כלפי הבוס, וניצל אותה לצורך פיטוריו תוך שלילת פיצויי הפיטורים שלו.

תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום פיצויי פיטורים אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר על ידי שר העבודה ובמידה שאושר. כלומר, סעיף 14 נותן למעשה פתח להסכם בין העובד והמעסיק כי הכספים שנמצאים בקופה ישולמו במקום הכספים אותם נדרש המעסיק להשלים בסיום עבודה. כך שבמקום שהמעסיק ישלם משכורת אחרונה כפול הותק, הוא יעביר לרשות העובד את הכספים שנצברו בקופה.

העובד הועסק כאיש מכירות בחברה שעוסקת בתחום הפרסום והשילוט. כ-10 חודשים לאחר תחילת עבודתו, נדרש העובד לחתום על הצהרה: "הריני מצהיר בזאת כי ידוע לי כי למרות ששכרי מורכב משכר יסוד + עמלות (משתנות בהתאם למכירות) לא יחושבו לי כספי העמלות בחישוב דמי הפיצויים במידה ותופסק עבודתי או אפסיק עבודתו ויהיה צורך לשלם לי פיצויים מסיבה מוכרת בחוק".

עיקר פסק הדין שבו נתמקד נוגע בשאלה המשפטית החשובה- למי שייכים הרווחים הנצברים ברכיב הפיצויים בקופת הגמל של העובד, ובהתאם לכך- כיצד יש לחשב את פיצויי הפיטורים לעובד ביחס לכספים הצבורים בקופה, על כל רכיביהם. כפי שעולה מפסק הדין, מענה לשאלה זו תלוי בשאלה האם חל סעיף 14 על ההפרשות שהופרשו.

פסק הדין עוסק בעובד שהועסק כאיש מכירות. העובד לא היה מרוצה מעבודתו וביקש להתפטר. המעסיק הוציא לעובד מכתב פיטורים, ולפיו: "עקב ארגון העסק וארגון מצבת העובדים אנו נאלצים לפטר אותך". במכתב הפיטורים נקבע מועד סיום יחסי העבודה. העובד תבע פיצויי פיטורים, חלף הודעה מוקדמת וזכויות נוספות, כגון פדיון חופשה, דמי הבראה, פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה, שכר עבודה של חודשיים, ופיצוי בגין עוגמת נפש.


בית הדין לעבודה: "גם אם מחליפתה של העובדת היתה בת 50, מדובר בעובדת הצעירה ממנה בלמעלה מעשור"

פסק דין שניתן החודש בבית הדין הארצי לעבודה קובע כי גם כאשר הפיטורים מוצדקים, יש מקרים שבהם המעסיק נדרש להראות כי עשה מאמצים כנים למציאת חלופות ■ במקרה הנדון קבעו השופטים כי נמצא "טעם לפגם בהליך הפיטורים", ופסקו פיצוי של 100 אלף שקל למפוטרההנהלה ביקשה מהעובד להתפטר לאחר שנחשד כי השתמש ברכבי החברה ללא רשות. בית הדין לעבודה קבע שמדובר בפיטורים בכל דבר, והורה לחברה לפצות את העובד, שהוכיח כי השתמש ברכבים בהסכמת מנהלו, ב-107,000 שקל.

הרשת טענה להגנתה כי העובד צבר ארבע עבירות משמעת חמורות: אי סגירת דלתות חירום, מכירת בשר טלה לאחר שהוחזר קפוא על ידי לקוחה, הפקרת רכב החברה ובעיית שתיית אלכוהול ■ השופטת: "לא מצאנו שהחברה הוכיחה נסיבות המצדיקות שלילת פיצויי פיטורים"

סגנית מנהל סניף קריית אונו של בית הקפה "קקאו" הוחלפה על ידי עובדת אחרת זמן קצר לאחר שהודיעה על הריונה. המנהל ניסה להסביר כי לא פיטר אותה אלא הציע לה תפקיד אחר, אך בית הדין לעבודה קבע לאחרונה כי מדובר בפיטורים (לא חוקיים) לכל דבר ועניין.

המעסיקים במוסך בו הועסק העובד התחלפו והמעסיקה החדשה דרשה מהעובד לחתום על חוזה שבו הוא מוותר על כל הטענות כלפיה אך הוא סירב. ביה"ד לעבודה קיבל את תביעתו וקבע: ניסתה להתנער מתשלום זכויות. האיש החל לעבוד במוסך ביהוד ב-1995. באמצע שנת 2012 מכר בעל המוסך את העסק לחברה בבעלות אדם פרטי.

האיש עבד באולם במשך שנים רבות, אך פוטר לאחר שנפצע בתאונת עבודה. בביה"ד התברר שבחלק מהשנים הוא אף לא קיבל את כל התשלומים המגיעים לו.

ביה"ד לעבודה בחיפה קיבל את תביעתה של מנהלת סניף בחברת ייבוא ומכירת רהיטים, שפוטרה ב-2014. השופט יגאל גלם: "ברקע פיטורי התובעת עמדו שיקולים זרים ופסולים".

שעות נוספות, נסיבות מעורפלות של הפסקת העבודה ואי מתן אפשרות ראויה להגיב – בית הדין העמיד במקומה את רשת "זול בגדול" שפיטרה מנהל סניף

בית הדין לעבודה חייב מעסיק לשלם פיצויים לעובדת שפוטרה בגיל 63 למרות שהסיבה לפיטורים היה צמצומים וביטול התפקיד, שבו כיהנה, מאחר ולא הוכיח כי שקל באופן פוזיטיבי את גילה המבוגר הצלחתה ותרומתה לעבודה כשיקול נגד הפיטורים

מסתבר שגם מעסיקים פרטיים צריכים כיום לערוך לעובד שהם חפצים לפטרו שימוע כדין. איך עושים את זה נכון? כללים למעסיק ולעובד - לקרוא ולהפנים

אחרי 16 שנים נאמנות באולמי "אחוזה", ביקש עובד שדרוג של המשכורת, אבל נענה בכתף קרה. בית הדין חייב את המקום לשלם לו על השנים הללו

בית הדין לעבודה בתל אביב פסק השבוע פיצויים לעובדת בגובה 170,000 שקל, בעקבות פיטוריה לאחר 35 שנות עבודה והחלפתה בסטודנטית צעירה.

מטפלת במעון לאנשים עם מוגבלות שכלית פוטרה ב-2013. באחרונה קיבל בית הדין לעבודה את תביעתה וקבע שפיטוריה נעשו בשל התעקשותה לקבל תוספת שכר ומענק שהגיעו לה.

קבלת פיצויים בהתפטרות - טעויות נפוצות של עובדים ■ עובדים רבים טועים לחשוב שביכולתם לגרום למעסיק לפטר אותם ע"י היעדרות מהעבודה או פגיעה בעבודה ■ בפועל, מהלך כזה יכול לגרום לעובד יותר נזק מתועלת ■ מדריך ומחשבון פיצויים

באילו נסיבות נשים שזה עתה ילדו יכולות להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים, האם ניתן לקבל דמי אבטלה, ומתי האבא יכול להתפטר לצורך טיפול בילד? מנהלת המחלקה המשפטית של שדולת הנשים בישראל משיבה על כל השאלות

בעלי סוכנות הביטוח "יותר" שלח לעובדת, שהייתה בחופשת מחלה, מכתב פיטורים בדואר רשום. בית הדין נזף בו על התנהלותו וחייב אותו לשלם לה

עובד בחברת אביזרי רכב טען שעזב עקב הרעה בתנאים ודרש פיצויי פיטורים. הטענה לא הוכחה, אז למה בית המשפט קבע שהוא יקבל 95 אלף שקל?

המעסיק היה נתון בלחץ רב וביקש מהעובד לעשות מאמץ להגיע לעבודה, אך העובד השיב שאינו יכול לצאת ממיטת חוליו

העסקתו של עובד מטבח בסניף בירושלים הופסקה לאחר שהשליך כוס על אחראית המשמרת. אבל בית הדין קבע: זו לא עילה לשלול את זכויותיו

טואול הקמת אתרי אינטרנט