סיום העסקה וגמר חשבון לעובד ** תשלום פדיון חופשה  והבראה 

** תשלום הודעה מוקדמת 

** הפרשה לקרן פנסיה, רצף הפקדות כולל רווח בקרן פנסיה

** ימי המתנה וחישוב רצף וותק לחישוה פיצוי פיטורים

** תשלום  חישוב פיצויים לעובד חודשי , שעתי ועמלות מכירה 


* ** קבלת פטור ממס בגין פיצוי פיטורים מוגדלים
 

טואול הקמת אתרי אינטרנט