תשלום חופשה

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, מעבר לזכות להיעדר מהעבודה כגון: בימי חג, במהלך חופשת לידה, עקב שירות מילואים, או עקב מחלה.
 
מספר ימי החופשה השנתית קבוע בחוק וכן בצו הרחבה, שנערך בעקבות המעבר לשבוע עבודה מקוצר (חמישה ימים בשבוע), בהתאם לשנות הוותק של העובד אצל אותו מעסיק. 

ימים המובאים בחשבון כימי חופשה שנתית

במניין ימי החופשה, מובאת בחשבון מנוחה שבועית אחת לכל שבעה ימי חופשה. לפיכך: חופשה שנתית שאורכה 14 ימים קלנדריים, כוללת 12 ימי עבודה, לגבי עובד המועסק במקום העבודה שבו נהוג שבוע עבודה של 6 ימים, ולגבי עובד במקום העבודה שבו נוהג שבוע עבודה של 5 ימים, כוללת אותה חופשה שנתית, 10 ימי עבודה בלבד.

שנות ותק 1-4 שנים
5 שנים 6 שנים 7 שנים 8 שנים 9 שנים 10 שנים 11 שנים 12 שנים 13 שנים 14 שנים ומעלה


 

טואול הקמת אתרי אינטרנט