סיום העסקה וגמר חשבון לעובד 


** תשלום פדיון חופשה  והבראה 

** תשלום הודעה מוקדמת 

**הפרשה לקרן פנסיה, רצף הפקדות כולל רווח בקרן פנסיה


** ימי המתנה וחישוב רצף וותק לחישוה פיצוי פיטורים


** תשלום  חישוב פיצויים לעובד חודשי , שעתי ועמלות מכירה 


* ** קבלת פטור ממס בגין פיצוי פיטורים מוגדלים


 

טואול הקמת אתרי אינטרנט