תשלום פיצוי פיטורים 


מעסיק חייב למסור טופס 161  תוך 14 יום  מיום 15 זה ....הלנת פיצוים !!!


בסיס לחישוב תשלום פיצויים יחשב : שכר בסיס, חופשה , מחלה, דמי חג, רכיבי שכר קבועים , עמלות ועוד


ותק חישוב לתשלום פיצויים כולל דמירת הריון, דמי לידה, מילואים, ימי חופשה ומחלה 


הפרש לקרן פנסיה לפיצויים יחושב לפי פנסיה חובה לפי 6%  או לפי צו הרחבה לפי ענף בחברה


סעיף  14 לחוק פיצוי פיטורים מזכה עובד לפיצוי פיטורים בהתפטרות  ולא ידרש להשלמת פיצוי פיטורים

   

עובד חייב לבדוק רצף הפרשה בדוחות חברת בטוח כולל תשלום שהופרש בתלוש


בהשלמת תשלום פיצויים בקיזוז תשלום שהופרש לקרן פנסיה חובה לבדוק למי שייך רווח על הפקדות 
טואול הקמת אתרי אינטרנט