מה חשוב לבדוק בתלוש 


הסכם העסקה מול בניית תלוש שכר


גמול שעות עבודה , כולל שעות נוספות , תשלום חג, תשלום ימי מחלה , חופשה ורצף 36 שעות 


זיכוי ותשלום ימי חופשה , מחלה לפי הוותק ואחוז משרה ממוצע  ולפי צו הרחבה לפי הענף


תשלום הבראה , נסיעות ,  ביגוד, משכורת 13 ועוד....


הפרשות לקרן פנסיה  בהתאם לחוק 


תשלום מילאים , דמי לידה , שמירת הריון, ימי המתנה ועוד


עמלות מכירה 

תשלום מס הכנסה ובטוח לאומי ועוד


טואול הקמת אתרי אינטרנט