מה חשוב לבדוק בתלוש 

הסכם העסקה מול בניית תלוש שכר

גמול שעות עבודה , כולל שעות נוספות , תשלום חג, תשלום ימי מחלה , חופשה ורצף 36 שעות 

זיכוי ותשלום ימי חופשה , מחלה לפי הוותק ואחוז משרה ממוצע  ולפי צו הרחבה לפי הענף

תשלום הבראה , נסיעות ,  ביגוד, משכורת 13 ועוד....

הפרשות לקרן פנסיה  בהתאם לחוק 

תשלום מילאים , דמי לידה , שמירת הריון, ימי המתנה ועוד

עמלות מכירה 

תשלום מס הכנסה ובטוח לאומי ועוד

טואול הקמת אתרי אינטרנט